вересня 2016

30 вересня 2016

МЕМОРАНДУМ. Підвищувати ефективність захисту прав людини праці

МЕМ1

 

З метою поглиблення співпраці і консолідація зусиль, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав та свобод членів професійних спілок, інших працівників, а також сприяння дотриманню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування 30 вересня було підписано Меморандум між Федерацією профспілок України та Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Документ підписали Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий та Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська.

 

Ця урочиста церемонія відбулась під час засідання Президії ФПУ.

 

У документі зокрема зазначається, що предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін з метою досягнення цілей Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм.

Як наголошується у Меморандумі, Сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:

- Консолідація зусиль Сторін у здійсненні заходів парламентського та громадського контролю за додержанням прав та свобод громадян.

- Розроблення спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів.

- Залучення ФПУ, її членських організацій до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого.

- Аналіз причин системних порушень трудових і соціально-економічних прав громадян, їх наслідків, підготовка узгоджених пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування щодо попередження таких порушень.

- Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодженої позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних проблем у сфері захисту прав та свобод працівників і ветеранів праці.

- Моніторинг стану забезпечення прав та свобод працівників, вивчення та узагальнення фактів порушень їхніх прав і свобод та оцінка ефективності вжитих заходів щодо усунення цих порушень.

- . Сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян і трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод.

 

МЕМ

 

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних або залучених ресурсів:

- Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених цим Меморандумом.

- Проводять регулярні зустрічі Уповноваженого з керівництвом ФПУ з метою обговорення питань з реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та свобод громадян.

- Створюють на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму учбово-методичний центр з питань дотримання прав людини та його територіальні представництва на базі обласних рад ФПУ, де проводять навчання інспекторів праці профспілок (правових (головних правових) інспекторів праці, громадських інспекторів праці членських організацій ФПУ, технічних інспекторів праці та інших представників з питань охорони праці), регіональних координаторів взаємодії з громадськістю, моніторів Уповноваженого, моніторів з числа громадських правозахисних організацій з питань застосування законодавства у сфері праці та зайнятості населення, захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

- Розробляють та реалізують спільні проекти, беруть участь у реалізації територіальних, всеукраїнських і міжнародних ініціатив з питань, що відповідають меті Меморандуму.

- Проводять спільні заходи: круглі столи, семінари, конференції тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес.

- Залучають до спільної діяльності представників громадських організацій та експертів.

- Беруть участь в обговоренні проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються дотримання та захисту соціально-економічних і трудових прав; готують зауваження і пропозиції щодо формування Державного бюджету України на відповідний рік.

- Координують дії представників Сторін в Кабінеті Міністрів України при обговоренні й прийнятті рішень з питань, що мають важливе значення для забезпечення соціально-економічних і трудових прав громадян.

- Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

 

МЕМ2

 

Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

Він укладається строком на три роки. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу про свій намір припинити його дію не пізніш як за один місяць.

 

Прес-центр ФПУ

 

 

 

[ Детальніше... ]

Перший тиждень навчання правових інспекторів праці завершено

УЧ

 

Швидко минув перший тиждень підвищення кваліфікації правових інспекторів праці. Для групи правників, які проходили повторне навчання, процес перепідготовки закінчився. Переповнені враженнями та інформацією, колеги поїхали додому з щирими намірами удосконалювати свою роботу, використовувати на практиці отримані навички та знання.

Протягом останніх днів слухачі дізналися багато цікавого. Зокрема, про практику виявлення порушень роботодавцями законодавства про оплату праці, проблемні питання, які потребують вирішення шляхом змін у законодавстві; про можливості співпраці з правовими інспекторами праці профспілок повідомила головний спеціаліст департаменту з питань праці Держпраці Штронда Людмила Миколаївна.

Надзвичайно корисною була лекція практикуючого адвоката, старшого викладача кафедри міжнародного права Ужгородського національного університету Жук Лариси Борисівни на тему «Практика Європейського Суду з питань профспілкової діяльності». Адже питання захисту профспілкових прав, у тому числі у судових органах, є на сьогодні дуже актуальним. Отримані знання без сумніву використовуватимуться профспілковими юристами на практиці.

Особливо цікавим та креативним наприкінці третього дня навчань був виступ молодого керівника Центру освіти дорослих «Перспектива» НМЦ профспілок Копиша Віталія Андрійовича на тему: «Використання соціальних мереж в роботі правових інспекторів праці профспілок. Етика взаємодії в мережі». Як ефективно обрати соціальну мережу та заповнювати її інформацією про профспілкову діяльність та правозахисну роботу, яких етичних правил необхідно дотримуватися при цьому, як не нашкодити іміджу профспілки в процесі спілкування – ці, та інші питання викликали жвавий інтерес слухачів. Всі зійшлися на думці про гостру необхідність змінювати інформаційну політику в діяльності профспілкових організацій, враховувати потреби молодих членів профспілок, вчитися спілкуватися з молоддю за допомогою новітніх технологій.

Четвертий день занять було розпочато повідомленням начальника відділу розширення доступу до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Марчук Наталії Іванівни про систему безоплатної правової допомоги в Україні. Робота, яка проводиться суб’єктами цієї системи, є дуже важливою для громадян, адже доступ до правової допомоги в країні є досить обмеженим через низьку платоспроможність, слабку поінформованість про права людини. Як відомо, правові інспектори праці профспілок готові надавати правову допомогу членам профспілок з питань трудових правовідносин, однак проблеми, які виникають в інших сферах життя людини праці, потребують професійної допомоги спеціально підготовлених фахівців – адвокатів. Про можливість та порядок отримання такої допомоги необхідно широко інформувати трудові колективи і профспілкові юристи прикладуть до цього усіх необхідних зусиль.

Чергова зустріч з викладачем кафедри «Соціології та суспільних наук» Філь Ганною Василівною знову супроводжувалася цікавими практичними вправами: слухачі вчилися секретам ефективних переговорів, отримали навички попередження та розв’язання конфліктів у профспілковій діяльності.

Про роботу фахівців апарату та членських організацій ФПУ над проектом Трудового кодексу повідомила слухачів завідувач відділу – правовий інспектор праці Правової та технічної інспекції праці ФПУ Гриценко Марія Миколаївна. Інтерес профспілкових юристів викликали новації проекту, які стосуються, зокрема, питань умов праці та відпочинку. Присутні підтвердили важливість проведення змін законодавства, однак висловили застереження щодо окремих проблемних питань регулювання трудових відносин.

Надзвичайно ґрунтовним був виступ головного спеціаліста – технічного інспектора праці Правової та технічної інспекції праці ФПУ Горюн Тетяни Михайлівни, яка повідомила присутніх про законодавче регулювання питань охорони праці, особливості вирішення окремих проблем у цій сфері. Слухачі визнали важливість охорони праці як однієї з основних складових гідної праці за визначенням МОП.

Останній день тижня завершився розглядом проблемних питань професійної діяльності правових інспекторів праці. В ході відвертого їх обговорення, модератором якого була заступник керівника Правової та технічної інспекції праці – головний правовий інспектор праці ФПУ Сидоряк Ірина Георгіївна, було окреслено нові шляхи удосконалення правової роботи, надано пропозиції щодо підвищення її ефективності.

Головний спеціаліст – правовий інспектор праці Правової та технічної інспекції праці Мосійчук Тетяна Іванівна поінформувала присутніх про окремі помилки у роботі з моніторингу та підготовки звітності. Пропозиції щодо удосконалення зазначеної звітності, надані правовими інспекторами праці, будуть враховані під час підготовки змін до відповідних нормативних актів ФПУ.

На наступному тижні вчитися продовжать правові інспектори праці, які підвищують кваліфікацію вперше. Згідно з програмою фахівці будуть навчатися ефективно використовувати свої повноваження та інструменти, планувати свою роботу, проводити інспекційні перевірки та консультування з правових питань. Також вони знайомитимуться з практикою розгляду індивідуальних спорів та візьмуть участь у заходах з нагоди відзначення Всесвітнього дня гідної праці.

 

Правова та технічна інспекція праці ФПУ

 

УЧ5

 

УЧ4

 

УЧ6

 

УЧ1

 

УЧ2

 

УЧ3

[ Детальніше... ]

Працівники Бурштинської ТЕС вимагають достойної оплати праці і соціального захисту

1

 

29 вересня на території Бурштинської теплоелектростанції відбулася акція протесту. В ній взяло участь кілька сотень працівників, які виступають за достойну оплату праці та виконання соціальних зобов’язань перед ними та членами їхніх сімей. Із-за специфіки теплоенергетичної галузі люди висловлювали своє невдоволення в обідній час. Під час протесту працівники вистукували касками об асфальт, а ті, яких не впустили за ворота, підтримували колег гучними оплексами й криками.

«Чому наші чоловіки масово звільняються з роботи і їдуть шукати кращої долі у світи? І де той обіцяний соціальний захист, прописаний в колективному договорі і договорі-купівлі акцій БуТЕС ахметовською компанією ДТЕК? Чому наша дирекція стоїть осторонь проблем підприємства і закриває очі на проблеми своїх працівників? Ми просимо достойного життя з можливістю жити, а не виживати…» – йдеться у сповіщенні про акцію.

Голова профкому Бурштинської ТЕС Руслан Карвацький розповів, що умови праці погіршилися з 2012 року – часу входження електростанції до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго». За його словами, оплата праці робочого персоналу недооцінена, не відповідає чинному законодавству, також не виконується домовленість щорічного підвищення зарплати до умов колдоговору на 25 %. Словом, керівництво не дотримало жодної з обіцянок та вимог про підвищення заробітних плат, про яке йшлося у 2012 році відповідно до умов купівлі-продажу ПАТ «ДТЕК Західенерго», при тому, що рівень інфляції в останні роки зріс до 85 %. Коли на підприємстві трудилося 3 тисячі працівників, воно не було збитковим, а нині працює 2 тисячі, і прибутки ТЕС знизилися.

Тож метою протестних акцій є виконання вимог протоколу профкому та ініціативної групи про підвищення зарплати на 100 %; повернення оплати оздоровчих працівникам при наданні відпустки та надбавки за стаж роботи в енергетиці; забезпечення повної чисельності персоналу Бурштинської ТЕС згідно штатного розпису до рівня 2015 року; виконання Колективного договору адміністрацією та інвестиційних зобов’язань ДТЕК Холдінгз Лімітед, передбачених договором купівлі-продажу.

Протестувальники запевнили, що мають намір продовжувати акції протесту доти, поки до їхніх вимог не дослухається керівництво ДТЕК.

Того ж дня директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар зустрівся з представниками ініціативної групи та профспілковим комітетом станції і обговорив питання, що хвилюють її працівників. Справа лишається за малим – ці питання вирішити.

 

Тарас Гросевич, редактор газети

Ради профспілок Івано-Франківської області

«Єдність»

 

 

 2

 

Використано фото з сайту 0342.ua

 

[ Детальніше... ]

Нові урядові ініціативи у сфері зайнятості. Чи не нові?

630 360 1357040640

 

29 вересня п.р. під головуванням першого заступника міністра соціальної політики Крентовської О.П. відбулась експертна зустріч соціальних партнерів із представниками ПРООН з актуальних питань у сфері зайнятості та реформування Державної служби зайнятості.

Від міжнародних експертів участь у зустрічі взяли Шейла Марні, радник з питань сталого розвитку Регіонального центру ПРООН, Весна Дзутеска-Бішева, експерт ПРООН з питань зайнятості, Мауріціо Діркенс, експерт МОП з питань зайнятості, Грегор Шульц, міжнародний експерт МОП з питань зайнятості, Клаудія де Андраде Мелім-МакЛейн, радник з питань проведення інституційного та контекстуального аналізу політики зайнятості.

Зазначена делегація ставила за мету свого перебування в Україні проведення дискусій із керівництвом Міністерства соціальної політики України, державної служби зайнятості щодо масштабів і методології функціональної оцінки Державної служби зайнятості. Разом з тим, експерти провели ряд зустрічей із представниками профспілок та роботодавців.

Під час зустрічі було представлено попередні висновки та результати дослідження, які стануть основою для розроблення плану реформування ДСЗ і визначення форм і методів його впровадження.

За результатами досліджень Крентовська О.П. представила бачення міністерства соціальної політики щодо реформування державної служби зайнятості (додаток 1).

Разом з тим, було презентовано напрацьовані міністерством соціальної політики, зміни до законодавства про зайнятість та про державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Серед новацій, запропонованих Міністерством, зокрема, зміна до підходів до критеріїв визначення поняття «підходяща робота». Так, якщо інженер має водійські права, то підходящою для нього може стати посада водія. А також робота, час проїзду до якої в один бік складає не більше 2 годин або відстань не більше 60 км.

З цими та іншими пропозиціями можна ознайомитися тут (додаток 2).

 

У разі наявності зауважень та пропозицій до зазначених законодавчих ініціатив, просимо надсилати їх на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Департамент захисту соціально-економічних прав

[ Детальніше... ]

Правові інспектори праці профспілок удосконалюють практичні навички

20160927 131922 resized

 

Успішно завершився другий день семінару правових інспекторів праці профспілок, який проходить на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ. Як і перший день, він був насичений цікавими лекціями та практичними заняттями.

 

Який юрист не розуміє важливість ефективного використання часу та його планування? Саме про це докладно та креативно повідомила слухачів тренер міжнародних проектів, директор Центру інноваційних управлінських технологій, керівник проекту «Школа життєвого успіху» Максюта Наталія Дмитрівна. Правники ознайомилися із законами управління часом, які дозволяють аналізувати процес роботи юриста, встановлювали найбільш ефективні періоди для її виконання, зрозуміли важливість встановлення мети та строків її досягнення, дізналися про переваги та принципи планування часу.

 

20160927 101437 resized

 

 

Під час захопливої лекції старшого викладача кафедри «Соціології та суспільних наук» Філь Ганни Василівни профспілкові юристи дізналися про те, як готуватися до публічних виступів та триматися перед аудиторією під час їх проведення. Правники виконували цікаві практичні завдання, вчилися прийомам ефективного особистого спілкування з різними категоріями відвідувачів.

Про особливості практичного застосування окремих положень нової Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016 – 2017 роки, слухачів авторитетно поінформувала головний спеціаліст відділу виробничої політики Департаменту захисту соціально-економічних прав Живолуп Ірина Володимирівна.

 

20160927 145354

 

Досвідчений фахівець розповіла про перебіг підготовки та переговорного процесу з укладення Генеральної угоди на 2016-2017 роки, про механізм використання її положень у колективно-договірній роботі на галузевому, регіональному та локальному рівнях; про основні напрямки діяльності Федерації профспілок України у сфері оплати праці (законодавчі ініціативи та заходи з питань встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, оплати праці за галузевою ознакою).

Здобуті знання та навички правові інспектори праці профспілок успішно використовуватимуть у своїй практичній роботі.

 

20160927 113234

 

Правова та технічна інспекція праці ФПУ

[ Детальніше... ]

ПРОФСПІЛКОВЕ НАВЧАННЯ. Потрібно добре знати, як людям допомагати

НА

 

26 вересня в Академії праці, соціальних відносин і туризму почав роботу навчальний семінар правових (головних правових) інспекторів праці членських організацій Федерації профспілок України.  Профспілкові юристи будуть підвищувати свою кваліфікацію найближчі два тижні.

 

НА1

 

На відкритті цього важливого заходу виступили заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, ректор АПСВТ, доктор філософських наук Вікторія Буяшенко, керівник Правової та технічної інспекції праці – головний технічний інспектор праці ФПУ Юрій Андрієвський.

 

НА2

 

У своєму виступі Євген Драп’ятий наголосив на важливості та актуальності цього навчання. У тих складних соціально-економічних умовах, у яких зараз опинились члени профспілок, всі працівники, особливе значення набуває рівень активності, обізнаності та необхідних знань при захисті конституційних, соціально-економічних, трудових і суто людських прав людини праці.

 

НА7

 

Він проінформував про завдання,, що стоять зараз перед ФПУ, її членськими організаціями, діях профспілок щодо захисту прав працівників. Зокрема, підкреслив він, під час засідання Президії ФПУ 30 вересня планується підписання Меморандуму між Федерацією профспілок Украиїни та Уповноваженим Верховної ради з прав людини.

Зазначимо, що в планах навчання актуальні питання, серед яких: «Парламентський контроль Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за дотриманням трудових прав», «Практика Європейського суду з питань профспілкової діяльності», «Система безоплатної правової допомоги в Україні», «Реформування трудового законодавства».

 

НА3

 

Слухачі також отримають корисну інформацію у таких питаннях, як «МОП для України: зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу», «Нова Генеральна угода: практичне застосування окремих положень».

Правові інспектори праці здобуватимуть практичні навички з питань: «Мистецтво ефективного спілкування», «Практика розгляду індивідуальних трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок в судах та інших органах».

 

НА4

 

Планується також проведення спільно зі студентами АПСВТ круглого столу на тему «Боротьба з незадекларованою працею в Україні: позиція профспілок», а також консультування громадян з правових питань.

Зазначені заходи заплановані у рамках відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Побажаємо успіху учасникам навчання!

 

Правова та технічна інспекція праці профспілок ФПУ

Прес-центр ФПУ

 

НА9

 

НА10

 

НА6

[ Детальніше... ]

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ

 euromed partners

 

Европейско-средиземноморские социальные партнеры:

Европейская конфедерация профсоюзов, BUSINESS EUROPE, СЕЕР, UEAPME, Арабская конфедерация профсоюзов, Союз средиземноморских промышленных конфедераций BUSINESSMED[*]

 

 

3-я Министерская конференция Средиземноморского союза по вопросам занятости и труда, 26-27 сентября, Иордания

 

Иордания, 26 сентября 2016 года

 

 

Европейско-средиземноморские социальные партнеры (далее – социальные партнеры) приветствуют участников 3-й Министерской конференции Средиземноморского союза по вопросам занятости и труда 26-27 сентября Иордании. Они высоко ценят обмен мнениями, состоявшийся между социальными партнерами и министрами до начала конференции.

Социальные партнеры желают внести положительный вклад в процесс создания сильного, независимого и эффективного социального диалога в 43 странах Средиземноморского союза.

Являясь соседними регионами в мире, Европейский союз и регион Южного Средиземноморья взаимосвязаны между собой и находятся в зоне влияния серьезных тенденций и проблем глобального масштаба.

В связи с этим социальные партнеры подчеркивают особую важность двух глобальных повесток дня, в осуществлении которых они должны принять участие, а именно:

-         реализации соглашения КОП-21, предполагающего надлежащим образом управляемый переходный процесс и далеко идущих преобразований в глобальных структурах производства и потребления с серьезными последствиями для рынка труда;

- разносторонних обсуждениях глобальных систем поставок, в том числе в использовании в полной мере потенциала с точки зрения экономического роста и занятости параллельно с достижением прогресса в обеспечении должной осмотрительности в рамках международных структур и уменьшения дефицита достойного труда и трудовых прав.

Настоящая Декларация посвящена проблеме социального диалога и его значения для решения проблем занятости и рынка труда в Европейско-средиземноморском регионе.

Социальные партнеры убеждены в том, что социальный диалог играет важную роль в содействии выработке сбалансированной политики, в том числе социальной, ведущей к социальному развитию, способствующей повышению эффективности и адаптации рынков труда и систем социальной защиты к новым меняющимся социально-экономическим реалиям.

Следует учитывать тот факт, что оба региона пострадали больше, чем другие от недавних финансовых, экономических и миграционных кризисов, и в настоящее время им характерно относительно медленное и хрупкое восстановление экономики по сравнению с другими регионами мира.

Как отмечает Нобелевский комитет, пример Туниса свидетельствует о том, что социальный диалог может выступать в качестве стабилизирующего политического фактора. В других странах социальные партнеры обмениваются опытом и правовыми наработками, полученными благодаря своим знаниям и опыту в сфере труда.

Социальный диалог может принимать различные формы, такие как, например, предоставление советов и рекомендаций в рамках консультаций и трехсторонних соглашений, автономных двусторонних переговоров, коллективно-договорного регулирования с целью решения проблем и выработки сбалансированной политики. Социальный диалог также является признанной ценностью на мировом уровне, закрепленной в Уставе Международной организации труда (МОТ) и Договоре о Европейском союзе.

Готового рецепта надлежащего функционирования социального диалога не существует. Механизмы социальные диалога отражают различные исторические, экономические и политические реалии различных стран. Вместе с тем, для плодотворного и эффективного социального диалога необходимы определенные условия. Так, главными предпосылками развития социального диалога являются:

а) правовая база, отвечающая принципам МОТ, предусматривающим свободу объединения и независимость социальных партнеров; 

б) благоприятная демократическая институциональная и правовая основа на национальном, региональном и местном уровнях, обеспечивающая надлежащее и своевременное участие социальных партнеров в процессе формирования политики по вопросам прямо и/или косвенно влияющим на занятость. Соответствующая правовая основа может также способствовать дальнейшему развитию автономного двустороннего диалога между сторонами на различных уровнях экономики (национальном, отраслевом, региональном и на уровне компаний);       

в) меры, способствующие формированию культуры социального диалога, в том числе обеспечение механизмов развития саморегулирования, обеспечения социального мира, а также предотвращения и разрешения конфликтов.

Членство и репрезентативность, а также полномочия и потенциал предоставлять экспертные знания и услуги своим членам способствуют укреплению организаций социальных партнеров. Вместе с тем, там, где структуры социального партнерства слабы, необходимо содействие органов государственной власти или международных организаций на старте или в наращивании потенциала. В зависимости от стран и потребностей, это предполагает финансовую, правовую, аналитическую, институциональную и/или политическую поддержку.

Форумы социального диалога, проводимые в контексте Средиземноморья, следует продолжать и стремиться к обмену информацией и передовым опытом социального диалога в странах Средиземноморского союза, а также к обмену мнениями о нынешних и будущих приоритетах.

Важнейшей задачей для социальных партнеров, а также правительства и политического руководства всего Европейско-средиземноморского региона, является укрепление экономического роста и конкурентоспособности, так как это имеет решающее значение для успешного функционирования промышленности, обеспечения достойной занятости и социальной сплоченности, ликвидации бедности, неравенства и дискриминации.

Социальные партнеры обоих регионов выделяют четыре сферы, в которых обмен опытом и/или сотрудничество между регионами является особенно ценными:

- неформальная занятость: правительства должны создавать благоприятные основы для интеграции неформального сектора экономики в формальный, а также поддержки рабочих мест и предприятий в формальном секторе. Это будет способствовать увеличению налоговых и социальных поступлений, а также честной конкуренции между предприятиями и работниками;

- молодежная занятость: правительства и социальные партнеры должны вплотную заняться решением проблем отсутствия рабочих мест и ключевых компетенций/нехватки адекватных профессиональных навыков, определением условий занятости, в том числе расходов на оплату труда, с целью оказания помощи молодежи получить доступ и развиваться на рынке труда с соблюдением социально-трудовых прав, а также содействовать устойчивой интеграции молодежи в сфере занятости. В противном случае молодежь столкнется с проблемой длительной безработицы или окажется заложницей краткосрочных контрактов и/или контрактов с ограниченным рабочим временем ввиду отсутствия иных возможностей;

- развитие профессиональных навыков: необходимо совершенствовать национальные системы образования и профессиональной подготовки в целях улучшения соответствия содержания образования и учебных программ, согласовывать квалификации и потребности рынка труда. Вместе с усовершенствованием профориентации это поможет расширить возможности трудоустройства выпускников, тем самым улучшив и смягчив переход на рынке труда;

- миграция: необходимо управлять ее потоками в направлениях юг-юг и юг-север таким образом, чтобы это устраивало направляющие и принимающие страны, а также в соответствии с ростом и перспективами на рынках труда. Кризис беженцев усугубляет проблему, когда речь идет об урегулировании беспрецедентного гуманитарного кризиса. Оба аспекта требуют тесного участия социальных партнеров, их вклада в разработку адекватных решений, приемлемых для всех.

Ряд текущих инициатив позволяют решать эти проблемы. Не так давно стартовал проект содействия социальному диалогу в некоторых странах южного побережья Средиземного моря. В связи с этим, важное значение приобретают инициативы Средиземноморского союза, Европейской комиссии или других субъектов, направленные на укрепление потенциала организаций социальных партнеров на южном побережье Средиземного моря. В ближайшие годы социальные партнеры продолжат изучение необходимости осуществления деятельности в поддержку дальнейшего развития социального диалога. Поэтому они приветствуют просьбу министров к Европейской комиссии рассмотреть вопрос о предоставлении необходимых ресурсов.

Социальные партнеры одобряют намерение созвать 4-ю Министерскую конференцию Средиземноморского союза по вопросам занятости и труда в 2019 году. В преддверии этого мероприятия они просят Европейскую комиссию, сопредседателей и секретариат Средиземноморского союза приложить необходимые усилия к проведению Европейско-средиземноморского форума социального диалога в 2017 или 2018 году.

 

О НАС

 

Организации работодателей:

 

BUSINESS EUROPE

 

BUSINESS EUROPE представляет малые, средние и крупные предприятия, ведет активную деятельность на европейском уровне с 1958 года. Членами BUSINESS EUROPE являются 40 ведущих промышленных федераций и объединений работодателей из 34 европейских стран, работающих вместе во имя экономического роста и конкурентоспособности в Европе.

Вебсайт: www.businesseurope.eu.

 

CEEP

 

CEEP, созданная в 1961 году, объединяет государственные, так и частные предприятия, и органы власти по всей Европе на национальном, региональном и местном уровнях, являющиеся государственными работодателями или поставщиками услуг, представляющих общий интерес.

Вебсайт: www.ceep.eu.

 

UEAPME

 

UEAPME – организация работодателей, представляющая ремесленников, промышленников, а также малые и средние предприятия в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах, созданная в 1981 году. UEAPME насчитывает более 80 членских организаций.

Вебсайт: www.ueapme.com.

 

BUSINESSMED

Союз средиземноморских промышленных конфедераций – организация работодателей Средиземноморского бассейна, цель которой – реализация мощной и последовательной экономической стратегии, направленной ​​на ускорение интеграции и социально-экономического развития региона.

Вебсайт: www.businessmed-med.com.

 

Профсоюзные организации:

 

ЕКП (и Координационный комитет Eurocadres/CEC)

 

Европейская конфедерация профсоюзов была создана в 1973 году для продвижения интересов трудящихся на европейском уровне, а также их представительства в институтах ЕС. В ее состав в настоящее время входят 90 профсоюзных организаций из 39 европейских стран, а также 10 отраслевых европейских федераций профсоюзов.

Вебсайт: www.etuc.org.

 

АКП

 

Арабская конфедерация профсоюзов – представитель и выразитель требований трудящихся арабского региона. В настоящее время в конфедерацию входят 17 национальных профсоюзов из 12 арабских стран, объединяющих более 3 млн. трудящихся.

Вебсайт: www.arabtradeunion.org.[*] Совместно с международными организациями работодателей.

 

 

[ Детальніше... ]

Працівники суднобудівного заводу ім. 61 комунара доведені до відчаю

1475149481-6113

 

Працівники миколаївського ДП «Суднобудівний завод імені 61-го комунара» перекрили трасу міжнародного значення М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ».

 

Учасники акції вимагають погасити зарплатні борги та відсторонити генерального директора від керівництва підприємством.

Нагадуємо, що борг із виплати зарплати 740 працівникам Державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» станом на 1 вересня становив 37,2 мільйона гривень.

 

Сюжет телеканалу Zik: https://www.youtube.com/watch?v=SJfo-2Yk-wg&feature=youtu.be

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Профспілки - на захисті працюючих

6369093

 

Сьогодні у Києві у приміщенні готелю «Турист» розпочалося засідання Президії ФПУ, на якому планується визначити подальші дії ФПУ та її членських організацій на захист прав, інтересів працюючих в умовах підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

Серед інших питань порядку денного:

- про основні соціально-економічні показники проекту Державного бюджету України на 2017 рік та стан урахування у ньому профспілкових пропозицій;

- про дії ФПУ, її членських організацій із захисту прав членів профспілок на достроковий вихід на пільгову пенсію за роботу в важких і шкідливих умовах праці;

- про заходи до Всесвітнього дня дій профспілок за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю (жовтень);

- про основні завдання колдоговірної роботи на 2017 рік відповідно до положень Генеральної угоди на 2016–2017 роки та ін.

 

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Як сформувати моду на профчленство?

22

 

 

Про це і про інше говорилося, дискутувалося, сперечалося на семінарі з молодіжними профспілковими лідерами соціальної сфери України у навчальному профцентрі Волині.

      Модератором семінару була визначена Ірина Мартинюк – учасник данського проекту, голова профкому територіального центру соціального обслуговування населення Луцького району.

         Які існують запити в первинках на молодіжного лідера, які основні  засади базового законодавства працюючої молоді, як організувати протестну акцію – це теми основних дискусій семінару.

         Родзинкою цих навчань була творча година з виготовлення прадавнього українського символа – ляльки-мотанки, яка в даному випадку розглядалася, як модель первинної організації. Запам’яталося також заняття в спортзалі “Альфа Гравіті», адже спорт є серйозним мотиватором до профчленства. Все було цікавим, неочікуваним і нестандартним.

                                              

 

Ірина Мартинюк – учасник данського проекту

 

222

 

2222

 

 

 

2

 

 

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Вересень 2016 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30