16 березня 2017

ПРЕЗИДІЯ ФПУ. Бути в авангарді боротьби за права людини праці

 

IMG 8009

Важливі питання розширення та поглиблення соціального діалогу, забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів людини праці, розвитку профспілкового руху, зміцнення організаційної, матеріальної та майнової бази профспілок обговорено 16 березня під час засідання Президії Федерації профспілок України. У ході гострої, конструктивної та змістовної дискусії учасники цього заходу шукали та знаходили відповіді на актуальні питання сьогодення, наприклад, якими мають бути дії профспілок в складних соціально - економічних умовах, що необхідно зробити, щоб спільними зусиллями вирішувати наболіли проблеми гідної праці, її безпеки та оплати, безробіття, заборгованості по зарплатам та інші.

 

IMG 7994

 

Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. В заході також взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, Олександр Шубін.

 

Заслухавши інформацію заступника Голови ФПУ Володимира Саєнка «Про поточний стан управління та використання майна ФПУ та пропозиції щодо захисту майнових прав профспілок на законодавчому рівні» про ситуацію яка склалась унаслідок кризових явищ в Україні і погіршення фінансового стану суб’єктів господарювання майнового комплексу ФПУ, суттєвого подорожання тарифів на комунальні послуги, передусім на енергоносії, зростання ставок земельного податку та оренди землі, відсутності фінансування закупівлі путівок загальнодержавними фондами соціального страхування до профспілкових санаторно - курортних та оздоровчих закладів, Президія ФПУ постановила:

 

  1. 1.Доручити заступнику Голови ФПУ Володимиру Саєнку разом з головами правлінь та наглядових рад ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та «Укрпрофтур» у термін до 24 квітня ц.р. розробити та надати Президії ФПУ детальний план щодо виходу суб’єктів господарювання майнового комплексу ФПУ з кризи, насамперед використовуючи важелі законодавчого рівня.
  2. 2.Доручити заступнику Голови ФПУ Володимиру Саєнку разом з головами правлінь та наглядових рад ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та «Укрпрофтур» доповісти на черговому засіданні Президії ФПУ про вжиття антикризових заходів, спрямованих на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в суб’єктах господарювання цих товариств.

 

 

IMG 8021

 

Під час засідання було обговорено низку актуальних та важливих питань зокрема «Про хід консультацій щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з Кабінетом Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні».

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін проінформували присутніх про стан задоволення Вимог СПО об’єднань профспілок в рамках колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом Міністрів України.

 

Зокрема, щодо вимоги I «Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо підвищення з 1 липня, 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою відповідної компенсації їх інфляційного знецінення у 20142015 роках». Протягом 2015–2016 років відбулось підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії. Також у 2016 році Уряд забезпечив збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки задля недопущення збільшення грошового розриву між розмірами базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати на рівні 265 грн. Однак ці підвищення не забезпечують компенсації інфляційного знецінення у 20142015 роках. Також зазначену вимогу передбачено пунктами 2.9.1., 2.10. Генеральної угоди, як домовленість Сторін.

 

IMG 8091

 

Щодо вимоги ІІ «Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення для забезпечення ефективного захисту трудових доходів, пенсій, соціальних доплат та страхових виплат в умовах високого рівня інфляції». Зазначену вимогу передбачено пунктами 2.88., 2.92. Генеральної угоди, як домовленість Сторін. Також проектом Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), схваленим рішенням СПО об’єднань профспілок від 14.02.2017 № 363, передбачено зобов’язання щодо удосконалення механізму індексації грошових доходів населення, зокрема в частині індексації пенсії.

Щодо вимоги III «Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та підприємствах, у яких частка майна належить державі. Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності». Вимогу знято з реєстрації. Реалізується в рамках Генеральної угоди пунктом 2.25. та передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.4. Посилення контролю та активізацію заходів, спрямованих на погашення заборгованості із виплати заробітної плати:

- передбачених Генеральною угодою та  Планом невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 517-р.;

- щодо заборони преміювання керівників державних підприємств у разі наявності заборгованості з виплати заробітної плати; запровадження преміювання для керівників підприємств, результатом роботи яких стане значне скорочення раніше утвореної заборгованості із заробітної плати;

- щодо підготовки у 2017 році та подання до Верховної Ради України узгоджених законодавчих пропозицій стосовно захисту працівників у випадку затримки виплати заробітної плати на активних підприємствах та на підприємствах-банкрутах.

Щодо вимоги IV «Забезпечити дієвий державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати. З метою протидії масовим порушенням трудових прав усунути невиконання Україною Конвенцій МОП 81 та 129 про інспекцію праці, для чого з першого півріччя 2015 року привести нормативно-правові акти України у відповідність до норм вказаних Конвенцій, гарантувати вільний, безперешкодний доступ державних інспекторів праці до об’єктів перевірки і робочих місць, необхідну їх кількість та достатнє матеріально-фінансове забезпечення Державної служби України з питань праці».Вимогу знято з реєстрації. 3 листопада 2016 року прийнято Закон України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду» № 1726-VIII. Також було прийнято Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII, згідно з яким встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

IMG 8012

 

Щодо вимоги V «Підтримати законопроекти № 2245 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо надання соціальних послуг) і № 2296 Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які знаходяться на розгляді Верховної Ради України, щодо відновлення з 1 червня 2015 року санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації. За результатами внести відповідні зміни до бюджету Фонду соціального страхування України». Зазначена вимога регулюється пунктами 2.51., 2.102., 2.103., 2.103.1. Генеральної угоди, а також передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.5. Завершення реорганізації фондів соціального страхування, відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації, у тому числі через Фонд соціального страхування України.

 

IMG 8073

 

Щодо вимоги VI «Внести законодавчі пропозиції щодо відновлення з 1 січня 2016 року соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, дію яких призупинено та скасовано у 2015 році». Вимога знята з реєстрації в частині соціальних прав та гарантій чорнобильців, а також регулюється пунктами 2.86.  Генеральної угоди та передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.6. Удосконалення системи пенсійного забезпечення та запровадження справедливих підходів до нарахування, перерахунку пенсій, у тому числі для працюючих пенсіонерів.

Щодо вимоги VII «Забезпечити виконання п. 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 20102012 роки щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і позицій Сторін Угоди». Вимогу знято з реєстрації. Реалізується в рамках ІІІ розділу Генеральної угоди на 20162017 роки.

З цього приводу було прийнято відповідна постанова, у якої зокрема говориться:

1. Вважати трудовий спір (конфлікт) від 30 квітня 2015 року вирішеним з основних вимог – по суті, з інших – у зв’язку з втратою актуальності та зняти його з реєстрації.

2. Схвалити проект Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом міністрів України.

3. Зняти з контролю пункт 5.1 постанови Президії ФПУ від 24.06.2015 р. «Про дії профспілок на реалізацію рішення Трудового арбітражу з розгляду трудового колективного спору між СПО об’єднань профспілок і СПО сторони роботодавців від 29.05.2015 р. та передати здійснення моніторингу з виплат заборгованої заробітної плати на підприємствах-боржниках на галузевий (всеукраїнським профспілкам) та територіальний (територіальним профоб’єднанням) рівні.

 

IMG 7998

 

Одним з найважливіших питань порядку денного можна назвати питання «Про завдання ФПУ та її членських організацій в умовах децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад».

В інформації з цього питання заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, виступах членів Президії наголошувалось, що реформа децентралізації влади передбачає передачу значної частини повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади. Створення нових об’єднаних територіальних громад супроводжується процесами злиття, об’єднання чи ліквідації установ, організацій і підприємств, що певною мірою відбивається на діяльності профспілкових організацій на цих територіях. При цьому надходять повідомлення про наміри окремих керівників громад щодо створення в ній профспілкової організації, об’єднавши всіх працівників цієї громади, які належать до різних всеукраїнських профспілок, без урахування галузевих особливостей. Також є факти, коли керівники новостворених громад заявляють про наміри ліквідувати профспілкові організації.

 

IMG 8094

 

Федерацією профспілок України за участю експертів, представників міністерств, зокрема Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, проведено низку робочих зустрічей, нарад та круглий стіл з питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування і галузевих реформ. Постійно здійснюється моніторинг проблемних питань, з якими стикаються профспілкові організації, що діють на території новостворених об’єднаних територіальних громад.

Питання діяльності профспілкових організацій в умовах реформування органів місцевого самоврядування обговорювались на пленумах, президіях і семінарах всеукраїнських профспілок працівників освіти і науки, культури, держустанов, соціальної сфери, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу, а також профоб’єднань Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Чернігівської областей.

Враховуючи, що децентралізація влади безпосередньо впливає на діяльність профспілкових організацій в об’єднаних територіальних громадах та з метою протидії сучасним викликам Президія Федерації професійних спілок України постановила в основу роботи всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань щодо збереження профспілкових організацій в новостворених об’єднаних територіальних громадах покласти Рекомендації постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху та дала відповідні рекомендації Федерації профспілок України, всеукраїнським профспілкам та територіальним профоб’єднанням.

 

IMG 8068

 

Було також обговорено питання «Про відзначення Дня міжнародної солідарності трудящих 1 Травня», «Про стан профспілкового руху та основні статистичні дані членських організацій ФПУ за 2016 рік» та інші важливі для профспілкового руху питання.

 

IMG 8014

 

Під час засідання також відбулась дискусія з організаційних питань і питань управління майновим комплексом ФПУ, а також про відзначення нагородами ФПУ. По всім названим питанням Президія прийняла відповідні постанови.

Було також дано низку рекомендацій Президії на адресу Ради ФПУ, засідання якої відбудеться 25 квітня 2017 року.

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Проект Трудового кодексу України вийшов на фінішну пряму

150301

 

 

15 березня профільний Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув пропозиції тристоронньої робочої групи щодо врахування поправок народних депутатів  до проекту Трудового кодексу №1658 під час підготовки його до другого читання.

 

Нагадаємо, що Спільний представницький орган всеукраїнських профоб’єднань голосами чотирьох із п’яти об’єднань підтримав проект Кодексу, схвалений у першому читанні, і делегував своїх представників до складу тристоронньої робочої групи з підготовки проекту до другого читання.

Робоча група з представників профспілок, роботодавців і уряду завершила свою роботу. Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів законодавчої ініціативи. Підсумки своєї роботи група винесла на засідання Комітету.

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на якій було розглянуто низку пропозицій від профспілок, роботодавців та Міністерства соціальної політики України, щодо яких було також прийнято окремі рішення. У нараді взяли участь співголова робочої групи Комітету від профспілок Сергій Українець та Голова ФПУ Григорій Осовий. За наполяганням  Голови ФПУ Комітет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у повному розмірі. Тобто, було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 календарних днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Робітник зобов’язаний приступити до роботи наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожний день припинення роботи.

Тимчасове припинення роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк, хоча таким він не називається.

Також враховано пропозиції профспілок, подані через народних депутатів, щодо неврахування під час обчислення заробітної плати деяких виплат, з тим щоб забезпечити більш високий рівень гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме: при обчисленні заробітної плати не враховуватимуться до мінімальної заробітної плати доплати за роботу у важких умовах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Це має бути понад мінімальну заробітну плату. За суміщення, за роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат. Всі ці виплати не будуть враховуватися у мінімальні гарантії заробітної плати. А також сума індексації заробітної плати та компенсація за порушення строків виплати заробітної плати. Тепер рівень гарантій буде значно вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі №1774.

Під час засідання представники сторін соціального діалогу підбили підсумки майже дворічної роботи над проектом Трудового кодексу. Координатори сторін відзначили, що робота проведена  дуже значна.

Розглянуто і підготовлено висновки майже по 1900 поправках народних депутатів, а також декількох сотнях поправок інших профільних органів влади, професійних спілок, роботодавців.

 За цей час отримано висновки експертів МОП, які переважно враховані. Законопроект став більшою мірою  відповідати нормам міжнародного права. В цілому проект готовий для розгляду у другому читанні і остаточного прийняття Верховною Радою України.

У проекті збережено переважну більшість норм, які дозволяють захистити права працівника за допомогою професійних спілок, розширено громадський контроль профспілки за додержанням трудового законодавства та роль колективних договорів.

Профспілкові об’єднання, Федерація профспілок України ще раз проведуть детальну експертну оцінку проекту, обговорення з профспілковим активом на предмет реалізації через народних депутатів поправок профспілок, які не знайшли підтримки двох інших сторін діалогу.

Комітет запросив до участі і обговорення поданих поправок авторів і розглянув частину поправок народних депутатів України Юрія Левченка та Вадима Івченка. Після детального розгляду частину поправок підтримано. Після опрацювання Головним юридичним управлінням Верховної Ради України проект передається профільним Комітетом для розгляду Верховною Радою України  - орієнтовно у травні – червні 2017 р.

 

Сергій Українець,

Співголова робочої групи

 Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

 зайнятості та пенсійного забезпечення

з підготовки проекту ТК до другого читання

[ Детальніше... ]

Проект Трудового кодексу України вийшов на фінішну пряму

150301

 

 

15 березня профільний Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув пропозиції тристоронньої робочої групи щодо врахування поправок народних депутатів  до проекту Трудового кодексу №1658 під час підготовки його до другого читання.

 

Нагадаємо, що Спільний представницький орган всеукраїнських профоб’єднань голосами чотирьох із п’яти об’єднань підтримав проект Кодексу, схвалений у першому читанні, і делегував своїх представників до складу тристоронньої робочої групи з підготовки проекту до другого читання.

Робоча група з представників профспілок, роботодавців і уряду завершила свою роботу. Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів законодавчої ініціативи. Підсумки своєї роботи група винесла на засідання Комітету.

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на якій було розглянуто низку пропозицій від профспілок, роботодавців та Міністерства соціальної політики України, щодо яких було також прийнято окремі рішення. У нараді взяли участь співголова робочої групи Комітету від профспілок Сергій Українець та Голова ФПУ Григорій Осовий. За наполяганням  Голови ФПУ Комітет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у повному розмірі. Тобто, було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 календарних днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Робітник зобов’язаний приступити до роботи наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожний день припинення роботи.

Тимчасове припинення роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк, хоча таким він не називається.

Також враховано пропозиції профспілок, подані через народних депутатів, щодо неврахування під час обчислення заробітної плати деяких виплат, з тим щоб забезпечити більш високий рівень гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме: при обчисленні заробітної плати не враховуватимуться до мінімальної заробітної плати доплати за роботу у важких умовах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Це має бути понад мінімальну заробітну плату. За суміщення, за роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат. Всі ці виплати не будуть враховуватися у мінімальні гарантії заробітної плати. А також сума індексації заробітної плати та компенсація за порушення строків виплати заробітної плати. Тепер рівень гарантій буде значно вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі №1774.

Під час засідання представники сторін соціального діалогу підбили підсумки майже дворічної роботи над проектом Трудового кодексу. Координатори сторін відзначили, що робота проведена  дуже значна.

Розглянуто і підготовлено висновки майже по 1900 поправках народних депутатів, а також декількох сотнях поправок інших профільних органів влади, професійних спілок, роботодавців.

 За цей час отримано висновки експертів МОП, які переважно враховані. Законопроект став більшою мірою  відповідати нормам міжнародного права. В цілому проект готовий для розгляду у другому читанні і остаточного прийняття Верховною Радою України.

У проекті збережено переважну більшість норм, які дозволяють захистити права працівника за допомогою професійних спілок, розширено громадський контроль профспілки за додержанням трудового законодавства та роль колективних договорів.

Профспілкові об’єднання, Федерація профспілок України ще раз проведуть детальну експертну оцінку проекту, обговорення з профспілковим активом на предмет реалізації через народних депутатів поправок профспілок, які не знайшли підтримки двох інших сторін діалогу.

Комітет запросив до участі і обговорення поданих поправок авторів і розглянув частину поправок народних депутатів України Юрія Левченка та Вадима Івченка. Після детального розгляду частину поправок підтримано. Після опрацювання Головним юридичним управлінням Верховної Ради України проект передається профільним Комітетом для розгляду Верховною Радою України  - орієнтовно у травні – червні 2017 р.

 

Сергій Українець,

Співголова робочої групи

 Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

 зайнятості та пенсійного забезпечення

з підготовки проекту ТК до другого читання

[ Детальніше... ]

Бельгийские социальные партнеры договорились о повышении зарплаты в 2017 и в 2018 годах

11930

 

15 марта 2017 года

 

Бельгийские профсоюзные организации и работодатели договорились о межсекторальном соглашении на 2017-2018 гг., открыв дорогу для ежегодного повышения заработной платы на 1,1%, без учета автоматической индексации заработной платы.

 

 

Учитывая, что последнее соглашение было заключено еще в 2009 году, соглашение знаменует собой обновление системы социального диалога в Бельгии.

 

Профсоюзы говорят, что соглашение закладывает прочную основу для переговоров на уровне отдельных секторов и компаний. Соглашение также касается права на досрочный выход на пенсию в случае коллективных увольнений из-за реструктуризации компании. Возрастной предел остается на уровне 55 лет до 2019 года, после чего он он возрастет до 60 лет. Договоренность социальных партнеров была одобрена в феврале  бельгийским правительством.

 

Подготовлено Департаментом международных связей ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Нам песня строить и жить помогает

3

 

Именно с таким настроением  состоялся Отраслевой смотр художественной самодеятельности Областной организации профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения. Строить вокруг себя замечательный творческий мир и жить в любви, радости  и ожидании  прекрасного  времени года  - весны удалось в этом году художественным коллективам предприятий  КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковблагоустройство». Согласно положению о проведении смотра, творческие коллективы начали подготовку к нему еще до Нового года, а отборочные туры - в конце января.  ДК Червонозаводского района  г. Харькова  гостеприимно распахнул двери для более двухсот работников нашей отрасли г.Харькова и Харьковской области.

Сегодня, когда средства массовой информации переполнены конкурсами и шоу, требования  к самодеятельным коллективам автоматически  становятся  выше, а зрители искушеннее и строже. И о радость!!! Все ожидания оправдались. Выступления порадовали  жюри и зрителей  разножанровыми, яркими, красочными, зажигательными и нежно-душевными, наполненными любовью и патриотизмом выступлениями. Нашлось место  даже для оперетты, балета, авторских песен, юморесок, оркестру и конечно прекрасному хору.  Смотр-конкурс – это итог  работы  каждого исполнителя, художественного руководителя  и экзамен на  творческую зрелость.

И так занавес открывается … и   народный хор «Донец»  КП «Харьковводоканал» наполнил зал многоголосьем  и гармонией  народных песен «Встань, козацько слава», «Вертайтесь, лелеки», « Посилала мене мати  яровое жито жати». Красочные костюмы,

грамотно построенная гармония  оранжировок, интересный репертуар, подобранные художественным руководителем  Теремцом  В.Д. и огромная любовь в творчеству коллектива принесли свои плоды  - 1 место на смотре – конкурсе. Коллектив ведет большую работу по пропаганде народной песни, собирает фольклорный материал родного края, а так же принимает участие во многих областных и межрегиональных мероприятиях. Народные голоса  Оксаны Близнюк -1 место, Виктории Горбуновой - 2 место, Анны Касьяновой 2 место  не первый год украшают творческий коллектив КВ «Донец» и приносят заслуженные  призовые места в разных номинациях.

 Стоит отметить, что только выступлениями ансамблей можно было сделать целый концерт. Это женские ансамбли «Джерельце», «Сударушка», мужской «Козацьке коло» КП «ХВК» КВ «Донец», женский ансамбль «Днепряночка», мужской «Козаки», вокальный ансамбль «Водограй» КП «ХВК» КВ «Днепр».Все коллективы выступали в народных костюмах, со своими программами, в которых звучали народные песни, песни как известных, так и местных композиторов и заняли призовые места.  Своими песенными выступлениями они  почеркнули как богат наш край талантами и не надо искать их где- то,  они работают рядом с нами. Атмосфера  народного украинского праздника пронизала выступление каждого ансамбля. Песни о любви, родной земле, природе, народных традициях  наполнила  сердца всех слушателей  теплом, огромной любовью, желанием сохранить  это  для наших потомков. Концерные номера сменяли один другим  и каждый  коллектив вносил на сцену свои  традиции,  которым не изменяют много лет. Творческий  коллектив КП «ХВК» КВ «Днепр» традиционно открыл  свое отделение концерта  с приветствия  зрителей, жюри и  кароваем  на украинском рушнике. Репертуар этого коллектива отличался авторскими произведениями участников. Это  песни  В Заводчикова  «Люблю родной Харьков», «Слобожанский край», «Лозовщина, Харьковщина,Украина», «Осень постучала в окно»,стихотворения Н. Заднепровской.

Покорили зрителей колоритными образами Лариса Доля  с юмореской П. Глазового «Петух на курорте» КП «ХВК» КВ «Днепр» и Николай Дегтярев  с авторским юмором КП «ХВК» КВ «Донец».

Великолепным украшением  любого мероприятия  является  выступление  оркестра.

И такое удовольствие доставил зрителям оркестр  «Темп - Бенд» КП «Харьковские тепловые сети». Их не сломил  4-х дневный  режим работы на предприятии, задержки  в выплате заработной платы. Они подготовили прекрасный репертуар  под руководством А.С.Константинова. Нам посчастливилось  окунуться в гармонию  живой музыки, которая была наполнена  «Червоной  трояндой»  с солисткой  Тамарой Дюзенжан, парафразом на  произведение А.Тизола «Караван», авторским «Берег.Фиеста» А.Константинова и др. произведениями.

Творческий  коллектив  Тепловых сетей в этом году отдал предпочтение  классике.

Это  песни   из мюзикла «Моя прекрасная леди» в исполнении  Натальи Сукнистой, песня на муз Нино Рота «Ромео и Джульетта»  в исполнении Сергея Вьюнника, дуэт Н.Сукнистой и С .Вьюнника из оперетты «Сильва» И .Кальмана, хореографический дуэт  Александра Крапивкина и  Тамилы Елькшвид.

Приятно осознавать что рядом с нами  живут и работают люди наделенные талантом и творческой фантазией, умеющие не только добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, но и правильно организовывать досуг, создавать себе и окружающим хорошее настроение. Молодежь наше будущее - Александ Морквин  не только  прекрасно исполнил  песню „Вона”, но  и показал авторское произведение.

 На сцену выходили квартет, трио, дуэты. Каждый колектив вносил свое настроение и гармонию в души зрителей, но всегда  остается в памяти чистая музика как  в вечерней тишине после трудового дня. Именно таким выступлением  акапелло запомнился дуэт  КП „ Харьковблагоустройство” Василенко Вера, Викторова Валентина с народными песнями.

 Отдельный  блок  выступлений подготовило управление КП «Харьковводоканал».  Вокальные  выступления Кахидзе Илоны,Чернова  Николая принесли - 1 места, Сахненко Марина,  Симко Владимир  -  2 места,  Швец Алина, Макущенко Василий - 3 места  в разных  номинациях  и  доставили  приятные минуты зрителям. И.Нерушенко «зажег»  зрителей  Бразильской  самбой «Тико-тико» на  гитаре,  Мысак Светлана обнадежила  бардовской песней  «Время покажет».

 За два дня  смотра жюри посмотрело  87 номеров из них  32 вокальных выступления женщин и  9  вокальных выступлений  мужчин.

Были на сцене и наше будущее – дети.  Они пели песни сольно, в дуэтах и квартете, танцевали  хореографические композиции.  Они  удивляли нас  ответственным отношением к сцене, прекрасными голосами, умопомрачительными костюмами и прическами, прекрасной  хореографической подготовкой. Это Ю.Обозная, В.Гушпет, М Шкварук, З.Бойко,сестры Корнейко Ю., Корнейко В., Ю. Губина  и  хореографический ансамбль «Авальта».

Творческий праздник  подошел к завершению, жюри  постаралось  увидеть  разные грани исполнительских талантов и  отметило большинство выступающих  в разных номинациях. В результате  присуждено 48 мест из них:  22 первых, 18 вторых, 8 третьих.

Это  победа не только отдельных исполнителей ,но и  творческих коллектив, это

 внимательное отношение к людям руководителей первичных профсоюзных организаций. Они  вместе с администрацией предприятий создают условия  для развития творческого потенциала в трудовых коллективах,  дают возможность работникам наполнить жизнь творчеством, сохраняют  национальные традиции и культуру - это председатели первичных профсоюзных организаций Муравьева Н.В. КП «Харьковводоканал» , Скрыпник И.А.  КП «Харьковские тепловые сети», Пилипенко А.В. КП «Харьковблагоустройство».

Смотр прошел  при финансовой поддержке  первичных профсоюзных организаций ООП работников ЖКХ, МП, БОН.

По традиции смотр прошел накануне  Дня работников жилищно коммунального

хозяйства и бытового обслуживания  населения, а значит:

С наступающим праздником  дорогие коллеги! 

 

Л.Успенская,
Зам. председателя  ООП

 работников ЖКХ, МП, БОН

 

1

 

IMG 0162

 

 

 

IMG 0211

[ Детальніше... ]

Про виконання рішення Трудового арбітражу

7777

 

 

З метою захисту конституційних прав працівників на працю, достатній рівень життя та своєчасне отримання заробітної плати СПО об’єднань профспілок у відповідності до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» висунув вимоги, а в подальшому прийняв рішення про вступ у колективні трудові спори (конфлікти) на національному рівні з Кабінетом Міністром України та СПО сторони роботодавців.

Вперше в історії українських правовідносин і соціального діалогу на вимогу профспілок відбувся Трудовий арбітраж на національному рівні з розгляду питання стосовно відповідальності організацій роботодавців за несвоєчасну оплату праці, який зобов’язав роботодавців вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

На виконання рішення Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні від 29.05.2015 № 3, СПО об’єднань профспілок 14 липня 2015 року розглянув питання «Про результати роботи примирних органів та подальші дії СПО об’єднань профспілок» та запровадив постійний моніторинг своєчасної виплати заробітної плати.

Відповідно до Рішення СПО об’єднань профспілок від 14.07.2015 № 24-1 СПО сторони роботодавців на національному рівні та Національній службі посередництва і примирення надіслано оперативну інформацію станом на 01.03.2017 року щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, що належать до сфери впливу Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (додаток 1); підприємствах, що належать до державної форми власності (додаток 2); підприємствах, що належать до комунальної власності (додаток 3), а також  додаткову інформацію про підприємства, на яких існує заборгованість з виплати заробітної плати (додаток 4).

 

 

Департамент захисту соціально-економічних прав

 

[ Детальніше... ]

Знаковий 1917

654

 

 

Ми започатковуємо цикл історичних описів столітніх  подій боротьби за Українську державність.

 

З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв постановою Верховної Ради України схвалено знакові дати які стали наріжними каменями історичної доби відродження Української державності.

Цього місяці започатковується  відзначення ряд пам’ятних подій 100 літньої даності з часу початку Української революції та з дня утворення Української Центральної Ради (17.03.1917).

Як зазначають історичні джерела наприкінці лютого 1917 р. несподівано, але цілком закономірно відбулася фінальна сцена в історії імпе­раторської (романовської) Росії. Азіатський державний дес­потизм, закладений у підвалини цієї держави й пошире­ний на неозорій території, не раз успішно виходив з-під ударів окремих реформатори, котрі намагалися модернізу­вати Росію і у XVIII, і у ХІХ ст., однак не витримав випро­бувань 1-ю світовою війною. Як це уже траплялося в історії деспотій, варто було в критичний момент виникнути нев­доволенню в столиці — й режим зазнав краху. 24 лютого в Петрограді здійнялася хвиля масового страйкового руху, наступними днями до страйкарів приєдналися частини сто­личного гарнізону, а Державна Дума, діяльність якої призу­пинив цар, стала в опозицію до уряду. Це й вирішило спра­ву. 27 лютого самодержавство впало.

2 березня Тимчасовий уряд  прийняли від царя акт про зречення престолу.

3 березня київська преса повідомила своїх читачів про крах самодержавства.

У Києві стали формуватися нові ре­волюційні органи влади. Найавторитетнішим серед них бу­ла Рада об'єднаних громадських організацій. Подібні ради почали діяти у більшості українських міст.

3 — 5 березня на території України практично було ліквідо­вано органи царської адміністрації, владу перебрали приз­начені Тимчасовим урядом губернські й повітові комісари.

Перемога революції відкрила широкі можливості для ле­галізації діяльності політичних партій, створення різнома­нітних громадських організацій.

Демократизація суспільства, що відбулася під впливом революційних змін не могла не позначитися на українсь­кому русі. Його потенційна енергія, накопичена у народ­ній гущі протягом десятиліть, ще шукала  виходу, тоді як провідники інтелігенції не залишалися бездіяльними в ка­лейдоскопі політичних змін початку березня 1917 р. Укра­їнці  мали кілька  своїх представників у  Київській  раді об'єднаних громадських організацій, а також у раді робіт­ничих депутати?. Але цього було не досить для відродження національно-визвольного руху.

3 березня в клубі «Родина» Товариства українських поступовців (ТУП) зібралося понад   100 представників київських і деяких провінційних  українських організацій. Якраз на цих зборах народилася ідея заснування Центральної Ради.

7 березня відбулися вибори керівного ядра Центральної Ради, очевидно, і слід вважати це число датою створення Української Центральної Ради.

Центральна Рада закликала український народ домагати­ся від Тимчасового уряду «всіх прав, які тобі природно на­лежать». Можна стверджу­вати, що вона в перші тижні свого існування переживала процес організаційного та ідейного становлення.

У подібному стані  тоді перебував увесь український націо­нально-визвольний рух. Надто сильного удару завдано було царизмом упродовж попередніх десятиліть українським ор­ганізаціям, аби вони спромоглися за лічені дні відновити свою діяльність. І все ж успіхи не забарилися.

Важливим кроком у цьому напрямі стало проведення у Києві 19 березня української маніфестації. Стотисячна ко­лона під національними жовто-блакитними прапорами за­повнила центральні вулиці міста. Віче, шо завершило мані­фестацію, підтримало резолюції, підготовлені Центральною Радою, і насамперед про автономно України.

Отаточно викристалізувати політичну програму Цент­ральної Ради і завершити.її організацію мав Всеукраїнсь­кий національний конгрес. Про його скликання Рада ого­лосила наприкінці березня. Підготовка конгресу активізу­вала українські політичні сили, які вирішили негайно про­вести свої партійні з'їзди.

Провідні українські політичні сили продемонстрували одностайність програмної вимоги національно-територі­альної автономії України.

 

Підготував Євген Драпятий

 

[ Детальніше... ]

Проект Трудового кодексу України вийшов на фінішну пряму

150301

 

 

15 березня профільний Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув пропозиції тристоронньої робочої групи щодо врахування поправок народних депутатів  до проекту Трудового кодексу №1658 під час підготовки його до другого читання.

 

Нагадаємо, що Спільний представницький орган всеукраїнських профоб’єднань голосами чотирьох із п’яти об’єднань підтримав проект Кодексу, схвалений у першому читанні, і делегував своїх представників до складу тристоронньої робочої групи з підготовки проекту до другого читання.

Робоча група з представників профспілок, роботодавців і уряду завершила свою роботу. Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів законодавчої ініціативи. Підсумки своєї роботи група винесла на засідання Комітету.

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на якій було розглянуто низку пропозицій від профспілок, роботодавців та Міністерства соціальної політики України, щодо яких було також прийнято окремі рішення. У нараді взяли участь співголова робочої групи Комітету від профспілок Сергій Українець та Голова ФПУ Григорій Осовий. За наполяганням  Голови ФПУ Комітет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у повному розмірі. Тобто, було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 календарних днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Робітник зобов’язаний приступити до роботи наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожний день припинення роботи.

Тимчасове припинення роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк, хоча таким він не називається.

Також враховано пропозиції профспілок, подані через народних депутатів, щодо неврахування під час обчислення заробітної плати деяких виплат, з тим щоб забезпечити більш високий рівень гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме: при обчисленні заробітної плати не враховуватимуться до мінімальної заробітної плати доплати за роботу у важких умовах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Це має бути понад мінімальну заробітну плату. За суміщення, за роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат. Всі ці виплати не будуть враховуватися у мінімальні гарантії заробітної плати. А також сума індексації заробітної плати та компенсація за порушення строків виплати заробітної плати. Тепер рівень гарантій буде значно вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі №1774.

Під час засідання представники сторін соціального діалогу підбили підсумки майже дворічної роботи над проектом Трудового кодексу. Координатори сторін відзначили, що робота проведена  дуже значна.

Розглянуто і підготовлено висновки майже по 1900 поправках народних депутатів, а також декількох сотнях поправок інших профільних органів влади, професійних спілок, роботодавців.

 За цей час отримано висновки експертів МОП, які переважно враховані. Законопроект став більшою мірою  відповідати нормам міжнародного права. В цілому проект готовий для розгляду у другому читанні і остаточного прийняття Верховною Радою України.

У проекті збережено переважну більшість норм, які дозволяють захистити права працівника за допомогою професійних спілок, розширено громадський контроль профспілки за додержанням трудового законодавства та роль колективних договорів.

Профспілкові об’єднання, Федерація профспілок України ще раз проведуть детальну експертну оцінку проекту, обговорення з профспілковим активом на предмет реалізації через народних депутатів поправок профспілок, які не знайшли підтримки двох інших сторін діалогу.

Комітет запросив до участі і обговорення поданих поправок авторів і розглянув частину поправок народних депутатів України Юрія Левченка та Вадима Івченка. Після детального розгляду частину поправок підтримано. Після опрацювання Головним юридичним управлінням Верховної Ради України проект передається профільним Комітетом для розгляду Верховною Радою України  - орієнтовно у травні – червні 2017 р.

 

Сергій Українець,

Співголова робочої групи

 Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

 зайнятості та пенсійного забезпечення

з підготовки проекту ТК до другого читання

[ Детальніше... ]

Работники семи стран ЕС сегодня пребывают в худшей ситуации, чем 8 лет назад

logo

 

Согласно новому исследованию, опубликованному 13 марта Европейским профсоюзным институтом и Европейской конфедерацией профсоюзов, работники все еще не ощущают восстановления экономики: в семи государствах-членах ЕС зарплаты ниже, чем восемь лет назад.

 

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что в 18 странах ЕС за семь лет после кризиса темпы роста заработной платы были намного ниже, чем в течение восьми лет до кризиса.

 

За 7 лет с 2009 по 2016 гг. реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию) ежегодно снижалась в среднем на 3,1% в Греции, 1% в Хорватии, 0,9% в Венгрии, 0,7% в Португалии, 0,6% на Кипре, 0,4% в Великобритании и 0,3% в Италии.

 

Рост реальной заработной платы в период с 2009 по 2016 год был ниже, чем в 2001-2008 годах в Австрии, Бельгии, Дании, Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, Нидерландах, Румынии, Словакии, Дании, Эстонии, Финляндии, Словении, Испании и Швеции.

 

Среднегодовой рост реальной заработной платы в Румынии упал с 11,2% в 2001-2008 годах до 0,1% в 2009-2016 годах, в Литве – с 8,8 до 1%, а в Латвии – с 10,6 до 1,2%.

 

Только в трех странах – в Германии, Польше и Болгарии – рост реальной заработной платы в период с 2009 по 2008 год превысил показатели 2001-2008 годов.

 

Даже в 2016 году, когда реальная заработная плата начала повсеместно увеличиваться, ее уровень фактически уменьшился в Бельгии и почти не изменился в Италии, Франции и Греции.

 

«Это очень плохие новости, не только для работников и их семей, но также и для бизнеса», - заявила конфедеративный секретарь ЕКП Эстер Линч. «Когда у работников в наличии меньше денег на расходы, бизнес тоже страдает».

 

«Настало время для реального восстановления. Работники по всей Европе нуждаются в повышении зарплат. Зарплаты начали расти, но предстоит очень многое наверстать».

[ Детальніше... ]

«Улучшить заработную плату и налогообложение – стимулировать латвийскую экономику», - заявляют латвийские профсоюзы

 

0908765

15 марта 2017 года

 

В начале 2017 года в Латвии наблюдался рост минимальной заработной платы. Правительство объявило об ее увеличении на 10 евро в месяц, с 370 евро до 380 евро.

 

По данным Центрального статистического бюро, в апреле 2016 года 177 800 человек получали ежемесячную зарплату в размере 370 евро или меньше: 144 500 из них - в частном секторе, 30 600 - в государственном секторе.

 

На встрече с премьер-министром Латвии Конфедерация свободных профсоюзов Латвии (LBAS) призвала к изменению налоговой системы для стимулирования экономики, включая введение одинаковой ставки налога на труд и на капитал и нулевого налога на реинвестированную прибыль.

 

Президент LBAS Эгилс Бальдзенс призвал к долгосрочному планированию политики, связанной с налогообложением и заработной платой в целях содействия экономическому росту Латвии и привлек внимание к  кампании ETUC по повышению заработной платы.

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Березень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31