07 квітня 2017

У Києві відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри"

conf4

 

 

5-6 квітня 2017 року у Києві відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри", організатором якої виступила Академія праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України.

Конференція запропонувала викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям, фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації Глобальних цілей сталого розвитку (на 2016-2030 роки), ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році. Цілі сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності – від протидії бідності до безпечного використання землі. До цих цілей було запропоновано 169 конкретних показників, які дають змогу вимірювати прогрес у їхньому досягненні. Кожна країна, спираючись на Глобальні цілі та цільові показники, має розробити власні цілі сталого розвитку, довгострокові та короткострокові завдання, а також забезпечити їх реалізацію таким чином, аби задовольнити потреби нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь. В рамках конференції "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри" науковці з України, Білорусі та Казахстану представили власне бачення потенційних можливостей поліпшення ситуації у своїх країнах.

Модератором пленарного засідання виступила докт.політ.наук, проректор з наукової роботи АПСВТ Семигіна Тетяна Валеріївна. Учасників конференції привітала ректор АПСВТ, д. філос. н., професор Буяшенко Вікторія Василівна. Свої доповіді представили науковці Академії праці соціальних відносин і туризму,  Національного університету біоресурсів і природокористування України, представники громадської спілки «Мережа Глобального договору ООН в Україні» та Федерації профспілок України. Завідувач відділу виробничої  політики Департаменту захисту соціально-економічних прав ФПУ Вітюк Юлія Федорівна презентувала учасникам конференції доповідь на тему "Роль профспілок у реалізації Цілей сталого розвитку".

Дискусійні питання, які були окреслені на пленарному засіданні, учасники продовжили обговорювати на тематичних секціях конференції. Робота секцій здійснювалась за наступними напрямами:

Секція 1. Гідна праця та економічне зростання

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами

Секція 3. Правові аспекти становлення миролюбного та відкритого суспільства

Секція 4. Якісна освіта впродовж життя

Другий день конференції був присвячений актуальним питанням пріоритетів сучасної вищої освіти. Їхнє обговорення відбулося у форматі Круглого столу «Вища освіта для сталого розвитку. Як осучаснити підходи до навчання?». Модератором дискусії виступив канд.фіз-мат.наук, проректор з науково-педагогічної роботи АПСВТ Коваленко Сергій Миколайович.

Матеріали конференції доступні для завантаження на сайті Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 conf0

conf2

conf17

 

[ Детальніше... ]

Про запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи

ПЕН

 

У Федерації профспілок України 6 квітня ц.р. за ініціативи народних депутатів України (Соловей Ю.І., Різаненко П.О., Белькова О.В.) проведено обговорення питань, пов’язаних із запровадженням накопичувальної системи обов’язкового державного пенсійного страхування (2-го рівня), яка є важливим елементом проведення пенсійної реформи в Україні. З боку профспілкової сторони у цій зустрічі взяли участь Голова ФПУ Осовий Г.В., заступник Голови ФПУ Саєнко В.В., керівники та інші працівники окремих галузевих профспілок, працівники апарату ФПУ.  

Народний депутат України Соловей Ю.І. презентував напрацьовану народними депутатами концепцію впровадження в Україні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. У ході обговорення учасниками зустрічі зверталась увага на такі болючі питання як управління пенсійними коштами, їх інвестування, гарантії від знецінення коштів внаслідок інфляції, збереження накопичених коштів та інші питання. Також вносилися відповідні пропозиції.

Авторами презентованої концепції було повідомлено, що зараз ця концепція обговорюється у рамках повного циклу публічної політики і за результатами такого обговорення буде підготовлено відповідний законопроект з урахуванням внесених пропозицій.

 

Управління соціального страхування пенсійного забезпечення апарату ФПУ

 

ПЕН1

 

 

ПЕН3

 

ПЕН5

[ Детальніше... ]

У пріоритеті – правозахисна робота

 

Изображение 9476

 

 

 

6 квітня у м. Днепр у Будинку профспілок відбулося чергове засідання Міжгалузевої ради Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок, на якому розглядалось питання про завдання профцентру та його членських організацій по виконанню рішень виборних профспілкових органів щодо забезпечення гарантованих державою трудових прав членів профспілок через проведення правозахисної роботи.

 

 У роботі засідання МРП взяв участь і виступ заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

 

Уперше в практиці роботи облпрофцентру підготовку пленуму було доручено постійній комісії МРП з питань правового захисту членів профспілок та їх організацій. Саме її керівник, голова облпрофорганізації всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг Інна Прохоренкова виступала з доповіддю з головного питання порядку денного.

 

   Відзначалось, що всі ми є свідками масштабного наступу на трудові і соціально-економічні права трудящих. Різкий спад виробництва і скорочення зайнятості, зростання зарплатних боргів і цін на повсякденні товари та послуги поставили більшість громадян на межу виживання. Але влада цього наче не бачить. В такій ситуації трудящі вимагають від профспілок ефективного захисту їх прав на працю, на її гідну оплату та безпечні умови. Кількість звернень до профспілок області за останній рік зросла більш ніж на 20 відсотків. В 2 рази збільшилась кількість працівників, представництво яких в судах та інших органах   здійснювали уповноважені представники профспілок.

 

Изображение 9432

 

 

     Складність соціально-економічної ситуації, констатувалось в доповіді, безумовно, вимагає оновлення форм і методів роботи, внесення коректив до стратегії і тактики боротьби за соціально-трудові права та інтереси спілчан. Зокрема, правова робота постійно знаходиться в полі зору президії облпрофоб’єднання та постійної комісії Міжгалузевої ради, основними завданнями якої є надання допомоги профструктурам, аналіз роботи по контролю за дотриманням законодавства про працю, правовий захист членів профспілок, підготовка пропозицій для розгляду президією та радою облпрофоб’єднання, підготовлено 425 методичних матеріалів і проведено 1200 семінарів з правових питань. Для підвищення інформованості трудящих про свої права щомісячно один з випусків обласної профспілкової газети «Позиция»   присвячується юридичним консультаціям.

 

Изображение 9477

 

 

         Одним з важливих напрямків цієї роботи є ефективне використання механізмів соціального діалогу, укладання договорів та угод. Вже не один рік президія облпрофоб’єднання плідно співпрацює з управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Головним Управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; відділенням Національної служби посередництва і примирення, а також з іншими держструктурами і органами місцевого самоврядування. В містах області створені і діють координаційні ради голів профспілкових організацій. Зараз відбувається створення територіальних громад. і завдання   профспілок -   не допустити масових скорочень працівників в ході цього процесу.

 

   Але все ж громадський контроль за дотриманням законодавства про працю головним чином формується та здійснюється на первинному рівні, зокрема, через укладення колдоговорів і угод. У 2016 р. в області укладено 4441 колдоговір, якими охоплено 662,4 тис. осіб, що складає 82 % від загальної кількості працюючих.   І цю роботу треба посилювати.

 

Изображение 9437

 

 

     Значна увага в доповіді також приділялась питанням захисту прав трудящих на зайнятість, гідну і своєчасну оплату праці та її охорону. А проблем в цих сферах ще вистачає. Одних зарплатних боргів набралося в області понад 142 млн. грн.

 

   Саме тому одним із пріоритетних напрямків роботи профспілок, зазначила І.Прохоренкова, є надання безоплатної правової допомоги членам профспілок, яку минулого року отримали понад 27 тис. трудящих. Складено 331 позовну заяву та інші процесуальні документи про поновлення порушених прав працівників, уповноважені представники профспілок представляли інтереси 480 працівників у судах та інших органах. Стягнуто судами області на користь працівників майже 1 млн. грн. У 2016 р. профорганами   проведено 1052 перевірки, якими було охоплено 785 підприємств області, і в їх ході було виявлено майже 2500 порушень трудових прав щодо майже 22 тисячі працівників. Направлено 679 подань про усунення порушень законодавства про працю. Всього за підсумками 2016 року на вимогу профспілок усунені порушення в 1479 випадках. Але з огляду на зростання порушень трудових прав працівників потрібно констатувати, що профспілки ще не в повній мірі використовують свої права. Тому дуже актуальним є посилення співпраці з Держінспекцією праці, організаціями роботодавців та іншими структурами. Профспілки вважають за необхідне при підготовці нової Територіальної угоди на 2017-2018 рр. більш конкретно прописати зобов’язання сторони роботодавців з цих питань відповідно до норм чинного законодавства. Як свідчить практика, найбільш ефективним методом боротьби з порушеннями є їх упередження. Тому, одним із важливих напрямків правозахисної роботи є участь у законотворчому процесі. Зокрема, це стосується підготовки проекту нового Трудового Кодексу. Позитивні приклади у правовому захисті трудящих надають, зокрема, терком профспілки працівників вугільної промисловості, обласні організації профспілки металургів та гірників України, працівників освіти і науки, охорони здоров’я, автомобілістів та дорожників, культури та інші.

 

Изображение 9487

 

 

   Йшлося на пленумі й про те, що негативний суспільний резонанс викликало прийняте урядом без узгодження з профспілками і роботодавцями рішення про суттєве (на 40%) скорочення кількості працівників, яким надавалось право на пільгову пенсію за роботу у шкідливих умовах. Незважаючи на численні звернення профспілок про необхідність перегляду Списків №1 та №2, це питання так і не вирішене. Відкритим залишається і питання стосовно ціноутворення на енергоносії. Незважаючи на профспілкові протестні акції протягом 2016 р. , а також судові розгляди, влада продовжує тарифну війну проти народу. Чого варта тільки недавня спроба введення незрозумілої абонплати за транспортування та розподіл газу?! Дніпропетровське облпрофоб’єднання підтримало Заяву ФПУ з цього приводу і висловило вимоги до Федерації та Спільного представницького органу профспілок щодо необхідності вжиття більш рішучих кроків по захисту інтересів громадян на рівні України, Верховної Ради та Президента України, адже це питання може бути вирішено виключно на національному рівні.

 

В обговоренні доповіді взяли участь головний правовий інспектор праці обкому профспілки металургів та гірників Ольга Архипова, голова профкому Дніпропетровської медичної академії Василь Васильченко, голова обкому профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості Григорій Потуремець, зав. організаційно-правовим відділом обкому профспілки працівників держустанов Анатолій Лавренов, начальник ГУ Держпраці в Дніпропетровській області Владислав Снісарь та керівник управління з питань праці цієї ж служби Андрій Толстогузов, голова обласної тристоронньої соціально-економічної ради і керівник Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктор Сергєєв, начальник відділення НСПП у Дніпропетровській області Ігор Чуб.

 

Изображение 9485

 

   За словами О.Архипової, акцент у правозахисній роботі сьогодні робиться на активізації громадського контролю на місцях, допомозі членам профспілки у відстоюванні їх прав у судах (зокрема, повернуто працівникам більше півмільйона грн. заборгованої зарплати, багатьом трудящим відновлено право на пільгову пенсію за роботу в шкідливих умовах). В.Васильченко, зокрема, бив тривогу з приводу проблем з оздоровленням студентів та працівників вузу через припинення його фінансування за кошти соцстраху, скорочення коштів для бюджетного набору студентів. А.Лавренов звертав увагу на проблеми, які виникають в ході децентралізації та реформування державних органів. Г.Потуремець висловлював критику на адресу уряду за відсутність продуманої промислової політики і підтримки вітчизняного товаровиробника, оголошену ним справжню тарифну і цінову війну проти власних громадян, низьку виконавчу дисципліну керівництва Кабміну; він говорив також про необхідність і Федерації профспілок перебудовувати методи своєї роботи і виявляти більшу наполегливість у ході переговорів з владою. На їх спільну думку, на фоні нинішнього посилення наступу на права трудящих профспілкам необхідно й надалі посилювати правозахисну роботу на всіх рівнях, добиватися кадрового її підсилення, щоб у кожній профорганізації був свій юрист. Виступаючі також визнали в цілому своєчасним і вдалим новий формат підготовки засідання МРП з конкретного питання зусиллями профільної постійної комісії ради.

 

   Представник роботодавців В.Сергєєв , зупинившись на проблемних питаннях діяльності підприємств (зокрема, неповерненні 1 мільярда грн. ПДВ Дніпровському металургійного комбінату, який зараз призупинив виробництво; невирішеності на державному рівні питань функціонування Південмашу і значній зарплатній заборгованості перед його працівниками), висловився за необхідність посилення соціального діалогу між владою, роботодавцями і профспілками і висловив впевненість, що найближчим часом буде підписано нову Територіальну угоду на 2017-2018 р.

 

З розглянутого питання прийнята постанова, яка передбачає конкретні дії з посилення правового та соціально-економічного захисту членів профспілок.

 

Підбиваючи підсумки пленуму, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль зазначив, що цей захід підтвердив вірність взятого президією профцентру курсу на вдосконалення роботи профспілок Дніпропетровщини і посилення правозахисної діяльності на всіх рівнях. Він підтримав вимоги учасників пленуму щодо необхідності невідкладного вирішення питання Списків №1 та №2, відміни необґрунтованого введення НКРЕКП так званої абонплати за газ, відновлення фінансування Фондом соціального страхування санаторно-курортного лікування трудящих та оздоровлення їх дітей. Було також заявлено про готовність профспілок області взяти участь у пікетуванні 10 квітня НКРЕКП та Першотравневій всеукраїнській акції протесту профспілок в Києві.

 

   В.Дубіль вручив нагороди 11 переможцям 4-го обласного конкурсу серед молодих профспілкових лідерів галузевих профорганізацій.

 

                                   В.Коврига,

 

зав. прес-центром Дніпропетровського облпрофобєднання

 

  

 

 

 

  

 

 

 

[ Детальніше... ]

Столичні профспілки провели День довкілля!

26

 

 

06.04.2017 р. профспілкові об’єднання та організації, що входять до складу Київської міськпрофради, провели соціально-екологічну акцію – День довкілля.  

Відповідні заходи відбулися на територіях профспілкових спортивних закладів, розташованих на Трухановому острові.

На чолі з Головою Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» Валентином Мельником члени різногалузевих столичних профспілок гарно й завзято попрацювали, доклавши максимум зусиль, аби територія обраних об’єктів стала більш чистою та впорядкованою!

 

Київська міська рада профспілок

 

22

 

23

 

 

25

 

 

24

[ Детальніше... ]

Досягнуто домовленості між соціальними партнерами

782

 

З метою реалізації пунктів Генеральної угоди на 2016-2017 роки та на виконання доручень Прем'єр-міністра України щодо посилення соціального захисту працівників, які зайняті на шкідливих роботах, керівники сторін соціального партнерства підписали Домовленість стосовно захисту прав на пільгову пенсію.

Згідно із Домовленістю, у II кварталі 2017 року на розгляд Уряду буде подано проект постанови КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №461», забезпечити її прийняття і підтримати необхідність актуалізації Списків №№ 1, 2.

 

(Текст документу – додається)

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Квітень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
          1 2
3 4 5 6 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30