22 травня 2017

Молодіжне навчання з питань органайзингу

received 1770497709643602

 

 

З 15 по 18 травня в м. Загребі (Хорватія) відбулося навчання у молодіжній академії органайзингу. Навчання було організоване Загальноєвропейською регіональною радою (PERC) Міжнародної конфедерації профспілок за підтримки фонду ім. Фрідріха Еберта.

У роботі академії взяли участь 18 профспілкових активістів з різних країн, а саме: України, Молдови, Грузії, Болгарії, Чехії, Литви, Албанії, Македонії, Хорватії, Чорногорії, Казахстану та Словенії. Від українських профспілок були присутні голова профспілки виробничників і підприємців Землянська Н.Г. та головний спеціаліст департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Харченко В.В.

Навчання відкрила представник Загальноєвропейської регіональної ради (PERC) Міжнародної конфедерації профспілок Года Невераускайте та тренер з органайзингу Емілі Паулін.

Під час навчання було наведено приклади органайзингових кампаній, розглянуто питання мотивації профспілкового членства, а також етапи органайзингової кампанії, а також способи поширення інформації про профспілки як у традиційних ЗМІ, так і в соціальних мережах.

Учасники навчання не тільки отримали теоретичні знання, а й виконали практичні завдання, як індивідуальні, так і групові. Також у процесі розгляду етапів органайзингової кампанії відбувся обмін досвідом між учасниками. Було зазначено, що важливим елементом успішної органайзингової кампанії є поширення інформації про профспілки серед широкого загалу працюючих. Необхідно активно використовувати інтернет-ресурси, ЗМІ, соціальні мережі тощо, проводити заходи щодо вивчення реальних потреб людини праці під час безпосереднього спілкування з працівниками.

На завершення навчальної програми учасники представили свої плани органайзингових кампаній та взяли півроку на їх втілення.

Профактивісти відвідали Об’єднання автономних профспілок Хорватії. Відбулась зустріч з виконавчим секретарем Об’єднання з навчання, проектів та європейської співпраці Дарко Шеперічем. У своєму виступі він розповів про загальний стан профспілок у Хорватії, розкрив основні напрямки системи профспілкового навчання. Також перед учасниками академії виступили представники профспілки будівельників Хорватії та Незалежного союзу енергетики, хімії та неметалів Хорватії. Представники хорватських профспілок зазначили, що в їх системі активно діє регіональна система профспілкових органайзерів, поділились досвідом мотивації профспілкового членства та органайзингових кампаній.

 

Департамент профспілкового руху

та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ

 

received 1770497819643591

 

received 1770995716260468

 

received 1772624392764267

 

 

[ Детальніше... ]

Укрнафтогазпрофспілка трудовими і соціальними здобутками відзначає своє 40-річчя

 

Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості України утворена в червні 1977 року на базі Профспілки працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Перша організаційна конференція, на якій створено Український республіканський комітет профспілки працівників нафтової і газової промисловості, відбулася у Києві 21 червня 1977 року. Головою Республіканського комітету профспілки було обрано Василя Павловича Кицуна який очолював профспілку до 1983 року.

На ІІ і ІІІ виборній конференціях, у 1983 і 1987 роках головою республіканського комітету профспілки працівників нафтової і газової промисловості було обрано ВасиляТимофійовича Градюка, який обіймав цю посаду до 1990 року.

IV Українська республіканська конференція профспілки працівників нафтової і газової промисловості (1990р.) прийняла Декларацію «Про вільну, незалежну профспілку працівників нафтової і газової промисловості України», затвердила Статут профспілки. Головою профспілки було обрано Олександра Григоровича Попела.

В липні 2009 року на пленумі Центральної ради профспілки працівників нафтової і газової промисловості України головою Укрнафтогазпрофспілки обраний Володимир Іванович Дмитришин, який очолює її до тепер.


Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості залишається однією з найчисельніших виробничих профспілок України. Вона об’єднує понад 100 тисяч працівників підприємств, ветеранів праці у 170 первинних організаціях, Полтавську, Львівську, Івано-Франківську, Харківську, Київську територіальні організації і міжрегіональні організації ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртранснафта», ДП «Укравтогаз».

В умовах продовження процесу реформування нафтогазового комплексу, загроз скорочення робочих місць та чисельності працівників, Укрнафтогазпрофспілка намагається якнайповніше і найефективніше використовувати важелі, права й повноваження, що їх надає чинне законодавство, постійно пам’ятаючи головне завдання – захист трудових прав та інтересів працівників галузі.

Ситуація, що склалася в країні, несприятливі соціальні-трудові наслідки ринкових перетворень вимагають відповідного реагування – консолідації та скоординованих дій профспілкових організацій, розробки нових підходів і внесення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення, а також правозастосовної практики в цій сфері.

Центральна рада Укрнафтогазпрофспілки узагальнює пропозиції членів профспілки, профспілкових організацій та веде від їхнього імені переговори з соціальними партнерами  щодо Галузевої угоди, організовує укладення колективних договорів, якими регулюються усі соціально-трудові відносини на підприємствах нафтогазової галузі України. Профспілка є суб’єктом Генеральної угоди на національному рівні, яка визначає засади державної політики, норми і принципи регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

У 2016 році Укрнафтогазпрофспілка в черговий раз підтвердила свій статус репрезентативності на галузевому рівні, що дозволяє повноцінно і відповідально вести колективні переговори відповідно до вимог нового законодавства про соціальний діалог.


Виборні органи організацій Профспілки будують свою роботу на принципах соціального діалогу, спрямованого на реалізацію заходів зі захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, здійснення громадського контролю за виплатою заробітної плати, дотриманням законодавства про працю і охорону праці, створенням безпечних умов праці, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Завдяки плідній співпраці та ініціативі лідерів і активістів організацій Укрнафтогазпрофспілки вдається підвищувати ефективність колективних договорів, розвивати соціальне партнерство та спрямовувати зусилля на більш повний захист прав та інтересів трудящих.

Профспілкою працівників нафтової і газової промисловості України разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2014 році підписано спільний Меморандум «Про порозуміння та консолідацію дій щодо захисту та забезпечення прав та інтересів працівників підприємств нафтової і газової промисловості на період подолання економічної нестабільності в державі». Цим документом сторони підтвердили спільні зобов’язання щодо збереження робочих місць; створення безпечних і нешкідливих умов праці; утримання та фінансування діяльності об’єктів соціально-побутового призначення; недопущення утворення заборгованості із заробітної плати та інших виплат. Документ містить політичні зобов’язання сторін, які покладаються в основу колективних договорів.


Укрнафтогазпрофспілка займає активну позицію під час проведення реформування нафтогазового комплексу України. Регулярно проводяться консультативні зустрічі з керівництвом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, де обговорюються актуальні та найбільш гострі проблеми функціонування галузевих підприємств, забезпечення їхнього сталого розвитку, соціального розвитку трудових колективів.

Профспілка постійно аналізує перспективи розвитку галузі і пропонує рішення, спрямовані на розвиток трудового потенціалу підприємств, досягнення гідних умов праці та гідної заробітної плати.


Трудовими колективами, членами Укрнафтогазпрофспілки в 2016 році видобуто більше 1,5 млн. тон нафти, 19,6 млрд. куб. м газу, транспортовано територією України 13 млн. 822 тис. т. нафти, 82,2 млрд. куб.м. природного газу, що вкрай важливо для забезпечення енергетичної незалежності і безпеки молодої Української держави.


За ініціативи Укрнафтогазпрофспілки Всеукраїнськими професійними спілками галузей енергетики розроблено в 2017 році пропозиції до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року та направлено Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Зокрема, запропоновано визначити основні цілі, завдання, індикатори виконання та очікувані результати стосовно забезпечення підприємств галузі високопрофесійними трудовими ресурсами, стимулювання продуктивної праці, вирішення питань соціального розвитку трудових колективів, проведення соціального діалогу.

Питання заробітної плати посідає чільне місце у діяльності галузевої Профспілки. Завдяки успішному виконанню колективних договорів більшість працівників – членів профспілки мають заробітну плату, вищу від середньої заробітної плати в економіці.

В умовах виконання Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, зокрема зобов’язання України щодо забезпечення наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері праці, Центральна рада Укрнафтогазпрофспілки у березні 2017 року затвердила і запропонувала соціальним партнерам (Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України», акціонерним товариствам, підприємствам) чітку стратегічну лінію послідовного, системного підвищення заробітних плат, реалізація якої дозволить зберегти і розвинути у середньостроковій перспективі трудовий потенціал нафтогазової галузі, забезпечити високу продуктивність та конкурентоспроможність підприємств, надавши гідні умови праці та достойну оплату праці високопрофесійним трудовим колективам.

Позиція Укрнафтогазпрофспілки щодо системного підвищення заробітної плати працівників нафтогазової галузі в умовах Асоціації України з Європейським Союзом, яка передбачає поетапне, до 2035 року, підвищення та виведення середньомісячної заробітної плати по підприємствах галузі до рівня заробітних плат у нафтогазовій галузі країн Європи, з розумінням сприйнята соціальними партнерами.

Безпечні умови праці, реалізація прав працівників на охорону їхнього життя і здоров’я, здійснення громадського контролю у процесі трудової діяльності, було і залишається одним з найважливіших напрямів діяльності профспілки працівників нафтогазпрому України.

Завдяки успішній колдоговірній роботі на підприємствах галузі постійно удосконалюється система управління охороною праці, спрямована на формування культури охорони праці – тобто створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків, де принцип профілактики має пріоритетний статус, стимулювання внутрішньої відповідальності працівників і менеджменту за станом охорони праці.

Постійно проводиться робота з удосконалення системи управління охороною праці і переходу до управління промисловою безпекою згідно вимог міжнародного стандарту ОНSAS-18001, сертифікат на його впровадження отримали основні підприємства галузі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ПАТ «Укртранснафта»,
ПАТ «Укрнафта».

На кожному підприємстві створено служби охорони праці, функціонує п’ятиступенева система оперативного контролю, своєчасно проводиться навчання та всі види інструктажів з охорони праці, у встановленому порядку забезпечується проведення медичних оглядів певних категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, робочий персонал забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального і колективного захисту.

Всі ці заходи дозволяють захистити тисячі працівників від травмування і каліцтва на виробництві та професійних захворювань.

Ведеться постійна системна робота з аналізу проектів законів, постанов Уряду наказів Міненерговугілля, виявлення загроз погіршення економічного чи соціального стану підприємств галузі, порушення трудових чи соціально-економічних прав працівників, оперативно готується реагування від профспілкової сторони з метою недопущення таких порушень.

Представники організацій Укрнафтогазпрофспілки завжди у перших рядах учасників солідарних всеукраїнських протестних акцій Федерації профспілок України протии росту споживчих цін, обмеження трудових і пенсійних прав.


Невіддільною частиною діяльності Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України є співпраця з міжнародними організаціями та профспілковими об’єднаннями.

Дана робота спрямована на підвищення іміджу Укрнафтогазпрофспілки на міжнародному рівні, ефективності роботи за допомогою впровадження міжнародного досвіду, зміцнення і розвиток профспілкового руху.

Значна увага приділяється соціальному розвитку трудових колективів, поліпшенню житлових умов, лікуванню, оздоровленню працівників галузі та членів їхніх сімей, проводяться культурні, спортивні, оздоровчі заходи, що дозволяє членам профспілки не лише успішно працювати але й розвиватися фізично та духовно.

 

Профспілка працівників нафтової і газової промисловості України

[ Детальніше... ]

Майбутнє профспілок - за молоддю!

TD2jS0yDZic

 

 

18 травня 2017 року відбулося засідання комісії Федерації профспілок Черкаської області з питань молодіжної політики, основна тема розмови – молодіжна зайнятість.

 

Голова Федерації профспілок області Шевченко П.В. поінформував присутніх про діяльність профспілок щодо посилення соціального захисту членів профспілок на обласному та національному рівні, охарактеризував структуру зайнятості населення на Черкащині.

 

Заступник директора обласного центру зайнятості населення Сорокіна М.В. розповіла про стан молодіжної зайнятості та реалізацію державних програм в області.

 

Поділились своїм досвідом роботи та пропозиціями з присутніми Даник В.І. – спеціаліст профспілки соціальної сфери та Рябініна М.А. – юрист-консульт обласної лікарні, які брали участь у навчанні молодіжної комісії Федерації профспілок України.

 

Цікаву інформацію про роботу управління у справах сім`ї, молоді та спорту ЧОДА в напрямку залучення молоді до розвитку власної країни надала Пахуріна О. – спеціаліст управління.Вона. детально розповіла про діяльність Черкаського молодіжного ресурсного центру, реалізацію молодіжних програм.

 

Данник В.І. провела тестування членів молодіжної комісії на визначення рівня індивідуальних професійних якостей та надала рекомендації щодо їх вдосконалення.

 

У свої виступах члени молодіжної ради акцентували увагу на необхідності омолодження виборних керівних профспілкових органів та введення квот для молоді.

 

 

Федерація профспілок Черкаської області

 

k26fC9Blom4

 

Mi5gkgZoPx0

 

yOizzMSphNw

 

[ Детальніше... ]

Володимир Саєнко: Трудове законодавство. Жити за старим, чи запроваджувати сучасне?

 WO2I2909 1

 

Спільний представницький орган профспілкових об’єднань 17 травня розглянув підсумки роботи над проектом Трудового кодексу України.

 

Робота над Кодексом була тривалою, проведено 38 засідань робочої групи, десятки консультацій, круглих столів. Підготовлено редакцію, яка дозволить ефективно захищати права людей. Проект успішно пройшов правову експертизу фахівців Міжнародної організації праці на предмет відповідності вимогам європейського та міжнародного права.

75 зі 112 профспілкових пропозицій до нової редакції Кодексу було враховано повністю або частково. Зрозуміло, що хотілося б  100-відсоткового включення наших поправок, однак це хороший результат соціального діалогу.

Робоча група не підтримала пропозиції щодо запровадження локауту, лібералізації трудових відносин під приводом «рівності прав» роботодавця і працівника, які значно обмежували б права трудівників і профспілки. Тим самим не повторено помилки трудових кодексів Грузії, Казахстану, Литви.

Профспілки змогли відстояти дуже важливі положення і не допустили включення відверто лобійованих роботодавцем правок, які дійсно принижували права і свободи працюючого населення.

 

Проект Трудового кодексу, зокрема, містить:

-  Фактичне скасування неоплачуваної праці, якою зараз є робота в умовах ненормованого робочого дня. Утверджується обов’язкова оплата кожної години надурочної праці у двократному розмірі. При перевищені річного ліміту у 120 годин – у трикратному розмірі.

-     Обов’язкову письмову форму трудового договору.

-   Трудовий договір за визначенням буде укладатись на безстроковій основі, строковий договір може укладатись тільки у визначених законом випадках, застосування трудового контракту припиняється.

Обмеження максимальної тривалості робочої зміни 12 годинами, що захищає працівника від перевтоми, помилок, травмування.

Можливості самозахисту працівником своїх прав – право відмовитись від виконання службових обов’язків у разі затримки виплати зарплати більш ніж на 7 днів або створення загрози для життя чи здоров’я на робочому місці. Зі збереженням заробітної плати.

Збільшено на 4 дні – до 28 календарних днів – тривалість мінімальної щорічної трудової відпустки.

Розмір мінімальної заробітної плати має встановлюватись державою з урахуванням не лише потреб самого працівника, але і його сім’ї, а також  податків і зборів.

-   Збережено у діловому обігу трудові книжки, що важливо для врахування періодів трудового стажу (зокрема, в шкідливих умовах для пільгового пенсійного забезпечення)  до переведення трудових справ до єдиного електронного державного реєстру.

 

Водночас ще й  досі висловлюють думку, що новий Трудовий кодекс нам не потрібен взагалі, досить чинного сьогодні – однак існуючий Кодекс законів про працю прийнято в 1971 році. Понад 45 років тому. Він був розрахований на директивне регулювання трудових відносин у централізованій економіці, всі підприємства були державними, в основних галузях економіки практично не було приватної власності.  Наприклад, колективні переговори, як правовий інститут, були відсутні. Сьогодні зовсім інші реалії. Ринкова економіка вимагає більш гнучких підходів, створення умов для договірного регулювання, посилення впливу профспілкових організацій, розширення можливостей для самозахисту працівника. Усе це реалізовано в новому Кодексі.

 Зрозуміло, що проект Кодексу не є досконалим. Документ містить більше 1900 правок різного авторства, що вплинуло на його цілісність. Після прийняття його чекають ще десятки поправок, необхідність яких стане зрозуміла при практичному впроваджені нових норм. Це нормальний процес, який можна лише мінімізувати, але неможливо уникнути.

 СПО поставив завдання перед галузевими профспілками організувати співпрацю з народними депутатами для захисту профспілкових поправок  під час голосування проекту у другому читанні. У разі внесення негативних змін, звуження трудових і профспілкових прав, профспілки мають бути готові до масових протестних акцій.

Нова редакція Кодексу не біда, від якої потрібно тікати, а нові можливості реалізації прав трудівників.

 Однак, аби закон працював, його, у першу чергу, потрібно вивчити. Для цього потрібно розгортати навчання профспілкових фахівців та активістів.

 

Володимир Саєнко,

заступник Голови ФПУ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Травень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31