16 червня 2017

Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у травні 2017 року

0

 

Упродовж січня-травня 2017 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) під час сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 328 млн. 488,5 тис. грн. або 37,5% від загальної суми боргу (875 млн. 50,6 тис. грн.).

 

За цей період Службою проведено 1189 примирних процедур, що були спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1058 узгоджувальних зустрічей, 67 засідань примирних комісій та 64 засідання трудових арбітражів.

Упродовж січня-травня 2017 року НСПП сприяла вирішенню 148 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 138 – на виробничому рівнях), участь в яких брали понад 1,5 млн. працівників 6741 суб'єкта господарювання.

Упродовж січня-травня ц.р. Службою зареєстровано 161 вимогу у 67 спорах на виробничому рівні, зокрема в травні – 38 вимог у 11 спорах на виробничому рівні.

Крім цього, у травні п. р. за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації першу та другу вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України.

Упродовж п'яти місяців п. р. за результатами моніторингу стану виконання рішень примирних органів та ухилення від участі в примирних процедурах Службою виявлено порушення ст. 13 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Так, Міністерство охорони здоров'я України (якому доручено представляти інтереси КМУ у колективному трудовому спорі (конфлікті) відповідно до розпорядження КМУ від 11.01.2017 № 6-р) продовжує ухилятись від участі в примирних процедурах, а саме утворенні примирної комісії у колективному трудовому спорі (конфлікті) між Професійною спілкою працівників охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів України на національному рівні, а Міністерство інфраструктури України (якому доручено представляти інтереси КМУ у колективному трудовому спорі (конфлікті) відповідно до розпорядження КМУ від 19.10.2016 № 748-р) – від участі в примирних процедурах у колективному трудовому спорі (конфлікті) між спільним представницьким органом Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту та Кабінетом Міністрів України на національному рівні.

Також Міністерство охорони здоров'я України продовжує ухилятись від участі в примирних процедурах і у колективному трудовому спорі (конфлікті) між Вільною профспілкою медичних працівників України та Міністерством охорони здоров'я України на галузевому рівні, а Міністерство інфраструктури України – у колективному трудовому спорі (конфлікті) між спільним представницьким органом Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту та Міністерством інфраструктури України на галузевому рівні.

Таким чином, Міністерством інфраструктури України та Міністерством охорони здоров'я України не виконуються доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана, Віце-прем'єр-міністрів В. Кириленка та П. Розенка від 31.08.2016 № 30919/1/1-16, від 15.01.2016 № 698/1/1-16, від 29.02.2016 № 698/7/1-16, від 18.05.2016 № 698/15/1-16, від 27.02.2017 № 6605/1/1-17, від 15.05.2017 № 18300/1/1-17.

Також ухиляються від участі в примирних процедурах: Управління залізничного транспорту гірничого департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області), ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" (Миколаївська область), Чернігівська філія ПП "Компанія "ІнексУкрПаркет" міста Києва (Чернігівська область).

Крім того, не виконується рішення примирної комісії у 18 структурних підрозділах ПАТ "Черкасиобленерго" (Черкаська область), а у ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (Одеська область) рішення примирної комісії виконати неможливо, у зв'язку з накладанням арешту на майно та рахунки підприємства, відповідно до рішення суду.

За сприяння НСПП упродовж п’яти місяців ц. р. знято з обліку 124 випадки (2 – на територіальному, 122 – на виробничому рівнях) та усунено 150 чинників на 201 підприємстві, зокрема в травні – знято з обліку 22 випадки та усунено 25 чинників на 22 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 36 випадків (9,8% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

Так, у травні 2017 року наймані працівники провели 12 акцій соціального протесту та 11 страйків, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом з початку року відбулось 33 акції соціального протесту та 12 страйків, у яких взяли участь понад 15,6 тис. найманих працівників.

За результатами проведеної роботи визнано репрезентативними:

– на національному рівні – Конфедерацію вільних профспілок України; Об'єднання всеукраїнських автономних профспілок;

 на галузевому рівні – 16 всеукраїнських галузевих профспілок та об'єднань організацій роботодавців;

– на територіальному рівні100 обласних організацій профспілок та 14 обласних організацій роботодавців.


(Ініформація додається)

   

Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання

[ Детальніше... ]

МОТ на пути к своему столетию

large 10179

«Для того, чтобы переход состоялся, причем на справедливых началах, нам необходимо выработать надлежащие политические меры», - заявил, открывая 106-ю сессию Международной конференции труда, Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Представляя свой доклад, подготовленный к конференции и озаглавленный в этом году «Труд в изменяющихся условиях: Зеленая инициатива», Генеральный директор МОТ Гай Райдер заявил, что в нем «подчеркивается, насколько мощным инструментом создания достойных рабочих мест и обеспечения устойчивого и сбалансированного роста и развития может служить переход к экологически чистому производству».


«Для того, чтобы такой переход состоялся, причем на справедливых началах, нам необходимо выработать надлежащие политические меры, - отметил он. – Как и любые перемены в сфере труда, этот процесс потребует от правительств, работодателей и работников объединения усилий посредством социального диалога».
Если мы хотим, чтобы второе столетие существования МОТ отличалось от первого, нет решения лучше, чем добиться назревшей экологизации сферы труда, подчеркнул Генеральный директор, обращаясь к делегатам.


По его словам, «
Парижское соглашение  и обязательства, взятые на себя подписавшими его государствами, в сочетании с Повесткой-2030  создают уникальную возможность воплотить выстроенный нами трехсторонний консенсус в широкомасштабное практическое взаимодействие МОТ с государствами-членами Организации».

Генеральный директор также обратил внимание на то, что управление трудовой миграцией – не только уставная обязанность МОТ, но и один из наиболее актуальных вопросов международной повестки дня: в будущем году в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН будет принят соответствующий глобальный договор. «Однако выстроить управление миграцией так, чтобы она была безопасной, организованной и законной, можно только общими усилиями, и возможность внести свой вклад в эту работу дает нынешняя конференция», - подытожил Гай Райдер.

 Женщины в сфере труда

15 июня в рамках Конференции прошел саммит при участии президентов Мальты, Маврикия и Непала «Мир труда» по проблемам женщин в сфере труда для обсуждения того, как сформировать лучшее будущее для женщин и что необходимо для преодоления проблем, стоящих перед женщинами в сфере труда. Три женщины-президенты указали на конкретные меры, которые они предприняли для продвижения гендерного равенства в мире труда: Мари-Луиза Колейро Прека (Мальта), Аминах Гуриб-Факим (Маврикий) и Бидья Деви Бхандар (Непал).

Президент Мальты Мари-Луиза Колейро Прека присоединилась к аргументам главы МОТ и призвала мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению гендерного равенства и справедливого участия женщин в экономике. «Мировая экономика по-прежнему будет сильно страдать, если женщины по-прежнему будут исключены из нее», - заявила она. «Гендерное неравенство - это не только насущная проблема морального значения. Это важная задача для наших экономик», - сказала делегат Мальты.

 Другой гостья, президент Непала Бидья Деви Бхандари, призвала расширять права и возможности женщин для продвижения равных, справедливых и мирных обществ. «Общества не могут долго стоять на шаткой основе дискриминации и неравенства. С дискриминацией в отношении женщин должно быть покончено, для чего мы все должны приложить значимые усилия», - сказала она.

«Это факт, что без политического, экономического, социального и культурного расширения возможностей женщин мы не можем представить себе создание равного, справедливого и мирного общества», - подчеркнула Бидья Деви Бхандари.

.К президенту Непала присоединилась президент Маврикия Аминах Гуриб-Факим, которая также выступила за лучшее будущее для женщин на работе. Первая женщина-президент, возглавляющая Маврикий, настоятельно призвала африканские государства-члены ликвидировать гендерное неравенство и дать женщинам возможность повысить потенциал развития континента путем проведения инновационной политики, которая способствовала бы интеграции женщин в рабочую силу.

 «Устранение гендерного неравенства и расширение прав и возможностей женщин могут повысить производственный потенциал одного миллиарда африканцев, стать мощным импульсом развития континента», - сказала Гуриб-Факим в своем выступлении.

 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с видеодокладом на Всемирной встрече на высшем уровне.

 Недавний отчет МОТ-Гэллапа, основанный на опросе 142 стран и территорий, показал, что женщины хотят работать на оплачиваемой работе, но остается значительный разрыв между стремлениями женщин и реальностью на рынке труда.

 «Если женщины невидны на рынке труда, потому что в них не видят равных и их работа не ценится, то это преступление против человечества», - заявила Шаран Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (ITUC).

 «Системы образования должны начать фокусироваться на сочетании трудовых навыков, навыков STEM и умственных способностей, которые должны поощряться как можно раньше… », - подчеркнула Линда Кромджонг, Генеральный секретарь Международной организации работодателей (IOE).

 Саммит был частью Инициативы МОТ «Женщины на рабочих местах», одной из семидесятилетних инициатив Организации, направленных на формирование будущего, которое работает для всех.

 МОТ готова противостоять трудностям в сфере труда, вызванными кризисом, трудовой миграцией и «зеленым» переходом

 Конференция продемонстрировала, что МОТ готова и в состоянии обновить свои стандарты, сделав их надежными и актуальными.

Международная конференция труда приняла новый ориентир - Рекомендацию 2017 года «О занятости и достойном труде во имя мира и устойчивости» (№ 205), в которой обновлены положения предыдущей Рекомендации МОТ, принятой в 1944 году, с тем, чтобы дать ответы на современные кризисные ситуации, возникающие в результате конфликтов и катастроф.

 Новый стандарт представляет уникальную нормативную основу, в которой основное внимание уделяется мерам, связанным с трудом, направленным на предотвращение и реагирование на разрушительные последствия конфликтов и бедствий для экономики и обществ и в первую очередь для наиболее уязвимых групп населения, таких как дети, молодежь, женщины и перемещенные лица.

Конференция также приняла Резолюцию, в которой предложила Генеральному директору МОТ взять на себя ведущую роль в укреплении партнерских отношений на международном уровне в целях содействия внедрению нового стандарта. Принятие новой Рекомендации о занятости и достойном труде за мир и устойчивость - очень важно на нескольких уровнях», - заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

 «Существенно, потому что она однозначно показывает, что МОТ готова и в состоянии обновить свои стандарты, сделав их надежными и актуальными. Важно, потому что это жизненно необходимый ответ мира труда миллионам людей, пострадавшим от кризиса, бедствия или перемещения. Мы не только слушаем их, мы действуем для них и действуем сообща».

 Глава МОТ также напомнил делегатам об обязанностях МОТ в отношении трудовой миграции. Он сослался на «широко распространенные недостатки в управлении, которые позволяет процветать злоупотреблениям и слишком часто ухудшают общественные взгляды и политический диалог по поводу мигрантов и миграции». Гай Райдер призвал международное сообщество «не идти на уступки отношениям, которые оскорбительны для ценностей и стандартов МОТ, и обеспечить реальное руководство и лидерство в построении систем управления (...), которые позволят реализовать преимущества миграции для всех заинтересованных сторон».

 Генеральный директор отдал должное «ценным дебатам» и «многочисленным заявлениям о поддержке Парижского соглашения», напомнив присутствующим о том, что «линейного перехода от коричневого к зеленому» не существует. При этом он подчеркнул важность социального диалога между правительствами и социальными партнерами в этом переходе: «Трипартизм действительно приносит добавочную стоимость».

 В день открытия Конференции к Всемирному парламенту труда МОТ обратился президент Конференции д-р Табаре Васкес (Уругвай).

 Делегаты также обсудили доклад Генерального директора, в котором внимание мировой общественности было обращено на положение работников на оккупированных арабских территориях.

 Конференция труда приняла программу и бюджет на двухлетний период 2018-1919 гг. В размере 784 млн. долл. США, которые в номинальном выражении на 2 процента ниже, чем на 2016-17 годы.

 Конференция также постановила признать утратившими силу четыре и отозвала два международных трудовых стандарта.

 Резюме работы комитетов 106-й Международной конференции

В рамках сессии МКТ вопросы трудовой миграции и управления этим процессом рассмотрел специальный Комитет по трудовой миграции, чьи выводы лягут в основу будущей дискуссии в ООН, и признал настоятельную необходимость укрепления управления трудовой миграцией.

Справедливое и эффективное управление трудовой миграцией является ключом к максимизации выгод от трудовой миграции и минимизации рисков и социальных издержек. Хотя политика должна быть адаптирована к различным реалиям стран и миграционным коридорам, сотрудничество между соответствующими правительственными учреждениями на всех уровнях имеет важное значение, равно как и социальный диалог. Такой диалог между правительствами, работодателями и работниками помогает реагировать на меняющиеся потребности бизнеса и работников, обеспечивая при этом возможности для достойного труда как для мигрантов, так и для национальных работников.

Комитет призвал МОТ играть ведущую роль в содействии достойному труду в области трудовой миграции, в том числе в процессе, ведущем к Глобальному договору ООН по безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, который должен быть принят в 2018 году.

Комитет Конференции по основополагающим принципам и правам в сфере труда принял резолюцию, в которой Генеральному директору МОТ предлагается подготовить план действий по дальнейшему продвижению основных трудовых норм МОТ по всему миру.

Комитет провел свои обсуждения на основе доклада, в котором политическая воля, эффективное управление рынком труда и всесторонний социальный диалог между правительствами, работодателями и работниками рассматриваются как ключ к поощрению основных трудовых прав и достижению целей Декларации МОТ о социальной справедливости «За справедливую глобализацию», принятую Международной конференцией труда в 2008 году.

В выводах также содержится призыв к МОТ добиваться синергизма между последующей деятельностью по итогам Декларации 1998 года и работой надзорного механизма МОТ в целях развития.

Комитет по применению конвенций и рекомендаций МКТ обсудил стандарты безопасности и гигиены труда на основе общего обзора, касающегося служб техники безопасности и гигиены труда в строительстве, на шахтах и сельском хозяйстве. Признавая важность основ, содействующих безопасности и гигиене труда, Комитет обратился к Международному бюро труда с просьбой провести кампанию за ратификацию и реализацию Конвенции № 187.

Комитет по применению конвенций и рекомендаций принял выводы по 24 отдельным случаям, связанным с осуществлением трудовых прав. Это обсуждение основывалось на ежегодном докладе Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций, который является независимым органом, состоящим из экспертов по правовым вопросам, которым поручено изучать применение законов и практики применения конвенций и рекомендаций МОТ государствами-членами МОТ.

На этом Комитете был рассмотрен отчет правительства Украины по соблюдению конвенций МОТ 81 и 129. Комитет проанализировал статус и условия, в которых функционирует в Украине служба занятости, насколько гарантируется ее независимость, поддается ли она внешнему давлению и имеют ли правовые инспекторы свободный в любое время доступ к рабочим местам.

Комитет приняв к сведению устные заявления, прозвучавшие в выступлении представителя Правительства и в дальнейшей дискуссии, и утвердил Выводы, в которых призвал Правительство Украины:

• предоставить подробную информацию о недавно принятых законодательных актах по регулированию системы инспекции труда, в том числе предоставить их копии для анализа и рассмотрения в разрезе применения конвенций №№81 и 129;

• способствовать эффективному диалогу с организациями работодателей и работников по вопросам инспекции труда;

• продолжать пользоваться технической помощью МОТ в целях укрепления потенциала и ресурсов системы инспекции труда, в частности в вопросах обучения и повышения квалификации инспекторов труда;

• обеспечить, чтобы статус и условия службы инспекторов труда гарантировали их независимость и беспристрастность, как это предусмотрено конвенциями;

• обеспечить, чтобы другие функции, возложенные на инспекторов труда, не препятствовали выполнению их основных обязанностей и не влияли отрицательно на качестве трудовых инспекций.

 

Учитывая информацию, предоставленную Правительством об окончании срока действия моратория на проведение инспекций труда, Комитет также призвал Правительство воздержаться от введения любых ограничений на проведение инспекций труда в будущем.

По случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом, который ежегодно приходится на время работы Конференции, Генеральный директор МОТ Гай Райдер выступил с Заявлением, в котором подчеркнул, что "необходимо защитить от детского труда детей, оказавшихся в условиях конфликтов и бедствий".

Каждый ребенок, указывается в Заявлении, имеет право на защиту от детского труда. Однако и сегодня в мире 168 млн детей по-прежнему работают, а 85 млн из них вовлечены в опасные виды работ. Для достижения Задачи 8.7 Целей устойчивого развития ООН до 2030  года все страны обязались искоренить все формы детского труда к 2025 году. Это будет возможно лишь в том случае, если ни один ребенок не будет оставлен без внимания, невзирая на любые трудности и обстоятельства. Международное сообщество уделяет Задаче 8.7 все больше внимания, однако многое еще предстоит сделать.

В течение всей Международной конференции труда, с 5 по 16 июня, ее работой руководил избранный в качестве председателя министр труда Панамы Луис Эрнесто Карлес (Luis Ernesto Carles).

В 106-й МКТ приняли участие рекордные 6000 аккредитованных делегатов из 187 государств-членов МОТ.

В работе Конференции в составе трехсторонней делегации участвовали представители профсоюзов Украины. Председатель ФПУ Григорий Осовой выступил на пленарной сессии во время обсуждения доклада Генерального директора МБТ Гая Райдера, а также при обсуждении отчета Правительства Украины на Комитете по применению конвенций и рекомендаций.

Члены украинской трехсторонней делегации отдельно встретились с Генеральным секретарем МБТ Гаем Райдером. Также состоялись многочисленные встречи с руководителями и работниками структурных подразделений МОТ, представителями зарубежных национальных профцентров.

 Департамент международной работы аппарата ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Круглий стіл "Посилення соціального захисту працюючих в умовах проведення децентралізації влади та об’єднання територіальних громад"

P1610987

 

14 червня 2017 року відбувся міжобласний семінар керівників і фахівців членських організацій Вінницької та Хмельницької Федерацій профспілок.

 

В рамках семінару було проведено засідання ”круглого столу” з порядком денним: ”Посилення соціального захисту працюючих в умовах проведення децентралізації влади та об’єднання територіальних громад.”

 

Учасники засідання закцентували увагу на необхідності забезпечення ефективної взаємодії органів влади та громадськості, зокрема з профспілками в умовах децентралізації, широкого громадського обговорення реформи влади.

 Визначили шляхи взаємодії профспілкових органів усіх рівнів для збереження трудових колективів, профорганізацій за галузевим принципом, недопущення порушення прав спілчан в ході об’єднання територіальних громад.

 За підсумками обговорення підготовлено і схвалено проект Рекомендацій ”круглого столу”, які після доопрацювання будуть направлені усім членським організаціям.

 Учасники семінару обмінялись досвідом роботи, була проведена екскурсія по м. Вінниці,

Керівники Федерацій Вінницької та Хмельницької областей поклали квіти до Меморіалу ”Героїв небесної сотні”.

 В рамках семінару було проведено ознайомлення з матеріально-оздоровчою базою ДП ”Клінічний санаторій ”Хмільник”.

 

P1610979

 

P1620038

 

 

P1610970

 

Федерація профспілок Вінницької області

 

[ Детальніше... ]

Постійне оновлення знань – неодмінна вимога до профспілкових лідерів у нафтогазовій галузі

ДЕМ1

 

Центральна рада Укрнафтогазпрофспілки 14-15 червня 2017 року провела в м. Києві черговий консультативний семінар для  понад 80 голів та бухгалтерів первинних профспілкових організацій компаній з видобування нафти і газу, переробки і транспортування вуглеводнів, допоміжних підприємств.

Навчання профспілкового активу є одним з пріоритетних напрямків роботи профспілки і має на меті регулярне надання кейсу необхідних теоретичних практичних знань, донесення через лідерів до  кожного спілчанина, у першу чергу - профактивістів нових змін у законодавстві, практики захисту трудових прав, ведення соціальної роботи в трудових колективах.

Під час навчання за участю експертів Федерації профспілок України, державних органів, фінансових фахівців поглиблено і фахово розглянуто особливості застосування законних повноважень профспілкових організацій, органів державного нагляду за додержанням трудового законодавства  для ефективного захисту індивідуальних прав спілчан, обговорено використання можливостей примирних процедур, страйку у разі виникнення колективних трудових спорів.

 

ДЕМ

 

 

Окремою темою детального обговорення стали питання організації охорони праці на підприємстві, зокрема проведення атестації робочих місць, використання її результатів для поліпшення умов праці, усунення дії шкідливих факторів на робочих місцях, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, здійснення громадського контролю профкому за додержанням законодавства про охорону праці.

Значну увагу приділено питанням правильної підготовки і проведення легалізації та податкової реєстрації профспілкових організацій, як неприбуткових, у зв’язку з останніми  змінами законодавства, внесення необхідних змін до установчих та інших документів, ведення бухгалтерського обліку, діловодства, архівної справи.

Проведено плідні дискусії щодо оцінки основних положень проекту Трудового кодексу України, підготовленого до другого читання у Верховній Раді України. Обговорено основні положення ініційованої нещодавно Урядом пенсійної реформи. У зв’язку з цим учасники відзначили необхідність після остаточного прийняття парламентом нового трудового кодексу та закону з питань пенсійної реформи оперативної довести до спілчан необхідні інформаційні матеріали, розгорнути позачергове цільове навчання профактивістів.

На сьогодні планове навчання залишається у профспілці основним інструментом підвищення кваліфікації, розширення кола знань, умінь та навичок, підготовки гідної зміни для лідерів місцевих організацій, посилення результативності діяльності первинних організацій профспілки, що сприяє зміцненню всього профспілкового руху.

 

 

Л.І. Сахно

Головний фахівець апарату Укрнафтогазпрофспілки

[ Детальніше... ]

Брат ти мій, а хліб їж свій

derjavna-zakupivla

 

Представники роботодавців не підтримали пропозицію профспілок щодо підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

 

Під час наради у Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва розглянуто пропозиції щодо вдосконалення процедури державних закупівель та внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі».

Нарада відбулась за участі керівників провідних вітчизняних підприємств та корпорацій, представників організацій роботодавців, від профспілок у ній брав участь – Голова ФПУ, член Національного Комітету з промислового розвитку Григорій Осовий.

Метою роботи стало напрацювання заходів для забезпечення рівного та прозорого доступу підприємств і організацій до участі у тендерних закупівлях, унеможливлення проявів корупції під час проведення конкурсів та приведення національного законодавства у сфері закупівель до норм і процедур, визначених ЄС.

Профспілками у цілому були підтримані пропозиції роботодавців та висловлено переконання щодо необхідності доповнення переліку умов ст. 17 закону, згідно з якими учаснику закупівель може бути відмовлено в участі у тендері, пунктом такого змісту:

- замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі в процедурі закупівель та відхилити його тендерну пропозицію у разі, якщо учасник має заборгованість з виплати зарплати.

Наразі такої умови законом не передбачено, натомість позбавити права участі у конкурсі можуть підприємства, які мають заборгованість зі сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.

- Таким чином, зобов’язання перед державою законодавчо захищено, а як убезпечити зобов’язання перед працівниками? – запитує у своєму коментарі Г.Осовий. Він зауважив, що останнім часом таке явище як невиплата зарплат на українських підприємствах набула масового поширення. Вже порушено права майже 150 тис. працюючих громадян, а сума заборгованості перед ними перевищує 2 млрд. грн. і продовжує збільшуватись. З цим потрібно боротися і на думку очильника профспілок, держава має зробити все для того, щоб пріоритет при здійсненні закупівель було надано соціально-відповідальним компаніям, які виконують свої зобов’язання перед працівниками, не порушуючи законів.

Він акцентував, що такою є практика у країнах ЄС. Відповідні директиви Євросоюзу щодо здійснення процедур державних закупівель містять «соціальний параграф», яким передбачено, що пріоритет на використання суспільних коштів надається лише тим компаніями, де укладено колективні договори, на яких дотримуються прав людини щодо власних працівників.

Однак, представники бізнесу, які брали участь у нараді, не підтримали зазначену пропозицію профспілок. На що Г.Осовий зазначив, що діалог між соціальними партнерами має відбуватися на засадах порозуміння позицій один одного та поважного ставлення до людини праці. Адже, виходить, як у відомому прислів’ї: Брат ти мій, а хліб їж свій.

Він запевнив, що не зважаючи на те, що позиція профспілок цього разу була проігнорована, профспілки й надалі послідовно відстоюватимуть її, зокрема під час ведення переговорів по Генеральній угоді.

 

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Брат ти мій, а хліб їж свій

derjavna-zakupivla

 

Представники роботодавців не підтримали пропозицію профспілок щодо підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

 

Під час наради у Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва розглянуто пропозиції щодо вдосконалення процедури державних закупівель та внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі».

Нарада відбулась за участі керівників провідних вітчизняних підприємств та корпорацій, представників організацій роботодавців, від профспілок у ній брав участь – Голова ФПУ, член Національного Комітету з промислового розвитку Григорій Осовий.

Метою роботи стало напрацювання заходів для забезпечення рівного та прозорого доступу підприємств і організацій до участі у тендерних закупівлях, унеможливлення проявів корупції під час проведення конкурсів та приведення національного законодавства у сфері закупівель до норм і процедур, визначених ЄС.

Профспілками у цілому були підтримані пропозиції роботодавців та висловлено переконання щодо необхідності доповнення переліку умов ст. 17 закону, згідно з якими учаснику закупівель може бути відмовлено в участі у тендері, пунктом такого змісту:

- замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі в процедурі закупівель та відхилити його тендерну пропозицію у разі, якщо учасник має заборгованість з виплати зарплати.

Наразі такої умови законом не передбачено, натомість позбавити права участі у конкурсі можуть підприємства, які мають заборгованість зі сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.

- Таким чином, зобов’язання перед державою законодавчо захищено, а як убезпечити зобов’язання перед працівниками? – запитує у своєму коментарі Г.Осовий. Він зауважив, що останнім часом таке явище як невиплата зарплат на українських підприємствах набула масового поширення. Вже порушено права майже 150 тис. працюючих громадян, а сума заборгованості перед ними перевищує 2 млрд. грн. і продовжує збільшуватись. З цим потрібно боротися і на думку очильника профспілок, держава має зробити все для того, щоб пріоритет при здійсненні закупівель було надано соціально-відповідальним компаніям, які виконують свої зобов’язання перед працівниками, не порушуючи законів.

Він акцентував, що такою є практика у країнах ЄС. Відповідні директиви Євросоюзу щодо здійснення процедур державних закупівель містять «соціальний параграф», яким передбачено, що пріоритет на використання суспільних коштів надається лише тим компаніями, де укладено колективні договори, на яких дотримуються прав людини щодо власних працівників.

Однак, представники бізнесу, які брали участь у нараді, не підтримали зазначену пропозицію профспілок. На що Г.Осовий зазначив, що діалог між соціальними партнерами має відбуватися на засадах порозуміння позицій один одного та поважного ставлення до людини праці. Адже, виходить, як у відомому прислів’ї: Брат ти мій, а хліб їж свій.

Він запевнив, що не зважаючи на те, що позиція профспілок цього разу була проігнорована, профспілки й надалі послідовно відстоюватимуть її, зокрема під час ведення переговорів по Генеральній угоді.

 

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Якісна правова допомога – членам профспілки!

Правовий захист прав та інтересів трудящих – одне із основних завдань членських організацій Федерації профспілок України. Його якісне виконання має стати пріоритетом у діяльності профспілкових органів всіх рівнів. Про це йшлося 24 квітня 2017 року на засіданні Президії ФПУ, на якій було прийнято постанову № П-8-10 «Про посилення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в сучасних умовах». Президією було ухвалено вивчати та поширювати кращий досвід роботи із захисту трудових прав членів профспілок серед членських організацій ФПУ.

Правова допомога 1

 

Яскравим прикладом виконання правозахисної місії є фахова участь завідувача відділу з правової роботи Миколаївської обласної ради профспілок Матвєєвої Н.Є. в захисті порушених прав члена Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України - працівника КП ММР «Центр захисту тварин» (м. Миколаїв). Результатом надання профспілковим правником якісної правової допомоги є поновлення члена профспілки на роботі, ухвалення судами рішень про відшкодування йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Принципові висновки суду, які містяться у зазначених судових рішеннях по справі, можуть бути використані працівниками правових служб ФПУ та її членських організацій під час представництва та захисту прав та законних інтересів членів профспілок.

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Профспілки ініціюють тристоронні консультації з доопрацювання Основних напрямків бюджетної політики

p 196714 470x250-00-65

 

Уряд на своєму засіданні розглянув проект Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки.

 

- Цей документ має поєднувати економічний і фінансовий інструменти задля стимулювання розвитку економіки та забезпечення соціальних гарантій в Україні, - зазначив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Беручі участь у обговоренні презентації Основних напрямків бюджетної політики на найближчі три роки, він наголосив, що з точки зору профспілок, в проекті документу закладена груба методологічна помилка щодо перспектив забезпечення соціальних гарантій для працівників бюджетного сектору.

Так, за розрахунками Уряду, розрив між посадовим окладом працівника І-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою буде лише збільшуватись, тоді як профспілки вважають, що ці показники мають наближуватись один до одного (відповідно до темпів розвитку економіки) та хоча б у 2020 році зрівнятись. Натомість Уряд прогнозує, що розмір тарифної ставки у перспективі складатиме лише 46% від розміру мінімальної зарплати (зараз - це 50%). Це є неприпустимим з точки зору принципів формування зарплати, - заявив Г.Осовий.

Таку позицію профспілкова Сторона відстоювала під час переговорів по Генеральній угоді, на зустрічах з керівництвом Уряду та міністерств, зокрема з Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України. Саме цю позицію профспілки відстоюють і зараз через те, що зменшення розміру ЄТС стосовно мінімалки матиме наслідком погіршення економічного становища понад 3 млн. працівників бюджетної сфери - членів профспілок.

Голова ФПУ Григорій Осовий запропонував провести додаткові консультації між Урядом, роботодавцями і профспілками з метою доопрацювання проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 рр., зокрема, що стосується встановлення розмірів базового тарифного розряду ЄТС.

Офіційного листа з цього проводу направлено до КМУ.

(Копія листа додається)

 

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Профспілки ініціюють тристоронні консультації з доопрацювання Основних напрямків бюджетної політики

p 196714 470x250-00-65

 

Уряд на своєму засіданні розглянув проект Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки.

 

- Цей документ має поєднувати економічний і фінансовий інструменти задля стимулювання розвитку економіки та забезпечення соціальних гарантій в Україні, - зазначив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Беручі участь у обговоренні презентації Основних напрямків бюджетної політики на найближчі три роки, він наголосив, що з точки зору профспілок, в проекті документу закладена груба методологічна помилка щодо перспектив забезпечення соціальних гарантій для працівників бюджетного сектору.

Так, за розрахунками Уряду, розрив між посадовим окладом працівника І-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою буде лише збільшуватись, тоді як профспілки вважають, що ці показники мають наближуватись один до одного (відповідно до темпів розвитку економіки) та хоча б у 2020 році зрівнятись. Натомість Уряд прогнозує, що розмір тарифної ставки у перспективі складатиме лише 46% від розміру мінімальної зарплати (зараз - це 50%). Це є неприпустимим з точки зору принципів формування зарплати, - заявив Г.Осовий.

Таку позицію профспілкова Сторона відстоювала під час переговорів по Генеральній угоді, на зустрічах з керівництвом Уряду та міністерств, зокрема з Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України. Саме цю позицію профспілки відстоюють і зараз через те, що зменшення розміру ЄТС стосовно мінімалки матиме наслідком погіршення економічного становища понад 3 млн. працівників бюджетної сфери - членів профспілок.

Голова ФПУ Григорій Осовий запропонував провести додаткові консультації між Урядом, роботодавцями і профспілками з метою доопрацювання проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 рр., зокрема, що стосується встановлення розмірів базового тарифного розряду ЄТС.

Офіційного листа з цього проводу направлено до КМУ.

(Копія листа додається)

 

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

18 червня – День медичного працівника!

18740142 1618158298195082 429541176239489753 n

 

 

 

 

Шановні  працівники та ветерани медичної галузі! 

Від щирого серця вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника.

Складна й відповідальна праця лікаря у всі часи була найгуманнішою, найпотрібнішою сферою людської діяльності. Не шкодуючи сил, ви поспішаєте на допомогу тим, хто цього потребує, даруєте людям  віру й надію на зцілення.

Дорогі медичні працівники! Дякуємо вам за врятовані життя та здоров’я тисяч пацієнтів, професіоналізм, вірність своєму покликанню й уміння співчувати!

У цей святковий день щиро бажаю вам щасливої долі, міцного здоровя, задоволення від повсякденної праці, нових трудових звершень та добробуту!

 

З глибокою повагою

Голова ФПУ                                                    Григорій Осовий

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Червень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30