липня 2017

31 липня 2017

Пропозиції профспілкової Сторони до законопроекту реєстр. № 6614 від 22.06.2017р. (щодо підвищення пенсій)

1484562731 images

 

 

До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», реєстр. № 6614 від 22.06.2017р.

 

1. Зберегти індексацію пенсій і щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Пояснення. Законопроектом пропонується скасувати індексацію пенсій і щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, що здійснюється згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» (індексуються суми пенсій і щомісячних страхових виплат у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність). Передбачається, що буде лише щорічне підвищення пенсійних і страхових виплат. Зазначена пропозиція не підтримується, оскільки запропонована щорічна індексація (підвищення) не забезпечуватиме своєчасне відшкодовування подорожчання споживчих товарів і послуг та збереження достатнього життєвого рівня зазначеної категорії громадян. 

 

2. У період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2020 року при призначенні і перерахунку пенсій застосовувати величину оцінки одного року страхового стажу 1,35% (коефіцієнт страхового стажу), а з 2021 року передбачити коефіцієнт страхового стажу диференційовано залежно від тривалості страхового стажу: на рівні 1,0 при стажі від 15 до 25 років, 1,2 – при стажі від 25 до 30 років і 1,35 – при стажі від 30  років.

Пояснення. Зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35  до 1,0 за кожний рік роботи призведе до зменшення розмірів нових пенсій, порівняно з тим, якби пенсії для них призначалися за чинними у даний час нормами законодавства. Зазначене не відповідає Конвенції №102 щодо забезпечення розміру пенсії за наявності 30 років стажу роботи у розмірі не менше 40% заробітку. Разом з тим, з метою зацікавлення особи в напрацюванні необхідного стажу для призначення пенсії та «детінізації» зайнятості пропонується розглянути питання щодо встановлення поступово з 2021 року (до зазначеної дати залишити діючій коефіцієнт 1,35) диференційованої шкали тривалості зазначеного стажу, при цьому дотримуючись положення щодо забезпечення пенсії за 30 років стажу не менше 40% заробітку.

 

3. Збільшення необхідного для призначення пенсії тривалості страхового стажу розпочати не з 25, а з 20 років, збільшуючи щорічно на один рік і обмежити 30 роками.

Пояснення. Законопроектом пропонується поступово збільшити необхідний страховий стаж з 15 до 35 років. При цьому передбачається встановити вихід на пенсію:

у 60 років – при наявності з 1 січня 2018 року стажу 25 років, який щороку  збільшуватиметься на один рік до 35 років з 2028 року;

у 63 роки – при наявності стажу роботи від 15 до 25 років, який щороку він збільшуватиметься на один рік і з 2028 року становитиме від 25 до 35 років;

у 65 років – починаючи з 2019 року при наявності страхового стажу від 15 до 16 років і щороку він збільшуватиметься на один рік і з 2028 року становитиме від 15 до 25 років.

Як видно, темпи збільшення тривалості страхового стажу до 25 років для призначення пенсії уже з 2018 року є досить швидкими, а підвищення до 35 років - завеликим. У зв’язку з проблемами на ринку праці у 90-х і 2000-х роках багато громадян матимуть проблеми з призначенням пенсії. Тому пропонується збільшення тривалості страхового стажу зробити більш повільними темпами, зокрема розпочати із збільшення необхідного для призначення пенсії з 2018 року на рівні 20 років і обмежити таке збільшення 30 роками. Такі пропозиції пом’якшують негативні зміни в пенсійному забезпеченні та відповідатимуть Конвенції МОП №102, якою передбачено  забезпечення пенсії при наявності 30 річного періоду сплати страхових внесків.

 

 

4. Залишити норми щодо можливості одночасного отримання потерпілими на виробництві (їх сім’ям) пенсії по інвалідності (по втраті годувальника) і щомісячної страхової виплати.

Пояснення. Особи з інвалідністю від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, отримують у теперішній час дві виплати: щомісячну страхову виплату відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у розмірі відшкодування заробітку залежно від ступеню втрати працездатності і пенсію по інвалідності в мінімальному розмірі.

Законопроектом передбачається, що особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання може призначатися лише одна виплата за їх вибором – щомісячна страхова виплата втраченого заробітку або пенсія по інвалідності. Зазначена нова норма застосовуватиметься лише при призначенні пенсій і страхових виплат у зв’язку із страховими випадками, які настали після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Якщо потерпілі на виробництві вже отримували щомісячну страхову виплату і пенсію по інвалідності, то вони і надалі отримуватимуть одночасно дві виплати.

У такому порядку здійснюватимуться виплата пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з втратою годувальника, який помер (загинув) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Враховуючи низькі розміри соціальних стандартів, зокрема затверджений Верховною Радою України прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (з 1 травня ц.р. – 1312 грн.) майже вдвічі є меншим фактичного розміру прожиткового мінімуму (2493 грн.) доцільно залишити можливість одночасного призначення потерпілим на виробництві та профзахворювання страхової виплати втраченого заробітку і пенсії по інвалідності.

 

5. Залишити норми щодо дострокового виходу на пенсію жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Пояснення. У законопроекті серед категорій осіб, які користуються правом дострокового виходу на пенсію, не передбачаються жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей до 14-річного віку. Нині такі жінки користуються правом на пільгову пенсію незалежно  від  віку  та  наявного трудового стажу відповідно до пункту "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244). Тому пропонується залишити і надалі призначення дострокових пенсій жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей.

 

6. Пропонується викласти в новій редакції норму щодо виходу на пенсію за вислугу років артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Пояснення. Нині відповідно до пункту "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів користуються правом на пенсію за вислугу років при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років.

 

7. Пропонується залишити існуючі норми з призначення пенсій за вислугу років, а питання щодо подальшого реформування цієї системи розглянути під час  запровадження професійних пенсійних систем.

Пояснення. Законопроектом скасовуються пенсії за вислугу років (крім артистів) для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працівників льотного складу авіації та інших. Разом з тим, законопроектом зберігається можливість вийти на пенсію за вислугу років для зазначених вище категорій осіб, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» вже набули вислугу років та стаж, необхідні для призначення пенсії за вислугу років. Для таких осіб пенсії за вислугу років призначатимуться за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Профспілковою стороною запропоновано до запровадження професійних пенсійних систем зберегти призначення пенсій за вислугу років для всіх категорій працівників.

 

8. При осучасненні пенсій з 1 жовтня 2017 року застосовувати середню заробітну плату в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислену як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3764,40грн.) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.

Пояснення. Законопроектом передбачено, що пенсії, призначені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року будуть перераховуватися із застосуванням середньої заробітної плати в Україні, яка застосовується при призначенні пенсій у 2017 році – 3764,40 грн. (середня зарплата в країні за 2014-2016р.р.) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,0 %. У разі коли внаслідок перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

 

9. Запровадити щорічне підвищення пенсій на 50% росту середньої заробітної плати в країні за попередні 3 роки та на 50 % індексу споживчих цін в попередньому році не з 2021 року, а з 2018 року.

Пояснення. Законопроектом передбачається, що у 2018 - 2020 роках підвищення призначених пенсій проводитиметься за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України. 

Починаючи з 2021 року пенсії щороку підвищуватимуться з урахуванням 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення. Розмір, дата та порядок такого збільшення визначатимуться у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

Профспілковою стороною пропонується зазначене щорічне підвищення пенсій запровадити уже в 2018 році, а не в 2021 році.

 

10. Передбачити перегляд та індексацію пенсій, призначених за спеціальними законами (науковим працівникам, державним службовцям, іншим), у розмірах і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Пояснення. Законопроектом передбачається «заморозити» призначені пенсії за іншими законодавчими актами. Тому профспілковою стороною запропоновано переглядати та індексувати ці пенсії в розмірах та порядку, який затверджуватиме Кабінет Міністрів України. Пропозиції пов’язані з тим, що розміри заробітної плати, зокрема працівників місцевих органів виконавчої влади, були низькими, а тому законодавством для них гарантувалась підвищені розміри пенсій, які в незначній мірі перевищували розміри пенсій на загальних підставах. Нині ці пенсії не підвищуються і не індексуються. Тобто цих людей покарали двічі – платили низьку зарплату (при цьому не можна було працювати за сумісництвом), а зараз «заморожені» їхні розміри пенсій.  

 

 

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

 

[ Детальніше... ]

У Закарпатті відбулися турніри з міні – футболу та шіхів пам’яті Георгія Кірпи

7683

 

 

Справжнім спортивним святом стали у Закарпатті турніри з міні-футболу та шахів пам’яті колишнього міністра транспорту і зв’язку України, Героя України Георгія Кірпи. Урочисте відкриття змагань відбулося на залізничному вокзалі в м. Ужгороді, який було збудовано, коли Георгій Миколайович очолював Міністерство.

Учасників змагань та присутніх залізничників привітав голова оргкомітету - голова  Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Афтанас. Президент Міжнародної громадської організації «Фонд імені Г.М. Кірпи» Анатолій Палюх зачитав привітання учасникам змагань від дружини Георгія Миколайовича – Жанни Ігорівни. До мармурового бюста Герою України на залізничному вокзалі було покладено живі квіти.

Видовищним і захоплюючим став XIII міжнародний турнір з міні – футболу, який відбувся на Чопському стадіоні «Локомотив”.  У ньому взяли участь 30 футбольних команд - структур ПАТ «Укрзалізниця», дві команди залізничників зі Словаччини і одна – з Угорщини.

На урочистій церемонії відкриття команди -  учасниці та численних уболівальників тепло привітали голова оргкомітету Ярослав Афтанас, керівники делегацій залізничників Угорщини та Словаччини Іштван Ганчош та Йожеф Вірба.

У змаганнях серед працівників підприємств перше місце завоювала команда  ФК «Експрес» ПАТ «Укрзалізниця». На другому місці – спортсмени ТЧ – 10 Чоп, на третьому – ВЧД – 10 ст. Ужгород.

Серед керівників структурних підрозділів переможцем змагань стала команда Львівської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця», а призерами – партії «Відродження» та Тернопільської дирекції залізничних перевезень.

Призери захоплюючих змагань отримали кубки, грамоти та медалі організаторів, а також цінні подарунки від Міжнародної громадської організації «Фонд імені Г.М. Кірпи». Окремі відзнаки вручено кращим гравцям турніру у відповідних номінаціях. Нагороди вручили  голова Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Афтанас, президент Міжнародної громадської організації Анатолій Палюх та інші члени оргкомітету.

А на залізничному вокзалі в Ужгороді відбувся шаховий турнір пам’яті Георгія Кірпи, який став одним з найпрестижніших в області з цього виду спорту у нинішньому році. З 68 його учасників -  4 міжнародних майстрів, 2 майстрів ФІДЕ та 22 кандидатів в майстри.

Переможцем турніру став 18-річний міжнародний майстер з Ужгорода Мартін Найгебавер. Лише на пів очка відстали від нього інші  ужгородці - Віктор Бунда та Юрій Ісак, які вибороли відповідно «срібло» та «бронзу». Вони отримали заслужені нагороди від організаторів.

На турнірі також було встановлено багато інших призів. До трійки кращих ветеранів увійшли Володимир Рижонков, Віктор Шталь та Степан Стерчо. В інших номінаціях нагороди отримали: школяр Андрій Іжак, залізничник Василь Гуйван, дівчина Ніколетта Панченко, представник «Інваспорту» Михайло Бедь, найстарший учасник - 83-річний Василь Паук та інші.  

Отже, турніри з міні-футболу та шахів пам’яті Георгія Кірпи стали ще однією яскравою сторінкою спортивного життя Закарпаття та залізничників нашої області і України.

 

         На фото:

- на урочистому відкритті змагань виступає голова Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Афтанас;

- момент футбольного матчу;

- кубок за перемогу у турнірі від голови Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці Ярослава Афтанаса отримує капітан команди ФК «Експрес» ПАТ «Укрзалізниця».

- колективне фото учасників футбольного турніру;

- проходять змагання з шахів;

- кращі – на шаховому турнірі.

 

Сергій Баранчиков,

завідувач відділу організаційно-гуманітарної

 роботи Закарпатської  облпрофради

 

7304

 

7656

 

7609

 

ФОТО КІРПА 4

 

 

 

ФОТО КІРПА 7

[ Детальніше... ]

ФПУ звернулася до Мін'юсту щодо врахування доплат у складі мінімальної заробітної плати

 

6544

 

 

Федерація профспілок України звернулася до Міністерства юстиції України у зв'язку з грубим порушенням законодавства України про оплату праці, спричиненим довільним тлумаченням посадовими особами Міністерства соціальної політики України положень Закону України "Про оплату праці".

 

Звернення ФПУ та листи Мінсоцполітики додаються.

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Коментар ЦК Атомпрофспілки щодо постанови Кабінету Міністрів України №461

 

33

 

Постанову Кабінету Міністрів України № 479 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461» прийнято 4 липня 2017 року.

 

Оскільки ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року, постає логічне запитання: чи буде враховано стаж від часу введення в дію постанови № 461 (3 серпня 2016 року) до моменту настання дії постанови № 479?

 

У даний час діє Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року N 383 «Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», пунктом 3 якого передбачено: «При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92».

 

Такий підхід також передбачено і у Домовленості керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди про регулювання основаних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки, яку підписали 23 березня 2017 року: від сторони органів виконавчої влади – Міністр соціальної політики України Рева А.О., від профспілкової сторони – Голова СПО об’єднань профспілок Осовий Г.В., від сторони роботодавців – Голова СПО роботодавців Олійник Д.М.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461 (пункт 3) передбачено: Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

 

Тому, для запобігання суперечливості у застосуванні постанов № 461 і № 479 органами Пенсійного фонду та недопущення порушення прав працівників, у даний час Федерація профспілок України домагається отримання від Мінсоцполітики України додаткового роз’яснення щодо питання зарахування стажу у зазначений період.

 

Атомпрофспілка підтримує постійний контакт з цих питань з ФПУ та Міністерством.

 

Атомпрофспілка

[ Детальніше... ]

Понад 80 відсотків роботодавців порушують трудове законодавство

DSC02701 99f14

 


Такого висновку дійшли фахівці управління Держпраці у Кіровоградській області. Протягом І півріччя було проведено 484 перевірок – порушень море. До адміністративної відповідальності притягнуто 332 посадові особи.


Ці цифри озвучив начальник управління Держпраці Сергій Подорожний під час прес-конференції для журналістів. Велику увагу фахівці приділяли погашенню заборгованості із зарплати. На вимоги державних інспекторів погашено заборгованість із зарплати на 1685 тис. грн. 24 роботодавці виплатили працівникам індексацію зарплати в сумі 703 тис. грн.


В ході перевірок факти використання найманої праці без належного оформлення встановлено у 21 роботодавця. На одного роботодавця накладено штраф у розмірі 96 тис. грн. В цілому винесено 282 постанови про накладення штрафних санкцій на 1120 тис. грн.


Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу. Головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.


Сергій Подорожний відповів на запитання журналістів та закликав їх до співпраці.

 


Прес-центр Федерації профспілок Кіровоградської області

[ Детальніше... ]

28 липня 2017

ФОРУМ. Розвитку Луганської області – всебічні підтримку та допомогу

ЛУГ

 

«Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року», - така назва Форуму партнерів, що відбувся 28 липня у столичному готелі «Президент». У форумі взяв участь заступник Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко.

Організаторами форуму є Луганська обласна державна адміністрація та Програма розвитку ООН в Україні. Від організаторів у заході взяли участь голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз та координатор з гуманітарних питань, представник Програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер.

Також у обговореннях взяли участь запрошені гості: перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, керівник Програми з відновлення та розбудови миру ПРООН Віктор Мунтяну, керівники структурних підрозділів ОДА та інші.

 

ЛУГ5

 

На заході також відбулись презентація оновленої Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року, обговорення напрямів її реалізації та посилення координації зусиль на всіх рівнях, налагодження партнерських відносин.

Слід наголосити, що велику роль у відродженні та розвитку регіону відіграють профспілки Луганщини. Нагадаємо, що Нагадаємо, що 15 квітня 2016 року в Сєверодонецьку відбулась установча конференція Федерації профспілок Луганської області, з трибуни якої виступив Голова ФПУ Григорій Осовий. Делегати Конференції затвердили зміни в установчих документах Федерації, обрали її керівні органи – Раду та Президію. Головою Федерації профспілок Луганської області обрано голову Ради профспілок м. Сєверодонецьк, голову первинної профспілкової організації ПрАТ «АЗОТ-Сєверодонецьк» Валерія Черниша (http://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/organizatsijna-robota/10030-ustanovcha-konferentsiya-federatsiji-profspilok-luganskoji-oblasti-rozpochala-svoyu-robotu)

 

ЛУГ1

А 19 липня 2016 року між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією, Федерацією профспілок Луганської області та Громадською організацією «Об’єднання організацій роботодавців Луганської області» було підписано угоду про співпрацю.

 

Угоду підписали голова облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш та голова Правління Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців Луганської області» Борис Макаревич. Як підкреслили учасники події, підписання цієї угоди сприятиме соціально-економічному розвитку області, діалогу між обласною владою, профспілками та роботодавцями. Буде відновлено роботу важливих колегіальних органів – таких як Обласний комітет сприяння зайнятості населення, Тристороння соціально-економічна рада тощо. (http://fpsu.org.ua/nasha-borotba/novini-chlenskikh-organizatsij/10579-pidpisano-tristoronnyu-ugodu-mizh-luganskoyu-vtsa-profspilkami-ta-robotodavtsyami-oblasti)

Треба зазначити, що форум партнерів "Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року" зібрав понад 120 учасників.Увага високопосадовців, представників міжнародних організацій, дипломатичного корпусу, ЗМІ та громадськості свідчить про високий інтерес до Луганщини.

 

ЛУГ4

 

Перед початком форуму керівник Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз заявив, що безпека, охорона здоров'я й освіта - пріоритетні напрямки в роботі. «Наше головне завдання – дати надію, а не відчай. Переможе не той, на чиєму боці сила, а той, на чиєму боці правда. Я звертаюся до Луганська, Краснодона, Сєвєродонецька. Я пропоную не минуле, я пропоную майбутнє – стратегію розвитку єдиної Луганщини", – наголосив Гарбуз.

Загальна потреба у фінансуванні проектів перших двох років реалізації стратегії становить майже 3,5 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн з державного, обласного та місцевих бюджетів і 2,1 млрд грн з фонду міжнародної технічної допомоги, інвестицій та власних коштів. Під час розробки плану реалізації стратегії була здійснена робота з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених стратегічних цілей. Всього надійшло 513 технічних завдань на загальну суму 10,7 млрд. грн. Досягнення зазначених цілей у 2017-2018 роках передбачається через реалізацію понад 60 проектних ідей, які презентовано і обговорено у рамках форуму.

Форум складався з двох блоків – відкритої панельної дискусії «Майбутнє Луганщини» та інтерактивного обговорення за темою «Координація зусиль для реалізації Стратегії».

 

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Заседание президиума ЦК ПМГУ. Защита трудовых гарантий, обучение и работа с молодежью

 

28 1

 

В Учебно-методическом центре ПМГУ (г.Днепр) состоялось заседание президиума Центрального комитета ПМГУ. Согласно повестке дня рассмотрены вопросы о подготовке отчетной конференции Профсоюза, которая состоится 29 ноября и проведении III Всеукраинского слета профгрупоргов ПМГУ 19 сентября этого года (докладывал заместитель председателя ЦК В.Чумаченко).

Председатель ЦК С.Комышев информировал о ходе переговорного процесса по заключению Отраслевого соглашения на новый срок. В обсуждении данного вопроса активное участие принимали председатели профкомов металлургического комбината «Азовсталь» Н.Лехов, Криворожского железорудного комбината Ю.Деркач, Марганецкого ГОКа А.Буряк, председатель Днепропетровского обкома В.Шевченко.

В связи с реализацией в ПМГУ учебных программ по разным направлениям профсоюзной работы первый заместитель председателя ЦК В.Гавриленко предложил восстановить практику ознакомительных лекций на профсоюзную тему в учебных заведениях (колледжах, ПТУ, которые готовят специалистов для ГМК). При обсуждении данного предложения заместитель Запорожского обкома Ю.Шапчиц обратил внимание на то, что для студентов необходимо подготовить информацию в современном формате, с использованием презентаций, видеоряда. Председатель профкома «Шляхпостач-КР» А.Коношко предложил территориальным комитетам проводить такие лекции совместно с членами Молодежного совета ПМГУ.

Завершающим стал вопрос о создании профсоюзной «Школы» по организации и проведению протестных коллективных действий. С презентацией на эту тему выступил эксперт по вопросам экономики Ю.Буздуган.

По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие постановления. Также  члены президиума предложили инициировать на уровне ФПУ проведения масштабной всеукраинской акции протеста «Осеннее наступление профсоюзов». В течение этого года значительно снизился уровень социальной защищенности большинства граждан. Высококвалифицированные рабочие промышленной сферы, не имеют средств на восстановление своих сил, на содержание своих семей и обучение детей, оздоровление. Весь заработок «поглощает» оплата коммунальных услуг (электроэнергия, газ, в зимнее время тепло), растущие цены на продукты питания и товары  первой необходимости. В то же время снижается реальная заработная плата трудящихся. Профсоюз металлургов и горняков Украины уже заявлял на всех уровнях о том, что в 2017 году начался массовый отток рабочих высокой квалификации заграницу.

 

Профсоюз металлургов и горняков Украины

[ Детальніше... ]

30 липня – День працівників торгівлі

01 01

 

 

Шановні працівники торгівлі!

 

Сердечно вітаю вас з нагоди професійного свята!

Це свято об’єднує та вшановує всіх, хто пов’язав своє життя з торгівлею – соціально значимою, бюджетонаповнюючою та працезабезпечуючою складовою економіки країни. Розвиток торговельної галузі не тільки безпосередньо впливає на стан та конкурентоспроможність економіки, об’єднання процесів виробництва і споживання, але й визначає якість життя громадян.

Саме торгівля є галуззю, яка найоперативніше з усіх реагує на повсякденні запити людей, є рушієм економічного зростання через задоволення попиту громадян на різноманітні товари і послуги.

У день професійного свята прийміть щиру подяку за сумлінну працю.

Бажаю усім нових трудових успіхів, миру, міцного здоров’я,  гідних робочих місць і  достатку.

 

 

З повагою    

Голова Федерації профспілок України               Григорій Осовий

[ Детальніше... ]

Галузева профспілка вітає спілчан з нагоди Дня працівників торгівлі

Den-pratsivnikiv-torgivli-Ukrayina

 

 

 

Шановні друзі!

 

В цьому році професійне свято – День працівників торгівлі  – відзначається відповідно до Указу Президента від 5 червня 1995 року, 30  липня.

 

Роль торгівлі у сучасному суспільстві важко переоцінити. Водночас із забезпеченням дієвого каналу взаємозв’язку між виробниками і кінцевими споживачами товарів та послуг, формуванням значної кількості робочих місць, наповненням бюджетів різних рівнів, торгівля в сучасних непростих суспільно-політичних умовах виконує ще й важливу соціальну функцію – забезпечує безперебійне постачання товарів населенню, що інколи є запорукою виживання. Переважна більшість сучасних торговельних мереж реалізують соціальні проекти, в рамках яких здійснюють підтримку населення, постраждалого від бойових дій, зокрема на сході України, реалізують інші волонтерські ініціативи.

 

Всеукраїнська профспілка торгівлі вітає всіх працівників галузі з професійним святом, дякуємо за працю, бажаємо здоров’я, достатку, миру, гідних робочих місць і заробітних плат.

 

З метою підкріплення значущості торгівлі в житті суспільства, обговорення напрямків її розвитку, вшанування кращих працівників галузі профспілка підтримує проведення на місцях тематичних , мистецьких заходів, круглих столів, презентацій, спортивних змагань тощо.

 

Працівники торгівлі  заслуговують на увагу до їх важливої щоденної праці!

  

З професійним  святом!

 

      

З  великою повагою,

 

Голова Всеукраїнської профспілки

працівників і підприємців торгівлі,

громадського харчування та послуг                            Т.Д.Ясько

[ Детальніше... ]

Заседание президиума ЦК ПМГУ. Защита трудовых гарантий, обучение и работа с молодежью

 

28 1

 

В Учебно-методическом центре ПМГУ (г.Днепр) состоялось заседание президиума Центрального комитета ПМГУ. Согласно повестке дня рассмотрены вопросы о подготовке отчетной конференции Профсоюза, которая состоится 29 ноября и проведении III Всеукраинского слета профгрупоргов ПМГУ 19 сентября этого года (докладывал заместитель председателя ЦК В.Чумаченко).

Председатель ЦК С.Комышев информировал о ходе переговорного процесса по заключению Отраслевого соглашения на новый срок. В обсуждении данного вопроса активное участие принимали председатели профкомов металлургического комбината «Азовсталь» Н.Лехов, Криворожского железорудного комбината Ю.Деркач, Марганецкого ГОКа А.Буряк, председатель Днепропетровского обкома В.Шевченко.

В связи с реализацией в ПМГУ учебных программ по разным направлениям профсоюзной работы первый заместитель председателя ЦК В.Гавриленко предложил восстановить практику ознакомительных лекций на профсоюзную тему в учебных заведениях (колледжах, ПТУ, которые готовят специалистов для ГМК). При обсуждении данного предложения заместитель Запорожского обкома Ю.Шапчиц обратил внимание на то, что для студентов необходимо подготовить информацию в современном формате, с использованием презентаций, видеоряда. Председатель профкома «Шляхпостач-КР» А.Коношко предложил территориальным комитетам проводить такие лекции совместно с членами Молодежного совета ПМГУ.

Завершающим стал вопрос о создании профсоюзной «Школы» по организации и проведению протестных коллективных действий. С презентацией на эту тему выступил эксперт по вопросам экономики Ю.Буздуган.

По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие постановления. Также  члены президиума предложили инициировать на уровне ФПУ проведения масштабной всеукраинской акции протеста «Осеннее наступление профсоюзов». В течение этого года значительно снизился уровень социальной защищенности большинства граждан. Высококвалифицированные рабочие промышленной сферы, не имеют средств на восстановление своих сил, на содержание своих семей и обучение детей, оздоровление. Весь заработок «поглощает» оплата коммунальных услуг (электроэнергия, газ, в зимнее время тепло), растущие цены на продукты питания и товары  первой необходимости. В то же время снижается реальная заработная плата трудящихся. Профсоюз металлургов и горняков Украины уже заявлял на всех уровнях о том, что в 2017 году начался массовый отток рабочих высокой квалификации заграницу.

 

Профсоюз металлургов и горняков Украины

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Липень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31