17 липня 2017

Президія НТСЕР визначила найважливіші питання для опрацювання

Изображение 027

 

17 липня відбулося планове засідання Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради, на якому затверджено графік проведення пленарних засідань НТСЕР до кінця поточного року, а також перелік питань, що розглядатимуться на них.

 

У другому півріччі ц.р. вирішено провести три пленарних засідання Ради, під час яких розглянути наступні актуальні питання:

- про основні показники проекту Державного бюджету України на 2018 рік в частині перспектив економічного і соціального розвитку;

- про хід розгляду Верховною Радою України законодавчих пропозицій Уряду щодо реформування пенсійної системи;

- про виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС;

- про проект концепції реформування системи управління охоронною праці;

- про стан реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- про виконання плану заходів з реалізації стратегії подолання бідності в Україні тощо.

Григорій Осовий привернув увагу на важливість розгляду НТСЕР питань стосовно засад подальшого реформування системи оплати праці та забезпечення збереження розвитку трудового потенціалу, а також питання про реформування системи охорони здоров’я та забезпечення населення лікарськими засобами і медичними послугами. Ці питання також були включені до плану розгляду на засіданнях Ради.

Під час обговорення питання щодо перспектив проведення медичної реформи, представник Профспілки працівників охорони здоров’я наголосила, що профспілки наполягатимуть, щоб реформи у системі охорони здоров’я проводились за умови фінансування у обсягах не менш ніж 5% від ВВП, як це передбачено у відповідному законопроекті. Членами Президії досягнуто згоди у проекті рішення стосовно реформування охорони здоров’я внести пункт стосовно необхідності забезпечення поступового щорічного збільшення обсягів видатків з Державного бюджету на охорону здоров’я з урахуванням вимог чинного законодавства.

У розділі «різне» Григорій Осовий повідомив членів президії НТСЕР про позицію міжнародних об’єднань профспілок, членською організацією яких є ФПУ, стосовно не підтримки проведення найближчої регіональної конференції МОП у Стамбулі через масові утиснення прав трудящих, що спостерігаються останнім часом у цій країні.

- Ми висловлюємо свою солідарну підтримку турецьким профспілкам, та приєднуємось до пропозиції наших побратимів з Міжнародної Конфедерації профспілок, Європейської конфедерації профспілок, Панєвропейської регіональної ради, які за рішеннями своїх виборних органів запропонували визначити іншу країну для проведення цієї конференції, - зазначив Голова ФПУ.

 

Изображение 036

 

Изображение 039

 

 

Изображение 055

 

Изображение 072

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Реакция глобальных профсоюзов на саммит G20 в Гамбурге

g20-germany-2017-thumb

При 19 «за» и одном «против» саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге подтвердил свою приверженность Парижскому соглашению по климату. Это победа канцлера Меркель, принесшая облегчение для всего мира, но она требует масштабных сокращений выбросов, а обязательство обеспечить промышленную трансформацию должно сопровождаться принятием мер по «справедливому переходу».

В Заявлении профсоюзной двадцатки к G20, выпущенном накануне Саммита, содержится призыв к проведению политики скоординированных действий по созданию качественных рабочих мест в будущем, сокращению неравенства для достижения целей устойчивого развития и выполнению обязательств Парижского соглашения.

Изменение климата

Важное значение для выполнения этих обязательств имеет политическое лидерство в ближайшие месяцы, поскольку обязательное раскрытие информации для бизнеса остается недостающим элементом управления этим переходом, наряду с ценообразованием на углерод и амбициозными обязательствами по «зеленой» инфраструктуре.

«G20 фактически превратилась в G19 по ключевым климатическим вопросам, администрация Трампа была изолирована, и другие лидеры G20 были вынуждены заявить, что соглашение необратимо», - отметила Шарон Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов.

В Заявлении профсоюной “двадцатки»”, выпущенном накануне Саммита, содержится призыв к проведению политики для обеспечения скоординированных действий по созданию качественных рабочих мест в будущем, сокращению неравенства для достижения целей устойчивого развития и выполнению обязательств Парижского соглашениz.

Глобальные цепочки поставок

Декларация лидеров G20 https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf сыграла положительную роль в борьбе с нарушениями прав человека и трудовыми стандартами в глобальных цепочках поставок. Следуя выводам майского совещания министров труда и занятости G20, ее лидеры взяли на себя обязательство «содействовать осуществлению трудовых, социальных и экологических стандартов и прав человека», и указали на «ответственность предприятий за проявленную должную осмотрительность». На потенциально значимом этапе лидеры G20 решили принять «немедленные и эффективные меры по искоренению до 2025 года детского труда, принудительного труда, торговли людьми и всех форм современного рабства».

«Признание лидеров «Большой двадцатки» прав трудящихся в глобальных цепочках поставок, подтверждение важности Руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека, Декларации МОТ о многонациональных предприятиях и социальной политике, а также Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий и механизма подачи жалоб приветствуется профсоюзами. В основе их реализации лежит надлежащее усердие со стороны всех корпораций, и теперь необходимо привлекать к ответственности, чтобы обеспечить достойную работу», - подчеркнула Барроу.

Руководители «Большой двадцатки» заявили, что будут поддерживать доступ к средствам правовой защиты жертв злоупотребления правами человека с помощью таких механизмов, как национальные контактные пункты (НКП) для Руководящих принципов МНК стран ОЭСР (НКП). Впервые лидеры «большой двадцатки» взяли на себя обязательство поощрять свои многонациональные компании заключать международные рамочные соглашения, которые обсуждаются с Глобальными федерациями профсоюзов.

«Страны, присоединившиеся к Руководящим принципам, теперь должны соответствовать мандату, который они получили от лидеров «Большой» двадцатки, гарантировать эффективность НКП при рассмотрении дел, посредничестве и использовании средств правовой защиты. Для этого необходимы адекватные ресурсы, а также участие профсоюзов и более широкое участие заинтересованных сторон и надзор. Несколько НКП функционируют хорошо, но слишком мноие не оправдывают возлагающихся на них надежд. Лидеры теперь также привержены поддержке заключения рамочных соглашений между многонациональными компаниями и глобальными профсоюзами - это обязательство необходимо вести и контролировать», - подчеркнул Джон Эванс, Генеральный секретарь Консультативного комитета профсоюзов в ОЭСР.

Качественные рабочие места для будущего

Безработица и неполная занятость, включая ввынужденную работу на условиях неполного рабочего времени, по-прежнему находятся на уровне, который вызывает тревогу, согласно ОЭСР, однако приверженность «большой двадцатки» обеспечению занятости является недостаточной. Лидеры «двадцатки» мало что сказали, чтобы вселить уверенность, что они активизируют эту работу». Существует риск слишком раннего изъятия денежной поддержки со стороны центральных банков, которая не компенсируется более экспансионистской фискальной политикой в ​​форме скоординированного государственного стимулирования инвестиций - в то время, когда снижается инфляция и снижение целевой стабильности цен на основные Центральные банки - реальны, но, по-видимому, они игнорируются G20 в своем заявлении.

Бизнес и работники на уровне G20 совместно призвали к гарантированию непрерывного обучения и созданию постоянных качественных рабочих мест по секторам. В Декларации лидеров содержится призыв к «мониторингу глобальных тенденций» и «обмену национальным опытом и практикой», хотя в ней признается роль социальных партнеров в в обеспечении качественного «школьного и трудового обучения».

«Люди не будут чувствовать себя уверенно, если на повестке дня будет стоять только вопросы улучшения структурной перестройки и обеспечения профессиональной подготовки, а также поддержка перемещенных работников. Прежде всего им необходимы инвестиции в рабочие места, инфраструктуру и экономику ухода. Люди не боятся технологий. Это страх перед отсутствием работы у нас сегодня и у наших детей – завтра. Четвертая промышленная револяция станет основой успешного экономического будущего, если фонды обеспечат трудовые права, справедливую оплату труда и его безопасность», - отмиетила г-жа Барроу.

Оценка профсоюзами Декларации «Большой двадцатки»:

Глубокая обеспокоенность заработной платой

Лидеры G20 не взяли на себя ответственность за политические последствия ошеломляющей недостаточности динамики заработной платы, рост которой сдерживается в разных частях мира. Действительно, как предупредила ОЭСР в своем последнем обзоре «Глобальная экономическая перспектива» с июня 2017 года, устойчивый рост потребления и роста требует более сильной динамики заработной платы, чем слабый темп роста заработной платы, который в настоящее время наблюдается во всей ОЭСР. Для достижения этой цели «Большая двадцатка» должна продолжать концентрироваться на стремлении обратить вспять тенденцию сокращения доли рабочей силы, приверженность чему они продемонстрировали на предыдущих встречах «Большой двадцатки» под руководством Турции и Китая.

Иземение в торговой политике

Что касается торговли и инвестиций, то «Большая двадцатка» вновь заявила о своих обязательствах «держать рынки открытыми» и продолжать «бороться с протекционизмом». Однако, что необычно, «Большая двадцатка» также «признает роль законных инструментов торговой обороны» в решении проблемы «недобросовестной торговой практики". Хотя это признание, как сообщается, является уступкой администрации Трампа и его односторонности, оно заслуживает дальнейшего обсуждения на «Большой двадцатке» в целях содействия продвижению новой прогрессивной политической повестки дня по торговым и инвестиционным соглашениям, использованию открытости рынков с вышеупомянутыми обязательствами по глобальным цепочкам поставкам, как того требует профсоюзная двадцатка. И действительно, «Большая двадцатка» признает, что выгоды от международной торговли и инвестиций распределяются неравномерно».

Пакт с Африкой

Профсоюзы приветствуют внимание лидеров «Большой двадцатки», но должны быть предприняты действия, направленные на улучшение условий жизни африканского населения, а не на увеличение прибыли глобальных корпораций.

«Обещание всех мировых лидеров добиться нулевого уровня углерода, подкрепленное глобальными соглашениями по достижению целей и климата в области устойчивого развития, должна возглавлять « Большая двадцатка» с основной долей мирового населения и богатства. Председательствующая Германия понимает, что ставки слишком высоки. Предстоящий тест «Большой двадцатки» во время президентства Аргентины в 2018 году и Японии в 2019 году должен показать неотступность от этих обязательств перед планетой и народом, а проведение «Большой двадцатки» в Саудовской Аравии в 2020 году должно сопровождаться реализацией обязательств, касающихся прав трудящихся и прав женщин», - подчеркнула Шарон.

[ Детальніше... ]

Робочий графік Голови ФПУ

 

20 липня

 

15.00 - участь у круглому столі з питань розвитку промислового комплексу та забезпечення зайнятості населення

 

19 липня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

18 липня

 

 

 

10.00 – проведення фахової наради за участю представників членських організацій ФПУ з питань напрацювання пропозицій до законопроекту щодо Пенсійної реформи

 

 

 

11.00 – участь в урочистому засіданні Кабінету Міністрів України, присвяченому 100-річчю Уряду України

 

 

17 липня

 

 

12.00 – участь у засіданні Президії НТСЕР

 

13-15 липня

 

Участь у Школі громадської синергії (м. Чернігів)

 

11 липня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

9.00 – участь у форумі-семінарі за участі керівників суб’єктів господарювання майнового комплексу ФПУ

 

10 липня

 

14.30 – участь у засіданні СПО об’єднань профспілок

 

14.00 – проведення наради керівників профоб’єднань-суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок

 

11.00 – проведення засідання Консультативної ради при Голові ФПУ

 

 

6 липня

 

 

13.00 - 14.00 - участь у програмі «На слуху» у прямому ефірі радіо «Ера-FM» (Київ - 96.0)

 

 

4 липня

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

15.00 - участь у засіданні тристороннього круглого столу з обговорення проекту пенсійної реформи, організованого за сприяння Національного координатора МОП в Україні.

 

3 липня

 

09.30 - зустріч з Директором програм Центру солідарності АФП-КВП –Тристаном Масатом

 

11.30 - 3устріч з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини – Валерією Лутковською

 

 

29 червня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

14.00 – проведення консультативної наради у рамках СПО об’єднань профспілок з актуальних питань профспілкової діяльності

 

26 червня

 

9.00 – проведення апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та заступниками Голови ФПУ з питань з питань опрацювання рішень Президії ФПУ 22 червня

 

15.00 - робоча нарада з питань співпраці Федерації профспілок України та Академії праці, соціальних відносин і туризму

 

 

23 червня

 

 10.00 – участь у роботі Пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості «Про Концепцію реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року та стан переговорів щодо внесення змін і доповнень до Галузевої угоди»

 

 

 

22 червня

 

 

 

11.00 – проведення засідання Президії Федерації профспілок України

 

 

 

21 червня

 

 

 

Участь у VIII звітно-виборній конференції Ради профспілок Івано-Франківської області

 

 

16 червня

 

 

12.00 - зустріч з Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Климпуш-Цинцадзе І.О

 

 

15 червня

 

10.00 – участь у засіданні круглого столу «Шляхи удосконалення роботи первинної профспілкової організації. Практичний досвід захисту працівників через колективний договір»

 

 

14 червня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

13 червня

 

 

 

11.00 – участь у III-му засіданні Ради Міськпрофради «Про завдання Київської міськпрофради та її членських організацій в умовах децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад»

 

 

 

12 червня

 

 

9.00 – проведення апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та заступниками Голови ФПУ з питань підготовки до засідання Президії ФПУ 22 червня ц.р.

 

5-9 червня

 

Участь у роботі 106-ї Міжнародної конференції праці (м. Женева, Швейцарія).

 

 

31 травня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

30 травня

 

11.00 – участь у роботі VII Пленуму Центрального Комітету Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України «Про поточну ситуацію в сфері захисту прав і інтересів членів профспілки» (м.Дніпро)

 

29 травня

 

10.00 – участь у засіданні Керівного комітету дансько-українського проекту

10.30 – участь у засіданні профспілкової сторони НТСЕР

12.00 - участь у засіданні НТСЕР

 

25-26 травня

 

 

Участь в урочистих заходах з нагоди 40-ї річниці від дня утворення Укрнафтогазпрофспілки (смт. Донець, Харківська область)

 

 

24 травня

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

23 травня

 

 

10.00 – участь у круглому столі на тему: «Гендерна рівність у світі праці. Розширення економічних прав і можливостей жінок: у контексті європейської стратегії України та змін у сфері праці»

 

 

 

12.30 – участь у прес-конференції керівників СПО об’єднань профспілок України щодо позиції профспілок стосовно проведення пенсійної реформи

 

22 травня

 

11.00 – участь у нараді керівників всеукраїнських профспілок з питань пенсійної реформи

 

17-19 травня

 

 

Участь у 4-й зустрічі Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС  м. Брюссель (Бельгія)

 

 

17 травня

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

 

16 травня

 

 

 

14.00 – проведення наради керівників профоб’єднань - суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок

 

 

14.30 – участь у засіданні СПО об’єднань профспілок

 

 

09.30 - Участь у експертному семінарі «Реформування системи охорони здоров’я у контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»

 

 

 

15 травня

 

 

9.00 – проведення апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та заступниками Голови ФПУ

 

 

 

12.45 – участь у робочій зустрічі керівників Сторін НТСЕР від профспілок та роботодавців з питань підготовки до засідання Національної ради

11 травня

 

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

3 травня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

1 травня

 

09.00-12.00 – участь у ході-мітингу профспілкового активу в знак солідарності трудящих і відзначення свята 1 Травня

 

 

28 квітня

 

 

10.30 - участь у ході та покладанні квітів до меморіального каменю на Алеї загиблим на виробництві (парк «Відрадний», м. Київ)

 

 11.30 - участь у фінальній церемонії нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

 

27 квітня

 

 

09.30 - участь у засіданні круглого столу «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

 

14.00 - участь у брифінгу «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

 

 

 

26 квітня

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

13.00 – участь у засіданні Центрального комітету Профспілки працівників охорони здоров’я «Про хід проведення реформ у системі охорони здоров’я України»

 

 

25 квітня

 

 

10.00 – участь у засіданні Ради Федерації профспілок України

 

 

24 квітня

 

 

10.30 – участь у засіданні Президії Федерації профспілок України

 

17- 21 квітня

 

Участь у засіданні Виконавчого комітету Пан'європейської регіональної ради (м.Брюсель - Бельгія)

 

 

13 квітня

 

 

12.00 - участь у засіданні Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

 

 

12 квітня

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

10 квітня

 

 
 

9.00 – 12.00 – проведення пікету профспілок Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

 

 

6 квітня

 

11.00 - участь у Пленумі Центральної ради Профспілки працівників соціальної сфери України: «Про реалізацію статутних завдань щодо соціально-економічного захисту членів профспілки та роботу виборних органів організаційних ланок в умовах фінансової та адміністративної децентралізації»

 

15.00 - участь у зустрічі з народними депутатами України з обговорення питання запровадження накопичувальної пенсійної системи

 

5 квітня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України;

 

 

4 квітня

 

09.00 – Нарада з керівниками всеукраїнських профспілок, профоб’єднань м. Києва та Київської області з обговорення готовності профспілкових організацій до всеукраїнської та територіальних акцій протесту (пікетів)

 

3 квітня

 

10.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України;

 

14.00 – проведення круглого столу на тему: «Про подальші кроки удосконалення пенсійної системи в Україні»

 

16.00 – участь у зібранні повноважних представників репрезентативних профоб’єднань

 

31 березня

 

11.00 – участь в урочистому засіданні УСПП, присвяченому 25-ї річниці з дня створення організації

 

 

30-31 березня

 

Участь у конференції, що проводить Фонд Фрідріха Еберта, на тему: «Політика в сфері мінімальної заробітної плати в Україні – шанс на справедливий перерозподіл та зростання?»

 

 

29 березня

 

14.00 – робоча зустріч з керівником проекту «Інтерактивні комунікаційні системи» Плевою П.В.

 

11.30-12.20 – участь у прес-конференції в УНІАН на тему: «Гідність для українських працівників - фундаментальні права та гідна праця»

 

 

28-29 березня

 

Робота по програмі перебування у м. Києві спільної місії Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) та Глобальної профспілки «IndustriALL»

 

 

27 березня

 

11.00 – проведення робочої наради з питань роботи майнового комплексу ФПУ

 

24 березня

 

 

10.00 - участь у VI З’їзді Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

 

 

23 березня

 

 

 

17.00 - участь у публічній дискусії «Чи можливі в Україні страйки?»

 

 

 

10.00 - участь у засіданні Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

 

 

 

22 березня

 

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

 

20 березня

 

 

 

13.00 - зустріч з членами Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України

 

 

 

09.00 – апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів та заступниками Голови ФПУ

 

 

17 березня

 

Участь у заходах, приурочених 100- річчю з часу початку Української революції та дня утворення Української Центральної Ради

 

 

16 березня

 

 

10.00 - проведення засідання Президії Федерації профспілок України

 


15
березня

 


11.00 - проведення засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету

 

14.30 - участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

16.30 - участь у нараді у Першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва з майнових питань

19.00 - проведення зустрічі з керівниками територіальних профоб'єднань 

 

 

14 березня

 


14.00 - проведення Консультативної ради при Голові ФПУ 

 

16.30 - зустріч з Першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Кубівим


18.00 - Консультації щодо Проекту Трудового кодексу України в 
Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

 

13 березня 

 


14.00 - проведення наради керівників профоб'єднань - суб'єктів Угоди про утворення СПО об'єднань профспілок, членів Консультативної ради при Голові ФПУ

 

2 - 3 березня

 

 

 

Участь у Третій Національній конференції в рамках Дансько-українського проекту на тему «Стан та перспективи розвитку соціального діалогу на регіональному та місцевому рівнях» (м. Чернігів)

 

 

 

2 березня

 

 

 

11.00 - участь у засіданні колегії Міністерства соціальної політики України

 

 

28 лютого

 

 

16.00 – участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

 

 

27 лютого

 

 

 

09.00 – участь в апаратна нараді з питань підготовки до засідання Президії ФПУ

 

 

24 лютого

 

10.00 – участь у засіданні профспілкової сторони НТСЕР

13.00 – участь у засіданні НТСЕР за участю Прем’єр-міністра України В.Гройсмана

 

22 лютого

 

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

16.00 - зустріч з експертами МОП Драганом Радічем та Фарідою Хегазі

 

20 лютого

 

 

09.00 – участь в апаратна нараді з питань підготовки до Президії ФПУ

 

12.00 - зустріч з міжнародним секретарем Австрійської федерації профспілок Маркусом Стромаєром

 

14.30 – участь у Круглому столі на тему: «Реформа оплати праці. Перші результати та подальші дії»

 

 17 лютого

 

 

Участь у днях Федерації профспілок України у Житомирській області

 

16 лютого

 

10.00 - участь у засіданні Координаційної ради проекту «Громадська синергія»

 

 

15 лютого

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету Міністрів України

 

 

 14 лютого

 

14.00 - нарада керівників профоб’єднань-суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок

 

14.30 – участь у засіданні СПО об’єднань профспілок

 

 

13 лютого

 

 

09.00 - нарада Голови ФПУ та заступників Голови ФПУ

 

6 - 10 лютого

 

 

Участь у зустрічі високого рівня профспілок з керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку (м. Вашингтон, США)

 

 

6 лютого

 

 

10.00 - участь у нараді керівників профоб’єднань-суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок

 

3 лютого

 

14. 00 - участь у робочій нараді профактиву ФПУ з Першим Віце-прем’єр-міністром - Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим

 

12.00 - участь у засіданні Української сторони Платформи громадянського суспільства

 

2 лютого

 

16.30 - зустріч зі старшим спеціалістом МОП з умов праці та гендерної рівності Маріко Учі щодо гідної праці

 

1 лютого

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету міністрів України

 

 

29 - 31 січня

 

 Робоча поїздка до м. Одеса, участь в урочистостях з нагоди відзначенні 25-річчя від дня створення Профспілки робітників морського транспорту України, зустрічі з трудовими колективами Одещини

 

26 січня

 

15.00 – 17.00 - зустріч з юристами-практиками та науковцями, які працюють у сфері прав людини зокрема у сфері трудового права та захисту прав вразливих категорій населення

 

14.00 - участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

25 січня

 

 11.00 - участь у засіданні Кабінету міністрів України

 

24 січня

 

 15.00-16.00 - участь у координаційній зустрічі Європейської профспілкової мережі для роботи з міжнародними фінансовими установам

 

14.00 – участь у засіданні Президії НТСЕР

 

 

23 січня

 

 11.00 – участь у консультативній нараді щодо захисту трудових прав працівників у зв’язку із законодавчими змінами у сфері оплати праці

 

09.00 – участь у апаратній нараді із заступниками Голови ФПУ

 

19 січня

 

16.00 - Зустріч з представниками АПСВТ – авторами проекту посібника по соціальному діалогу

 

18 січня

 

11.00 - участь у засіданні Кабінету міністрів України

 

 

17 січня

 

 14.00 - зустріч з представниками Датської консалтингової компанії «Тана Копенгаген», присвячена питанням стану ринку праці, зайнятості та розвитку професійних навичок в Україні

 

11.00 - участь у нараді керівників структурних підрозділів з питань підготовки цільових пріоритетів і завдань ФПУ на 2017 рік

 

10.00 - участь у спільному засіданні Комітету з питань розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин і Комітету з питань соціальної та гуманітарної політики НТСЕР

 

 

16 січня

 

 09.00 – участь у апаратній нараді із заступниками Голови ФПУ

 

 

12 січня

 

 11.00 - участь у нараді керівників структурних підрозділів з питань підготовки цільових пріоритетів і завдань ФПУ на 2017 рік, навчання працівників апарату та підготовки і участі у написанні проектів документів

 

11 січня

 

  11.00 - участь у засіданні Кабінету міністрів України

 

 

10 січня

 

 16.00 – участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної зарплати

 

 

3 січня

 

09.00 – робоча нарада із заступниками Голови ФПУ

 


[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Липень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31