13 лютого 2018

Позиція ФПУ щодо законопроектів про відкритість інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань

liens metal

 

У Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги» №6674 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги): №6675, подані Президентом України та визначені як невідкладні.

 Законопроектами пропонується закріпити реалізацію принципу прозорості та відкритості щодо діяльності громадських організацій, які отримують кошти з державного чи місцевих бюджетів, а також фінансові та інші ресурси за рахунок міжнародної технічної допомоги.

У зв'язку з можливим прийняттям цих законопроектів у профспілковому середовищі виникла занепокоєність, що їх норми можуть широко тлумачитись і поширюватися на профспілкові організації, які також є громадськими організаціями, і, як наслідок, профспілкові організації можуть бути виключені контролюючими органами із Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі не оприлюднення річного фінансового звіту про діяльність, який має містити визначену законом інформацію.

Аналіз чинного законодавства показує наступне.

Відповідно до статті 133 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, які не є платниками податку, окремо віднесені як громадські об'єднання, так і професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок.

Відповідно до статті 46 Податкового кодексу України всі неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України, мають звітувати про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, в тому числі і громадські об'єднання, за виключенням професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, що утворені в порядку, визначеному законом, які звітують лише у разі використання доходів (прибутків) не на фінансування видатків на утримання такої організації, а також на інші цілі (завдання) та напрями діяльності, ніж ті, що визначені їх установчими документами

Закон України «Про громадські об'єднання» наводить визначення громадського об'єднання, яке за організаційно-правовою формою може бути громадською організацією або громадською спілкою (стаття 1). Частина третя статті 2 цього Закону визначає, що особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами.

Спеціальним законом, який регулює діяльність профспілок та їх об'єднань, є Закон   України   «Про   профспілки, їх   права та   гарантії діяльності», стаття 4 якого встановлює, що законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України та Законом «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», крім того частина третя цієї статті визначає, що Закон України «Про громадські об'єднання» застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до частин першої та третьої статті 12 Закону про профспілки, профспілкові організації у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Згідно з статтею 34 Закону про профспілки фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань.

Стосовно сфери дії Закону України «Про громадські об'єднання» також зазначається у листі Державної реєстраційної служби від 05.10.2012 №3451/8-12-8 у відповідь на лист Федерації профспілок України. У вказаному листі наголошується, що на правовідносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок поширюється дія Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Крім того, Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі, що ухвалені Радою Європи в 2002 році, у яких систематизовано основні європейські стандарти функціонування неурядових організацій, не відносять до останніх профспілки.

Виходячи з наведеного, ФПУ вважає, що законопроекти №6674 та №6675 не поширюються на профспілкові організації, які у своїй діяльності незалежні від втручання державних органів влади, що гарантовано міжнародним правом (Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію), Конституцією і законодавством України.

 Департамент правової роботи

ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Пленум комітету Чернігівської міської організації Профспілки розглянув питання щодо надбавок за престижність педагогічної праці

IMG 20180208 164113

 

 

8 лютого 2018 року відбувся пленум комітету Чернігівської міської організації Профспілки працівників освіти і  науки України, на якому розглядалось питання про дії міської організації Профспілки у зв’язку зі зменшенням надбавки за престижність педагогічної праці у закладах освіти м. Чернігова.

У роботі пленуму взяли участь начальник фінансового управління Чернігівської міської ради Лисенко О.Ю., начальник управління освіти Білогура В.О., голова Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки Матвеєва Т.А., юрисконсульт цієї організації Лугина О.В.

Керівники обох управлінь міської ради аргументували зниження надбавок недостатнім розміром освітньої субвенції для Чернігова та необхідністю приводити видатки у відповідність до кошторисів.

Профспілкова сторона акцентувала увагу на юридичних порушеннях у наказах про зменшення надбавки, зокрема, недотримання двомісячного строку попередження про зміну умов оплати праці, гарантованого ст. 103 КЗпП України та ст. 29 Закону України «Про оплату праці» та недопустимість зворотної дії наказів на січень.

Перемовини тривали більше трьох годин.

Результатом стала домовленість, згідно з якою:

  1. 1. Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура О.В. зобов’язався вжити заходів щодо приведення наказів директорів ЗНЗ м. Чернігова про зменшення надбавок у відповідність до чинного законодавства.
  2. 2. Голови первинних профспілкових організацій спільно з керівниками закладів в межах законодавства проаналізують штатні розписи, навчальне навантаження, щоб привести витрати у відповідність до кошторисів до 1 червня 2018 року.
  3. 3. Сторони зобов’язались направляти спільні звернення до органів влади з метою виділення додаткових коштів для фінансування освіти м. Чернігова.
  1. 4. Пленум продовжить свою роботу 14 лютого 2018 року.

 

IMG 20180208 164104

 

IMG 20180208 164147

 

Чернігівська обласна організація

Профспілки працівників освіти і науки України

[ Детальніше... ]

Змінено порядок реабілітаційного лікування за кошти Фонду соціального страхування України

Фото-визитка


Відповідно до рішень правління Фонду соціального страхування України, з 1 січня 2018 року механізм замовлення та розподілення путівок на відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду замінило адресне забезпечення медичною реабілітацією, яке передбачає укладення тристороннього договору – між Фондом, санаторієм і хворим, та має на меті покращити ефективність надання послуг і збільшити кількість осіб, які матимуть можливість відновити здоров’я на базі санаторіїв.

 

Медична реабілітація після перенесених захворювань і травм у санаторно-курортних закладах здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, який покриває 100% витрат на проходження відновлювального лікування.

Фонд соціального страхування України фінансує медичну реабілітацію за профілями: нейрореабілітація, м’язово-скелетна реабілітація, кардіо-пульмонарна реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, реабілітація після оперативних втручань на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).

Правом на відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду може скористатись кожна застрахована особа (яка сплачує та/або за яку сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) у разі настання страхового випадку в період роботи. Підтвердженням потреби подальшого лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії. З метою здійснення відновлювального лікування, медичний заклад має поінформувати робочий орган Фонду про страховий випадок пацієнта (застрахованої особи), що має показання для проходження реабілітації.

«Реабілітація стосується людей, що часто не мають фізичної можливості ані збирати довідки, ані йти до Фонду за путівкою. Тому при розробленні нового механізму надання реабілітаційного лікування ми керувались принципом зробити порядок максимально прозорим і зручним для людини, – зазначає голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко. – Тепер не потрібно не лише збирати жодних довідок, але й ходити по кабінетах – щойно лікувальний заклад повідомляє Фонд про особу, яка потребує реабілітації, для пацієнта процес автоматизується: працівник Фонду приходить в стаціонар до хворого, від якого необхідно лише пред’явити паспорт і ідентифікаційний код, усю іншу інформацію Фонд самостійно дізнається в електронному реєстрі – без участі застрахованої особи».

Застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до показань. Тривалість відновлювального лікування залежить від медичних показань та може становити до 24 днів.

Станом на 12 лютого поточного року на реабілітаційне лікування за новою процедурою направили 1200 осіб.

За інформацією Виконавчої дирекції Фонду http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954736

 

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення

[ Детальніше... ]

Громадський контроль та державний нагляд – гарантія забезпечення прав і захисту працюючих

P1630350

 

Федерація профспілок Вінницької області 8 лютого провела круглий стіл з порядком денним: Громадський контроль та державний нагляд – гарантія забезпечення прав і захисту працюючих.

Відкрив та вів круглий стіл Микола Колесник - Голова Федерації профспілок області.

В круглому столі взяли участь: Володимир Марунько - начальник Управління Держпраці у Вінницькій області; Михайло Олійник - начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області; Олена Корчака - начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області; Богдан Мусієнко - в.о. начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій   області; керівники членських організацій Федерації профспілок області; голови первинних профспілкових організацій, фахівці профспілкових організацій.

 

P1630345

 

В ході зустрічі учасники круглого столу Громадський контроль та державний нагляд - гарантія забезпечення прав і захисту працюючих, відзначали наявність у сфері трудових відносин численних порушень соціально-економічних і трудових прав найманих працівників з боку роботодавців, які призводять до посилення соціальної напруги та поширення протестних настроїв в трудових колективах.

Переважну більшість порушень норм законодавства про працю складають порушення з оплати праці, зміни істотних умов праці, надання часу для відпочинку, робочого часу, звільнення та переведення працівників.

Учасники круглого столу вважають за необхідне підвищення ефективності громадського контролю та посилення державного нагляду за додержанням законодавства про працю з метою забезпечення трудових, соціально-економічних прав працюючих, недопущення та відновлення порушених прав.

За результатами круглого столу були прийняті Рекомендації.

 

P1630358

 

P1630357

 

Федерація профспілок Вінницької області

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Лютий 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28