лютого 2018

26 лютого 2018

Постійно діючий семінар для профактиву Миколаївської області

1 2 22 02 2018

 

З нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості Миколаївська обласна рада профспілок провела постійно діючий семінар для профактиву області. На семінар були запрошені голови обласних та первинних профспілкових організацій, профспілковий актив. Учасникам семінару були запропоновані наступні теми семінару «Основні вимоги в організації роботи із зверненнями громадян» та «Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум у 2018 році та їх вплив на оподаткування виплат працівникам».

2_2_22_02_2018.jpg

Семінар-навчання розпочався вступним словом заступника голови облпрофради Любові Онищенко, яка відзначила, що 20 лютого Україна восьмий раз відзначає День соціальної справедливості. Всесвітній день соціальної справедливості започатковано рішенням 62-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, громадських організацій до вирішення проблем соціальної справедливості й соціального захисту, подолання бідності та забезпечення добробуту громадян України.

З темою «Основні вимоги в організації роботи із зверненнями громадян» виступила головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Костирко. Вона ознайомила присутніх з механізмом дії Закону України  «Про звернення громадян», а також нормативно-правовою базою, яка регулює дане питання. Оксана Костиркопідкреслила, що головною метою роботи із зверненнями громадян є допомога у вирішенні актуальних проблем кожного громадянина, який звертається за допомогою чи консультацією. Вона  проінформувала присутніх про види звернень громадян, строки їх розгляду, окремо зупинилась на депутатських зверненнях та запитах. Слухачі також дізналися про відповідальність за порушення права на інформацію та права на звернення, що передбачено ст.212³ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3_2_22_02_2018.jpg

Виступаюча наголосила, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян » щодо електронного звернення та електронної петиції» від 2 липня 2015 року № 577-VIII вводяться нові поняття: телефонна «гаряча лінія», електронне звернення, електронна петиція. Крім того, для підвищення якості та прозорості процесу опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування створено Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування - Державна система електронних звернень http://z.gov.ua/. Присутні також дізналися про особливості електронних звернень та вимоги до них.

4_1_22_02_2018.jpg

Перед присутніми також виступила заступник голови облпрофради Любов Онищенкояка розкрила тему «Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум у 2018 році та їх вплив на оподаткування виплат працівникам»Вона звернула увагу присутніх, що Законом України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну зарплату з 1 січня 2018 року -  3723 гривень (у погодинному розмірі - 22,41 грн) та прожитковий мінімум для працездатних осіб - 1762 грн. на одну особу на місяць. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум впливають на розрахунок певного переліку показників, на чому детально зупинилася Любов Онищенко.

Учасники заняття отримали вичерпні відповіді на свої запитання та індивідуальні консультації. 

 

Миколаївська обласна рада профспілок

[ Детальніше... ]

23 лютого 2018

Трудовий потенціал Кіровоградської області: реалії і загрози

DSC03154

 

 

У Федерації профспілок Кіровоградської області відбулося засідання Ради ФПО, на якому обговорювалося питання про дії ФПО щодо збереження та розвитку трудового потенціалу області.

Голова ФПО Максим Баланенко назвав причини, які руйнують трудовий потенціал: складна демографічна ситуація, недостатній рівень доходів населення, розшарування населення на багатих і бідних, різке звуження сфери пільг і гарантій, недоступність для багатьох якісних, але наддорогих послуг. «Звичайно, вирішення названих проблем залежить від економічної політики в державі, яку здійснюють органи влади. На жаль, сьогодні назвати дії влади такими, що забезпечують підтримку, відновлення і розвиток трудового потенціалу, не можна. Ще у 2009 році КМУ було схвалено Концепцію загальної державної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу на період до 2017 року. Рік минув, а програму так і не прийнято. Головне для уряду – припинення війни, отримання позик від МВФ... Але знову не до збереження трудових ресурсів. Навпаки: зниження соціальних стандартів, реформи, які ведуть до скорочення робочих місць, централізації управління підприємствами в столиці. Наприклад, при реорганізації суспільного мовлення, яку здійснило ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», прикрившись недофінансуванням з Держбюджету, у кіровоградській філії під скорочення потрапляють 74 особи. Довелося ФПО і галузевій профспілці звертатися до Президента, Прем’єр-Міністра, представника ФПУ у Верховній Раді, Голови профільного комітету ВР. Зовсім недавно подібна проблема нависла над лісівниками».

Обласною Програмою зайнятості населення області планувалося забезпечити чисельність безробітних у 2017 році до 38,3 тис. осіб, фактично 53 тис., рівень безробіття до 8,7%, фактично – 12,7%. Планувалося довести середньооблікову чисельність штатних працівників до рівня 205 тис. осіб, а фактично маємо лише 175 тисяч. Виходить, 30 тисяч офіційно оформлених працівників пішли в тінь. Максим Баланенко підкреслив, що на невиконанні програми провина лежить і на профспілках. Аналіз окремих колдоговорів свідчить, що часто відсутні норми щодо недопущення масових звільнень. Суттєвою завадою в ефективному використанні трудового потенціалу області є значне відставання від більшості регіонів за рівнем зарплати. Соціальними партнерами здійснено ряд дієвих заходів у цьому напрямку. Торік динаміка росту рівня зарплати була однією з найвищих в державі (46,6%), але аналіз статінформації показує, що зарплату розміром не вище фактичного прожиткового мінімуму отримують 37% працівників. Після сплати податків ці доходи схуднуть на п’яту частину.

Максим Баланенко визначив завдання профспілок щодо збереження трудового потенціалу: «Головна увага має бути приділена колдоговорній роботі. В основу переговорів із роботодавцями щодо визначення мінімальних гарантій в оплаті праці потрібно брати норми галузевих угод. Треба домагатися включення конкретних зобов’язань роботодавців по підвищенню кваліфікації кадрів, росту їх кар’єри. Вважаю, що в нинішній колдоговірній кампанії потрібно включати новий розділ «Збереження і розвиток   кадрів та залучення до роботи молоді».

Треба припинити порушення роботодавцями КЗпП щодо їх зобов’язання про перерахування коштів профкомам на культмасову, спортивну і оздоровчу роботу. На жаль, значна кількість роботодавців під прикриттям не входження до організацій роботодавців не визнає галузевих угод. Мовляв, профспілки підписали, а ми в цьому участі не беремо. То голова ФПО звернувся до представника обласного об’єднання організацій роботодавців з проханням виправляти цю ситуацію, адже без підвищення зарплати кадри не втримати. До прикладу: Міжгалузева угода в сферах металообробки, електротехніки, машинобудування, радіоелектроніки, приладобудування, легкої та текстильної промисловості передбачає встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду у розмірі півтора прожиткового мінімуму (2643 грн). Проте окремі роботодавці не визнають ні галузеву, ні Генеральну угоди. Вибрали іншу: на рівні 10% прожиткового мінімуму (1938 грн). Ось чому на цих підприємствах є дефіцит робочих кадрів. В області стабільно зберігається негативна диспропорція: питома вага зарплати у доходах є меншою, ніж питома вага соціальних виплат. Тобто зарплата не є визначальним фактором матеріального добробуту, а значить не спонукає працівників до підвищення продуктивності праці, кваліфікації.

Мова йшла і про борги із зарплати. На сьогодні є лише 2 підприємства-боржники, де діють профорганізації. Але є й приховані борги. Це борги перед медиками. Мало того, що зарплата у них найнижча серед бюджетників, так ще й виплачується невчасно.

У плані розвитку трудового потенціалу та мотивації ефективної праці треба багато зробити для підготовки кадрів. Торік сторони соціального діалогу цій проблемі приділяли велику увагу, зокрема на засіданнях тристоронньої соціально-економічної ради розглядались проблеми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, розпочалася робота щодо прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці. Проте виникли й нові проблеми. В зв’язку із передачею фінансування ПТУ органам місцевого самоврядування Кропивницька міська рада систематично затримувала зарплати, стипендії, і доводилося просто вибивати кошти для ПТУ.

Збереження, відтворення та розвиток робочої сили напряму залежить від забезпечення належного рівня умов праці, зниження ризику втрати здоров’я, і недопущення втрати життя на виробництві. Ріст травматизму на підприємствах області за 2017 рік на 55 % засвідчує низький рівень безпеки на робочих місцях. Сталося 108 нещасних випадків, у яких травмовано 112 працівників. На більшості підприємств, де сталися нещасні випадки відсутні профспілкові організації, але у спеціальних розслідуваннях бере участь представник профспілок.

Максим Баланенко наголосив, що потрібно підвищити результативність заходів щодо охорони праці, стан якої напряму впливає на здоров’я працівників, адже в області дуже складна демографічна ситуація. На кінець 2017 року чисельність населення становила 958 тис. осіб. Кіровоградщина втратила статус області-мільйонника. При цьому кількість померлих майже удвічі переважала кількість народжених. Особливу занепокоєність викликає збільшення числа смертей серед осіб працездатного віку, тобто трудового потенціалу області. Вкрай турбує високий рівень опромінення населення. Кропивницький – єдине місто у світі, де під житловими будинками добувають уран. Усі трагічні наслідки від такого небезпечного сусідства дістають мешканцям області, причому без виплати будь-якої державної компенсації, як того вимагає законодавство.

ФПО ще з 2007 року почала бити тривогу про негативні наслідки у зв’язку з видобуванням уранової сировини, вимагаючи фінансування області, яке передбачалось Державною програмою забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки», надання Кіровоградщині статусу зони спостереження.

На жаль, такої активності не проявили місцеві органи влади, а згодом і Програма була призупинена. Негативні наслідки таких незлагоджених дій показали результати дослідження «Онкологічні загрози Кіровоградщини» проведені за дорученням народного депутата Костянтина Яриніча. Вони свідчать про те, що в 2007 році показник онкозахворювання на 100 тисяч населення складав 411 випадків, зараз – 468, а в місті Кропивницькому – 590.

Профспілки готові й далі боротися за вирішення цієї проблеми.

Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження «Міграційні настрої українців»: майже кожен другий опитаний шукає можливість працювати за кордоном, а серед молоді - це 62 %. Тобто владі, роботодавцям і профспілкам є над чим замислитись. Так, влада дбає про інвестиції, а про тих, хто їх освоюватиме поки що, крім профспілок, ніхто особливо не турбується. До речі, що тезу про профспілки підтримав заступник голови обласної ради Ігор Степура. На його думку, без профспілок Україна не має майбутнього.

У роботі засідання взяв участь заступник голови ФПУ Олександр Шубін, який зазначив, що на ринку праці України відбувається системна криза. У країні відсутній орган, який би проводив моніторинг на ринку праці. Держава володіє лише загальною статистикою, яка не дозволяє формувати системні прогнози на ринку праці, ні ефективно використовувати ресурси на державне замовлення, ні спрямовувати трудовий потенціал для соціально-економічного зростання. Натомість Україна втрачає позиції у глобальній конкурентоспроможності (посідає 81 місце за цим рейтингом). Неформальна економіка складає 33 відсотки, тобто понад 3 млн. співвітчизників працюють нелегально. Ще понад 4 мільйони – це працівники бюджетної сфери. Відповідно менше третини економічно активного населення генерує ті доходи, які мають забезпечувати всю державу. Підсилюється ситуація на ринку праці демографічною кризою. За песимістичним прогнозом ООН наприкінці 2020-х років в Україні буде мешкати близько 35 млн. населення. Україна входить у п’ятірку країн, які найшвидше втрачають трудовий потенціал. Це свідчить про два кричущі факти: система прогнозування й управління ринком праці повністю розбалансована і система підготовки кадрів для потреб ринку праці не функціонує. Питання збереження і розвитку трудового потенціалу гостро стоїть на порядку денному ФПУ. Профспілки були ініціаторами винесення цього питання на найближче засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради і підготували ряд пропозицій.

 

DSC03151

 

DSC03187

 

Марія Іванова, 

м.Кропивницький

 

 

 

 

  

 

 

[ Детальніше... ]

Продовжуються дискусії щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи

26 main

 

Як відомо, в Україні має бути запроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення. На сьогодні реформовано солідарну систему (1 рівень) і запроваджено систему недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень). Щодо запровадження обов’язкової накопичувальної системи (2 рівень), то тривалий час йдуть дискусії стосовно того, якою вона має бути.

Згідно з прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (від 09.07.2003 № 1058-IV)  перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування повинно бути запроваджено з 1 січня 2019 року. Учасниками цієї системи визначено осіб, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону (60 років), мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування. Особи, які досягли пенсійного віку 60 років, не можуть бути платниками страхових внесків до накопичувальної системи.

Водночас статтею 1 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (від 08.07.2011 №3668-VI) передбачено, що учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду виповнилося не більш як 35 років. При цьому страхові внески до Накопичувального фонду підлягають спрямуванню в розмірах: у рік запровадження перерахування - 2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, кожного наступного року - у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено створення Накопичувального фонду (адміністративне управління яким здійснюватиметься Пенсійним фондом України) як неприбуткової організації, до якого спрямовуватимуться страхові внески накопичувальної системи пенсійного страхування. Проте передбачається можливість застрахованим особам через два роки після запровадження цієї системи перераховувати страхові внески до обраних ними недержавних пенсійних фондів.

Оскільки обов’язкова накопичувальна система має запроваджуватися з 1 січня 2019 року, то зараз активізувалася робота з напрацювання відповідної законодавчої бази. При цьому обговорюються і напрацьовуються законодавчі пропозиції із внесення суттєвих змін до раніше вже визначених положень із запровадження цієї системи.

Так, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» від 10.07.2017 №6677, поданий народними депутатами, яким не передбачається створення Накопичувального фонду при Пенсійному фонді України, а страхові внески працівників пропонується спрямовувати до недержавних пенсійних фондів. Цим проектом також пропонується сплачувати страхові внески лише особами, які не досягли 35 років (старші цього віку можуть сплачувати на добровільних засадах), у розмірі 2 % - у рік запровадження перерахування, з поступовим збільшенням цього розміру на 1 % до досягнення 7%. Тобто пропонується із зарплати працівників крім податків, що зараз сплачуються в розмірі 19,5 % (18% - податок з доходів з фізичних осіб та 1,5% - військовий збір), ще додатково утримувати (із поступовим підвищенням) 7 % до обов’язкової накопичувальної системи. Авторами законопроекту пропонується передбачити можливість використання особами накопичених пенсійних коштів не тільки на пенсійні виплати, а також на лікування тяжких (критичних) захворювань, придбання нерухомого майна, оплати освіти учасником (його дітьми), а також можливість використання коштів при настанні інших критичних життєвих ситуацій.

Разом з тим, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку напрацьовано Концепцію розбудови другого рівня пенсійного забезпечення. Цією Концепцією передбачається, що страхові внески до обов’язкової накопичувальної системи сплачуватимуть всі працівники, які не досягли пенсійного віку. Розмір внесків пропонується сплачувати починаючи з 2% з подальшим збільшенням до 7%, 10% та 15% (за умови зростання заробітної плати). При цьому передбачається, що підвищення розміру внеску відбуватиметься шляхом збільшення розміру внеску на 10% від темпу приросту середньорічної номінальної заробітної плати. Пропонується створити Накопичувальний фонд з адміністративним офісом. Здійснення персоніфікованого обліку та обслуговування учасників системи покладається на Пенсійний фонд України. Управління пенсійними активами здійснюватимуть компанії з управління активами. Тобто пропонується створити централізовану систему без участі недержавних пенсійних фондів. Передбачається, що у випадку якщо на момент виходу на пенсію на пенсійному рахунку особи знаходяться кошти у розмірі меншому за 60 мінімальних зарплат, такій особі призначатиметься одноразова виплата.

14 та 21 лютого 2018 року відбулися засідання Робочої групи при Мінсоцполітики, на яких обговорювалися питання, пов’язані з функціонуванням накопичувальної системи.

Під час засідань зазначеної робочої групи представниками ФПУ, зокрема висловлено зауваження, що для запровадження накопичувальної системи потрібні відповідні соціально-економічні передумови, яких нині немає. Утримання із заробітної плати працівників ще додатково 7 відсотків (а за одним із варіантів до 10-15%) є вкрай фінансово обтяжливо для працівників. При цьому слід врахувати, що до 70% працюючих отримує зарплату нижче середньої по країні. Недоцільно поширювати накопичувальну систему на всіх працівників, адже через низький рівень заробітної плати та невеликий період накопичення коштів, до 90% (а може й більше) працівників отримуватимуть при досягненні пенсійного віку із накопичувальної системи лише одноразові виплати, а внаслідок цього не досягається завдання цієї системи – здійснення щомісячних пенсійних виплат додатково до пенсії із солідарної системи і поліпшення рівня матеріального забезпечення пенсіонерів. Запровадження накопичувальної системи можна було б розпочати за рахунок зменшення податку з доходів фізичних осіб з 18% до 15% і різницю (3%) спрямувати до накопичувальної системи на рахунки працівників. У подальшому можна перейти до спільної участі в сплаті внесків роботодавцями та добровільної участі працівників або інших варіантів, які потребують обговорення. Представниками профспілок також наголошено, що запровадження накопичувальної пенсійної системи неможливе без забезпечення належних гарантій збереження накопичених коштів, адже якщо держава зобов’язує сплачувати страхові внески, то вона повинна і гарантувати їх повернення учасникам цієї системи.

Обговорення цих питань продовжуватиметься.

Управління соціального страхування і

пенсійного забезпечення апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Уряд прозвітував перед громадськістю і профспілками як соціальними партнерами

5a8407cab1298836000094

 

14 лютого Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках засідання Уряду представив Звіт роботи Кабінету Міністрів за 2017 рік та основні завдання на 2018 рік.

 

Глава Уряду підкреслив, що минулий рік був нелегким, але позитивні моменти очевидні. Серед них – збереження позитивної динаміки зростання економіки та початок фундаментальних змін в різних сферах життєдіяльності держави – від системи державних фінансів, системи економічних регуляцій та системи оподаткування бізнесу до соціальної сфери, а саме освіти, медицини, пенсійної системи.

«Я знаю, що проблем є достатньо, але ми маємо бути готовими їх подолати», - сказав В.Гройсман. За його словами, досягти мети дозволить нова якість державного управління, політика збільшення доходів громадян, забезпечення належного рівня безпеки.

«Нам вдалося утримати економічне зростання. Ми збільшуємо виробництво продукту, люди мають можливості працевлаштування. Але якщо ми хочемо наздогнати партнерів, наш пріоритет – підвищення економічного зростання», - сказав Глава Уряду.

 

З матеріалами Презентації Звіту Уряду за 2017 р. можна ознайомитись тут.

 

Прес-центр ФПУ

за матеріалами Урядового дайджесту

[ Детальніше... ]

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В ЦІНАХ СІЧНЯ 2018 РОКУ

18 main

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах січня 2018 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

-                    з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору 3 587 грн (без урахування платежів - 3 128 грн);

-                    для дітей віком до 6 років – 3 003 грн;

-                    для дітей віком від 6 до 18 років – 3 668 грн;

-                    для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 4 011 грн (без урахування платежів -
3 229 грн);

-                    для осіб, які втратили працездатність – 2 637 гривень.

Таким чином, законодавчо встановлений на січень 2018 року прожитковий мінімум занижено вдвічі порівняно з його фактичним розміром або на 1 825 грн, а для працездатної особи - більш ніж вдвічі або на 2 249 гривень.

 

Розрахунки додаються.

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

ЗУСТРІЧ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ

kapl

 

22 лютого відбулась зустріч профактиву Харківської області з народним депутатом України, представником Федерації профспілок України у Верховній Раді України С.М.Капліним.

 

Предметом обговорення стали зміни чинного законодавства щодо медичної реформи в Україні, пенсійного забезпечення, підвищення розміру пенсій для військовослужбовців та врахування пропозицій профспілок в законодавчих рішеннях. Сергій Миколайович окреслив свою чітку позицію стояти на захисті прав людини праці, підтримувати інтереси працюючих на всіх рівнях. Голови профорганізацій задавали депутатові наболілі питання, зокрема про стан робітників на Харківському авіаційному заводі, який перебуває нині на стадії банкрутства, проблемні питання в оплаті праці працівникам соціальної сфери тощо. Представники підприємств привернули увагу гостя до збільшення кількості звільнень працівників, особливо молоді, за власним бажанням та міграції висококваліфікованих кадрів за кордон.

Народний депутат України завірив профактив у сприянні вирішенню конкретних питань та закликав до підтримки акцій.

 

kapl1

 

kapl2

 

kapl3

Об'єднання профспілок Харківської області

[ Детальніше... ]

ЗУСТРІЧ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ

kapl

 

22 лютого відбулась зустріч профактиву Харківської області з народним депутатом України, представником Федерації профспілок України у Верховній Раді України С.М.Капліним.

 

Предметом обговорення стали зміни чинного законодавства щодо медичної реформи в Україні, пенсійного забезпечення, підвищення розміру пенсій для військовослужбовців та врахування пропозицій профспілок в законодавчих рішеннях. Сергій Миколайович окреслив свою чітку позицію стояти на захисті прав людини праці, підтримувати інтереси працюючих на всіх рівнях. Голови профорганізацій задавали депутатові наболілі питання, зокрема про стан робітників на Харківському авіаційному заводі, який перебуває нині на стадії банкрутства, проблемні питання в оплаті праці працівникам соціальної сфери тощо. Представники підприємств привернули увагу гостя до збільшення кількості звільнень працівників, особливо молоді, за власним бажанням та міграції висококваліфікованих кадрів за кордон.

Народний депутат України завірив профактив у сприянні вирішенню конкретних питань та закликав до підтримки акцій.

 

kapl1

 

kapl2

 

kapl3

Об'єднання профспілок Харківської області

[ Детальніше... ]

Актуально про стан вирішення питання щодо фінансування загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова та розміру надбавок за престижність

 

IMG 20180221 155920

 

За час, що минув від попереднього засідання пленуму міської організації Профспілки 8 лютого, обласна і міська організації Профспілки зробили ряд кроків для захисту прав педагогічних працівників Чернігова на надбавки за престижність.

Так, на звернення обласної організації Профспілки отримано роз’яснення Управління Держпраці у Чернігівській області від 13.02.2018 про необхідність попередження працівників про зменшення надбавок за престижність педагогічної праці за два місяці.

15 лютого відбулась зустріч Чернігівського міського голови Атрошенка В.А. з директорами та представниками Профспілки загальноосвітніх навчальних закладів з питання фінансування загальноосвітніх навчальних закладів.

19 лютого обласна організація Профспілки звернулась до Міністерства освіти і науки України з проханням вжити заходів щодо зміни призначення освітньої субвенції м. Чернігів у сторону збільшення.

Начальником управління освіти Чернігівської міської ради Білогурою В.О. погоджено текст проекту наказу щодо відстрочення дати зменшення надбавки за престижність з січня на квітень. Зразки наказів роздані на загальноосвітні навчальні заклади м. Чернігова. Таким чином, Профспілці вдалось відстояти право педагогічних працівників шкіл на 20% надбавку за січень-березень 2018 року. Сума, що збережена кожному педпрацівнику за ці три місяці, становить 45% від окладу (15% різниця надбавки за кожен місяць), а це перевищує суму профспілкових внесків сплачених за 1,5 роки.

Щодо розміру надбавки на наступний період, то переговори продовжуються.

На 28 лютого запланована сесія Чернігівської міської ради, на якій розглядатимуться зміни до бюджету міста на 2018 рік. У проекті рішення пропонується збільшити видатки на оплату праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

21 лютого продовжив свою роботу пленум Чернігівської міської організації Профспілки, в роботі якого взяли участь начальник управління освіти Білогура В.О., голова Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки Матвеєва Т.А.

Голови первинних профспілкових організацій скаржились на тиск деяких директорів шкіл, які змушують відмовлятись вчителів від завідування кабінетами, створюють напругу з питання поділу класів на групи, перспектив набрання перших класів. На це керівник управління освіти зазначив, що жодних вказівок, які порушують закон, управління не давало і освітній процес до кінця навчального року має здійснюватись у межах затвердженої тарифікації.

Учасники пленуму прийняли звернення до депутатів Чернігівської міської ради щодо підтримки проекту рішення міської ради, яким пропонується збільшити видатки міського бюджету на загальноосвітні навчальні заклади.

Також затверджене звернення до Уряду, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Формули розподілу освітньої субвенції та виділення додаткових коштів бюджету м. Чернігова.

Пленум міської організації доручив президії вести постійний діалог з соціальним партнером і з питань урегулювання оплати та нормування праці членів Профспілки навчальних закладів м. Чернігова.

 

IMG 20180221 155856

 

Чернігівська обласна організація

Профспілки працівників освіти і науки України

[ Детальніше... ]

На гірськолижній трасі – працівники охорони здоров’я Закарпаття

DSC 0655

 

 

На базі гірськолижного комплексу в с. Поляна Свалявського району відбулися змагання з гірськолижного спорту (слалому) серед працівників закладів та установ охорони здоров’я і санаторно-курортних закладів Закарпаття. Їх організаторами була обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок) спільно з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (директор Володимир Маркович). У проведенні змагань організаторам допомагала обласна організація ФСТ «Спартак» (Микола Щадей). На старт змагань вийшла 21 команда.

Серед жінок віком до 35 років найкращий результат показала Вікторія Чекан (Мукачівська центральна районна лікарня), а призерами стали Ірина Соловей (обласна дитяча лікарня) та Іванна Пузяк (обласна інфекційна лікарня).

У категорії до 50 років трійку призерів склали Тетяна Яницька (Воловецький центр ПМСД), Вікторія Матій (обласний кардіодиспансер) та Вікторія Качо (Берегівська районна лікарня), а понад 50 років – Ганна Катеринюк (Рахівська РЛ), Біатриса Асталош (Ужгородський міський центр ПМСД) та Ольга Руснак-Бубряк (Ужгородська РЛ).

У чоловіків віком до 35 років абсолютно найкращий час на змаганнях показав Тарас Фірко (Мукачівська ЦРЛ). На наступних місцях – Роман Козак (Берегівська РЛ) та Андрій Деркач (обласний кардіодиспансер).

Перемогу у віковій категорії до 50 років здобув Василь Гриник (Рахівська РЛ), а призерами були Михайло Щербак (обласна дитяча лікарня) і Леон Данко (Тячівська РЛ).

У найстаршій віковій категорії – понад 50 років найшвидшим став Андрій Новиков (Мукачівська ЦРЛ), який випередив інших призерів – Юрія Дем’яна (обласна дитяча лікарня) і Олександра Сурана (Свалявська РЛ).

В загальнокомандному заліку впевнену перемогу здобула команда Мукачівської ЦРЛ, представники якої зайняли перші три місця в індивідуальному заліку (головний лікар Наталія Гарсеванішвілі, голова профкому Омелян Решетар). На другому місці – гірськолижники Рахівської районної лікарні (головний лікар Володимир Симулик, голова районної профорганізації Михайло Влад), на третьому – обласної дитячої лікарні (головний лікар Роман Шніцер, голова первинної профорганізації Ольга Паламарчук).

До провідної шістки у командному заліку увійшли також спортсмени Берегівської районної лікарні, обласного кардіодиспансера, Свалявської районної лікарні.

Призери в загальнокомандному заліку нагороджені кубками, а в індивідуальному заліку – медалями і грамотами організаторів.

Нагороди вручили голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, голова оргкомітету Володимир Турок та головний суддя змагань Анатолій Плеханов.

Проведені змагання зайвий раз засвідчили, що медики Закарпаття особистим прикладом доводять необхідність масових занять фізичною культурою і спортом, пропагують здоровий спосіб життя. Галузеві старти гірськолижників на Свалявщині проходили за сонячної погоди, у присутності великої кількості вболівальників.

 

На фото:

- відкриває змагання медиків голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок;

- нагороди – переможцям змагань;

- на гірськолижній трасі;

- під час церемонії нагородження (справа наліво): голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок, капітан команди Мукачівської ЦРЛ – переможниці змагань Богдан Колодій, головний суддя змагань Анатолій Плеханов;

- призери змагань з гірськолижного спорту разом з організаторами.

 

 DSC 0406

 

 

 

DSC 0483

 

DSC 0551

 

DSC 0639

 

 

Сергій Баранчиков,

завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

 

[ Детальніше... ]

Справедлива оплата праці – принципова вимога профспілок

Изображение 060

 

Забезпечення гідної оплати праці на основі справедливого розподілу результатів праці, належної оцінки внеску працівників у загальні результати роботи економіки та формування ВВП країни, - такою є одна з норм проекту нової Генеральної угоди, над чим наразі працюють у складі робочих груп представники Сторін соціального діалогу від профспілок, роботодавців та Уряду.

Тристороння робоча група з підготовки розділу проекту ГУ «З питань оплати праці» засідала 22 лютого у приміщенні Федерації профспілок України.

Головував під час засідання представник урядової Сторони.

 

Изображение 055

 

Розділ з питань оплати праці є чи не найважливішим серед норм, що регулюються ГУ. В ньому прописуються домовленості соціальних партнерів щодо вжиття спільних заходів, спрямованих на забезпечення стабільного зростання купівельної спроможності заробітної плати, подолання її знецінення, а також реалізації конституційних прав працюючих на гідну оплату праці, що дозволяє їм забезпечити достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї.

ГУ регулюються такі важливі для кожної працюючої людини питання як розмір заробітної плати у кожній конкретній галузі підприємства, установи або організації усіх форм власності, розмір окладу некваліфікованого робітника, Тарифна ставка робітника І розряду та ін..

 

Изображение 056

 

Через це дискусія під час засідання вийшла принциповою. За наполяганням профспілок Сторонам діалогу пропонувалось обговорити низку принципових для трудящих питань, зокрема стосовно запровадження практики не оподаткування мінімальної зарплати, щоб людина, яка має доход, що не перевищує цього соціального показника, отримувала на руки усю гарантовану державою суму без відрахувань.

Підтримку позиції профспілок висловили роботодавці, запропонувавши додатково опрацювати систему запровадження певних компенсаторів, а Урядова сторона у пошуку компромісу погодилась на вивчення вже існуючої європейської практики з питань мінімізації податків та встановлення неоподаткованих доходів, з можливим запровадженням її у нас.

 

Изображение 066

 

Також під час обговорення акцентувалось на необхідності вжиття заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення Урядом зростання середньої місячної заробітної плати, а також неодмінного проведення попередніх консультацій із сторонами соціального діалогу, якщо планується перегляд законодавчих норм стосовно зміни розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, ставок єдиного соціального внеску тощо.

Йшлося про доцільність підготовки на тристоронній основі та винесення на розгляд НТСЕР проекту державної програми з проведення комплексного реформування оплати праці для забезпечення в Україні виконання норм конвенцій МОП та Європейської соціально хартії, зокрема гарантування рівної оплати праці за рівноцінну працю з країнами сусідами ЄС.

 

Изображение 062

 

 Изображение 070

 

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Лютий 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28