02 березня 2018

Досвід роботи Закарпатської обласної організації Профспілки освітян з навчання і формування позитивного іміджу профспілок

-1-638

 

У Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021рр. «Європейський вибір» зазначено: «З метою створення позитивного іміджу ФПУ, її членських організацій необхідно посилити інформаційно-розяснювальну роботу, сприяти розвитку інформаційних ресурсів».

 

Інформаційне забезпечення профспілкових організацій і членів профспілки, його регулярність разом з системним навчанням профспілкових працівників і активу є найважливішим і необхідним компонентом у формуванні позиції членів профспілки, мотивації профспілкового членства, досягненні поставлених цілей і завдань.

Систематичне, об’єктивне й комплексне висвітлення роботи обласної організації профспілки працівників освіти і науки, міських, районних організацій профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти області – важливий напрямок їх діяльності, адже саме інформаційний простір формує громадську думку щодо дій профспілки, впливає на рейтинг довіри до профспілки.

Обласна організація профспілки у своїй повсякденній роботі використовує сучасні інформаційні технології. Для належної та оперативної інформаційної роботи в апараті введено посаду спеціаліста з інформаційної роботи, на якій працює Смірнов Ф.О. Крім того, він є головою Молодіжної ради Закарпатської обласної ради профспілок, членом Молодіжної ради Федерації профспілок України, був учасником українсько-данського профспілкового навчального проекту.

 

Інформаційна система обласної організації профспілки

Районні, міські та вузівські профорганізації області мають технічні можливості для отримання та поширення інформації. Усі комп’ютери мають вихід до мережі Інтернет з використанням документообігу за допомогою електронної пошти, діє зворотній канал зв’язку з обласною організацією. Для максимальної оперативності, гласності у пропаганді профспілкових ідей і завдань, спрямованих на посилення мотивації членства в профспілці, успішно використовуються веб-сайти вищих профспілкових органів, адреси електронної пошти, що забезпечує оперативність і якість передачі інформації, а також можливість здійснення обласною профорганізацією ефективного управління роботою її структурних ланок.

З цією метою активно використовується Інтернет: для пошуку змін у законодавстві, законодавчих актів, новин, роз'яснень, тлумачень нормативних документів, отримання необхідної інформації щодо трудового законодавства, ведення фінансової діяльності тощо.  

Більшість профкомів створили електронні архіви статистичних, фінансових звітів, протоколів пленумів та президій, ведуть облік надходжень профспілкових внесків та їх використання в розрізі профспілкових комітетів, за відповідними програмами складаються звіти 1ДФ, у Пенсійний фонд, використовується програма «Кліент-банк».

Інформація про діяльність організації оперативно висвітлюється на сайті Закарпатської обласної організації профспілки www.oblpon.uz.ua, офіційній сторінці профорганізації у соціальній мережі «Фейсбук» (www.facebook.com), інформаційних стендах в усіх первинках навчальних закладів.

Донесенню інформації до первинок сприяє щоквартальний вихід (з 2008 року) друкованого видання обласної організації профспілки «Профспілкове щодення». Уся аналітична інформація, правові роз’яснення та авторські статті про події, що відбуваються у містах та районах, навчальних закладах області, подаються у цьому виданні, яке розповсюджується у всі первинні профорганізації області (1023), а електронний варіант видання можна завжди переглянути на офіційному веб-сайті обласної організації профспілки.

За підсумками обласного конкурсу на краще висвітлення профспілкової тематики у ЗМІ освітянське видання «Профспілкове щодення» у 2015-2017 роках відзначалося Подякою президії Закарпатської облпрофради.

 

 

Навчання профспілкових працівників і активу

Інформаційні технології активно використовуються під час проведення систематичного навчання профспілкових працівників і активу: голів первинних профспілкових організацій дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, позашкільних установ, голів міських, районних організацій профспілки, вищих навчальних закладів та бухгалтерів галузі. Окреслено широкий спектр питань для використання у ході семінарів-навчання: забезпечення належного захисту професійних, соціально- економічних прав та інтересів членів профспілки, законодавства України про діяльність профспілок, основні організаційні аспекти діяльності первинної профорганізації, принципи укладення колективних договорів, контроль за їх виконанням тощо.

Метою профспілкового навчання є формування у членів профспілки на основі отриманих знань більш активної громадської позиції щодо вирішення проблемних питань закладу, в якому вони працюють, колективу, кожного члена профспілки.

Під час навчання проводиться мультимедійна презентація семінарів-навчань з використанням слайдів, тез виступів, роздаткового матеріалу для слухачів.

Протягом 2016-2017 навчального року запроваджено практику проведення головою та спеціалістами виконавчого апарату комітету обласної організації профспілки виїзних семінарів-тренінгів для голів первинних профспілкових організацій на тему: «Зміцнення та модернізація діяльності первинних профспілкових організацій. Мотивація профспілкового членства», які проведено для профспілкових лідерів у Іршавському, Перечинському, Рахівському, Свалявському, Ужгородському районах. Їх учасники мали змогу закріпити отриману інформацію шляхом проходження ділового тесту: «Все про укладення колективного договору» та участі у ситуативній грі з питань внутріспілкової роботи, а також отримали методичні матеріали з організаційної роботи, укладення колективного договору і внесення змін до нього.

Профспілкові організації освітян мали велике представництво на виїзних семінарах-навчаннях, які проводилися протягом лютого-квітня 2017 року облпрофрадою в містах і районах області в рамках Року первинної профспілкової організації.

У травні 2017 року проведено обласний семінар-навчання голів та бухгалтерів (скарбників) районних, міських профспілкових організацій, профкомів вищих навчальних закладів, до проведення якого було залучено сертифікованого аудитора Тарканій О.М. – доктора філософії у галузі економіки, заступника директора аудиторської компанії (м. Київ). Навчальний семінар проходив у режимі запитання-відповідь, учасники отримали інструктивно-методичні матеріали, підготовлені аудитором.

На обласних, міськрайонних семінарах-навчанні, засіданнях круглих столів у галузі розглядалися питання: «Роль профспілок у захисті прав працівників в умовах загострення соціально-економічних проблем», «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці. Профілактика травматизму», «Успішне подолання стресу. Система психологічного розвантаження», «Ведення профспілкової документації», «Правовий захист працівників галузі», «Мотивація профспілкового членства», «Формування позитивного іміджу профспілкового лідера», «Особливості презентації власних думок за допомогою інформаційно-комунікативних технологій» тощо. Профспілкові навчання профактиву є однією з обов’язкових умов при підбитті підсумків обласного огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію, який проводиться у галузі щороку.

Обласною організацією профспілки проведено після завершення звітно-виборної кампанії зональні (по районах) семінари-навчання вперше обраних голів первинних профспілкових організацій освітніх закладів та установ області. Відповідно до затвердженого плану та графіка проведення семінарів, навчання відбувались у чотирьох групах. З 248 обраних вперше голів первинних профорганізацій навчання пройшли практично всі профспілкові лідери. Всім профактивістам були підготовлені методичні розробки для практичної роботи новообраних голів первинок освітніх закладів та установ області, а також інформаційні буклети про діяльність обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

У червні 2017 року в м. Ужгороді проходив міжнародний українсько-словацький семінар «Досягнення та виклики профспілок освіти», в ході якого відбувся широкий обмін досвідом роботи з участю профспілкових працівників двох сусідніх країн з питань захисту прав та інтересів членів освітянських профспілок. Голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов і Голова Профспілки працівників освіти і науки Словаччини Павел Ондек підписали Угоду про співпрацю між профспілками України і Словаччини.

Обласна організація профспілки працівників освіти і науки є лідером серед галузевих профспілок Закарпаття з передплати профспілкових видань – газети «Профспілкові вісті» та «Бібліотечки голови профспілкового комітету». В 2017 році було передплачено 460 примірників газети «Профспілкові вісті» і 228 – «Бібліотечки голови профспілкового комітету». Її значна заслуга в тому, що за підсумками передплати Закарпатській облпрофраді присуджено перше місце серед регіональних профобєднань з врученням грошової премії видавництва «Профінформ» ФПУ.

 

Співпраця із засобами масової інформації, іміджеві заходи

Галузева профспілка активно співпрацює з редакціями періодичних видань, профільними веб-ресурсами області. З допомогою прес-служби Закарпатської облпрофради діяльність профспілки активно висвітлювалася на ТРК «Тиса» і «М-студіо», у газетах «Профспілкові вісті», «Новини Закарпаття». Також подається контент на офіційних сайтах Федерації професійних спілок України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, на обласних порталах «Новини Закарпаття», «Репортер», «Voloshyna.org.ua», «Карпатпост.com», «Ужгород. нет» та інших.

Широко висвітлюється у засобах масової інформації діяльність профспілкових організацій міст і районів області. Зокрема, Іршавська районна організація профспілки приділяє цьому питанню належну увагу, про що свідчать матеріали районної газети «Нове життя» та власне видання – інформаційний листок Іршавської районної організації профспілки «Освітянські новини». Крім того, виборний профспілковий орган бере посильну участь у виданні книг, методичних розробок, поетичних збірок членів профспілки.

Офіційний сайт відділу освіти Мукачівської РДА, ТРК «М-студіо», газети «Панорама», «Мукачево» широко висвітлюють заходи працівників освітньої галузі Мукачівського району. Свою сторінку на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації має Перечинська районна організація профспілки освітян.

Тісна співпраця зі ЗМІ є у Хустської міської організації профспілки. Інформація про профспілкове життя висвітлюється в міськрайонній газеті «Вісник Хустщини», в ефірі регіональної телевізійної компанії РТК «Хуст» (в передачах «Тиждень-інформ», «Короткі новини»). Телекомпанією проводиться зйомка та транслювання заходів, які проводяться в Хустському міському Будинку вчителя (в т.ч. щомісячні ігри «Що?Де?Коли?»).

Широкою популярністю користується висвітлення своєї діяльності профкомом студентів УжНУ в обласних друкованих та електронних ЗМІ: сайт ДВНЗ «УжНУ», «Медіа Центр УжНУ», «Закарпаття онлайн», «Карпат ньюз», «Голос Карпат», офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». Для першокурсників профком щорічно видає буклети про діяльність профспілки та її значення у житті студентів.

Тячівська районна організація профспілки уклала угоду з оператором мобільного зв'язку Київстар про створення корпоративної групи для забезпечення оперативного зв'язку з головами первинних профспілкових організацій та керівниками загальноосвітніх закладів району. Мобільним зв'язком було забезпечено понад 300 осіб з числа членів профспілки..

З метою формування позитивного іміджу Закарпатською обласною організацією профспілки систематично здійснюється випуск друкованої продукції та роздаткових матеріалів для використання в роботі первинних профспілкових організацій: презентаційні буклети організації, інформаційні бюлетені, календарі тощо.

До звітно-виборної конференції спеціалістами облорганізації було розроблено цілу серію іміджевої продукції: папку з інформаційно-аналітичними матеріалами, блокноти, буклети тощо. Також набір іміджевої продукції (книга, календар, сумка) був підготовлений з нагоди відзначення 70-річчя обласної профспілкової організації у січні 2016 року.

Постійно видаються методичні посібники з юридичних та фінансових питань, проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях, інформаційно-аналітичний довідник «Методичні рекомендації на допомогу голові первинної профспілкової організації». За підсумками огляду-конкурсу на кращу розробку й проведення профспілкового уроку був виданий випуск кращих методичних матеріалів «Профспілки – це надійний гарант соціального захисту особи». Кожний голова первинної профспілкової організації області отримав «Щоденник роботи обліку голови первинної профспілкової організації», матеріали якого допомагають молодим вчителям дізнатися про роль профспілки як об’єднуючої сили, яка відстоює конституційні права та гарантії освітян. В інформаційно-аналітичному довіднику даються роз’яснення щодо особливостей прийому на роботу та звільнення працівників, надання відпусток, встановлення педагогічного навантаження тощо. До семінару-навчання голів профбюро факультетів вищих навчальних закладів області був розроблений «Щоденник голови профбюро», який містить всю необхідну інформацію про профспілку та права студентів у вишах.

Крім того, у міських та районних організаціях профспілки, профкомах вищих навчальних закладів області також випускається власна друкована продукція: видання, буклети, календарі тощо.

Уся ця робота сприяє формуванню громадської думки та позитивного іміджу Закарпатської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, якісному проведенню навчання профспілкових працівників і активу галузі.

Діяльність обласної організації профспілки працівників освіти і науки (голова – член Ради ФПУ Повханич Т.Ф.) з цих питань є практичною реалізацією Стратегії інформаційної діяльності Федерації профспілок України на 2018-2021 роки.

 

 

Відділ організаційно-гуманітарної роботи

Закарпатської обласної ради профспілок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Детальніше... ]

Увага !Питання щодо проведення Держпраці та її територіальними органами перевірок у 2018 році врегульовано!

b5cscrtunwq 1

 

Як відомо, Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України» № 2246-VIII від 07.12.2017 було внесено зміни до статті 6 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 37), які передбачають, що дія зазначеного закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Такий перелік було підготовлено Урядом ще у грудні 2017 року, однак тривалий час він узгоджувався з відповідними органами і, зокрема, з Державною регуляторною службою України (ДРС).

Таким чином, Держпраці і її територіальні органи понад два місяці фактично були обмежені у проведенні заходів державного контролю і не могли належним чином реагувати на порушення законодавства про працю, про які їм повідомляли працівники у численних зверненнях. Всі позапланові перевірки за зверненнями громадян здійснювалися виключно за письмовим погодженням з ДРС. Планові перевірки теж не проводилися.

Слід зазначити, що такий стан справ не відповідає Конвенції  Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці 
у промисловості й торгівлі
та Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському
господарстві
, які є обов’язковими до виконання на території України.

Наразі, довгоочікувану Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18 грудня 2017 року № 1104 було оприлюднено 22 лютого 2018 року. Однак діяти вона буде знову обмежено - лише до 31 грудня 2018 року.

 

Враховуючи зазначене, звертаємо увагу членських організацій ФПУ на необхідність активізації заходів громадського контролю профспілок за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, де діють профспілкові організації.

Адже результати саме такого контролю братимуться до уваги Держпраці і її територіальними органами при вирішенні питань щодо проведення ними позапланових перевірок.

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Засідання Правління УФПО: зміцнювати та розвивати соціальне партнерство і співробітництво

 

ЗАС 

Актуальні питання стратегії діяльності Української федерації профспілкових організацій – профспілки працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ і розширення мотиваційних чинників через запровадження  електронного квитка члена профспілки обговорено 2 березня на розширеному засіданні Правління УФПО. У заході взяв участь та виступив заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп'ятий.

 

 Вів засідання заступник Голови Профспілки Олександр Крисюк..

 

ЗАС2

 

 Директор Центру соціальних послуг Костянтин Навроцький виступив перед учасниками засідання з презентацією й детально розповів, що представляє собою Соціальна картка, хто може нею користуватися, для кого вона створена й на яких умовах, озвучив спектр послуг, які може отримати власник картки на території України.

Соціальна картка надає можливість члену профспілки користуватися низкою послуг на безоплатній основі. Для цього слід зателефонувати на гарячу лінію колл-центру, за номером телефону (безплатно): 0-800-210-308 (працює лодобово):
- Юридична підтримка. Працює програма «Адвокат 24» – з виїздом фахівця, складається протокол, з’ясовуються обставини тощо.
- Сервіс надання допомоги в дорозі.
- Он-лайн допомога доктора за телефоном (тільки до 20.00).
- Знижка на газових заправках, АЗС WOG.
- Дисконтна знижка в готелях, санаторіях.

 

ЗАС4

Вартість такої Соціальної картки для ФПУ – 40 гривень. На сьогодні нею користуються 100 тис. членів профспілок, нещодавно Центр соціальних послуг випустив ще 150 тис. карток.

  Під час обговорення учасники засідання поставили низку запитань щодо електронного профспілкового квітка.

З презентацією сигнального варіанту  нової редакції книги «Трудові та соціально-економічні права учасників АТО: забезпечення та профспілковий захист» виступили заступник Голови УФПО Олександр Крисюк та заввідділом організаційної роботи УФПО Ольга Глушко.

 

ЗАС5

 

 

Учасники засідання також обговорили актуальне питання «Напрямки стратегії діяльності  профспілки та розширення мотиваційних чинників членства в УФПО». Мова, перш за все, йшла про збільшення членства УФПО шляхом сприяння створенню нових робочих місць та  про роботу     Профспілки по зміцненню та розвитку соціального партнерства і співробітництва.   

 

ЗАС6

 

Наприкінці заходу були підбити підсумки роботи в галузі за 2017 рік та відбулось нагородження кращих підприємств галузі, первинних профспілкових організацій, профспілкових лідерів.       

 

ЗАС3

 

Прес-центр ФПУ                                  

[ Детальніше... ]

Херсонська облміжпрофрада. Семінар по укладанню колективних договорів і угод

 

18

 

Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок 28 лютого 2018 року провела обласний семінар по укладанню колективних договорів і угод. На семінар були запрошені голови членських організацій Херсонської облміжпрофради, голови районних, міських координаційних рад профспілок, голови первинних профорганізацій.

19

Семінар проводився за участю соціальних партнерів: Департаменту  соціального захисту населення ОДА, управління виконавчої  дирекції  Фонду соціального страхування України у Херсонській, управління з питань праці Головного Управління Держпраці, Національної служби  посередництва і примирення, Об’єднання організації  роботодавців  Херсонщини.

20

Колективні договори є загальновизнаним у світі засобом регулювання соціально-трудових відносин, узгодження інтересів власника і найманого працівника та соціального захисту працюючих і членів їх сімей.

21

Виходячи із важливості і актуальності теми семінару, виступів, запитань, обміну думками, можна констатувати, що такі семінари потрібні. Особливо в такій складній фінансовій і соціально-економічній ситуації, яку маємо. Ми їх проводимо вже не один рік. І вважаємо, що їх й надалі треба проводити. Тим більш, постійно змінюється законодавча та нормативна база в сфері трудових відносин.

 

Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок

 

[ Детальніше... ]

Підбито підсумки, окреслено перспективи

 

     АЗОТ-СЕВ

1 березня 2018 року у Києві відбулося засідання Президії Центральної Ради Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України.

На ньому розглянуто та обговорено питання:

-  про виконання галузевих угод між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським галузевим об’єднанням організацій роботодавців хімічної промисловості, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України і ЦР Профспілки працівників хімнафтохімпрому України за 2017 рік;

- основні статистичні дані профспілкових організацій про чисельність членів Профспілки і виконання показників бюджету ЦР профспілки за 2017 рік.

З інформацією виступили голова ЦР Профспілки Василь Мойсюк і заступник голови ЦР Профспілки Микола Мицько

В обговоренні питань порядку денного Президії взяли участь члени Президії ЦР Профспілки і запрошені.

Президія затвердила План роботи Центральної Ради Профспілки і бюджет на 2018 рік.

Із зазначених питань прийнято відповідні постанови.

Центральна Рада Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

Прес-центр ФПУ

 

 

[ Детальніше... ]

Наступу на права профспілок - рішучий відсіч

176815

 

28 лютого Головою ФПУ Григорієм Осовим оперативно скликано засідання Президії ФПУ, на якому у гострій та критичній формі було обговорено ситуацію щодо посилення наступу на права профспілок, зокрема спроби владних структур привласнити будинки профспілок на місцях, які останнім часом стали все частішими.


Так, у Полтаві забирають Будинок профспілок для потреб прокуратури, в Ужгороді Будинок профспілок передають Державній судовій Адміністрації, в Івано-Франківську Будинок профспілок вже передано до комунальної власності. Такі ж не правові дії застосовуються і до профспілкових оздоровниць та спортивних об’єктів, навчальних центрів профспілок - в Чернігові, Хмельницькому тощо.

Все це викликає не тільки закономірне обурення з боку спілчан, а й необхідність солідарно діяти, щоб надати рішучу відсіч тотальному наступу на права профспілок. Слід підкреслити, що по допомогу в обласні профспілкові центри щоденно звертаються тисячі людей, де трудящим безкоштовно надаються правові консультації, здійснюється практичний захист їхніх законних прав та інтересів. Проте реальній правозахисній роботі чиниться опір – людей намагаються посеред зими висилити з Будинків профспілок, відключають електроенергію, блокують їх діяльність, підкріплюючи такі протиправні дії рішеннями судів.

- В якій правовій державі можливо уявити таке антилюдське ставлення? – ставить запитання Голова ФПУ Григорій Осовий. За дорученням Президії ФПУ він поінформував про ситуацію навколо профспілкових об’єктів Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, як соціального партнера профспілок, а також гостро порушив зазначену проблему на засіданні урядового Комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку ПЕК, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, що відбувся 1 березня під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

Голова ФПУ повідомив членів Комітету про вимоги Президії ФПУ: скасувати розпорядження КМУ про передачу профспілкових об’єктів, в першу чергу будинків територіальних профоб’єднань Закарпатській і Полтавській областей та повернути їх законним власникам – профспілкам, і врешті решт на законодавчому рівні закріпити за профспілками право власності на майно, яке знаходиться у їх віданні та зажадав від урядовців невідкладних дій.

Комітет дійсно оперативно відреагував на рішення Президії ФПУ і створив робочу групу до якої увійшли представники ЦОВВ, Фонду держмайна, профспілок, і яка має оперативно розглянути всі організаційно-правові аспекти цієї драматичної ситуації та невідкладно надати Уряду пропозиції щодо її врегулювання.

- На цю роботу ми з урядовцями відвели місяць, - уточнив Григорій Осовий, - якщо й тоді дієвих рішень ми не побачимо й нам не вдасться виключно у рамках діалогу та співпраці захистити свої права, безперечно ми повинні бути готовими до солідарних рішучих протестних дій на їх захист. Як це робить трудовий колектив, профспілкова спільнота і громадськість м.Одеси, які разом піднялись та виступили проти відчуження санаторію «Лермонтовський», де лікуються як учасники АТО, так і постраждалі на виробництві. Саме такий рішучий супротив і опір буде здійснено відносно усіх об’єктів, на які «поклали око» можновладці, чи бізнес, - запевняє лідер профспілок.

За його словами, паралельно з роботою названої групи з правового врегулювання ситуації, у ФПУ створено штаб дій, який буде координувати проведення різноманітних заходів, в тому числі можливих акцій протесту, як у Києві так і на місцях, де спостерігається наступ на профспілки.

У разі ігнорування профспілкових вимог та подальшого порушення прав спілчан, не виключно, що профспілками будуть надіслані звернення до міжнародних інституцій. Адже ФПУ має статус консультативного члена у соціально-економічній Раді ООН, є постійним учасником конференцій МОП, членом Міжнародної конфедерації профспілок і Європейської регіональної Ради ЄС, які охоплюють понад 180 країн світу. Слід зазначити, що за оцінками МКП, Україна, як це не прикро, входить до 5-ти країн, де найбільш порушуються права профспілок й працівників. Тому Голова ФПУ впевнений, що з боку міжнародної спільноти українські профспілки також отримують солідарну підтримку.

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Наступу на права профспілок - рішучий відсіч

176815

 

28 лютого Головою ФПУ Григорієм Осовим оперативно скликано засідання Президії ФПУ, на якому у гострій та критичній формі було обговорено ситуацію щодо посилення наступу на права профспілок, зокрема спроби владних структур привласнити будинки профспілок на місцях, які останнім часом стали все частішими.


Так, у Полтаві забирають Будинок профспілок для потреб прокуратури, в Ужгороді Будинок профспілок передають Державній судовій Адміністрації, в Івано-Франківську Будинок профспілок вже передано до комунальної власності. Такі ж не правові дії застосовуються і до профспілкових оздоровниць та спортивних об’єктів, навчальних центрів профспілок - в Чернігові, Хмельницькому тощо.

Все це викликає не тільки закономірне обурення з боку спілчан, а й необхідність солідарно діяти, щоб надати рішучу відсіч тотальному наступу на права профспілок. Слід підкреслити, що по допомогу в обласні профспілкові центри щоденно звертаються тисячі людей, де трудящим безкоштовно надаються правові консультації, здійснюється практичний захист їхніх законних прав та інтересів. Проте реальній правозахисній роботі чиниться опір – людей намагаються посеред зими висилити з Будинків профспілок, відключають електроенергію, блокують їх діяльність, підкріплюючи такі протиправні дії рішеннями судів.

- В якій правовій державі можливо уявити таке антилюдське ставлення? – ставить запитання Голова ФПУ Григорій Осовий. За дорученням Президії ФПУ він поінформував про ситуацію навколо профспілкових об’єктів Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, як соціального партнера профспілок, а також гостро порушив зазначену проблему на засіданні урядового Комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку ПЕК, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, що відбувся 1 березня під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

Голова ФПУ повідомив членів Комітету про вимоги Президії ФПУ: скасувати розпорядження КМУ про передачу профспілкових об’єктів, в першу чергу будинків територіальних профоб’єднань Закарпатській і Полтавській областей та повернути їх законним власникам – профспілкам, і врешті решт на законодавчому рівні закріпити за профспілками право власності на майно, яке знаходиться у їх віданні та зажадав від урядовців невідкладних дій.

Комітет дійсно оперативно відреагував на рішення Президії ФПУ і створив робочу групу до якої увійшли представники ЦОВВ, Фонду держмайна, профспілок, і яка має оперативно розглянути всі організаційно-правові аспекти цієї драматичної ситуації та невідкладно надати Уряду пропозиції щодо її врегулювання.

- На цю роботу ми з урядовцями відвели місяць, - уточнив Григорій Осовий, - якщо й тоді дієвих рішень ми не побачимо й нам не вдасться виключно у рамках діалогу та співпраці захистити свої права, безперечно ми повинні бути готовими до солідарних рішучих протестних дій на їх захист. Як це робить трудовий колектив, профспілкова спільнота і громадськість м.Одеси, які разом піднялись та виступили проти відчуження санаторію «Лермонтовський», де лікуються як учасники АТО, так і постраждалі на виробництві. Саме такий рішучий супротив і опір буде здійснено відносно усіх об’єктів, на які «поклали око» можновладці, чи бізнес, - запевняє лідер профспілок.

За його словами, паралельно з роботою названої групи з правового врегулювання ситуації, у ФПУ створено штаб дій, який буде координувати проведення різноманітних заходів, в тому числі можливих акцій протесту, як у Києві так і на місцях, де спостерігається наступ на профспілки.

У разі ігнорування профспілкових вимог та подальшого порушення прав спілчан, не виключно, що профспілками будуть звернення до міжнародних інституцій. Адже ФПУ має статус консультативного члена у соціально-економічній Раді ООН, є постійним учасником конференцій МОП, членом Міжнародної конфедерації профспілок і Європейської регіональної Ради ЄС, які охоплюють понад 180 країн світу. Слід зазначити, що за оцінками МКП, Україна, як це не прикро, входить до 5-ти країн, де найбільш порушуються права профспілок й працівників. Тому Голова ФПУ впевнений, що з боку міжнародної спільноти українські профспілки також отримують солідарну підтримку.

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Проблема дотримання прав жінок залишається актуальною в Україні

IMG 1562

 

Днями в Навчально-методичному центрі профспілок відбулася дискусійна платформа «Права жінок: український політико-правовий контент», яка була проведена в рамках відзначення Дня боротьби за права жінок та міжнародний мир – 8 березня.

 

Захід став можливим завдяки ініціативі Центру ґендерної освіти Чернігівського національного технологічного університету (ЧНТУ) та громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини», за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, ГО «Ліга ділових і професійних жінок України».

Організатори переслідували наступну мету – привернення уваги громадськості та фахівців до проблем забезпечення прав жінок задля попередження випадків соціального насильства, різноманітних форм дискримінації. У заході взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських та профспілкових організацій, наукова спільнота Чернігівського національного технологічного університету, Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Академії державної пенітенціарної служби України.

 

IMG 1561

 

У вступному слові заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, начальник управління у справах сім’ї та молоді В’ячеслав Голуб зазначив, що в рамках відзначення Міжнародного дня прав жінок органи державної влади та місцевого самоврядування, громадські та правозахисні організації проводять значну низку заходів щодо попередження та подолання порушення прав жінок, але обраний формат – дискусійна платформа, дає можливість обговорити питання, які є актуальними не тільки для жіноцтва, а й для всього суспільства загалом.

Керівниця Центру ґендерної освіти Чернігівського національного технологічного університету Наталія Ємець, наголосила що заклади вищої освіти є надзвичайно потужним інструментом у популяризації ґендерної рівності і справедливості, тому викладачі університету активно долучилися до обговорення проблеми дотримання прав жінок.

Директорка підприємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Тетяна Осадча відзначила, що платформа демонструє небайдужість громадськості до означеної проблеми і сприяє подоланню проявів дискримінації щодо жінок.

Голова громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини» Ірина Дорожкіна побажала учасникам натхнення та плідної співпраці, відзначивши, що жіночі громадські організації сприяють формуванню активної життєвої позиції жіноцтва в нашому регіоні, питання, котрі розглядатимуться в ході дискусії сприятимуть підвищенню соціальної захищеності, так званої, “слабкої частини населення”.

Підняті питання, зокрема, соціальна сутність Міжнародного дня прав жінок, міжнародно-правові аспекти дотримання прав жінок, новації державної політики щодо запобігання і протидії домашньому насильству, трудові права та гарантії жіноцтва, ґендерні виміри вітчизняного політичного простору, місце жінки в науці, управлінській та підприємницькій діяльності, соціальна та правова захищеність жіночої частини населення, викликали жвавий інтерес учасників, а формат заходу дав можливість висловитися кожному.

 

IMG 1578


Активну участь у дискусійній платформі взяли науково-педагогічні працівники ЧНТУ Наталія Шакун – завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Світлана Задорожна – доцент кафедри менеджменту та державної служби, Ростислав Ілльєнко – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Надія Сенченко – доцент кафедри кримінального права та правосуддя, Олена Акименкодоцент кафедри бухобліку, оподаткування і аудиту, Алла Шпомер – доцент кафедри цивільно-господарського права та процесу, Наталія Пузирна – старший викладач кафедри трудового права, адміністративного права та процесу.

 

Віталій Копиш

Навчально-методичний центр профспілок Чернігівської області

[ Детальніше... ]

Дії профспілки щодо підвищення зарплат

  DSC07965

 

   1 березня 2018 року відбулось засідання Президії Центральної Ради Профспілки працівників соціальної сфери України, на якому було розглянуто питання «Про стан оплати праці на підприємствах, в установах та закладах соціальної сфери та дії Профспілки щодо підвищення її рівня.»

 

В засіданні взяли участь представники Міністерства соціальної політики України: заступник директора департаменту заробітної плати та умов праці Литвин А.М., головний спеціаліст департаменту Коновал С.І., начальник управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Суліма О.В., директор Фастівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Воровська Л.О.

     Заслухавши інформацію «Про стан оплати праці на підприємствах, в установах та закладах соціальної сфери» Президія Центральної Ради Профспілки відзначала, що питання підвищення рівня заробітної плати працівникам соціальної сфери завжди були пріоритетними в діяльності Профспілки. Відсутність належного фінансування і низький рівень оплати праці працівників спонукали Центральну Раду Профспілки постійно наполягати на зустрічах з керівництвом Міністерства соціальної політики України, розглядати стан справ з фінансуванням, оплатою праці і шукати шляхи вирішення.

   Тричі в 2017 році розглядались проблемні питання за участю керівництва Міністерства, направлялись листи, обговорювались на Пленумі, засіданнях Президії Центральної Ради Профспілки, вносились пропозиції до проектів законодавчих і нормативних актів стосовно установ, закладів та організацій соціальної сфери та їх працівників, відстоювались інтереси працівників в рамках зустрічей з представниками Мінфіну, інших органів виконавчої влади, депутатів.

Центральна Рада Профспілки, обласні ради Профспілки вживали відповідних заходів для привернення уваги виконавчої влади до проблем фінансового забезпечення підприємств, установ та організацій соціальної сфери, встановлення справедливої оплати праці працівникам, здійснювали громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

В рамках виконання Галузевої угоди при підведенні підсумків аналізувався стан справ в організаціях соціальної сфери, зокрема щодо оплати праці. Центральна Рада Профспілки спільно з обласними радами Профспілки здійснювала моніторинг фінансового забезпечення, рівня оплати праці і інформувала Мінсоцполітики.

Збільшення розміру мінімальної оплати праці до 3200 грн. з 1 січня 2017 року не вирішило проблеми на тлі підвищення цін на споживчі товари, комунальні послуги, ліки, оздоровлення та інше. Законом України «Про Державний бюджет України» мінімальну заробітну плату з 1 січня 2017 року було підвищено вдвічі, відповідно до оновленого прожиткового мінімуму, та встановлено в розмірі 3200 грн,   а посадовий оклад (тарифна ставка) робітника І –го тарифного розряду за ЄТС – 1600 грн.

Посадові оклади працівників перших 11 тарифних розряд отримують з урахуванням доплат і надбавок практично однакову заробітну плату.

Заробітна плата у галузі залишається найнижчою серед інших галузей економіки. За данними статистики середня заробітна плата працівників установ соціального захисту за 2017 рік склала 4997 грн., з урахуванням утриманих податків – 3957грн. Особливо критична ситуація в будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), заробітна плата в яких з урахуванням утриманих податків навіть менша за мінімальну.

Центральна Рада Профспілки стурбована ситуацією і соціальною напругою, що назріває в трудових колективах через невдоволення працівників станом справ з оплатою праці. Працівники галузі висловлюють обурення несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням  їх трудових прав, встановлених законодавством України, і вимагають підвищення оплати праці, ліквідувати «зрівнялівку» в оплаті праці працівників за Єдиною тарифною сіткою, що склалась на сьогодні, забезпечити всі виплати, передбачені законодавчими та нормативними актами.

           Невизначеність чіткої структури мінімальної заробітної плати та вичерпного переліку доплат та надбавок, зрівнялівка в оплаті праці кваліфікованих та некваліфікованих працівників, порушення міжкваліфікаційної диференціації оплати праці внаслідок недостатності фондів оплати праці, недостатність коштів у державному та місцевих бюджетах унеможливлює підвищення рівня заробітної плати, забезпечення міжкваліфікаційної диференціації зарплати, спричиняють зниження посадових окладів, скорочення та скасування доплат, надбавок та інших виплат.

Включення до мінімальної зарплати надбавок за використання деззасобів, суми підвищення окладів за роботу у шкідливих та важких умовах праці, гірській місцевості, за виконання особливих робіт, обумовлених галузевою специфікою тощо роблять заробітну плату працівників будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) найнижчою серед всіх бюджетних галузей.

Президія прийняла Звернення до Кабінету Міністрів України (додається) та постановила:

 - Спрямувати роботу на посилення соціального захисту працівників соціальної сфери; домагатись від органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечення прав і гарантій працівникам соціальної сфери, підняття престижу соціальної роботи.

 -Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо підняття на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму як основи для формування тарифної системи з метою ліквідації зрівнялівки в оплаті праці.

 -Звернутись до керівників обласних державних адміністрацій, обласних рад щодо недопущення скорочення видатків на утримання установ, закладів та організацій соціальної сфери, зокрема на виплату заробітної плати.

 - Домагатись прийняття законопроекту „Про соціальні послуги”(нова редакція) (реєстр. № 4607 від 06.05.2017) з урахуванням пропозицій Профспілки працівників соціальної сфери до цього законопроекту;

 

Обласним радам Профспілки:

-Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства стосовно трудових, соціально-економічних прав працівників підприємств, установ та організацій соціальної сфери.

 -Забезпечити оперативний моніторинг ситуації в трудових колективах з метою вироблення пропозицій щодо тактики дій та прийняття відповідних рішень.

 -Відстоювати інтереси працівників соціальної сфери перед обласними, районими державними адміністраціями, обласними, районими радами, територіальними громадами, зокрема на належне фінансування та оплату праці.

 

 Профспілка працівників соціальної сфери України

 

 

[ Детальніше... ]

Формування бази експертів УС ПГС

Gromadska-sinergiya l

 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та проект «Громадська синергія» пропонує експертам організацій, які входять у систему УС ПГС, взяти участь в опитуванні, що дозволить оцінити експертний потенціал Платформи. На основі отриманих відповідей також буде сформовано базу експертів УС ПГС.

На сьогодні УС ПГС та її робочі групи нараховують близько 250 організацій, що представляють сектори роботодавців, профспілок та інших громадських організацій. Зважаючи на різні сфери діяльності та інтереси, які вони представляють, дуже часто обізнаність організацій-учасниць щодо експертизи колег обмежується рамками тієї робочої групи, до діяльності якої вони долучені.

Опитування дозволить не лише сформувати базу експертів УС ПГС, якою користуватимуться організації-учасниці робочих груп та партнери Платформи, але й оцінити охоплення громадською експертизою напрямів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й сфери, що потребують посилення через залучення до роботи УС ПГС нових громадських організацій.

Крім цього, результати опитування допоможуть проекту «Громадська синергія» більш ефективно сприяти подальшій розбудові експертної спроможності організацій та Платформи в цілому.

База стане орієнтиром для урядових партнерів та медіа, які потребують експертної думки громадськості. І це дозволить експертам донести свої коментарі, бачення та рекомендації до ключових стейкхолдерів та широкого загалу.

З урахуванням наведених під час опитування відомостей УС ПГС прийме рішення про склад бази експертів.

Взяти участь в опитуванні можна за посиланням:  https://goo.gl/n7G4jh

 

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Березень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31