23 травня 2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ. Безпека праці – пріоритет для профспілок

А11

 

Важливі та актуальні питання забезпечення гідних умов та безпеки праці обговорили 23 травня в Києві учасники Національного форуму «Безпека праці в Україні: необхідність якісних змін для кращого захисту життя та здоров’я працівників. Через 100-річчя профспілкового досвіду – до європейських стандартів захисту». Форум відбувся згідно з розпорядженням Голови ФПУ та з нагоди 100-річчя від дня утворення технічної інспекції праці профспілок.

У заході взяли участь представники Мінсоцполітики, Держпраці, Фонду соціального страхування України, Представництва МОП в Україні, інших установ та організацій, що опікуються   проблемами   охорони   праці і
здоров'я, технічні інспектори праці, ветерани технічної інспекції праці, представники профспілок, соціальні партнери.

 

А12

 

З вітальним словом до учасників форуму звернулись Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, ветеран технічної інспекції праці Вячеслав Петров.

Григорій Осовий у своєму виступі зазначив, що основним завданням технічної інспекції праці профспілок, створеної століття тому  Декретом Ради Народних Комісарів «Про заснування інспекції праці», завжди була охорона життя, здоров’я і праці усіх осіб, зайнятих будь-якою господарською діяльністю. Протягом багатьох років технічна інспекція праці профспілок у тісному соціальному партнерстві з різними державними структурами захищала законні права працівників на безпечні робочі місця, сприяла формуванню безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварій на виробництві.

За свою 100-річну діяльність технічна інспекція праці профспілок зазнала чимало змін та перетворень. Змінювалися також її назва ї підпорядкованість. Але головне завдання залишалось незмінним - охорона життя, здоров’я і праці,  зокрема шляхом здійснення заходів з організації технічного нагляду. За невиконання або порушення декретів, постанов та інших актів з охорони праці,  неприйняття відповідних заходів щодо безпеки праці, інспектори мали право притягати винних до суду, а також накладати на них грошове стягнення. Причому вони мали право вільного доступу в будь-який час не тільки до усіх робочих місць, а також до місць відпочинку і житла трудящих та їх сімей.

 

А1

 

Інспектори праці обирались Радами профспілок та загальноміськими або окружними страховими касами за їх згодою. Спочатку інспекція праці була підпорядкована Народному комісаріату праці та його місцевим органам.

З вересня 1933 року всі кадри органів праці, в тому числі і інспекції праці, а також соціального страхування,  були передані до Всесоюзної центральної ради професійних спілок, на яку  було покладено загальне керівництво інспекціями праці, а на місцях – на місцеві ради професійних спілок. Було також визначено, що інспекція праці повинна будуватися за галузевим принципом при усіх центральних комітетах профспілок та їх місцевих органах, а правила і норми з техніки безпеки та виробничої санітарії встановлюються відповідними ЦК профспілок за узгодженням із заінтересованими відомствами.

У 1977 році інспекція праці була перейменована в технічну інспекцію праці профспілок. З такою назвою вона працює до цього часу. Протягом багатьох років технічна інспекція праці профспілок України, яка нараховувала понад 1200 осіб, ефективно здійснювала державний нагляд у сфері охорони праці і захищала права працівників у цій сфері.

З введенням в дію 24 листопада 1992 року Закону України «Про охорону праці» та передачею державного нагляду за охороною праці від профспілок до держави вона була значно скорочена і почала здійснювати лише громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про охорону праці та захищати права працюючих на здорові і безпечні умови праці, соціальний захист осіб, які постраждали від нещасних випадків і професіональних захворювань та членів сімей, загиблих на виробництві.

 

А

 

 

Сьогодні, незважаючи на складні соціальні та економічні умови в країні, незначний кількісний склад, технічна інспекція праці перебуває на одній із найважливіших ділянок профспілкової діяльності, продовжує виконувати покладену на неї гуманну функцію захисту життя і здоров’я працівників.

Григорій Осовий наголосив, що основним завданням Федерації профспілок України є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань, здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони та гігієни праці:

-   участь у законотворчій діяльності з питань охорони праці.

 -  здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників, своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту;

- участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників;

- участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

-  організація та проведення навчання з питань охорони праці для представників профспілок;

-  контроль за впровадженням дієвої системи комплексного управління охороною праці;

            У сучасних реаліях для кваліфікованого та професійного захисту прав і інтересів працівників, їм  необхідно об’єднуватись в громадське об’єднання, а саме, в профспілкову організацію, яка є гарантом підтримки у вирішенні нагальних проблем. Профспілки  відіграють  важливу роль у справі  покращення стану безпеки та гігієни праці, виконання вимог і норм з охорони праці, представляють інтереси працівників в комісіях з трудових спорів та судах.

 

А2

 

          З метою реалізації основних принципів політики в сфері охорони праці та соціального діалогу, ФПУ співпрацює з його сторонами за всіма вищенаведеними напрямами діяльності та намагається вирішити основні поставлені завдання.  Одним з таких шляхів є гармонізація  чинного законодавства про охорону праці із законодавством ЄС.

Дуже важливим завданням, яке стоїть перед профспілками та їх соціальними партнерами, підкреслив профспілковий лідер, є легалізація трудових відносин, скорочення обсягів нелегальної праці. Працівник, який отримує зарплату в «конверті», не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. А отже, і права на реальні соціальні пільги та виплати у разі настання нещасного випадку, так як відповідні виплати здійснюються Фондом на підставі реальної заробітної плати, а не «тіньової», яка в деяких випадках буває в рази більше.

         Досягти позитивних результатів в реалізації державної політики в сфері охорони праці можливо лише консолідувавши дії всіх сторін соціального діалогу і суспільства в цілому, при умові пріоритету цього завдання  на рівні з економічним розвитком країни та одночасним впровадженням європейських стандартів гідної і безпечної праці, наголосив Григорій Осовий..

Правонаступницею технічної інспекції праці профспілок стала Держпраці. Тому  під час реформування системи нагляду за охороною праці в Україні багато технічних інспекторів поповнили її лави. На це  у своєму виступі звернув увагу Голова Держпраці Роман Чернега.  Коротко розповівши історію реорганізації органів системи нагляду за ОП, він дещо детальніше зупинився на особливостях здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці у наш час, окреслив основні функції та повноваження Держпраці, назвав сучасні проблеми та охарактеризував можливі перспективи.

 

А3

 

 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Держпраці, підкреслив він,  є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.

Беручи до уваги той факт, що за даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33 % від офіційного ВВП, Держпраці серед інших дієвих інструментів у подоланні незадекларованої праці використовує такий як роз’яснювальна робота – інформування населення про наслідки, які тягне за собою безвідповідальне ставлення до питання працевлаштування, попередження роботодавців про застосування санкцій за порушення законодавства про працю.

На форумі також виступили керівник Департаменту охорони праці ФПУ Юрій Андрієвський, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики Юрій Кузовой,  зав. відділом технічної інспекції праці Департаменту охорони праці ФПУ Тетяна Горюн, менеджер проекту ЄС – МОП в Україні «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання не задекларованої праці» Антоніу Сантуш, ветерани. .

 

А7

 

Під час цього хвилюючого заходу відбулась урочиста церемонія нагородження з нагоди 100 – річчя з дня утворення технічної інспекції праці профспілок. Профспілкові нагороди під бурхливі овації вручив Голова ФПУ Григорій Осовий.

 

А8

 

А10

 

Прес-центр ФПУ  

 

 

 

[ Детальніше... ]

ПРОФСПІЛКИ І ГРОМАДСЬКІСТЬ – ПРОТИ ЧИНОВНИЦЬКОГО СВАВІЛЛЯ

Изображение 11313

 

23 травня під стінами Дніпровської міськради перед початком сесії ради відбулась акція протесту проти політики чиновників щодо освіти і культури міста.

 

         Об’єднавши спільні зусилля, обласні профспілкові організації працівників культури і освіти разом з громадськими організаціями «Правозахисна справа» та «Батьківська рада художніх шкіл м. Дніпро» ось уже кілька місяців протестують проти дій департаменту гуманітарної політики міськради, спрямованих на зменшення фінансування і ліквідацію закладів освіти, культури і спорту, скорочення в них технічного персоналу, підвищення плати за навчання в школах естетичного виховання (причому в рази – з 200-300 грн. до 1200 – 1600 грн., що автоматично зачиняє двері до них для більшості городян).

         У лютому цього року кілька акцій з цього приводу провели освітяни, але влада не відреагувала, продовжуючи скорочення працівників, і тому було вирішено діяти спільно з профспілкою працівників культури і громадськістю, які також були стурбовані цими проблемами.

 

Изображение 11348

 

         Спільно було організовано збір підписів під петицією (її розміщено на сайті міськради), кілька прес-конференцій та інших резонансних заходів громадського впливу на владу.

         Зазначимо при цьому, що хоч чиновники від діалогу й не відмовлялись, намагаючись якось знизити градус кипіння, але ніяких конкретних кроків по виконанню вимог профспілок так і не зробили (за виключенням, правда, заяви якраз напередодні акції мера міста Бориса Філатова про те, що він ветував рішення міськради про збільшення плати за навчання в школах естетичного виховання, зняв розгляд цього питання з черги денної сесії та виніс догану керівнику департаменту). Більше того, розпочався відвертий тиск на профспілковців, активістів-викладачів та керівників закладів.

 

Изображение 11346

 

   І тому в підсумку справа дійшла до масової протестної акції профспілок і громадськості під стінами міськради, яка зібрала більше півтисячі учасників – працівників закладів, профактивістів, батьків дітей та інших небайдужих громадян. Солідарну підтримку діям своїх колег надали своєю участю представники Обласного об’єднання профспілок, профспілки металургів і гірників та інших облпрофорганізацій.

         У своїх виступах голова облпрофорганізації працівників культури Анатолій Яловий, представники міської ради голів профорганізацій освіти - Еліна Кузьменко, Любов Герховська, Людмила Йосипова, громадськості - Михайло Яценко, Сергій Чернявський та інші зажадали від міської влади припинити руйнування в місті системи освіти і культури, яке здійснюється під лозунгом «оптимізації» та економії міського бюджету, і сісти за стіл переговорів з профспілками і громадськістю для вирішення зазначених питань в інтересах мешканців міста, членів профспілок.

 

Изображение 11363

 

         Начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Є.Хорошилов, який виступив на мітингу, намагався заспокоїти пікетувальників, запевняючи їх, що владою вживаються заходи для виправлення ситуації.

       Учасники акції вручили свої вимоги керівникам міста, депутатам міськради, які знаходились в сесійному залі. Насамперед, вони стосуються скасування наказу департаменту гуманітарної політики №29 про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств та припинення протизаконного звільнення працівників і тиску на керівників, припинення практики переводу на самоокупність мистецьких та спортивних шкіл, забезпечення належного їх фінансування.

 

Изображение 11337

 

   За підсумками акції вдалося домовитися про створення робочої групи з представників профспілок, громадськості та департаменту міськради для вирішення зазначених питань і розробки сучасних програм розвитку освіти і культури міста. Свою роботу вона повинна розпочати вже 24 травня.

Хід акції протесту висвітлювали численні представники місцевих і центральних органів масової інформації, профспілкові журналісти.

                     Изображение 11333 1

 

В.Коврига,

зав. прес-центром Дніпропетровського облпрофоб’єднання

[ Детальніше... ]

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В ЦІНАХ КВІТНЯ 2018 РОКУ

1524224701 cont3

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах квітня 2018 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

-  з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору 3 764 грн (без урахування платежів – 3 282 грн);

-  для дітей віком до 6 років – 3 125 грн;

-  для дітей віком від 6 до 18 років – 3 836 грн;

- для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 4 213 грн (без урахування платежів3 391 грн);

- для осіб, які втратили працездатність – 2 772 гривні.

Таким чином, законодавчо встановлений на квітень 2018 року (1700 грн) прожитковий мінімум занижено у 2,2 рази порівняно з його фактичним розміром або на 2 064 грн, а для працездатної особи (1762 грн) - у 2,4 рази або на 2 451 гривню.

 

Розрахунки додаються

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

DSCN6817

 

22 травня 2018 року в Київській міськпрофраді відбулося чергове засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, яке провели перший заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Світлана Устименко, голова Міськпрофради Валентин Мельник та голова СПО роботодавців в м. Києві Андрій Антонюк.

Участь у заході взяли представники Міськпрофради та її членських організацій, які є членами Координаційного комітету.

На порядку денному було розглянуто та обговорено питання:

1. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом посилення взаємодії між соціальними партнерами, які опікуються питанням працевлаштування таких осіб (доповідачі: начальник відділу сприяння працевлаштування Київського міського центру зайнятості Говорун С.О., провідний профконсультант відділу соціальної реабілітації інвалідів Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів Кузьменюк Б.О.).

2. Про організацію зайнятості молоді в м. Києві (доповідачі: начальник відділу сприяння працевлаштування Київського міського центру зайнятості Говорун С.О., директор комунальної установи КМДА «Київський молодіжний центр» Куценко А.С.).

3. Про збереження робочих місць для медичних працівників закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва (доповідач: начальник відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я КМДА Шестерненкова О.С.)

4. Про розгляд питання щодо встановлення тривалості компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих безробітних громадян – внутрішньо переміщених осіб (доповідач: начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості Шурко М.Й.).

Під час обговорення 3 питання виступив заступник голови Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Кубанський С.А., який зокрема зазначив, що в м. Києві не вистачає 6 тис. працівників медичної галузі, щодо вжиття заходів Київською міською профспілкою працівників охорони здоров’я спільно з Департаментом охорони здоров’я КМДА задля недопущення масового скорочення медпрацівників під час реформування галузі.

Начальник Управління праці та зайнятості Департаменту соціальної політики КМДА Соя В.В. поінформував присутніх щодо роботи, яка здійснюється КМДА спільно з територіальними відділеннями райдержадміністрацій стосовно вивчення та аналізу соціально-економічних показників функціонуючих ринкоутворюючих (містоутворюючих) підприємств з метою створення відповідного Реєстру (зазначена робота здійснюється на виконання пункту 8 Протоколу № 1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення від 13.03.2018).

 

DSCN6815

 

DSCN6821

 

DSCN6823

 

 

DSCN6829

 

DSCN6835

 

DSCN6841

 

 

Київська міська рада профспілок

[ Детальніше... ]

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

DSCN6812

 

22 травня ц.р. відбулося засідання Президії Київської міської ради профспілок, яке провів голова Київської міськпрофради Валентин Петрович Мельник.  

 

На порядку денному було обговорення проекту Розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», яким передбачено підвищення з 14 липня 2018 року тарифів на проїзд у міському комунальному транспорті міста Києва до 8 грн за разову поїздку та від 6,5 грн при використанні проїзних.

Участь у засіданні взяли представники КМДА – Яструбинський В.І., радник першого заступника голови з питань цінової політики та Стрижиус О.В., заступник директора Департаменту економіки та інвестицій.  

Під час бурхливого обговорення соціально важливого питання, членські організації, обурені діями столичної влади, висловлювалися категорично проти запропонованого розміру підвищення тарифів.

 

За результатами обговорення було вирішено:

1. Київській міськпрофраді звернутися до суду з вимогою щодо призупинення рішення міської влади стосовно запропонованого підвищення тарифів на проїзд у міському комунальному транспорті.

2. В усіх галузях провести обговорення щодо намірів міської влади підвищити тарифи на проїзд.

3. Провести брифінг, на якому висловити позицію столичних профспілок щодо запропонованого міською владою підвищення тарифів на проїзд в міському комунальному транспорті.

4. Комісії з питань соціально-економічних інтересів і соціального захисту членів профспілок Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» розглянути надані Департаментом економіки та інвестицій КМДА матеріали та розрахунки щодо зміни розміру тарифів на проїзд та вивчити їх економічну обґрунтованість.

5. Питання щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті розглянути на найближчому засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради за участі Сторін соціального діалогу.

6. У разі ігнорування позиції Сторони профспілок та прийняття рішення міською владою підвищити тарифи на проїзд, провести акції протесту.

 

DSCN6792

 

DSCN6800

 

DSCN6807

 

 

 

 

DSCN6802

 

 

Київська міська рада профспілок

 

[ Детальніше... ]

ПРАЦІВНИКИ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ МАЮТЬ ЗНАТИ, ЩО ПРОФСПІЛКА НА ЇХНЬОМУ БОЦІ

АГРОПРОМ

 

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ АГРОПРОМУ ГАННА ЧОРНІЙ:

«ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАВЖДИ БУЛИ НАЙМЕНШ ЗАХИЩЕНОЮ КАТЕГОРІЄЮ.

ХОЧЕМО, ЩОБ ВОНИ ЗНАЛИ, ЩО ПРОФСПІЛКА НА ЇХНЬОМУ БОЦІ»

 

Івано-Франківська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу під головуванням Ганни Чорній провела третє виїзне засідання Ради на базі фермерського господарства «Прометей», яке очолює Орися Книшук. (Землі господарства розташовані на території Коломийського і Снятинського районів).

Це підприємство профактивом вибрано не спроста. Раніше тут була профспілкова організація, на жаль, в часі реформування вона зникла. І, як зазначила Г.Чорній, є проблема в тому, що жодне з нині діючих на Прикарпатті сільгосппідприємств, фермерських господарств не має в своїх колективах профспілкових організацій. Тим часом працівники села завжди були найменш захищеною категорією громадян. Отож, провести засідання Ради виїзним, відкритим, власне мало на меті показати їм, що роль цієї громадської інституції аж ніяк не зменшилася, навпаки: дає чимало важелів для захисту соціально-економічних та трудових прав людей в умовах реформ, можливостей відстоювання своїх інтересів на найвищих рівнях.

В роботі засідання Ради взяв участь та виступив голова новоствореної Матіївецької ОТГ, яка об’єднала 12 сіл, Петро Книшук.

Щоб побачити і почути зблизька

Дорогою до Матіївців профактив профспілки агропрому побував у Коломийському міжрайонному управлінні водного господарства. Керівник управління Ярослав Квас та голова профспілкової організації Євгеній Петрусь показали гостям базу підприємства, умови праці колективу, де працює 107 людей, ознайомили з перспективами розвитку та реформування Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Членів Ради також цікавило виконання Колективного договору, нові напрацювання щодо його подальшого поліпшення. Підсумком розмови була схвальна характеристика спільної роботи профспілкової організації та адміністрації в питаннях соціально-економічного захисту працівників, охорони праці.

Перебування на землях фермерського господарства «Прометей», знайомство з родиною Книшуків, як господарями нового покоління, залишило у профспілчан якнайбільше приємних вражень. Сучасна техніка, нові технології та ідеї, працьовиті люди.

Чи не найбільше цікавила профактив в розмові з фермерами думка господарників щодо ринку землі. Дійшли згоди в розумінні, що одномоментна вигода - продати і мати кошти - для певних людей не може переважати над загальним державним інтересом.

«Оренда земель і виплата її власникам паїв в натурпродукції чи коштами – наразі найбільш прийнятна форма землекористування» ,- висловила свою думку О.Книшук.

Зауважимо, Всеукраїнська профспілка агропромівців останніми роками разом з депутатами Верховної Ради, які мають державницькі позиції, активно протистоять багаторазовим спробам олігархату зняти мораторій на продаж земель сільгосппризначення, бо розуміють наслідки процесу в умовах беззаконня.

За профспілками майбутнє

Головним питанням порядку денного засідання Ради було – «Про роботу та завдання профспілок по збереженню соціально-економічних прав та гарантій членів профспілки агропромислового комплексу в умовах державного реформування».

До честі голові, Ганна Чорній свою доповідь побудувала досить вдало, розповівши про діяльність з найгостріших нині для профспілок питань як на рівні ФПУ, Ради профспілок області, так і конкретно в організації профспілки агропрому. Цифри і факти щодо шалених утисків та дій влади й роботодавців-олігархів переконливо свідчили, що порятунок людей праці - консолідація зусиль. Виняткове значення дістає знання законів, уміння аналізувати події і факти, інформаційна діяльність.

Порушила у своїй доповіді Г. Чорній проблему трудової міграції найактивніших членів суспільства, освіченої молоді, особливо ж - працівників робітничих професій. Тому вже зараз гостро відчутна нестача кваліфікованих працівників, у т.ч. в сільському господарстві.

До агропромівської профспілки належать профільні коледжі та ліцеї, відтак багато учнівської й студентської молоді, яка навчається тут. На жаль, в пошуку гідних робочих місць та заробітку випускники цих закладів їдуть у світи, перекваліфіковуються, або безробітні. (При слові, О.В. Книшук запросила молодих фахівців до праці в своєму господарстві).

Надзвичайно важливою справою для профспілок, як підкреслила доповідач, стає питання мотивації членства, як і необхідність не послабити профспілчанські активи в процесі реформування, створення ОТГ. Важливу роль в цьому відіграють Колективні договори, які покликані всіляко заохочувати працівників, поліпшувати соціально-економічний захист працівників.

Чи здатні профспілки сьогодні об’єднувати суспільство, бути стримуючим бар’єром в наступі на права працівників? – Однозначно. Інакше б не було такого тиску з боку влади на них, відбирання майна, дискредитації, переслідування активістів.

Виступ Орисі Володимирівни та Петра Васильовича Книшуків з цих питань був також більш, ніж конкретним: «За профспілками майбутнє». Вивчивши більш детально, як впливає Колективний договір на захист соціально-економічних прав працівників, які форми стимулювання адміністрація може використовувати, О. Книшук дуже позитивно висловилася за таку форму захисту людей.

Рада прийняла Постанову щодо своїх подальших дій, серед яких головним є те, щоб використовувати всі надані законом можливості для захисту та відстоювання прав людини праці; захисту профспілкових активістів від утисків та переслідувань; участь в акціях протесту, активізацію роботи з молоддю, навчання і просвітництво щодо ролі профспілок в сучасному громадянському суспільстві, міжнародний досвід.

 

АГРОПРОМ 2

 

Агропром 3

 

З виступу Г.Чорній:

 

  • «Запропоновані Урядом реформи не знаходять підтримки з боку профспілок, як такі, що розроблені без участі соціальних партнерів, з грубим порушенням законодавства України та Генеральної угоди, без урахування позиції профспілок.
  •  
  • Запропоновані владою моделі «підтримки» сільгосппідприємств запустили ланцюгову реакцію соціально-економічних проблем.
  •  
  • Агропромисловий комплекс був і залишається важливим сектором економіки нашої держави, де зосереджена третина виробничих фондів, де працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарстві, де виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третини національного доходу, де формується 70 відсотків роздрібного товарообігу.
  •  
  • В процесі постійного і в основному невдалого реформування аграрного сектора економіки держави лише торік профспілка АПК втратила 70 тис. членів. Станом на 1 січня 2018 року вона об’єднує 500 тисяч профспілчан.
  •  
  • В обласній профспілці АПК – 4452 члени, що на 98 членів менше, як у 2016 році».

 

Марта Павлишин,

м.Івано-Франківськ

 

 

 

 

 

 

[ Детальніше... ]

З думкою про майбутнє…

27379720267 7038e76c70 z

 

У Черкаському державному технологічному університеті відбувся форум «Вчись, працюй, живи на Черкащині».

Ідея проведення заходу належить керівництву вищого навчального закладу (ректор Григор О.О.) та підтримана органами державної влади, профспілками, роботодавцями, освітянською спільнотою.

Мета заходу: ознайомлення учнів шкіл та студентів навчальних закладів із можливостями підприємств області в наданні робочих місць, кар’єрного росту.

Вітаючи учасників форуму, голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко наголосив на важливості відновлення економіки країни, зокрема економіки Черкащини: «Відновлення економіки нагальне. Необхідно відповідально підходити до аналізу потреб ринку праці, підвищувати рівень заробітних плат та умов праці, надати людям можливість реалізуватися. Вірю у те, що випускники знайдуть гідне місце праці і піднімуть економіку нашої держави та благополуччя власних родин».

На форумі проведена презентація освітніх закладів та підприємств, учасники мали змогу ознайомитись із перспективними планами соціально-економічного розвитку краю.

Відбулася панельна дискусія щодо ринку праці, підготовки фахівців, закріплення випускників на вітчизняних підприємствах.

За результатами обговорення прийнята резолюція до органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

27379752637 90d1b7ee4e z

 

 

27379753217 08d9593c84 z

 

42250192901 6aedc7566c z

 

 

 

Федерація профспілок Черкаської області

[ Детальніше... ]

ВРЯТУЮТЬ БІЛЬШЕ ЖИТТІВ

Изображение 11298

 

 

Черговий гуманітарний вантаж з США вартістю 740 тис. доларів в рамках гуманітарного проекту «Підтримка лікарень України» надійшов 22 травня до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова, яка всі ці останні роки допомагає пораненим в ході боїв на Донбасі українським воїнам (а їх тут пройшло через руки лікарів – членів профспілки медиків понад 2 тисячі).

На кошти, зібрані нашими співвітчизниками, що живуть в США, та простими американцями (засновники проекту – Віталій Дубіль-молодший та Павло Федоренко), цього разу були закуплені та доставлені більше десятка одиниць медичного обладнання, за розвантаженням якого спостерігав і представник профспілкових ЗМІ. Найнеобхіднішим серед них є унікальний електронно-оптичний перетворювач, який дозволяє робити рентген прямо під час операції в трьох площинах і одразу виводячи збільшені знімки на екран, а це, в свою чергу, допоможе якісно і швидко ставити діагноз (особливо при операціях на пошкоджених кістках і суглобах) і виконувати високоточні хірургічні втручання дуже оперативно і без крововтрати.

Голова обласної ради Гліб Пригунов, який був присутнім під час передачі гуманітарного вантажу медичному закладу, зазначив, що завдяки реалізації зазначеного проекту протягом останніх чотирьох років вдалося значно поліпшити оснащення необхідною сучасною апаратурою та медобладнанням насамперед ОКБ ім. Мечникова, військового шпиталю та інших медзакладів Дніпра, які надають допомогу нашим пораненим воїнам. Він подякував Віталію Дубілю-молодшому та іншим українцям Америки за виявлені у ці важкі часи для нашої країни високий патріотизм та благородну безкорисливість.

За словами головного лікаря ОКБ ім. Мечникова Сергія Риженка, доставлене обладнання одразу ж буде включене у роботу по врятуванню життів наших воїнів, більшість яких мають дуже важкі кульові та осколкові рани. Важливо, що цього разу комплектування гумвантажу проводилось за конкретним замовленням мечниківців, які просили надати найнеобхідніше для них обладнання.

Зазначимо, що налагодженню зв’язків з українцями в США, організації та реалізації гуманітарного проекту допомоги лікарням нашого прифронтового регіону активно посприяла президія Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (голова – Віталій Дубіль). Наразі, це вже був четвертий вантаж з-за океану (загальна їх вартість – 2,4 млн. доларів), що був розподілений для лікарень Дніпра, Києва та Запоріжжя, які лікують воїнів.

І ця вкрай важлива робота буде продовжена.

 

Изображение 11283

 

Изображение 11290

 

Изображение 11292 

 

Изображение 11294

 

Изображение 11300

 

Изображение 11306

 

В.Коврига,

зав. прес-центром

Дніпропетровського облпрофоб’єднання

[ Детальніше... ]

НА ЧАСІ. Моніторингова місія ОБСЄ побувала у Закарпатській облпрофраді

P1160809

 

В Закарпатській облпрофраді побувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (Івано-Франківське відділення). Під час зустрічі з головою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком було обговорено широкий спектр питань, зв’язаних з діяльність профспілок щодо захисту соціально-економічних прав спілчан та своїх майнових прав.

 

Зокрема, членів моніторингової місії ОБСЄ Мод Йохансон та Доріна Фазлі цікавили питання зайнятості, створення нових робочих місць, оплати праці, соціального діалогу профспілок з органами влади і роботодавцями, укладання колективних договорів, надання пільг і гарантій працюючим тощо. В ході взаємозацікавленої розмови профспілковий лідер області аргументовано висловив позицію профспілок Закарпаття з усіх цих питань, використовуючи приклади, що стосуються нашого краю.

Оскільки Закарпатська обласна рада профспілок нині привертає увагу міжнародної спільноти, Володимир Фленько охарактеризував сьогоднішню ситуацію жорсткого протистояння між профспілками та Закарпатським окружним адміністративним судом за право власності на будівлю профспілок в м. Ужгороді на пл. Народній, 5, навівши конкретні факти судового свавілля і наступу на майнові права профспілок.

Членів моніторингової місії ОБСЄ було поінформовано, що понад 2 тисячі спілчан Закарпаття разом з делегаціями профспілок з інших областей вийшли на попереджувальну акцію протесту профспілок 16 травня в м. Ужгороді, на якій вимагали відміни розпорядження Кабміну від 29.03.2017р. №221-р про передачу будівлі профспілок до сфери управління Державної судової адміністрації. У разі невиконання цих вимог профспілки Закарпаття ініціюватимуть проведення в областях України та м. Києві профспілкових акції протесту за недовіру уряду, що зазначено у Резолюції акції.

На підтримку вимог профспілок Генеральний секретар Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО) Ян Віллем Гаудріаан у листі до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу конфлікту в Ужгороді, просить «повідомити нам про заходи, яких Ви вживаєте з метою забезпечення того, щоб Україна була країною, у якій відправляється правосуддя відповідно до Цілей сталого розвитку (незалежне державне управління та правосуддя), Угоди про асоціацію між країною та ЄС та так званих ключових завдань Східного партнерства».

Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформуватимуть відповідні структури про ситуацію в профспілках Закарпаття.

На фото:

- під час розмови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з головою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком (крайній праворуч).

- члени моніторингової місії (зліва направо): Мод Йохансон, Анатолій Козач, Дорін Фазлі.

 

 P1160807


Фото автора

Сергій Баранчиков,

завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

[ Детальніше... ]

НА ЧАСІ. Моніторингова місія ОБСЄ побувала у Закарпатській облпрофраді

P1160809

 

В Закарпатській облпрофраді побувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (Івано-Франківське відділення). Під час зустрічі з головою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком було обговорено широкий спектр питань, зв’язаних з діяльність профспілок щодо захисту соціально-економічних прав спілчан та своїх майнових прав.

 

Зокрема, членів моніторингової місії ОБСЄ Мод Йохансон та Доріна Фазлі цікавили питання зайнятості, створення нових робочих місць, оплати праці, соціального діалогу профспілок з органами влади і роботодавцями, укладання колективних договорів, надання пільг і гарантій працюючим тощо. В ході взаємозацікавленої розмови профспілковий лідер області аргументовано висловив позицію профспілок Закарпаття з усіх цих питань, використовуючи приклади, що стосуються нашого краю.

Оскільки Закарпатська обласна рада профспілок нині привертає увагу міжнародної спільноти, Володимир Фленько охарактеризував сьогоднішню ситуацію жорсткого протистояння між профспілками та Закарпатським окружним адміністративним судом за право власності на будівлю профспілок в м. Ужгороді на пл. Народній, 5, навівши конкретні факти судового свавілля і наступу на майнові права профспілок.

Членів моніторингової місії ОБСЄ було поінформовано, що понад 2 тисячі спілчан Закарпаття разом з делегаціями профспілок з інших областей вийшли на попереджувальну акцію протесту профспілок 16 травня в м. Ужгороді, на якій вимагали відміни розпорядження Кабміну від 29.03.2017р. №221-р про передачу будівлі профспілок до сфери управління Державної судової адміністрації. У разі невиконання цих вимог профспілки Закарпаття ініціюватимуть проведення в областях України та м. Києві профспілкових акції протесту за недовіру уряду, що зазначено у Резолюції акції.

На підтримку вимог профспілок Генеральний секретар Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО) Ян Віллем Гаудріаан у листі до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу конфлікту в Ужгороді, просить «повідомити нам про заходи, яких Ви вживаєте з метою забезпечення того, щоб Україна була країною, у якій відправляється правосуддя відповідно до Цілей сталого розвитку (незалежне державне управління та правосуддя), Угоди про асоціацію між країною та ЄС та так званих ключових завдань Східного партнерства».

Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформуватимуть відповідні структури про ситуацію в профспілках Закарпаття.

На фото:

- під час розмови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з головою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком (крайній праворуч).

- члени моніторингової місії (зліва направо): Мод Йохансон, Анатолій Козач, Дорін Фазлі.

 

 P1160807

 

Фото автора

Сергій Баранчиков,

завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Травень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31