15 серпня 2018

ПОРОФСПІЛКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НЕЗАЛЕЖНІЙ ДЕРЖАВІ

Сьогодні напередодні 27- річниці набуття Україною незалежності, варто пригадати той шлях, який пройшов національний профспілковий рух, створивши найпотужніше громадське об’єднання – Федерацію профспілок України.

 

На зорі незалежності

 

Рішення про утворення ФНПУ прийнято 6 жовтня 1990 року на Установчому з’їзді. Декларацію про утворення ФНПУ підписали представники 25 профспілок, а також 24 регіональні профоб’єднання. Нині ФПУ об’єднує 69 членських організацій, серед яких 44 всеукраїнські профспілки та 25 регіональних профоб’єднань, загальною чисельністю понад 5 млн. членів.

Суттєва трансформація профспілкового руху розпочалася після проголошення незалежності України. На II (позачерговому) з'їзді ФНПУ, який відбувся у листопаді 1992 р., було ухвалено рішення щодо перейменування у Федерацію профспілок України, затверджено Статут Федерації і перший політичний документ у нових умовах – Програму професійних спілок України, яка передбачала:

        - «роздержавлення» профспілок, співпрацю з державою на паритетних принципах, а за необхідності – й перехід до «опозиції»;

- проголошення «нейтралітету» профспілок щодо політичних партій, рухів, об’єднань та організацій і співробітництво з ними лише з питань соціально-економічного захисту інтересів людини праці;

- визнання захисної функції профспілок – головним напрямом їхньої діяльності.

 

Соціальне партнерство

 

З перших років незалежності ідеологія соціального партнерства була проголошена основою взаємовідносин уряду, профспілок та роботодавців.

У жовтні 1992 року після проведення спільних консультацій одинадцять найбільших на той час національних профцентрів прийняли Декларацію «Про солідарні дії профспілкових об'єднань». А в лютому 1993 року Указом Президента України Л.М.Кравчука, було створено Національну раду соціального партнерства у статусі постійнодіючого консультативно-дорадчого органу при главі держави до складу якого увійшли по 22 представники уряду, об’єднань роботодавців і всеукраїнських профспілок.

Усвідомлюючи необхідність модернізації існуючої моделі соціального партнерства, 29 грудня 2005 р. Президент України Леонід Кучма Указом «Про розвиток соціального діалогу в Україні» створив новий трьохсторонній орган – Національну тристоронню соціально-економічну раду, що значно розширювало її повноваження.

Важливою віхою став прийнятий 23 грудня 2010 року Закон України «Про соціальний діалог в Україні», робота над яким тривала майже 5 років. ФПУ була ініціатором і активним розробником цього Закону, яким конкретизовано та розширено повноваження НТСЕР, запроваджено принцип репрезентативності профспілок і організацій роботодавців, визначення її критеріїв, що сприяє представництву інтересів реально діючими профспілками.

Найбільш результативною формою соціального діалогу, яка впливає на рівень і якість життя громадян залишається укладення та виконання колективних договорів і угод. Варто зазначити, що вперше колективна угода на державному рівні була укладена ще до проголошення незалежності України та прийняття Закону про колективні договори, 30 квітня 1991 року між Радою Міністрів Української РСР та ФНПУ.

Закон України «Про колективні договори і угоди», прийнятий у 1993 році, законодавчо «закріпивши» основні правила ведення колективних переговорів, надав профспілкам пріоритетне право на ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод, що відповідає вимогам Конвенції МОП № 98.

 

Наша боротьба

 

Захищаючи права й інтереси працівників, ФПУ використовує весь арсенал засобів боротьби за права трудящих, включаючи страйки й всеукраїнські акції протесту. 1992-1994 рр. були періодом колапсу економіки. Це тисячі страйків і масових протестних акцій організованих профспілками, походи шахтарів, початок самоствердження профспілок як самостійної політичної сили з якою вимушена рахуватися влада.

1996 року фундаментальні права профспілок в Україні були визначені Ст. З6 Конституції України, якою встановлено, що громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, а ст. 44 гарантується право громадян на страйк.

Після тривалого протистояння профспілок і Уряду, а також узгодження позицій Сторін в 1998 році був прийнятий Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Завдяки принциповій позиції ФПУ із законопроекту виключена норма про право роботодавця застосовувати локаут у відповідь на страйк працівників. А із проекту Трудового кодексу - норма про право роботодавця переводити працівника на інше підприємство, і навіть в іншу місцевість.

Були й політичні акції, зокрема, ініційована ФПУ в 1994 році акція за дострокове припинення діяльності Верховної Ради України, як неспроможною належним чином на законодавчому рівні вирішити питання про соціальний захист населення; за відставку прем'єр-міністрів в 1993 і 1997 роках у зв'язку з грубим порушенням урядом домовленостей з профспілками про виконання Генеральної угоди та наступу на права трудящих.

У зв'язку з порушенням законодавства про працю, невиконанням норм Генеральних угод ФПУ чотири рази безпосередньо вступала у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України та двічі у 2015 році як суб’єкт СПО об’єднань профспілок при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) з Кабміном та колективного трудового спору (конфлікту) з СПО стороною роботодавців.

ФПУ єдина громадська організація України, яка домоглася діалогу з Міжнародним валютним фондом. Після проведеного в 2009 році пікетування Представництва МВФ на знак протесту проти руйнування національної системи соціального захисту - профспілки почули. Більше того, з метою розв'язання спірних питань відбувся прямий телеміст між центральним офісом МВФ у Вашингтону і його Київським представництвом за участю ФПУ. Почалося проведення консультацій.

У 2014-2016 роках за уряду Арсенія Яценюка був повністю згорнутий соціальний діалог. Профспілки єдиним фронтом виступили проти скорочення фінансування соціальних програм і урядової політики «затягування пасків». У цей період відбулася 5-тисячна акція протесту під Кабміном, 10 тис. спілчан вийшли під парламент відстоювати конституційні права громадян у Держбюджеті, активно виступали шахтарські колективи, вимагаючи повного погашення боргів по зарплаті. Профспілки висунули уряду Трудовий ультиматум. 2017-2018 рр. – це період підготовки і прийняття парламентом освітянської, пенсійної, судової реформ і найбільш проблемної – реформи охорони здоровя, що вивів на вулиці галузеві профспілки, які за підтримки ФПУ, територіальних профоб’єднань проводили широкомасштабні акції на захист соціальних прав працівників. Підвищення цін на газ і тарифів на ЖКГ здійняло протестну хвилю по всій Україні.

 

Соціальний захист

 

ФПУ стала активним учасником створення системи соціального захисту населення. Закон про оплату праці, прийнятий 24 березня 1995 року, врегулював питання оплати праці на державному рівні, а також запровадив договірну гарантію І тарифного розряду на національному рівні та офіційно встановив розмір мінімальної заробітної плати на рівні не нижче офіційного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Прийнятий у 2012 році закон про зайнятість населення та затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року дозволило увібрати найкращу практику сприяння зайнятості населення.

У сучасних умовах ФПУ вдалося домогтися підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років та Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016–2017 роки, цілями і завданнями яких є скорочення масштабів бідності, забезпечення повної, продуктивної, безпечної зайнятості з гідною оплатою праці.

З 2001 р. завдяки зусиллям профспілок започаткована і діє досить ефективна система загальнообов’язкового державного соціального страхування. Багато зусиль профспілковою стороною було докладено для становлення об’єднаного Фонду соціального страхування, який у 2017 році розпочав повноцінно працювати.

 

Бюджетний процес

 

Профспілки в якості сторони бюджетного процесу в рамках НТСЕР створили постійно діючу тристоронню робочу групу з проведення консультацій на всіх стадіях запровадження бюджету. Завдяки активній профспілковій позиції впродовж 2016 року вдалося домогтися збільшення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій (мінімальних заробітної плати та пенсії, прожиткового мінімуму) на 16,1% проти запланованих 12,4%, посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС – на 20%. Під тиском профспілок, з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено вдвічі – до рівня фактичного прожиткового мінімуму (3200 грн). Вперше за 3 роки зросла реальна заробітна плата.

За активного сприяння профспілок для забезпечення конституційного права людини на гідний рівень життя, належний соціальний захист в Україні прийнято закони: 15 липня 1999 року про прожитковий мінімум, 5 жовтня 2000 року про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, 14 вересня 2006 року ратифіковано Європейську соціальну хартію.

 

Пенсійне забезпечення

 

ФПУ протягом всього періоду свого існування брала активну участь у розробці національного пенсійного законодавства та його удосконалення. За цей період реформовано солідарну систему пенсійного забезпечення, збережено пільгові пенсії для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Незважаючи на складний фінансовий стан в державі пенсії поступово підвищуються, збережено пенсійний вік (60 років), скасовано введене раніше оподаткування пенсій та відновлено виплату пенсій в повному обсязі працюючим пенсіонерам. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. В законодавстві закладено основи постійного, починаючи з 2019 року, осучаснення пенсій з урахуванням зростання середньої зарплати в країні та росту індексу споживчих цін на товари та послуги

 

Охорона праці

 

        Із введенням у дію 24 листопада 1992 року Закону України «Про охорону праці» і передачею державного нагляду за охороною праці від профспілок до держави профспілки почали здійснювати лише громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, завдяки якому десятки тисяч громадян убезпечено від каліцтва на робочому місці та інвалідності через професійні захворювання. За ініціативи профспілок стан охорони праці було розглянуто на парламентських слуханнях у листопаді 2011 року,

Європейський вибір

 

VII з’їзд ФПУ, який відбувся 24 березня 2016 року, вніс зміни до Статуту і затвердив Стратегію діяльності ФПУ на 2016-2021 рр. «Європейський вибір», яка відображає новий погляд на суспільний розвиток і будівництво Української держави в умовах орієнтації на європейські цінності. Заходи з реалізації Стратегії спрямовані, в першу чергу, на реалізацію конституційних прав трудящих у сфері праці та гідної її оплати, соціального захисту працівників, модернізації профспілок та ін.

 

Профспілки сьогодні

 

Після драматичних подій 18-19 лютого 2014 року, коли під час активних дій на Майдані Незалежності ми втратили у полум’ї пожежі в Будинку спілок весь інформаційно-технологічний потенціал, ФПУ оперативно, практично з нуля довелося налагоджувати інформаційну роботу.

ФПУ сьогодні – це потужний інформаційний центр впливу щодо захисту законних прав та інтересів працівників. Вона присутня в інформаційному полі країни, проводить свою інформаційну політику через газету «Профспілкові вісті», Офіційний веб-портал ФПУ, сайти і профспілкові ЗМІ членських організацій, активно використовує теле- радіо- ефір на загальнонаціональному і місцевому рівні, соціальні мережі. Проводяться інформаційні кампанії спрямовані на захист законних прав і інтересів працівників у т.ч. майнових.

Завершується відбудова Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

 

Міжнародна співпраця

 

ФПУ активно працює над встановленням та зміцненням зв’язків з міжнародними профоб’єднаннями. У 1993 році був підписаний Договір про співробітництво із Загальною конфедерацією профспілок, а в 1994 році ФПУ увійшла до ЗКП на засадах повноправного членства. IV З’їзд ФПУ одноголосно прийняв рішення про вступ до Міжнародної конфедерації вільних профспілок.

У 2006 році ФПУ стала організацією-засновником нового міжнародного об'єднання профспілок – Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), яка була створена в результаті злиття МКВП та Всесвітньої конфедерації праці. У 2007 році ФПУ виступила засновником Всеєвропейської регіональної ради профспілок МКП.

Сьогодні ФПУ підтримує стабільні партнерські відносини з більш ніж 50 національними профцентрами інших країн.

 

За 27 років Федерація профспілок України стала провідним інститутом громадянського суспільства в Україні, послідовно захищає права і інтереси людей найманої праці в складних соціально-економічних умовах, є активним учасником розбудови соціальної, правової, демократичної держави та європейської інтеграції.

ФПУ є визнаним лідером всього профспілкового руху України, впливовою стороною соціального діалогу на національному рівні, повноцінним учасником європейської та світової профспілкової спільноти.

Юрій Работа

[ Детальніше... ]

АКЦІЯ. ЗАЗІХАННЮ НА ПРАВА МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ – РІШУЧЕ ПРОФСПІЛКОВЕ «Ні!»

 А1

 

«Справедливі судді станьте на захист прав профспілок!», «Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади! STOP корупції!», «За порушення прав профспілок - до відповідальності!», «Хто зазіхає на профспілкове майно, той зазіхає на права мільйонів людей!», «Судді дайте рішуче по руках рейдерам профспілкового майна!». З такими та іншими  гаслами, які говорять самі за себе, вийшли 15 серпня представники профспілок на інформаційну акцію-пікетування Окружного адміністративного суду м. Києва. Вона була проведена на підтримку  Полтавської обласної ради профспілок під час розгляду в суді справи про визнання противоправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13-р «Про передачу будівлі профспілок у Полтаві Генеральній прокуратурі України».

 

А2

Зібравшись біля стін суду, представники Федерації профспілок України, всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, трудові колективи «Укрпрофоздоровниці» та «Укрпрофтуру» рішуче виступили проти свавілля, яке чиниться не лише з відома влади, а самою владою, коли грубо порушуються Конституція і закони України, зокрема право на власність.

Так, за розпорядженнями КМУ у спілчан намагаються відібрати будівлі профспілкових об'єднань на Закарпатті, Полтавщині, в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, у профспілок вилучають навчально-методичні центри у Полтаві, Чернігові, Хмельницькому. У розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування передаються заклади профоздоровниць, дитячо-юнацькі спортивні школи та учбово-спортивні бази, готелі і турбази, інші профспілкові об’єкти.

А1111

Голова Полтавської обласної ради профспілок Леонід Вернигора, представник ФПУ у Верховної Раді України, народний депутат України Сергій Каплін, заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп'ятий, профспілкові активісти наголошували:  зазіхаючи на профспілкове майно влада нехтує правами мільйонів людей, трудівників, кому воно належить, наголошували учасники акції.

«Ми розраховуємо на справедливий суд, який має стати на сторону закону і захистити права профспілок!» - підкреслювали вони.

А9

 

Учасники акції вимагали від суддів дати по руках рейдерам від влади, які використовують своє службове становище і намагаються збагатитися за рахунок простого люду та переступають через конституційну норму верховенства права.

Після нетривалого засідання суду було оголошено, що у зв’язку з тим, що учасникам судового процесу необхідно ознайомитись з наданими документами, які сьогодні надійшли від позивача, оголошено перерву у підготовчому засіданні до 10 вересня ц.р.

 

А7

 «Ми отримали хоч і не велику, але чергову перемогу, -зазначив Леонід Вернигора, - Віримо, що і велика перемога буде за нами, за профспілками, за працівниками, людиною праці».

 А3

 

 

 

А4

А6

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

АКЦІЯ. ЗАЗІХАННЮ НА ПРАВА МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ – РІШУЧЕ ПРОФСПІЛКОВЕ «Ні!»

 А1

 

«Справедливі судді станьте на захист прав профспілок!», «Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади! STOP корупції!», «За порушення прав профспілок - до відповідальності!», «Хто зазіхає на профспілкове майно, той зазіхає на права мільйонів людей!», «Судді дайте рішуче по руках рейдерам профспілкового майна!». З такими та іншими  гаслами, які говорять самі за себе, вийшли 15 серпня представники профспілок на інформаційну акцію-пікетування Окружного адміністративного суду м. Києва. Вона була проведена на підтримку  Полтавської обласної ради профспілок під час розгляду в суді справи про визнання противоправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13-р «Про передачу будівлі профспілок у Полтаві Генеральній прокуратурі України».

 

А2

Зібравшись біля стін суду, представники Федерації профспілок України, всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, трудові колективи «Укрпрофоздоровниці» та «Укрпрофтуру» рішуче виступили проти свавілля, яке чиниться не лише з відома влади, а самою владою, коли грубо порушуються Конституція і закони України, зокрема право на власність.

Так, за розпорядженнями КМУ у спілчан намагаються відібрати будівлі профспілкових об'єднань на Закарпатті, Полтавщині, в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, у профспілок вилучають навчально-методичні центри у Полтаві, Чернігові, Хмельницькому. У розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування передаються заклади профоздоровниць, дитячо-юнацькі спортивні школи та учбово-спортивні бази, готелі і турбази, інші профспілкові об’єкти.

А1111

Голова Полтавської обласної ради профспілок Леонід Вернигора, представник ФПУ у Верховної Раді України, народний депутат України Сергій Каплін, заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп'ятий, профспілкові активісти наголошували:  зазіхаючи на профспілкове майно влада нехтує правами мільйонів людей, трудівників, кому воно належить, наголошували учасники акції.

«Ми розраховуємо на справедливий суд, який має стати на сторону закону і захистити права профспілок!» - підкреслювали вони.

А9

 

Учасники акції вимагали від суддів дати по руках рейдерам від влади, які використовують своє службове становище і намагаються збагатитися за рахунок простого люду та переступають через конституційну норму верховенства права.

Після нетривалого засідання суду було оголошено, що у зв’язку з тим, що учасникам судового процесу необхідно ознайомитись з наданими документами, які сьогодні надійшли від позивача, оголошено перерву у підготовчому засіданні до 10 вересня ц.р.

 

А7

 «Ми отримали хоч і не велику, але чергову перемогу, -зазначив Леонід Вернигора, - Віримо, що і велика перемога буде за нами, за профспілками, за працівниками, людиною праці».

 А3

 

 

 

А4

А6

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

З А Я В А профспілок проти свавілля органів державної влади

 

А 

 

Учасники акції протесту профспілок Полтавщини, всеукраїнські профспілки і територіальні профоб’єднання ФПУ рішуче заявляють: «НІ» свавіллю органів державної влади, які грубо порушили конституційні права профспілок.

Ми обурені:

наступом влади на майнові права спілчан та спробами силового захоплення профспілкового будинку і обласного навчального-методичного центру профспілок у м. Полтаві;

шаленим тиском органів прокуратури на обласне профоб’єднання з метою захоплення власності профспілок, що використовується для здійснення їх статутної діяльності;

намаганнями позбавити профспілкових працівників робочих місць із фактичним виселенням людей на вулицю;

грубим втручанням державних органів у роботу профспілок,

судовими маніпуляціями на користь влади;

порушенням Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», міжнародних норм права і договорів, ратифікованих державою Україна.

За розпорядженнями КМУ та місцевих органів влади у спілчан також намагаються відібрати профспілкові об'єкти на Закарпатті, Івано-Франківщині, в м. Києві, Одеській, Чернівецькій областях, вилучаються навчально-методичні центри профспілок у Полтаві, Чернігові, Хмельницькому.  У розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування передаються заклади профоздоровниць, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально-спортивні бази.

Все це є сучасною формою державного рейдерства!

 

Ми рішуче заявляємо - право приватної власності профспілок гарантовано Конституцією України, має рівні права з державною власністю і тому в жодному разі не може бути захоплене, вилучене, або «націоналізоване» в інтересах осіб, які очолюють владні структури.

 

 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ ВИМАГАЮТЬ:

від Прем’єр-міністра України:

- керуючись принципом верховенства права, а не сили, повернутися до зваженого і конструктивного розгляду майнового конфлікту між профспілками України й органами державної влади;

- скасувати розпорядження КМУ щодо передачі профспілкового майна у м. Полтава в оперативне управління Генеральної прокуратури та про передачу профспілкової будівлі в м. Ужгороді Закарпатському окружному адміністративному суду. Все це призводить до небажаного загострення стосунків між соціальними партнерами і загрожує дискредитацією правової системи в Україні та оголошених правових реформ;

- зупинити свавілля Фонду державного майна України щодо зазіхання на профспілкове майно і вилучення профспілкових навчально-методичних центрів, закладів оздоровлення, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, навчально-спортивних баз, готелів і турбаз та інших профспілкових об’єктів.

від Генерального прокурора України:

- відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що справедливість і повага до Закону залишаються нормою життя в нашій країні;

- відмова ГПУ від посягань на майно профспілок буде дійсно державницьким рішенням, що сприятиме збереженню соціальної стабільності в країні, підвищенню рівня довіри до органів прокуратури.

від суддів:

справедливого рішення суду, яке захистить законні права людей праці, їх професійних об’єднань і профспілкову власність.

Рішення іменем України не може не виконувати місії української Конституції – торжества справедливості та захисту прав людини.

- «Ваша честь» - служіння народові, а не прислуговування владі!

Учасники акції зазначають, що судове рішення для нас стане визначальним моментом: чи є в Україні справедливість і ми досягаємо правди, чи стаємо на шлях боротьби і соціального спротиву при прийнятті несправедливого судового рішення.

Ні  –  рейдерам у прокурорських погонах!

Ні  –  прокурорсько-судовій змові! 

Ні  –  порушенню Конституції!

Ні  –  наступу на права профспілок!

ТАК  –  справедливості і верховенству права в Україні!

 

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Серпень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31