12 вересня 2018

Як здійснюватиметься щорічна індексація пенсій у 2019 році

inx960x640

 

Багато пенсіонерів запитують стосовно порядку здійснення чергового осучаснення (індексації) пенсій, а також коли осучаснюватимуться пенсії – з 1 січня чи з 1 березня 2019 року.

 

З даного питання необхідно звернути увагу на наступне.

Згідно з статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії, призначені за цим Законом, індексувалися відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Крім цього, у період з 2004 по 2013 рік пенсії щорічно з 1 березня підвищувалися на 20 відсотків темпів зростання середньої заробітної плати в країні в попередньому році. У 2014 році була призупинена норма щодо щорічного підвищення пенсій до поліпшення економічної ситуації в країні. І з 2014 року не проводилась також індексація пенсій.

Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» було скасовано індексацію пенсій відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення і введено норми до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо щорічної індексації пенсій. Тобто було відновлено щорічне підвищення пенсії, проте таке підвищення вже названо «індексацією» пенсій. При цьому суттєво змінено сам порядок підвищення (індексації) пенсій.

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щорічна індексація раніше призначених пенсій здійснюватиметься шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Зокрема, при обчисленні пенсій, призначених до 01.01.2018 р. застосовується усереднений показник середньої заробітної плати за 2014 - 2016 роки - 3764,40 грн., а призначених у 2018 році - усереднений показник середньої заробітної плати за 2016 та 2017 роки - 5 377,90 грн.

Пунктом 45 прикінцевих положень зазначеного Закону передбачено, що у 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Тобто, якщо припустімо показник зростання споживчих цін за 2018 рік складе 9% і середня зарплата в країні за цей же період зросте на 25%, то показник середньої заробітної плати, який застосовується для обчислення пенсій, буде збільшено для перерахунку пенсій на 17 % (9х50% + 25х50%).

Чинною редакцією частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не передбачено з якої дати перераховуватимуться пенсії. Визначено, що дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

Нещодавно, 31 серпня ц.р. у Міністерстві фінансів України відбулася зустріч сторін соціального діалогу в рамках обговорення пропозицій сторін до проекту Держбюджету-2019, в ході якої зазначалося, що підвищення пенсій з урахуванням показників зростання споживчих цін та зростання середньої заробітної плати передбачається здійснити з 1 вересня 2019 року.

 

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення ФПУ

[ Детальніше... ]

Профспілки виборюють права держслужбовців

3F9662DD

 

СПО об'єднань профспілок не погоджено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу України».

 

Метою законопроекту є врегулювання деяких питань оплати праці державних службовців відповідно до пріоритетних завдань Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474- р.

Проект не було погоджено через наступне.

За показниками граничних обсягів видатків фонду державного бюджету, що направлені Міністерством фінансів України головним розпорядникам бюджетних коштів листом від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040, визначається, що видатки на оплату праці працівників державних органів у 2019 році залишаються на рівні 2018 року (у 2019 році застосовуються умови оплати праці, встановлені 01.01.2018 року).

Виходячи з викладеного, пункт 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» проекту щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення з 1 липня 2018 року - 1,75, з січня 2019 року - 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, не буде виконано.

Внесення запропонованої проектом зміни до статті 52 Закону України «Про державну службу», якою пропонується надбавку за вислугу років на державній службі встановити на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу, замість 50 відсотків чинної норми, призведе до зменшення розміру заробітної плати державних службовців органів виконавчої влади, оскільки державні службовці, які мають стаж служби більше 11 років, втрачають гарантовані 20 відсотків до розміру посадового окладу.

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Профспілки виборюють права держслужбовців

3F9662DD

 

СПО об'єднань профспілок не погоджено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу України».

 

Метою законопроекту є врегулювання деяких питань оплати праці державних службовців відповідно до пріоритетних завдань Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474- р.

Проект не було погоджено через наступне.

За показниками граничних обсягів видатків фонду державного бюджету, що направлені Міністерством фінансів України головним розпорядникам бюджетних коштів листом від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040, визначається, що видатки на оплату праці працівників державних органів у 2019 році залишаються на рівні 2018 року (у 2019 році застосовуються умови оплати праці, встановлені 01.01.2018 року).

Виходячи з викладеного, пункт 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» проекту щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення з 1 липня 2018 року - 1,75, з січня 2019 року - 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, не буде виконано.

Внесення запропонованої проектом зміни до статті 52 Закону України «Про державну службу», якою пропонується надбавку за вислугу років на державній службі встановити на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу, замість 50 відсотків чинної норми, призведе до зменшення розміру заробітної плати державних службовців органів виконавчої влади, оскільки державні службовці, які мають стаж служби більше 11 років, втрачають гарантовані 20 відсотків до розміру посадового окладу.

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Щодо збереження та розвиток трудового потенціалу України

SAM 2338

 

3 вересня 2018 року в Раді профспілок Івано-Франквської області проведено «круглий стіл» за участю соціальних партнерів, на якому розглянуто рішення Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питання “Про збереження та розвиток трудового потенціалу України”.

 

В заході взяли участь заступник директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації Я.Ульванська, її заступник – начальник відділу з питань оплати праці, соціально-трудових відносин та правового регулювання у сфері праці О.Гринів, голова ради профспілок області І.Басюк, його перший заступник В.Уєвич, заступник голови – виконавчий директор обласного об’єднання організацій роботодавців В.Скригунець, перший заступник директора обласного центру зайнятості Г.Горбаль,начальник головного управління статистики в області О.Бліннікова.

Учасники круглого столу відзначили, що спільні дії соціальних партнерів щодо забезпечення гідних умов праці та збереження трудового потенціалу дали певні результати. Зокрема, за результатами заходів, які вживалися з метою легалізації заробітної плати та зайнятості населення, заробітна плата штатних працівників області у будівельній галузі у липні 2018 року зросла на 53,7 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склала 8195 грн. (по Україні зросла на 26,3% і склала 7893 грн.). Аналогічна ситуація склалась у сфері торгівлі, де темпи зростання заробітної плати працівників вищі, ніж по Україні.

Одночасно, соціальні партнери визнали, що одним з ключових завдань забезпечення гідної оплати праці є її справедлива диференціація відповідно до кваліфікації працівника, обсягу і складності робіт, підвищення долі заробітної плати у валовому продукті, підвищення конкурентоздатності ринку праці та запобігання відтоку з країни кваліфікованої робочої сили.

За підсумками засідання учасники схвалили рішення Національної тристоронньої соціально-економічної ради, а також вважають за необхідне доповнити вищезазначене рішення положеннями, викладеними в окремій позиції Сторони профспілок щодо збереження та розвитку трудового потенціалу.

Також цього дня розглянуто Звернення педагогічного колективу і батьків дітей з порушенням слуху Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради.

 

Заслуховши інформацію заступника директора навчального закладу І.Заліської, ознайомившись з позицією обкому профспілки працівників освіти і науки та галузевого департаменту облдержадміністрації, сторони соціального діалогу області доручили стороні роботодавців підготувати відповідне звернення до обласної ради щодо пришвидшення затвердження та впровадження регіонального плану реформування системи інституційного догляду й виховання дітей з обов’язковим розробленням плану трансформації кожного закладу, проведення комплексного аналізу забезпечення захисту прав дітей та аналізу мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей, відповідно до Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінгету міністрів україни від 09.08.2017 № 526-р.

 

Рада профспілок Івано-Франквської області

 

[ Детальніше... ]

Профспілки Хмельниччини. У ногу з часом

IMG 8827 1

 

Соціальний профспілковий квиток

 

Постановою Президії ФПУ № П-14-20 від 23.03.2018 «Про впровадження соціальної картки члена профспілки» затверджено Календарний план реалізації цільової програми «Розвиток соціальної картки члена профспілки» на 2018-2020 роки.

 

Для ознайомлення з цією профспілковою ініціативою у ФП області відбулася зустріч Голови ФП Хмельницької області Геннадія Харьковського, профлідерів з координатором проекту Дмитром Доріним, директором ТОВ «Центр соціальних послуг» Яною Лунга-Федорович і представником зі страхової компанії «Нафтагазстрах» - партнером Центру Анатолієм Вишневським.

Як наголошували гості, доручення до програми працівнику з сімейним бюджетом, наприклад, у 8000 грн., використання можливостей Соціального профспілкового квитка дозволяє економити щомісяця 600-800 грн. А програми вказаної страхової компанії значно дешевші від інших. Крім того, спеціальний тарифний план «Профспілковий», розроблений у співпраці з оператором «Lifecell», за показником «ціна-якість» і пакетом послуг має певні переваги над існуючими (можете порівняти зі своїм: 40 грн., безліміт в мережі, 3000 Мб інтернету, 100 хв на інші мережі, 50 СМС, соціальні мережі та ВІЗ месенджер – без ліміт).

Та про все – по-порядку.

 

IMG 8826

 

Переваги Соціального профспілкового квитка та послуги

 

Переваги: можливість щоденного заощадження коштів, допомога в непередбачених ситуаціях, актуальність запропонованих сервісів, економія часу, можливість отримання послуг на всій території України, зручність у користуванні, професійний підхід, інформаційна підтримка 24 години на добу 7 днів на тиждень

Послуги:

«Call-центр» - безкоштовна «гаряча» лінія з інформаційного супроводу всіх запропонованих послуг та надання юридичних консультацій у сфері трудових відносин і з різних галузей права - 0-800-210-308.

«Адвокат24» - гарантовано безоплатний виїзд адвоката на місце події у разі загрози життю, здоров’ю, свободі, майну члена профспілки або членів його родини. Ви повідомляєте оператору «Call-центру» (юристу), який зв’язується з адвокатом у вашому регіоні і той терміново виїжджає на місце події. А до приїзду адвоката виконуєте інструкції юриста, отримуєте оперативну фахову допомогу та перебуваєте на безперервному телефонному зв’язку з юристом (дзвінок безкоштовний).

Довідково: без Соціального профспілкового квитка Ви б заплатили звичайному юристу 200 грн. за усну або до 500 грн. за письмову консультацію, адвокату 500 грн. в робочий і 1000 грн. в позаробочий час.

«Лікар онлайн» - можливість звернутись на «гарячу» лінію для отримання безкоштовної консультації лікаря-терапевта.

Довідково: консультація лікаря-приватника поза програмою обійшлася б у 200-300 грн. в робочий і 500-1000 грн. в позаробочий час.

«Допомога в дорозі» - цілодобова можливість для кожного учасника програми звернутися на «гарячу» лінію з будь-якої точки України та отримати інформацію (контактні дані, розцінки, розмір знижки для членів профспілки) про найближчі СТО, АЗС, евакуатори, служби таксі, готелі, кафе тощо.

«Дисконтна програма» - об’єднує партнерів Центру соціальних послуг (торгові точки, підприємства з надання послуг, фізичні особи-підприємці), якими надаються знижки учасникам програми:

- мережі магазинів продуктів харчування, техніки тощо; аптеки; клініки і стоматології; перевізники та СТО; нотаріат та адвокатура; спортклуби та фітнес; ресторани; АЗС; тур агенції; санаторно-курортні заклади; страхові компанії, автосалони; навчальні курси, школи; мережі будівельних супермаркетів.

Довідково: розміщення в готелях системи ПрАТ «Укрпрофтур» членів профспілок та їхніх сімей, які прибули разом з власником Соціального профквитка, здійснюється з використанням знижки від 15 до 20% і 10% - на сезонних туристичних базах Товариства. Знижка від 5 до 20% на оздоровчі послуги в закладах ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

 

Луга-Федорович

 

Етапи реєстрації профспілкового квитка

 

Насамперед, зазначимо, що спершу потрібно звернутися в Центр соціальних послуг (ЦСП) та отримати пакет необхідних документів і, при потребі, інформацію, яка цікавить.

Етапи:

1. Внесення даних в базу центру (надається профорганізацією): назва організації, ПІБ члена профспілки, фактичне місце проживання (область, район, місто, без точної адреси), дата народження, телефон, e-mail (за наявності).

2. Реєстрація в системі – кожному члену профспілки шляхом смс-повідомлення надається: особистий номер члена профспілки, особистий номер профспілкового квитка, ключі від електронного робочого кабінету (логін, пароль).

3. Укладення договору (між ЦСП та будь-якою ланкою профспілки).

4. Активація особистого робочого кабінету члена профспілки (за бажанням):внесення додаткової інформації (фото, посада тощо), активація профспілкової поштової скриньки та внутрішнього месенджера, інтеграція із загальною системою торгових мереж та організацій, що надають послуги; отримання доступу до повної інформації щодо запропонованих послуг та партнерів і умов Програми лояльності.

5. Оплата (здійснюється профспілковою організацією): вартість користування послугами протягом календарного року (плюс вартість профквитка нового зразка) – 40 грн. для одного члена профспілки.

6. Активація профквитка.

7.Виготовлення та передача профспілкового квитка.

 

В перспективі

Найближчим часом планується запровадження нового профспілкового квитка з можливостями платіжної картки (наприклад, зарплатної) на платформі MasterCard. Тобто вона охоплюватиме ще більший перелік послуг та бонусів, або включатиме послуги, обумовлені договором між ЦСП та профорганізацією. В обігу (на вибір) будуть обидва варіанти Соціального профквитка.

Контакти для отримання детальнішої інформації

«Гаряча» лінія – 0-800-210-308

Сайт: www.cesp.pro

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатор проекту Дмитро Павлович Дорін: 093-019-01-53

 

Партнерство у галузі медичного страхування

 

Представник вказаної вище страхової компанії розповів про програми страхування, які включають широкий спектр відшкодування лікарської допомоги застрахованій особі (за місцем проживання) різними ланками медичної галузі при настанні страхових випадків, в тому числі дороговартісні обстеження чи оперативні втручання, ліки. При страхуванні оформляється індивідуальна Картка застрахованої особи. Наприклад, за програмою «Еліт» страховий внесок на рік складає 1800 грн., страхова сума – 100 000 грн., а «Класик» - 1200 і 80 000 грн. відповідно. За словами представника компанії, допомогу можна отримати вже на наступний день після внесення страхового платежу. Наперед зауважуємо, що далеко не у всіх випадках відбуваються страхові виплати. Враховуючи величезний перелік опцій та загальних особливостей програм страхування, наводимо контакті дані компанії, аби кожен член профспілки мав змогу отримати Пам’ятку для застрахованої особи, опис програм страхування або ж конкретні відповіді виключно на ті питання, які турбують на даний час його та його рідних.

Тел.: (044) 220-13-96, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профспілки-1-768x576 


Інформаційний відділ ФП

Хмельницької області

 

[ Детальніше... ]

Профспілки Хмельниччини. У ногу з часом

IMG 8827 1

 

Соціальний профспілковий квиток

 

Постановою Президії ФПУ № П-14-20 від 23.03.2018 «Про впровадження соціальної картки члена профспілки» затверджено Календарний план реалізації цільової програми «Розвиток соціальної картки члена профспілки» на 2018-2020 роки.

 

Для ознайомлення з цією профспілковою ініціативою у ФП області відбулася зустріч Голови ФП Хмельницької області Геннадія Харьковського, профлідерів з координатором проекту Дмитром Доріним, директором ТОВ «Центр соціальних послуг» Яною Лунга-Федорович і представником зі страхової компанії «Нафтагазстрах» - партнером Центру Анатолієм Вишневським.

Як наголошували гості, доручення до програми працівнику з сімейним бюджетом, наприклад, у 8000 грн., використання можливостей Соціального профспілкового квитка дозволяє економити щомісяця 600-800 грн. А програми вказаної страхової компанії значно дешевші від інших. Крім того, спеціальний тарифний план «Профспілковий», розроблений у співпраці з оператором «Lifecell», за показником «ціна-якість» і пакетом послуг має певні переваги над існуючими (можете порівняти зі своїм: 40 грн., безліміт в мережі, 3000 Мб інтернету, 100 хв на інші мережі, 50 СМС, соціальні мережі та ВІЗ месенджер – без ліміт).

Та про все – по-порядку.

 

IMG 8826

 

Переваги Соціального профспілкового квитка та послуги

 

Переваги: можливість щоденного заощадження коштів, допомога в непередбачених ситуаціях, актуальність запропонованих сервісів, економія часу, можливість отримання послуг на всій території України, зручність у користуванні, професійний підхід, інформаційна підтримка 24 години на добу 7 днів на тиждень

Послуги:

«Call-центр» - безкоштовна «гаряча» лінія з інформаційного супроводу всіх запропонованих послуг та надання юридичних консультацій у сфері трудових відносин і з різних галузей права - 0-800-210-308.

«Адвокат24» - гарантовано безоплатний виїзд адвоката на місце події у разі загрози життю, здоров’ю, свободі, майну члена профспілки або членів його родини. Ви повідомляєте оператору «Call-центру» (юристу), який зв’язується з адвокатом у вашому регіоні і той терміново виїжджає на місце події. А до приїзду адвоката виконуєте інструкції юриста, отримуєте оперативну фахову допомогу та перебуваєте на безперервному телефонному зв’язку з юристом (дзвінок безкоштовний).

Довідково: без Соціального профспілкового квитка Ви б заплатили звичайному юристу 200 грн. за усну або до 500 грн. за письмову консультацію, адвокату 500 грн. в робочий і 1000 грн. в позаробочий час.

«Лікар онлайн» - можливість звернутись на «гарячу» лінію для отримання безкоштовної консультації лікаря-терапевта.

Довідково: консультація лікаря-приватника поза програмою обійшлася б у 200-300 грн. в робочий і 500-1000 грн. в позаробочий час.

«Допомога в дорозі» - цілодобова можливість для кожного учасника програми звернутися на «гарячу» лінію з будь-якої точки України та отримати інформацію (контактні дані, розцінки, розмір знижки для членів профспілки) про найближчі СТО, АЗС, евакуатори, служби таксі, готелі, кафе тощо.

«Дисконтна програма» - об’єднує партнерів Центру соціальних послуг (торгові точки, підприємства з надання послуг, фізичні особи-підприємці), якими надаються знижки учасникам програми:

- мережі магазинів продуктів харчування, техніки тощо; аптеки; клініки і стоматології; перевізники та СТО; нотаріат та адвокатура; спортклуби та фітнес; ресторани; АЗС; тур агенції; санаторно-курортні заклади; страхові компанії, автосалони; навчальні курси, школи; мережі будівельних супермаркетів.

Довідково: розміщення в готелях системи ПрАТ «Укрпрофтур» членів профспілок та їхніх сімей, які прибули разом з власником Соціального профквитка, здійснюється з використанням знижки від 15 до 20% і 10% - на сезонних туристичних базах Товариства. Знижка від 5 до 20% на оздоровчі послуги в закладах ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

 

Луга-Федорович

 

Етапи реєстрації профспілкового квитка

 

Насамперед, зазначимо, що спершу потрібно звернутися в Центр соціальних послуг (ЦСП) та отримати пакет необхідних документів і, при потребі, інформацію, яка цікавить.

Етапи:

1. Внесення даних в базу центру (надається профорганізацією): назва організації, ПІБ члена профспілки, фактичне місце проживання (область, район, місто, без точної адреси), дата народження, телефон, e-mail (за наявності).

2. Реєстрація в системі – кожному члену профспілки шляхом смс-повідомлення надається: особистий номер члена профспілки, особистий номер профспілкового квитка, ключі від електронного робочого кабінету (логін, пароль).

3. Укладення договору (між ЦСП та будь-якою ланкою профспілки).

4. Активація особистого робочого кабінету члена профспілки (за бажанням):внесення додаткової інформації (фото, посада тощо), активація профспілкової поштової скриньки та внутрішнього месенджера, інтеграція із загальною системою торгових мереж та організацій, що надають послуги; отримання доступу до повної інформації щодо запропонованих послуг та партнерів і умов Програми лояльності.

5. Оплата (здійснюється профспілковою організацією): вартість користування послугами протягом календарного року (плюс вартість профквитка нового зразка) – 40 грн. для одного члена профспілки.

6. Активація профквитка.

7.Виготовлення та передача профспілкового квитка.

 

В перспективі

Найближчим часом планується запровадження нового профспілкового квитка з можливостями платіжної картки (наприклад, зарплатної) на платформі MasterCard. Тобто вона охоплюватиме ще більший перелік послуг та бонусів, або включатиме послуги, обумовлені договором між ЦСП та профорганізацією. В обігу (на вибір) будуть обидва варіанти Соціального профквитка.

Контакти для отримання детальнішої інформації

«Гаряча» лінія – 0-800-210-308

Сайт: www.cesp.pro

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатор проекту Дмитро Павлович Дорін: 093-019-01-53

 

Партнерство у галузі медичного страхування

 

Представник вказаної вище страхової компанії розповів про програми страхування, які включають широкий спектр відшкодування лікарської допомоги застрахованій особі (за місцем проживання) різними ланками медичної галузі при настанні страхових випадків, в тому числі дороговартісні обстеження чи оперативні втручання, ліки. При страхуванні оформляється індивідуальна Картка застрахованої особи. Наприклад, за програмою «Еліт» страховий внесок на рік складає 1800 грн., страхова сума – 100 000 грн., а «Класик» - 1200 і 80 000 грн. відповідно. За словами представника компанії, допомогу можна отримати вже на наступний день після внесення страхового платежу. Наперед зауважуємо, що далеко не у всіх випадках відбуваються страхові виплати. Враховуючи величезний перелік опцій та загальних особливостей програм страхування, наводимо контакті дані компанії, аби кожен член профспілки мав змогу отримати Пам’ятку для застрахованої особи, опис програм страхування або ж конкретні відповіді виключно на ті питання, які турбують на даний час його та його рідних.

Тел.: (044) 220-13-96, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профспілки-1-768x576 

 

Інформаційний відділ ФП

Хмельницької області

 

[ Детальніше... ]

Чем гордится Президент Эстонии? – тем, о чем постоянно говорят и чего добиваются профсоюзы в Украине

 o2qz1umz.upj

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с речью на открытии осенней сессии єстонского Парламента - Рийгикогу.

 

Из речи президента:

 

Уважаемый председатель и члены Рийгикогу, высокие гости!

В год столетнего юбилея нельзя сказать о нашем государстве лучше, чем это сделал, выступая перед вами, Рейн Таагепера: ”Это государство слишком ”толстое”, поскольку требует относительно численности населения больше чиновников, чем более населенное государство. В то же время, это государство слишком ”тонкое”, поскольку оно все-таки не в состоянии обеспечить все свои особые потребности. Если бы нам не требовалось содержать базирующуюся на собственном языке культуру, то ни один сумасшедший не стал бы создавать такое маленькое отдельное государство. Но у нас есть такая культура. И она настолько сильна, что становится возможным невозможное: государство, которое является одновременно слишком толстым и слишком тонким, но все же функционирующим”.

Как мы сотворили такое чудо? Чем больше я об этом думаю, тем яснее вижу, в чем мы оказались более практичными по сравнению с другими. Оглядываясь на время Конституционной ассамблеи и двигаясь оттуда в наше время, мы видим:

- зафиксированные в Конституции разногласия между различными институциями, что делает управление государством более сложным, но безопасным — никто никогда не сможет продавить свою волю, не учитывая воли других;

- избирательную систему, которая приносит в парламент достаточно много разных взглядов и идей, чтобы все группы общества могли ощущать себя представленными в Рийгикогу;

- закон о денежной реформе, который был рискованным и оригинальным, но в балансе со строгими бюджетными требованиями дал нам безопасные деньги до присоединения к зоне евро;

- налоговую систему, по своей простоте понятную обществу, которое раньше не получало настоящих доходов и не платило настоящих налогов;

- э-государство, а также x-tee на базе общественного и частного сектора;

- эстонский закон об исследовании генов человека и генное хранилище;

- все необходимые нормативы для вступления в Европейский Союз;

- консенсус в отношении доведения расходов на оборону до уровня 2% в то время, когда многие считают этот принцип НАТО бессмысленной формальностью.

О чем нам говорит этот перечень? А о том, что за историей успеха Эстонии стоит не только смекалка наших людей и предприятий, но и, в очень большой степени, мудрость, смелость разных составов нашего Рийгикогу, а также их готовность вести дела иначе, чем принято в международной практике, а иногда и просто модно, или рекомендовано нам заезжими умными головами.

Эстония отличается от других стран именно сметливым и изобретательным законотворчеством. Мы постоянно формировали правовое пространство, способствующее привлечению новых идей и технологий, давая экономике возможность развиваться, людям получать все более высокие доходы, а также принимать участие в мировом технологическом прорыве в такой степени, в какой не смогло этого сделать ни одно другое государство.

Теперь необходимо двигаться дальше и строить. Строить на фундаменте, который хорошо нас держит.

Оглядываясь назад, можно увидеть, что Рийгикогу оставляет своей деятельностью очень ясный след: многообещающее правовое пространство, сформировавшееся в результате разумного законотворчества. Этот след невозможно сразу заметить, постепенно продвигаясь по страницам истории, пока результат не даст о себе знать. Теперь уже дает знать. Только в 33 странах мира средняя заработная плата превышает сегодняшний уровень средней зарплаты в Эстонии.

Государство, без сомнения, делает сегодня вещи, которые никогда не были нужны или больше не нужны, но прекратить их сложно. Наверное, такие действия происходят в сферах влияния каждого министерства. Но мне кажется, что все это ложится на безопасный фундамент нашего государства и остаются между его несущими стенами.

Проблемы проявляются больше в рисунке на обоях, чем в несущих конструкциях. И хотя ясно, что, изменяя несущие конструкции, мы избавляемся и от беспокоящего нас рисунка на обоях, такой подход все же нельзя считать целесообразным. Если рисунок неправильный, надо сменить обои. А то, что держит конструкцию, пусть останется в неприкосновенности. Устройство государства — это хорошо служащая нам традиция, уважающая все демократические принципы, которую нельзя трогать без серьезной причины.

Уважаемый Рийгикогу, желаю и в дальнейшем умения распознавать, что является фундаментом нашего правового пространства, будь то несущая стена, хорошо созданная надстройка или выцветший рисунок на обоях.

Желаю сил и понимания, чтобы обсуждать, могут ли наш безопасный фундамент и несущие стены выдержать такую надстройку, которую подобные нам экономически успешные государства могут себе позволить — то, что мы понимаем в широком смысле слова как государство благосостояния, заботливое государство. Наш ВВП достиг ВВП Финляндии уровня 1994 года. Как мы тогда удивлялись тамошним возможностям создания для своих людей заботливой среды!

Пришло время пожинать плоды вашего труда и труда всего народа Эстонии. На благо всех людей Эстонии. Было бы ужасно сейчас, когда наши возможности в действительности не сильно отличаются от среднего уровня по Европе — 75%, хотя еще на четверть уступают, но все же на близком к среднеевропейскому уровне — начать делить созданное нами трудом и лишениями менее солидарно, чем прежде. Конкуренция относится к сфере экономики, и экономика могла бы оставаться в Эстонии максимально свободной, без ненужных ограничений. Но поддерживающие и развивающие общество блага должны распределяться солидарно.

Образование, здравоохранение, социальная поддержка, защита от насилия и помощь при несчастных случаях — все это должно быть доступно независимо от адреса и уровня заработной платы. Лишь тогда наше общество и его члены смогут справиться с завистливой дрожью от того, что у соседа дела идут лучше. Это утешение — по крайней мере, дети ходят у нас в одинаково хорошие школы и пойдут в прекрасные вузы, операцию на сердце сделает такой же хороший хирург, полиция или пожарная команда приедут ко мне так же быстро, как и к моему богатому соседу.

Неравенство и экономическое расслоение в свободном обществе так же естественны, как и ”страдания” по поводу большой машины соседа или его навороченной газонокосилки. Но в государстве благосостояния, которое дает человеку необходимое для сохранения хотя бы надежды на лучшее будущее, если не для себя, то для детей, зависть, скорее, является ведущей вперед, а не раскалывающей силой. Утрачивается надежда — появляется обида и горечь в отношении своего государства. Тогда каждое решение государства начинает восприниматься как личная обида, и политики не понимают точно, почему именно сейчас налоги уходят в Латвию или просто остаются неуплаченными, потому что Налоговый департамент не может заглянуть в конверт. Дело не обязательно в личном практическом ущербе, оно просто в обиде на свое государство, которая, в свою очередь, ведет к отчуждению. А отчуждение — опять к гневу и злобе, а не к заботе и вниманию.

 Джерело:

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kersti-kalyulajd-tolko-v-33-stranah-mira-srednyaya-zarplata-prevyshaet-ee-segodnyashnij-uroven-v-estonii?id=83624259

 

[ Детальніше... ]

ОФІЦІЙНО. V з’їзд Укрвуглепрофспілки

Изображение 162

 

11 вересня 2018 року у м. Києві відбувся V з’їзд Профспілки працівників вугільної промисловості України.

 

З’їзд заслухав звіт Центрального комітету Профспілки про свою роботу за період з вересня 2013 року по вересень 2018 року, дав оцінку проведеній роботі.

Прийняв звернення до Президента України Порошенка П.О, Голови Верховної Ради України Парубія А.В., до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо кризової ситуації на підприємствах вугільної промисловості України й затвердив Завдання Профспілки (Програму) на наступні 5 років.

На з’їзді були присутні: заступник Міністра вугільної промисловості України Корзун А.В., генеральний директор ДТЕК Тимченко М.В.

У роботі з’їзду взяв участь і виступив Шубін Олександр Олександрович, заступник Голови Федерації профспілок України.

З’їзд переважною більшістю голосів вчергове обрав Турманова Віктора Івановича головою Профспілки.

 

Департамент профспілкового руху та

зв’язків з громадськими організаціями

 

 

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Вересень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30