IMG 1126

 

 

Регіональний навчальний курс для соціальних партнерів країн Центральної та Східної Європи з питань праці та соціальної політики задля гідної праці, підготовлений і здійснений Науково-дослідним департаментом Міжнародної організації праці, відбувся 25-28 вересня 2018 року у м. Будапешт (Угорщина).

Зміст курсу відображав поточну проблематику МОП та її складових з таких питань:

• підвищення обізнаності щодо основних цілей та програм МОП;

• ознайомлення з результатами сучасних наукових досліджень, які мстяться у публікаціях МОП;

• заохочення комплексного підходу до соціально-економічної політики;

• стимулювання міжнаціонального обміну думками та досвідом серед політичного керівництва та потенційного політичного керівництва.

Навчальний курс дозволив учасникам стати дієвими прихильниками праці та порядку денного гідної праці МОП у своїй діяльності. Учасники курсу навчились ідентифікувати та визначати пріоритети дефіциту гідної праці у своїх країнах та стали здатні розробити плани дій з подолання такого дефіциту, заснований на порядку денному гідної праці МОП.

Під час курсу були роз’яснені та обговорені ключові питання та концепція гідної праці, такі як міжнародні трудові стандарти, соціальний діалог та трипартизм, соціальний захист, політика зайнятості, умови праці та інші питання, які стосуються світу праці, а також їх взаємозв'язок.

Курс складався з трьох компонентів: перший – обов'язкова онлайн-фаза у вигляді ознайомлення з електронним вступом до діяльності МОП, яка була завершена до початку курсу, другий – очний тренінг у Будапешті, а третій етап буде присвячений подальшим заходам за результатами заходу.

Навчальний курс відображав основні проблеми МОП та її тристоронніх складових і був присвячений наступним темам:

Міжнародна організація праці. Розширене знайомство з МОП дозволило розширити можливості учасників щодо участі в діяльності МОП на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Ця сесія охоплювала історію організації, її повноваження, основні структури та засоби діяльності. Учасники також були ознайомлені з функціонуванням трипартизму в різних органах організації.

Гідна праця. На цій сесії було розглянуте поняття гідної праці згідно з Декларацією МОП про соціальну справедливість для справедливої ​​глобалізації (2008 рік) та Резолюції про посилення соціальної справедливості шляхом забезпечення гідної праці (2016 рік). Учасники також були ознайомлені зі зв'язками між основними елементами гідної праці та обговорили синергію у вирішенні соціально-економічних проблем.