A 679 433x433-

 

 

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII, яким до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Голос України від 31.12.2016 №251).

Відповідно до статті 6 Закону його дія не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

Отже, у 2017 році Держпраці та її територіальні органи без обмежень здійснюватимуть інспекційні перевірки додержання роботодавцями законодавства про працю та охорону праці.

Варто зауважити, що у прийнятті зазначеного закону саме у такій редакції профспілки внесли свій певний вклад.

Зокрема, 21 січня 2016 року СПО об’єднань профспілок звертався до всіх парламентських фракцій у Верховній Раді з листом за № 01-12/61-СПО, в якому привертав увагу депутатського корпусу на те, що встановлення будь-якого мораторію на проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері праці призведе до прямого порушення норм Конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці в промисловості й торгівлі та № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві. якими передбачено, що інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, що підлягає інспекції.

У зверненні до народних депутатів СПО наголошувало на тому, що дотримання вимог міжнародних актів має особливо важливе значення в контексті виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а саме - приведення національного законодавства у повну відповідність з нормами міжнародного права.

Про неприйнятність встановлення мораторію на перевірки Держпраці представники профспілок також зазначали на комітетських слуханнях на тему «Про реалізацію в Україні конвенцій МОП №81 «Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі» та № 129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві», які відбулися у вересні 2016 року.

 

Правова та технічна інспекція праці