Отримання посвідчень після успішного іспиту Дон обл орг автом

 

ФПУ продовжує системно працювати над підвищенням рівня знань та практичних навичок фахівців профспілок, які опікуються питаннями охорони праці. Сподіваємося, що ні у кого не виникає сумніву, що якісне навчання профактиву з питань охорони праці на всіх рівнях профспілкового руху необхідне для кваліфікованого захисту прав працюючих на безпечну працю, збереження їх життя та здоров’я.

Світ швидко змінюється, виникають нові ризики, пов’язані з умовами праці, зовнішніми та внутрішніми негативними явищами. Тому ми повинні теж змінюватися, постійно вчитися і не боятися змін, бути до них готовими.

З 17 по 27 жовтня 2017 року департаментом охорони праці ФПУ організовано та проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці технічних інспекторів праці та інших представників членських організацій ФПУ на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ.

Протягом двох тижнів слухачі з усіх куточків України одержували знання від найкращих викладачів та фахівців України у сфері безпеки, умов, медицини, гігієни праці, протипожежної безпеки тощо. Високий рівень навчання забезпечили викладачі Міжнародного інституту менеджменту, міжнародні аудитори з систем менеджменту у сфері безпеки і гігієни праці, а також фахівці Держпраці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, викладачі АПСВТ, юристи, технічні експерти з промислової безпеки, керівники та фахівці апарату ФПУ, досвідчені технічні інспекторі праці членських організацій ФПУ.

Темами занять були: основи законодавства з охорони праці, практичне застосування їх норм, поглиблене вивчення особливостей здійснення громадського контролю та захисту прав працівників у сфері охорони праці, ознайомлення з європейськими директивами і міжнародними стандартами, досвідом країн Європи щодо їх впровадження тощо.

 

Аналіз досліджень безпеки робочих місць на Чернигівському півзаводі

 

Важливий напрям навчання – це проведення практичних занять та тренінгів щодо практичного застосування нових міжнародних стандартів, методики оцінки та управління ризиками на робочих місцях, форм та методів роботи профспілок щодо здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про охорону праці, захисту прав працівників у цій сфері, зокрема на пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці, протидії таким протиправним діям роботодавців як приховування нещасних випадків на виробництві або безпідставне їх переведення до категорії не пов’язаних з виробництвом, безпідставне звинувачення потерпілих і таке інше. Однак не менш ціннішим було спілкування та обмін практичним досвідом між самими учасниками семінару.

В рамках семінару 24 жовтня 2017 року за домовленістю з ПРАТ «Укрпрофоздоровниця» його учасники взяли участь у навчанні добровільної пожежної дружини цього закладу, перевірці протипожежного стану адміністративно-господарської будівлі, її прилеглої території, орендованих приміщень, технологічного та інженерного устаткування, засобів протипожежного захисту та планових практичних тренувань з відпрацювання дій у разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуацій. Спостерігали, як проходить учбова евакуація працівників та як злагоджено працює добровільна пожежна дружина цього закладу з локалізації вірогідного осередку пожежі, потім мали інструктаж та практичне заняття із застосування різних типів вогнегасників. Висловлюємо щиру подяку керівництву та працівникам ПРАТ «Укрпрофоздоровниця» за набуті знання та практичні навички з питань протипожежної безпеки, зокрема Мусієнко-Боровику Ю.О. – начальнику відділу КБ – Голові добровільної пожежної дружини, Собченку О.А. – начальнику служби ІГзБ, Дідичу О.П – начальнику служби охорони праці.

 

Участь у роботі комісії ПРА Укпрофооздоровниця первірка стану протипож безпеки 24.10.2017

 

практика на Чернг півзаволі

 

25 жовтня 2017 року відбулось виїзне практичне заняття на Чернігівському Пивзаводі ВАТ "САН ІнБев Україна", під час якого разом з Головою первинної профспілкової організації та представником служби охорони праці проведено практичні заняття щодо оцінки рівня безпеки на робочих місцях, на яких випробували систему Елмері (досвід Фінляндії) в реальних виробничих умовах.

Федерація профспілок України висловлює щиру подяку головному технічному інспектору праці Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Ніценко Л.А. в організації відвідування підприємства ВАТ "САН ІнБев Україна", голові первинної профспілкової організації цього підприємства Колесник С. О., керівнику відділу охорони праці, здоров’я та навколишнього середовища Царику І.М. та інженеру з охорони праці     Остронь С.М. Слухачі дали високу оцінку стану охорони праці на виробництві, культурі безпеки праці та досягнутим результатам у впровадженні відповідних міжнародних стандартів.

27 жовтня 2017 року всі слухачі показали високий рівень знань під час іспиту. За його результатами 36 технічних інспекторів праці та інших представників профспілок отримали відповідні посвідчення, наявність яких підтверджує їх право на здійснення громадського контролю за станом охорони праці, захист прав своїх спілчан на безпечні і здорові умови праці, захисту потерпілих на виробництві, та вирішення інших питань пов’язаних із збереженням життя і здоров’я громадян.

 

Група ТІ на виїзному практичному навчанні Чернигівський Півзавод 25.10.2017

 

Департамент охорони праці ФПУ