А11

 

Важливі та актуальні питання забезпечення гідних умов та безпеки праці обговорили 23 травня в Києві учасники Національного форуму «Безпека праці в Україні: необхідність якісних змін для кращого захисту життя та здоров’я працівників. Через 100-річчя профспілкового досвіду – до європейських стандартів захисту». Форум відбувся згідно з розпорядженням Голови ФПУ та з нагоди 100-річчя від дня утворення технічної інспекції праці профспілок.

У заході взяли участь представники Мінсоцполітики, Держпраці, Фонду соціального страхування України, Представництва МОП в Україні, інших установ та організацій, що опікуються   проблемами   охорони   праці і
здоров'я, технічні інспектори праці, ветерани технічної інспекції праці, представники профспілок, соціальні партнери.

 

А12

 

З вітальним словом до учасників форуму звернулись Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, ветеран технічної інспекції праці Вячеслав Петров.

Григорій Осовий у своєму виступі зазначив, що основним завданням технічної інспекції праці профспілок, створеної століття тому  Декретом Ради Народних Комісарів «Про заснування інспекції праці», завжди була охорона життя, здоров’я і праці усіх осіб, зайнятих будь-якою господарською діяльністю. Протягом багатьох років технічна інспекція праці профспілок у тісному соціальному партнерстві з різними державними структурами захищала законні права працівників на безпечні робочі місця, сприяла формуванню безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварій на виробництві.

За свою 100-річну діяльність технічна інспекція праці профспілок зазнала чимало змін та перетворень. Змінювалися також її назва ї підпорядкованість. Але головне завдання залишалось незмінним - охорона життя, здоров’я і праці,  зокрема шляхом здійснення заходів з організації технічного нагляду. За невиконання або порушення декретів, постанов та інших актів з охорони праці,  неприйняття відповідних заходів щодо безпеки праці, інспектори мали право притягати винних до суду, а також накладати на них грошове стягнення. Причому вони мали право вільного доступу в будь-який час не тільки до усіх робочих місць, а також до місць відпочинку і житла трудящих та їх сімей.

 

А1

 

Інспектори праці обирались Радами профспілок та загальноміськими або окружними страховими касами за їх згодою. Спочатку інспекція праці була підпорядкована Народному комісаріату праці та його місцевим органам.

З вересня 1933 року всі кадри органів праці, в тому числі і інспекції праці, а також соціального страхування,  були передані до Всесоюзної центральної ради професійних спілок, на яку  було покладено загальне керівництво інспекціями праці, а на місцях – на місцеві ради професійних спілок. Було також визначено, що інспекція праці повинна будуватися за галузевим принципом при усіх центральних комітетах профспілок та їх місцевих органах, а правила і норми з техніки безпеки та виробничої санітарії встановлюються відповідними ЦК профспілок за узгодженням із заінтересованими відомствами.

У 1977 році інспекція праці була перейменована в технічну інспекцію праці профспілок. З такою назвою вона працює до цього часу. Протягом багатьох років технічна інспекція праці профспілок України, яка нараховувала понад 1200 осіб, ефективно здійснювала державний нагляд у сфері охорони праці і захищала права працівників у цій сфері.

З введенням в дію 24 листопада 1992 року Закону України «Про охорону праці» та передачею державного нагляду за охороною праці від профспілок до держави вона була значно скорочена і почала здійснювати лише громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про охорону праці та захищати права працюючих на здорові і безпечні умови праці, соціальний захист осіб, які постраждали від нещасних випадків і професіональних захворювань та членів сімей, загиблих на виробництві.

 

А

 

 

Сьогодні, незважаючи на складні соціальні та економічні умови в країні, незначний кількісний склад, технічна інспекція праці перебуває на одній із найважливіших ділянок профспілкової діяльності, продовжує виконувати покладену на неї гуманну функцію захисту життя і здоров’я працівників.

Григорій Осовий наголосив, що основним завданням Федерації профспілок України є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань, здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони та гігієни праці:

-   участь у законотворчій діяльності з питань охорони праці.

 -  здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників, своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту;

- участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників;

- участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

-  організація та проведення навчання з питань охорони праці для представників профспілок;

-  контроль за впровадженням дієвої системи комплексного управління охороною праці;

            У сучасних реаліях для кваліфікованого та професійного захисту прав і інтересів працівників, їм  необхідно об’єднуватись в громадське об’єднання, а саме, в профспілкову організацію, яка є гарантом підтримки у вирішенні нагальних проблем. Профспілки  відіграють  важливу роль у справі  покращення стану безпеки та гігієни праці, виконання вимог і норм з охорони праці, представляють інтереси працівників в комісіях з трудових спорів та судах.

 

А2

 

          З метою реалізації основних принципів політики в сфері охорони праці та соціального діалогу, ФПУ співпрацює з його сторонами за всіма вищенаведеними напрямами діяльності та намагається вирішити основні поставлені завдання.  Одним з таких шляхів є гармонізація  чинного законодавства про охорону праці із законодавством ЄС.

Дуже важливим завданням, яке стоїть перед профспілками та їх соціальними партнерами, підкреслив профспілковий лідер, є легалізація трудових відносин, скорочення обсягів нелегальної праці. Працівник, який отримує зарплату в «конверті», не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. А отже, і права на реальні соціальні пільги та виплати у разі настання нещасного випадку, так як відповідні виплати здійснюються Фондом на підставі реальної заробітної плати, а не «тіньової», яка в деяких випадках буває в рази більше.

         Досягти позитивних результатів в реалізації державної політики в сфері охорони праці можливо лише консолідувавши дії всіх сторін соціального діалогу і суспільства в цілому, при умові пріоритету цього завдання  на рівні з економічним розвитком країни та одночасним впровадженням європейських стандартів гідної і безпечної праці, наголосив Григорій Осовий..

Правонаступницею технічної інспекції праці профспілок стала Держпраці. Тому  під час реформування системи нагляду за охороною праці в Україні багато технічних інспекторів поповнили її лави. На це  у своєму виступі звернув увагу Голова Держпраці Роман Чернега.  Коротко розповівши історію реорганізації органів системи нагляду за ОП, він дещо детальніше зупинився на особливостях здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці у наш час, окреслив основні функції та повноваження Держпраці, назвав сучасні проблеми та охарактеризував можливі перспективи.

 

А3

 

 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Держпраці, підкреслив він,  є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.

Беручи до уваги той факт, що за даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33 % від офіційного ВВП, Держпраці серед інших дієвих інструментів у подоланні незадекларованої праці використовує такий як роз’яснювальна робота – інформування населення про наслідки, які тягне за собою безвідповідальне ставлення до питання працевлаштування, попередження роботодавців про застосування санкцій за порушення законодавства про працю.

На форумі також виступили керівник Департаменту охорони праці ФПУ Юрій Андрієвський, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики Юрій Кузовой,  зав. відділом технічної інспекції праці Департаменту охорони праці ФПУ Тетяна Горюн, менеджер проекту ЄС – МОП в Україні «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання не задекларованої праці» Антоніу Сантуш, ветерани. .

 

А7

 

Під час цього хвилюючого заходу відбулась урочиста церемонія нагородження з нагоди 100 – річчя з дня утворення технічної інспекції праці профспілок. Профспілкові нагороди під бурхливі овації вручив Голова ФПУ Григорій Осовий.

 

А8

 

А10

 

Прес-центр ФПУ