IMG 8676-done

 

Замовлена Федерацією профспілок України та її членськими організаціями монографія «Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні» кандидата історичних наук, співробітника Національної академії наук України – Ярослава Бондарчука вийшла друком у видавництві „Наукова думка” НАН України та надійшла до ФПУ.

 

Автор презентував книгу Голові ФПУ Григорію Осовому.

Робота присвячена комплексному дослідженню документів, що є результатом діяльності профспілок незалежної України. На основі широкого кола джерел, переважна більшість яких вводиться до наукового обігу вперше, досліджено становлення системи соціально-трудових відносин, генезу профспілкового руху України, показано устрій профспілок, окреслено їхню роль у соціально-трудовій сфері та суспільно-політичну діяльність. Проведено джерелознавчий аналіз нормативних документів профспілок і документів, що є результатом співпраці соціальних партнерів — генеральних угод. Встановлено, що досліджувані документи мають історичну цінність і великий інформативний потенціал та є важливим джерелом для об’єктивного висвітлення як становлення системи соціально-трудових відносин, так й історії держави загалом.

 

Довідково:

5 жовтня 2015 р. у готелі «Турист» відбулася презентація даної роботи на засіданні науково-методичної Ради ФПУ. Книга рекомендована до друку Вченою радою Інституту історії Національної академії наук України.

В обговоренні взяли участь – Ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму – В.В. Буяшенко, заступник Голови Федерації профспілок України – Є.М. Драп'ятий, Голова Дніпропетровського об’єднання профспілок – В.П. Дубіль, керівники всеукраїнських профспілок, науковці, представники громадських організацій та політичних партій.

За результатами засідання науково-методичної Ради Федерації профспілок України монографію було рекомендовано використовувати, як у системі профспілкового навчання так і у сучасних дослідженнях сфери соціально-трудових відносин.

З монографією можна ознайомитись у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича, Національній парламентській бібліотеці України.

 

DSC 0142

 

Прес-центр ФПУ