sivBJWRM

 

 

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

На сьогоднішній день кадровий потенціал членських організацій ФПУ нараховує 4893 інспектори праці профспілок, із них 4646 – громадські інспектори праці та 247 – правові (головні правові) інспектори праці.

За інформацією, яка надійшла лише від 21 всеукраїнської галузевої профспілки та 22 територіальних профоб’єднань (із 68 членських організацій ФПУ), за підсумками першого півріччя 2017 року інспекторами праці профспілок проведено 5179 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 4927 юридичних осіб. При цьому виявлено 14139 порушень трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці – 5163, зміни істотних умов праці – 2635, звільнення та переведення – 1545.

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 88 676 осіб.

За звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 499 перевірок додержання трудового законодавства.

Інспектування проводилось також спільно з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (64 спільні перевірки).

З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями було підготовлено та направлено 3247 подань про усунення порушень  законодавства про працю, з яких 1952 – надіслано роботодавцям, а решта  542 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

Із загальної кількості виявлених порушень лише 3661 або 25,9% було усунуто.

У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 332 посадових особи підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 99, дисциплінарної - 219. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», розірвано 6 трудових договорів з керівниками підприємств, із них 3 - у Харківської області, 1 – у Івано-Франківській області та по 1 трудовому договору у сфері ЖКГ та вугільної промисловості відповідно.

Окрім того, за допущені порушення трудового законодавства 13 посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, з них 9 осіб - тільки у Львівській області, 3 – у Запорізькій області та 1 – у вугільній  галузі.

Заслуговують на увагу окремі приклади правозахисної роботи членських організацій, які свідчать про проблеми, що потребують вирішення. Так, за інформацією Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України скорочується з кожним роком кількість не лише планових перевірок, а і кількість самих організацій. З 15 березня 2017 року Профспілка втратила зв'язок з 15-ма своїми організаціями, що розташовані в Донецькій області на непідконтрольній Україні території.

Зокрема, 15 березня п. р. на офіційному сайті СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) з’явилась заява, що власник втратив контроль над своїми підприємствами, що знаходяться в зоні проведення АТО і припиняє там свою господарську діяльність. По всіх підприємствах ТОВ «Метінвест Холдинг» був виданий наказ, в якому працівникам будо запропоновано протягом 16 березня приїхати на територію, підконтрольну Україні, де зареєстровані ці підприємства, для переоформлення трудових відносин. Працівників попередили про те, що у разі нез’явлення за вказаною в наказі адресою буде вважатись, що працівник дав згоду на звільнення за п.1 ст. 36 КЗпП України. І вже 16.03.2017 року усі працівники були звільнені за цією підставою. Деякі отримали трудові книжки, але більшість - ні. Розрахунок з працівниками проведений не був.

Фактично працівники не могли виконати таку умову, навіть якщо б хотіли. За один день отримати дозвіл і переїхати з Донецька чи Єнакієво в Маріуполь фізично не можливо. Тим більше, що підприємство не пропонувало ніяких умов для переїзду на підконтрольну територію.

Аналогічна ситуація і на підприємствах інших власників на непідконтрольній території.

Профкоми, обком та ЦК ПМГУ направляли листи до керівників та власників підприємств з вимогою врегулювати ситуацію. На жаль, більшість із них просто не відповідали. ТОВ «Метінвест Холдинг» надав відповідь на звернення ЦК ПМГУ, в якому вказано, що на підприємствах з’явились невідомі люди, які вимагали перереєструватись на території так званої «ДНР» і працювати по їхніх законах. В разі непокори загрожували фізичною розправою. Тому було прийнято рішення про припинення господарської діяльності на цих підприємствах. Директор по персоналу товариства запевнила, що буде зроблено все можливе для дотримання трудових прав працівників та їх працевлаштування. Як з’ясувалось потім, ніякі заходи вжиті не були. Працівники почали звертатись до Профспілки за допомогою в оформленні звернень та захисту їхніх прав у суді. І вже в суді з’ясувалось, що «дотримання трудових прав працівників» в розумінні  ТОВ «Метінвест Холдинг» - це висновок Торгово-промислової палати, що ця ситуація підпадає під форс-мажор і ніякі виплати (а це розрахунок за відпрацьовані півмісяця, компенсація за невикористані відпустки) проведені не будуть.

Напрочуд швидко суди розглядають ці справи і виносять рішення не на користь працівників. З цього питання вже є рішення судів різних інстанцій, де працівникам відмовлено в отриманні гарантованих Кодексом законів про працю України виплат. Враховуючи, що тільки на підприємствах гірничо-металургійного комплексу це більше 25 тис. працівників, то зекономлена власником сума виплат виходить «кругленька».    

 Слід зазначити, що в судовому порядку вирішувалися також і спори за зверненнями профспілкових організацій. Як приклад, звернення до господарського суду первинної організації профспілки на ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» з позовом про стягнення відрахувань 0,5% від фонду оплати праці за період з 1.06.2016 року по 31.03.2017 року на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

25.04.2017 року рішенням господарського суду Дніпропетровської області відмовлено в задоволенні позовних вимог.

08.06.2017 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду за апеляційною скаргою первинної організації профспілки припинено провадження по справі, оскільки, на думку суду, дані правовідносини не відносяться до господарських спорів. В той же час є ряд рішень, в тому числі і Вищого господарського суду, що ці скарги розглядаються в порядку Господарського процесуального кодексу. Правовим інспектором Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України підготовлена касаційна скарга.

Як відомо, надання безоплатної правової допомоги членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Вказаний напрям роботи передбачає ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано 128924 консультації, підготовлено 6568 різноманітних процесуальних документів.

Кількість членів профспілок, безпосереднє представництво інтересів яких було здійснено, склало 21050 осіб, з них у суді – 3108 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 4066 рішень, переважна більшість яких (3705) стосувалась невиплати заробітної плати. А також було присуджено до стягнення майже 170 мільйонів гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали профспілкові юристи.

Крім того, членськими організаціями ФПУ здійснювалася правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього було розглянуто 1913 проектів, 254 з яких надійшло на розгляд СПО об’єднань профспілок, 171 – від галузевих міністерств та відомств.

З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: було організовано і проведено 3138 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 3274 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 2215 роз’яснень законодавства.

 

Департамент правового захисту