75fc8b4e5bead740c150c4e50615876c

 

    Відповідно до змін, внесених Законом України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», статтю 5 Закону України «Про судовий збір», що встановлює пільги зі сплати судового збору, було викладено в новій редакції, яка не передбачає звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

         Одночасно, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

         Отже, існувала колізія, що призводила до неоднакового застосування закону в частині звільнення від судового збору споживачів і викликала багато питань у звичайних громадян.

         В зв’язку з цим Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) надав свої роз’яснення в листі від 09.08.2017 р. N 93-1517/0/4-17 «Щодо застосування частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00228.html ).

         Згідно з позицією ВССУ, реалізацію споживачем права на судовий захист, складовою якого є наявність пільг щодо сплати судового збору, регулює стаття 22 Закону України «Про захист прав споживачів». Водночас норма статті 5 Закону України «Про судовий збір» не містить вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору. Тому сама по собі відсутність такої категорії осіб у встановленому в зазначеній нормі переліку осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, не може означати, що споживачі такої пільги не мають, оскільки вона встановлена спеціальним Законом, який гарантує реалізацію та захист їх прав.

         Таким чином, при зверненні до суду за захистом прав споживача судовий збір сплачувати не потрібно не тільки в суді першої інстанції, а й в апеляційній та касаційній включно.

 

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ