94ef53ade535ee23117905802126d577658a1554

 

Рішуча заява СПО об’єднань профспілок проти порушення принципу паритетності в управлінні фондами соціального страхування викликала суспільний резонанс. Сторона роботодавців обговорила позицію профспілок на засіданні свого СПО на національному рівні, куди було запрошено Григорія Осового як голову профспілкового СПО і Володимира Саєнка як голову правління Фонду соціального страхування України.

 

Аргументуючи принципову позицію профспілок щодо організації роботи Фондів соцстраху, Г.Осовий згадав про основні засади, закладені у національну систему соціального страхування ще на початку 90-х років. Принциповим є управління Фондами на тристоронній основі, коли профспілки представляють інтереси найманих працівників, роботодавці – бізнесу, а урядовці – держави. За оцінкою профспілкової сторони, саме трипартізм є найбільш прийнятною формою, до того ж успішно випробовуваною в інших країнах.

- Профспілки вважають, що управління за таким принципом є справедливим і дозволяє уникнути спроб «перетягування канату» при прийнятті важливих рішень, - зазначив Г.Осовий. Водночас у роботі Фондів останнім часом спостерігаються деструктивні процеси, коли державна сторона, яку представляє Міністерство соціальної політики України, а інколи й спільно з роботодавцями, фактично відстороняють профспілки від управління у Фондах. Подібне траплялось при затвердженні бюджетів Фондів соцстраху, вирішенні деяких статутних або кадрових питань, зокрема, при призначенні чи звільненні керівництва Фондів. Тому у випадках, коли порушуються норми і правила, ми вимушені привертати увагу громадськості до таких фактів, адже саме профспілки покликані захищати справедливість і законність в трудових відносинах, - підкреслив профспілковий лідер.

Враховуючи те, що ситуація, коли думка однієї сторони, її позиція і аргументовані заперечення не беруться до уваги іншими сторонами, і таке може повторюватись, профспілки вважають, що таким рецидивам потрібно ставити заслон. Подібні дії підривають довіру до сторін соціального діалогу, а також дискредитують саму ідею соціального партнерства. На переконання профспілок, завжди потрібно шукати консенсус при прийнятті рішень, а не у силовий спосіб «продавлювати» їх. Ми категорично проти цього!, - наголосив Г.Осовий.

Голова СПО профспілок закликав роботодавців та урядовців разом з профспілками визначити шляхи подолання ситуації, що склалась, та у подальшому запобігти спробам диктату в управлінні соціальними фондами.

Для цього профспілки пропонують:

- законодавчо відрегулювати норму, коли рішення Фондами соцстраху приймаються не простою більшістю голосів, а шляхом голосування кожної сторони, що дозволить зблизити позиції сторін;

- внести зміни до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою переформовування органів управління у цій сфері двома сторонами: роботодавцями, як платниками ЄСВ, та профспілками, як захисниками інтересів трудящих. Функції держави мають полягати у забезпеченні створення законодавчої регулятивної бази системи соціального страхування та здійсненні нагляду і контролю за надходженням і використанням страхових коштів;

- і третє – не допустити одержавлення майна Фондів, яке було придбано за кошти застрахованих осіб, запобігти протиправній реєстрації цих об’єктів у державну власність. Тому що у подальшому це майно може бути або розпродано, або передано у використання інших державних установ, а це суперечить його призначенню працювати на користь застрахованим особам.

Григорій Осовий привернув увагу присутніх до того, в який спосіб 2015 року при ухваленні Державного бюджету України фактично за підтримки роботодавців було зменшено розмір ЄСВ та скасовано санаторно-курортне лікування для трудящих, а також система дитячого оздоровлення.

– Профспілки виступали проти цього, а тепер очевидним є те, яку велику шкоду спричинило знищення санкуру, - зауважив Голова ФПУ. – Хіба це не наша спільна справа – відновлення трудового потенціалу країни, потреба у кваліфікованих та здорових кадрах? А особливо важливим це стає в умовах демографічної кризи, яку ми зараз переживаємо, та масової трудової міграції, коли нам потрібно боротися за кожне робоче місце! Профспілковий лідер закликав об’єднати зусилля сторін соціального діалогу для відновлення санатрон-курортного лікування та оздоровлення дітей як найважливішої функції соціального страхування.

У підсумку було досягнуто згоди про необхідність створення тристоронньої робочої групи з вирішення проблемних питань роботи Фондів соцстраху та відновлення їх повноцінної діяльності.

 

Прес-центр ФПУ