завантаже

 

У рамках пенсійного реформування в Україні передбачається змінити і систему пенсійного забезпечення для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 передбачено, що Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом (11.10.2017) має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи.

У лютому 2018 року відбулися засідання Робочої групи при Мінсоцполітики, на яких обговорювалися питання, пов’язані з функціонуванням накопичувальної системи, у т.ч. і професійної пенсійної програми. Під час засідань цієї робочої групи представниками ФПУ надавалися пропозиції щодо накопичувальної системи і, крім того, від ФПУ були офіційно надіслані Мінсоцполітики пропозиції до законопроекту щодо запровадження накопичувальної професійної пенсійної програми.

Розроблений Мінсоцполітики законопроект про накопичувальну професійну пенсійну систему розглядався 14 травня ц.р. на засіданні СПО об’єднань профспілок, і було прийнято рішення про непогодження законопроекту, оскільки ним не передбачається участь у професійній програмі працівників, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком (раніше таким працівникам призначалися пенсії за вислугу років); відсутні розрахунки щодо прогнозних розмірів пенсійних виплат; не визначено гарантії збереження пенсійних коштів та має інші недоліки.

Законопроектом передбачається, що за працівників, які не досягли 35 років, та які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, починаючи з січня 2019 року підприємства сплачуватимуть додаткові розміри єдиного соціального внеску (за списком №1 – 15%, списком № 2 – 7 %) до недержавних пенсійних фондів. При досягненні пільгового пенсійного віку працівникам призначатимуться пенсійні виплати виходячи із наявної суми накопичень з урахуванням інвестиційного доходу. За працівників старше 35 років, які працюватимуть на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, підприємства також сплачуватимуть додаткові розміри єдиного соціального внеску (за списком №1 – 15%, списком № 2 – 7 %), але вже до Пенсійного фонду, і пенсії для таких працівників призначатимуться Пенсійним фондом України.

13 червня ц.р. відбулася робоча зустріч за участі представників всеукраїнських профспілок і Мінсоцполітики з обговорення зауважень, висловлених профспілками до законопроекту. За результатами такого обговорення Мінсоцполітики доопрацювало окремі положення законопроекту, які, на жаль, не вирішують порушених профспілками проблем. Про це і було повідомлено Мінсоцполітики, зокрема зазначено, що:

- виключення із законодавства норм щодо призначення пенсій за вислугу років є незаконним і безпідставним. Рекомендаціями Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 23.05.2018 рекомендовано Кабінету Міністрів України при запровадженні професійної пенсійної системи передбачити категорії осіб, які користувалися правом на пенсію за вислугу років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» та проведення широкого обговорення основних положень законопроекту із сторонами соціального діалогу з метою врахування прав та інтересів працівників. Тому законопроектом необхідно: 1) передбачити достроковий вихід на пенсію осіб, які на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 №2148 працювали на посадах (роботах), які давали право на пенсію за вислугу років, але не мають повної вислуги років; 2) для осіб молодше 35 років, які працюють на посадах (роботах), що давали право на пенсію за вислугу років, передбачити участь у накопичувальній професійній пенсійній програмі;

- профспілкова сторона пропонує визначити розміри внесків до накопичувальної професійної пенсійної програми виходячи з того, що вони мають забезпечити розміри пенсійних виплат на рівні не нижчому від розміру пенсій, які призначаються у солідарній системі за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надати сторонам соціального діалогу відповідні розрахунки;

- світовий досвід свідчить про наявність гарантій збереження пенсійних коштів у накопичувальній системі. Це створення різних гарантійних фондів, гарантії мінімальної пенсійної виплати, гарантії забезпечення повернення сплачених страхових внесків за їхньою номінальною вартістю, гарантовані відсотки на рівні інфляції, що гарантує повернення сплачених внесків за їхньою реальною вартістю, забезпечення дохідності, наближеної до середньоринкової, кошти з державного бюджету тощо. Зважаючи на те, що страхові внески до накопичувальної системи (у т.ч. професійної пенсійної програми) є обов’язковими, потрібно передбачити належні гарантії збереження накопичених коштів. В умовах високого рівня інфляції в Україні та нестабільності економіки, проблем зі стабільністю банків є багато ризиків для функціонування цієї системи та збереження внесків працівників.

Звернено увагу й на інші проблемні питання законопроекту.

18 липня ц.р. на адресу СПО об’єднань профспілок надійшла інформація від Мінсоцполітики щодо розрахунків пенсійних виплат у накопичувальній професійній пенсійній програмі (додаються). Детальний аналіз, на жаль, неможливо зробити, оскільки невідомі параметри, які закладалися для проведення цих розрахунків, зокрема темпи зростання заробітної плати та інфляції, який пільговий стаж працівника брався для розрахунку (на початку трудової діяльності чи, наприклад, коли він працював у 35-45 років тощо). У розрахунках, на нашу думку, закладено досить оптимістичні припущення щодо реальної дохідності та адміністративних витрат у системі.

За наданими розрахунками при наявності необхідних для чоловіків 10 років роботи за списком №1 розмір пенсійної виплати становитиме 18% заробітної плати. Якщо, наприклад, у 2017 році середня заробітна плата в Україні становила 6273 грн. (з якої нараховувався єдиний соціальний внесок), то 18% від цієї суми становитиме 1120 грн. Якщо працівник отримував заробітну плату на рівні двох середніх по країні (біля 15 тис. грн.), пенсія складе приблизно 2200 грн. Це лише трохи вище мінімальної пенсії, яка нині становить 1452 грн.

 Враховуючи, що за 35-40 років страхового стажу пенсія нині Пенсійним фондом призначається на рівні приблизно 35-40 % заробітку працівника (рівень заміщення), то для того щоб отримувати приблизно таку пенсію із професійної пенсійної програми, необхідно щоб внески до цієї програми сплачувалися не менше 20 років.

Таким чином працівники будуть вимушені довше працювати у шкідливих і важких умовах праці, щоб у подальшому вийти на більш-менш пристойний розмір пенсійних виплат. При цьому, як було зазначено вище, ці розрахунки зроблено за оптимістичним прогнозом. У реальності пенсійні виплати можуть бути зовсім іншими.

 

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ