ArticleIcon 9248

 

Враховуючи наявність низки загроз, що містить внесений до Верховної Ради проект постанови Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік» (реєстр. № 2769 від 10.04.2013), Голова ФПУ Ю.М. Кулик звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з конкретними принциповими пропозиціями до тексту зазначеного проекту.

 

 

З метою посилення соціальної складової бюджетних завдань на 2014 рік та усунення наявних в документі загроз у вищезазначених пропозиціях акцентовано увагу на завданнях, які безпосередньо стосуються соціальних питань. В першу чергу, запропоновано наступні редакції та доповнення завдань стосовно встановлення розмірів основних соціальних стандартів та гарантій:

-       встановлення мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії з оплати праці у розмірі не нижче фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та встановлення у 2014 році розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні не нижче мінімальної заробітної плати»;

-       формування прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення на основі даних моніторингу прожиткового мінімуму та прогнозного індексу споживчих цін, з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб;

-        забезпечення використання виключно базового державного соціального стандарту – прожитковий мінімум при визначенні права на надання та розмірів соціальної допомоги, відмінивши показник «рівень забезпечення прожиткового мінімуму»;

-       досягнення мінімального розміру посадового окладу на найнижчій посаді державної служби рівня не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати та визначених Законом України «Про державну службу» відповідних міжпосадових співвідношень;

-       забезпечення підвищення темпів зростання реальної заробітної плати порівняно з 2013 роком та забезпечення її функції щодо розширеного відтворювання робочої сили;

-       забезпечення повного та рівномірного фінансування бюджетних галузей, зокрема забезпечення необхідними видатками для оплати праці та реалізації в повному обсязі професійних прав і пільг працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, органів виконавчої влади, у повному обсязі відповідно до чинного законодавства;

-       підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів не нижче прожиткового мінімуму;

-       забезпечення сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму;

-       запровадження єдиної методики обчислення сукупного доходу сім'ї, що береться для призначення державної соціальної допомоги, без урахування в ньому сум сплачених фізичними особами податків, обов'язкових зборів (внесків) до страхових соціальних фондів;

-       збільшення межі грошових доходів населення, які підлягають індексації, до двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення;

-       забезпечення індексації суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується рівними частинами протягом 24, 48 і 72 місяців на першу, другу, третю та кожну наступну дитину відповідно;

-       запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, тощо.

Разом з тим, ФПУ наполягає на необхідності виключити з тексту документу завдання щодо оптимізації мережі бюджетних установ з метою недопущення скорочення даної мережі установ та працівників бюджетної сфери у зв’язку з зазначеним.

Крім того, окремі профспілкові пропозиції стосувалися, зокрема, покращення ситуації в галузі освіти, охорони здоров’я, гірничо-металургійного комплексу.

 

 

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ