original-21654efdb2d76cf59ca8ba545ec511c2

 

«Економні» ініціативи Уряду, які передбачають масштабний наступ на права працівників не підтримуються профспілками та викликають обурення, зокрема, серед працівників бюджетної сфери.

7 квітня 2014 року Уряд вніс до Парламенту черговий «антикризовий» законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» (реєстр. № 4648) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50557). Однак, незважаючи на таку назву, його прийняття призвело б до звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод працівників бюджетної сфери, що суперечить статті 22 Конституції України.

Враховуючи всі загрози, закладені до законопроекту № 4648, Федерація профспілок України 8 квітня 2014 року звернулася до Парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці, який є профільним в цьому питанні, щодо недопустимості прийняття цього законопроекту з огляду на його антисоціальний характер (лист від 8.04.2014 №04-18/218-СПО). Крім того, на засіданні Урядового Комітету в.о. Голови ФПУ Г.В. Осовий виступив проти такого наступу на права працівників.

За результатами голосування народних депутатів України 9 квітня 2014 року законопроект № 4648 не включено до порядку денного 4 сесії VII скликання Верховної Ради України. Зважаючи на зазначене, відповідно до статті 22 Регламенту Верховної Ради України цей законопроект вважається відхиленим і знятим з розгляду.

З метою недопущення погіршення становища трудящих в подальшому Федерація профспілок України надала профільному комітету Верховної ради України розширені зауваження стосовно законопроекту № 4648 (лист від 15.04.2014 №04-18/259-СПО, що додається).

Так, згідно норм законопроекту № 4648, ПЛАНУВАЛОСЯ зекономити, зокрема, на:

-​ доплатах педагогам (фіксований розмір доплат, встановлених Постановою Кабміну від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»  та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту», пропонувалося замінити на доплати у розмірі «ДО», які мав би встановлювати керівник закладу (установи) у межах фонду оплати праці. Відповідні зміни Уряд пропонував внести до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту». Зазначене могло призвести до зниження розміру таких доплат в окремих закладах (установах) освіти. Враховуючи, що доплати і надбавки є невід’ємною складовою заробітної плати освітян, їх фактично могли позбавили частини трудового заробітку, тобто права на належну оплату праці);

-​ трудових гарантіях держслужбовців (передбачалося надати право Уряду в «ручному режимі» регулювати оплату праці цій категорії працівників. Посилювали загрозу такого регулювання Урядові пропозиції вилучити з профільних законів норми, якими гарантовано умови оплати праці, стимулюючі та компенсаційні виплати, натомість без змін лишалися підвищені вимоги та посилена відповідальність. Таким чином, прослідковувалася загроза належної оплати праці працюючих, які впроваджують політику держави в життя, а саме: рівень заробітної плати працівників нижчої та середньої ланки залишився б критично низьким при збільшенні функціонального навантаження);

-​ допомозі для оздоровлення під час надання щорічної відпустки, матеріальній допомозі для вирішення соціально-побутових питань та доплаті за вислугу років окремим працівникам у сфері культури (законопроектом передбачалося відтермінування до 1 січня 2015 року введення в дію частини третьої ст. 29 Закону України «Про культуру», яка набула чинності з 1 січня 2013 року. Проте, запропоновані зміни суперечать статті 58 Конституції України, в якій зазначено, що «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі». Що стосується реалізації гарантій передбачених зазначеною нормою, то в частині першій статті 29 даного закону зазначено, що умови оплати праці працівників у сфері культури державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури визначаються Кабінетом Міністрів України. Зазначене тягне за собою необхідність в деяких нових підзаконних актах щодо порядку виплат та доплат, передбачених частиною 3 статті 29 Закону України «Про культуру». Таким чином, відтермінування дії частини третьої ст. 29 даного закону позбавило б права до визначеного терміну на отримання відповідних виплат працівників культури, яким окремими нормативно-правовими актами таке право не надане).

-​ видатках на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (пропонувалося внести зміни до ст. 44 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо зниження відповідних відрахувань первинним профспілковим організаціям з 0,3 до 0,1% фонду оплати праці, а з Кодексу законів про працю України взагалі виключити ст. 250 щодо здійснення цих відрахувань. Зазначене могло б призвести до зменшення відрахувань коштів роботодавцями на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу й поставило б під загрозу проведення оздоровчої компанії та оздоровлення працівників вже у 2014 році).

Також в законопроекті містяться загрози стосовно:

-​ скорочення мережі шкіл першого ступеня у сільській місцевості (пропонується виключити п. 4 ст. 36 ЗУ «Про освіту»), що негативно вплинуло б на доступність освіти в сільській місцевості. Профспілки переконані, що слід створювати умови для розвитку села;

-​ подальшої «оптимізації» мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду з відповідним приведенням чисельності та штату працівників виключно до фінансових можливостей бюджету без урахування реальних потреб (передбачалося визнання таким, що втратив чинність Закону України від 23.02.2014 № 772-VII «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я»). Це могло б призвести як до скорочення працівників, так і до закриття медичних установ, що, в свою чергу, суттєво погіршило б доступність та якість надання медичної допомоги населенню.

Недопустимим є те, що враховуючи все вищевикладене, у пояснювальній записці до цього законопроекту зазначено, що проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю та не стосується питань соціально-трудової сфери.

Акцентуємо увагу, що Головне науково-експертне управління також не підтримує цей законопроект та у своїх висновках наголошує, що доцільність запропонованих змін є далеко не безспірною, а отже, потребує конкретно-статистичної аргументації, особливо з огляду на нещодавній перегляд Державного бюджету України на 2014 рік та прийняття Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

 

Лист СПО профспілок до Комітету ВР з питань соціальної політики та праці з профспілковими пропозиціями до законопроекту про удосконалення соціальної політики.

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ

Департамент правового захисту апарату ФПУ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=50557