zal

 

20 лютого 2018 року, в рамках двомісячника з укладання колективних договорів підприємствами, установами, організаціями Харківської області, в Об'єднанні профспілок Харківської області спільно з органами влади та роботодавцями проведено традиційний обласний семінар з регулювання соціально-трудових відносин через укладання та виконання норм і зобов'язань колективних договорів .

Відкриваючи семінар, голова ОПХО С.А. Тесленко акцентував увагу на знаковий для людства день - день соціальної справедливості. Адже соціальна справедливість - це основа національної стабільності та глобального благополуччя. Ми повинні сприяти викоріненню бідності, забезпеченню людей повною зайнятістю і гідною роботою, рівноправності чоловіків і жінок, а також встановлення соціального добробуту і соціальної справедливості для всіх. Ці постулати є також основним завданням колективно-договірного регулювання трудових відносин на локальному рівні. Наші зусилля повинні бути зорієнтовані на кропітку повсякденну роботу щодо створення таких умов, за яких будь-яке відхилення від вимог законодавства та норм колективних договорів було б неможливим, а їх порушення не залишалися без покарання. Хочу відзначити – багато зроблено у напрямку недопущення скорочення колективно-договірного регулювання трудових відносин. Але ще більше нам потрібно ще зробити. Сьогодні ми бачимо необхідність сконцентрувати увагу соціальних партнерів, в першу чергу, на збільшенні долі оплати праці в собівартості продукції, яка дуже мала. Це база, яка буде визначати і загальний розмір заробітної плати. І це одне з ключових питань, які стоять перед соціальними партнерами в період підготовки Нової Генеральної Угоди. 

Глухов С.М.., заступник начальника управління праці - начальник відділу трудових ресурсів Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відзначив, що протягом минулого року в області зареєстровано близько 4,0 тисяч колективних договорів разом із змінами до них. Під час повідомної реєстрації місцевими управліннями соціального захисту надано понад 900 рекомендацій щодо приведення окремих положень договорів до вимог чинного законодавства.У 2017 році місцевими управліннями соціального захисту населення було переглянуто базу колективних договорів та вилучено з неї договори підприємств, що припинили свою діяльність. Як наслідок,  кількість  договорів, а також чисельність працівників ними охоплених, порівняно з минулим роком скоротилась на 2 %. Активізована робота обласної робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості, до складу якої входять представники контролюючих органів та соціальні партнери. Завдяки спільній роботі Департаменту, місцевих управлінь соціального захисту населення, Головних управлінь Пенсійного фонду України, ДФС,  Держпраці у Харківській області у 2017 році виявлено  1170 робочих місць, з яких легалізовано 1154 робочих місця. За умови зростання мінімальної заробітної плати, кількість застрахованих осіб за яких нараховується єдиний соціальний внесок в регіоні, не скоротилася, а зростає - їх число  у грудні 2017 року склало 781,7тис. осіб і порівняно з січнем  2017 року  зросло на  3,4 тис. осіб. Інформуючи учасників семінару про завдання роботодавців в колдоговірної кампанії 2018 року,

Григор'єв В. В., голова секретаріату спільного представницького органу роботодавців Харківської області зазначив,  що не завжди підходи соціальних партнерів збігаються у визначенні умов колективних договорів, особливо, в частині різних пільг і соціальних преференцій. Тому в цих непростих умовах, роботодавці вважають, що через соціальний діалог і поступки, повинні знаходити компроміси і закріплювати їх у колективних договорах.Особливо турбує роботодавців відсутність особливої впевненості в тому, що кризові явища в промисловості будуть зупинені. 

Заступник голови ОПХО С.Г. Волков зазначив, що в останні роки соціальні партнери по колективно-договірному регулюванню змушені активно реагувати на виклики і наслідки економічної ситуації, що проводяться реформ, введення нових стандартів оплати праці. У цих умовах ефективність колективно-договірного регулювання багато в чому залежить від здатності і бажання соціальних партнерів своєчасно попереджати і долати виникаючі проблеми.У цей період профспілкам доводиться стикатися з небажанням роботодавців спільно шукати оптимальні рішення тих чи інших проблем. Крім того, профспілки повинні протистояти непродуманим рішенням роботодавців по реструктуризації і реорганізації, поспішного використання аутсорсингу, висновку непрофільного виробництва в самостійні комерційні організації, відмови від приєднання до галузевими угодами. Слід зазначити також деякі недоробки самих профспілок. Наприклад, не всі профспілкові структури в повній мірі використали надані законодавством можливості та силу колективної підтримки своїх вимог в переговорах. Постійне скорочення профспілкового членства з різних причин, зниження престижу роботи в профспілках в зв'язку з незахищеністю профспілкових працівників і залежністю голів первинних організацій від роботодавців. Нові відносини в економіці і організаційно-правові форми власності і господарювання, інший характер трудових відносин і нова соціальна роль профспілок об'єктивно вимагають від них вироблення і нових підходів, тактик, методів ведення боротьби за права людини праці на гідні умови праці і життя в цілому.Також в роботі семінару взяли участь керівники обласних організацій, які відповідають за стан соціально-економічних питань в області. 

Лайков С.М. начальник відділения НСПП в Харьковскій областівідзначив, що як свідчить практика роботи відділення, на тих підприємствах, де сторони ставляться один до одного з належним ступенем поваги і толерантності, уважно і відповідально здійснюють процес розробки і укладання колективного договору, зберігається стабільний стан соціально-трудових відносин. І навіть в разі виникнення розбіжностей, проблеми вирішуються цивілізованим шляхом, за столом переговорів, в ході пошуку розумного компромісу. Тому не підлягає сумніву необхідність відповідального і уважного ставлення до розробки змісту колективних договорів, оскільки кожне добре продумане, чітко сформульоване і максимально конкретизоване положення колективного договору - це важливий елемент системи захисту прав працівників. Невисока кількість вимог щодо укладення або зміни колективного договору, на жаль не віддзеркалює реального стану справ у цьому питанні, а скоріше лише підтверджує вимушену стриманість найманих працівників, які відчувають тиск з боку роботодавця і не мають  можливості наполягати на відстоюванні своїх трудових прав, зокрема на укладенні колективних договорів, їх актуалізації та внесення в них необхідних змін. 

Толстих А. І., заступник директора Харківського обласного центру зайнятості, інформуючи про пріоритетні напрямки роботи Харківської обласної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці, зазначив, що зменшується попит на працівників практично у всіх сферах економічної діяльності та зростає дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Також звернув увагу на послуги, які через службу зайнятості можуть отримувати працівники – підвищення кваліфікації, отримання допомоги по тимчасовому безробіттю, виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату ЄСВ за працевлаштування на нові робочі місця осіб, яким надано статус безробітного та інш.

 Гончарова Ю.Є., начальник управління праці головного управління Держпраці в Харківській області, проінформувала учасників семінару, що саме на Держпраці покладена відповідальність заздійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість, в першу чергу в частині забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. При цьому досі триває мораторій на здійснення перевірок органами Держпраці. Також зупинилася на найбільш суттєвих порушеннях, в тому числі на не проведенні атестації робочих місць за умовами праці для робітників, які що працюють на посадах, що підпадають під списки №1,№2, а це позбавляє працівників пенсії за віком на пільгових умовах. 

Босенко Т. С., головний державний ревізор-інспектор управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Харківській області акцентувала увагу на особливості нарахування та сплати ЄСВ у 2018 році,  ще раз звернувши особливу увагу на сплату ЄСВ із суми заробітної плати при неповної зайнятості штатних працівників. 

Хвесік А. О. головний державний ревізор-інспектор управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Харківській області  проінформувала про особливості оподаткування доходів громадян у 2018 році. 

Степаненко В. В., секретар обласної Ради Профспілки Авіабудівників України проінформував про новації у колективному договорі ДП «ФЕД» в частині медичного страхування працівників. Всім учасникам семінару були дані Методичні рекомендації щодо проведення колдоговірної кампанії-2018, які враховують внесені до законодавства зміни і акцентують увагу на основних тенденціях майбутнього періоду, а також інформація «Про деякі зміни в законодавчі акти України. Особливості Державного бюджету на 2018 рік ». Використання даних матеріалів також допоможе в роботі з розробки норм і зобов'язань колективних договорів, особливо в частині надання працівникам додаткових пільг і компенсацій, не порушуючи податкового законодавства України.

 

Prezid

 

Gluxow

 

 

VLK

 

Bosenko

 

Goncha

 

Об'єднання профспілок Харківської області