Досвід роботи Закарпатської обласної організації Профспілки освітян з навчання і формування позитивного іміджу профспілок

-1-638

 

У Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021рр. «Європейський вибір» зазначено: «З метою створення позитивного іміджу ФПУ, її членських організацій необхідно посилити інформаційно-розяснювальну роботу, сприяти розвитку інформаційних ресурсів».

 

Інформаційне забезпечення профспілкових організацій і членів профспілки, його регулярність разом з системним навчанням профспілкових працівників і активу є найважливішим і необхідним компонентом у формуванні позиції членів профспілки, мотивації профспілкового членства, досягненні поставлених цілей і завдань.

Систематичне, об’єктивне й комплексне висвітлення роботи обласної організації профспілки працівників освіти і науки, міських, районних організацій профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти області – важливий напрямок їх діяльності, адже саме інформаційний простір формує громадську думку щодо дій профспілки, впливає на рейтинг довіри до профспілки.

Обласна організація профспілки у своїй повсякденній роботі використовує сучасні інформаційні технології. Для належної та оперативної інформаційної роботи в апараті введено посаду спеціаліста з інформаційної роботи, на якій працює Смірнов Ф.О. Крім того, він є головою Молодіжної ради Закарпатської обласної ради профспілок, членом Молодіжної ради Федерації профспілок України, був учасником українсько-данського профспілкового навчального проекту.

 

Інформаційна система обласної організації профспілки

Районні, міські та вузівські профорганізації області мають технічні можливості для отримання та поширення інформації. Усі комп’ютери мають вихід до мережі Інтернет з використанням документообігу за допомогою електронної пошти, діє зворотній канал зв’язку з обласною організацією. Для максимальної оперативності, гласності у пропаганді профспілкових ідей і завдань, спрямованих на посилення мотивації членства в профспілці, успішно використовуються веб-сайти вищих профспілкових органів, адреси електронної пошти, що забезпечує оперативність і якість передачі інформації, а також можливість здійснення обласною профорганізацією ефективного управління роботою її структурних ланок.

З цією метою активно використовується Інтернет: для пошуку змін у законодавстві, законодавчих актів, новин, роз'яснень, тлумачень нормативних документів, отримання необхідної інформації щодо трудового законодавства, ведення фінансової діяльності тощо.  

Більшість профкомів створили електронні архіви статистичних, фінансових звітів, протоколів пленумів та президій, ведуть облік надходжень профспілкових внесків та їх використання в розрізі профспілкових комітетів, за відповідними програмами складаються звіти 1ДФ, у Пенсійний фонд, використовується програма «Кліент-банк».

Інформація про діяльність організації оперативно висвітлюється на сайті Закарпатської обласної організації профспілки www.oblpon.uz.ua, офіційній сторінці профорганізації у соціальній мережі «Фейсбук» (www.facebook.com), інформаційних стендах в усіх первинках навчальних закладів.

Донесенню інформації до первинок сприяє щоквартальний вихід (з 2008 року) друкованого видання обласної організації профспілки «Профспілкове щодення». Уся аналітична інформація, правові роз’яснення та авторські статті про події, що відбуваються у містах та районах, навчальних закладах області, подаються у цьому виданні, яке розповсюджується у всі первинні профорганізації області (1023), а електронний варіант видання можна завжди переглянути на офіційному веб-сайті обласної організації профспілки.

За підсумками обласного конкурсу на краще висвітлення профспілкової тематики у ЗМІ освітянське видання «Профспілкове щодення» у 2015-2017 роках відзначалося Подякою президії Закарпатської облпрофради.

 

 

Навчання профспілкових працівників і активу

Інформаційні технології активно використовуються під час проведення систематичного навчання профспілкових працівників і активу: голів первинних профспілкових організацій дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, позашкільних установ, голів міських, районних організацій профспілки, вищих навчальних закладів та бухгалтерів галузі. Окреслено широкий спектр питань для використання у ході семінарів-навчання: забезпечення належного захисту професійних, соціально- економічних прав та інтересів членів профспілки, законодавства України про діяльність профспілок, основні організаційні аспекти діяльності первинної профорганізації, принципи укладення колективних договорів, контроль за їх виконанням тощо.

Метою профспілкового навчання є формування у членів профспілки на основі отриманих знань більш активної громадської позиції щодо вирішення проблемних питань закладу, в якому вони працюють, колективу, кожного члена профспілки.

Під час навчання проводиться мультимедійна презентація семінарів-навчань з використанням слайдів, тез виступів, роздаткового матеріалу для слухачів.

Протягом 2016-2017 навчального року запроваджено практику проведення головою та спеціалістами виконавчого апарату комітету обласної організації профспілки виїзних семінарів-тренінгів для голів первинних профспілкових організацій на тему: «Зміцнення та модернізація діяльності первинних профспілкових організацій. Мотивація профспілкового членства», які проведено для профспілкових лідерів у Іршавському, Перечинському, Рахівському, Свалявському, Ужгородському районах. Їх учасники мали змогу закріпити отриману інформацію шляхом проходження ділового тесту: «Все про укладення колективного договору» та участі у ситуативній грі з питань внутріспілкової роботи, а також отримали методичні матеріали з організаційної роботи, укладення колективного договору і внесення змін до нього.

Профспілкові організації освітян мали велике представництво на виїзних семінарах-навчаннях, які проводилися протягом лютого-квітня 2017 року облпрофрадою в містах і районах області в рамках Року первинної профспілкової організації.

У травні 2017 року проведено обласний семінар-навчання голів та бухгалтерів (скарбників) районних, міських профспілкових організацій, профкомів вищих навчальних закладів, до проведення якого було залучено сертифікованого аудитора Тарканій О.М. – доктора філософії у галузі економіки, заступника директора аудиторської компанії (м. Київ). Навчальний семінар проходив у режимі запитання-відповідь, учасники отримали інструктивно-методичні матеріали, підготовлені аудитором.

На обласних, міськрайонних семінарах-навчанні, засіданнях круглих столів у галузі розглядалися питання: «Роль профспілок у захисті прав працівників в умовах загострення соціально-економічних проблем», «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці. Профілактика травматизму», «Успішне подолання стресу. Система психологічного розвантаження», «Ведення профспілкової документації», «Правовий захист працівників галузі», «Мотивація профспілкового членства», «Формування позитивного іміджу профспілкового лідера», «Особливості презентації власних думок за допомогою інформаційно-комунікативних технологій» тощо. Профспілкові навчання профактиву є однією з обов’язкових умов при підбитті підсумків обласного огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію, який проводиться у галузі щороку.

Обласною організацією профспілки проведено після завершення звітно-виборної кампанії зональні (по районах) семінари-навчання вперше обраних голів первинних профспілкових організацій освітніх закладів та установ області. Відповідно до затвердженого плану та графіка проведення семінарів, навчання відбувались у чотирьох групах. З 248 обраних вперше голів первинних профорганізацій навчання пройшли практично всі профспілкові лідери. Всім профактивістам були підготовлені методичні розробки для практичної роботи новообраних голів первинок освітніх закладів та установ області, а також інформаційні буклети про діяльність обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

У червні 2017 року в м. Ужгороді проходив міжнародний українсько-словацький семінар «Досягнення та виклики профспілок освіти», в ході якого відбувся широкий обмін досвідом роботи з участю профспілкових працівників двох сусідніх країн з питань захисту прав та інтересів членів освітянських профспілок. Голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов і Голова Профспілки працівників освіти і науки Словаччини Павел Ондек підписали Угоду про співпрацю між профспілками України і Словаччини.

Обласна організація профспілки працівників освіти і науки є лідером серед галузевих профспілок Закарпаття з передплати профспілкових видань – газети «Профспілкові вісті» та «Бібліотечки голови профспілкового комітету». В 2017 році було передплачено 460 примірників газети «Профспілкові вісті» і 228 – «Бібліотечки голови профспілкового комітету». Її значна заслуга в тому, що за підсумками передплати Закарпатській облпрофраді присуджено перше місце серед регіональних профобєднань з врученням грошової премії видавництва «Профінформ» ФПУ.

 

Співпраця із засобами масової інформації, іміджеві заходи

Галузева профспілка активно співпрацює з редакціями періодичних видань, профільними веб-ресурсами області. З допомогою прес-служби Закарпатської облпрофради діяльність профспілки активно висвітлювалася на ТРК «Тиса» і «М-студіо», у газетах «Профспілкові вісті», «Новини Закарпаття». Також подається контент на офіційних сайтах Федерації професійних спілок України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, на обласних порталах «Новини Закарпаття», «Репортер», «Voloshyna.org.ua», «Карпатпост.com», «Ужгород. нет» та інших.

Широко висвітлюється у засобах масової інформації діяльність профспілкових організацій міст і районів області. Зокрема, Іршавська районна організація профспілки приділяє цьому питанню належну увагу, про що свідчать матеріали районної газети «Нове життя» та власне видання – інформаційний листок Іршавської районної організації профспілки «Освітянські новини». Крім того, виборний профспілковий орган бере посильну участь у виданні книг, методичних розробок, поетичних збірок членів профспілки.

Офіційний сайт відділу освіти Мукачівської РДА, ТРК «М-студіо», газети «Панорама», «Мукачево» широко висвітлюють заходи працівників освітньої галузі Мукачівського району. Свою сторінку на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації має Перечинська районна організація профспілки освітян.

Тісна співпраця зі ЗМІ є у Хустської міської організації профспілки. Інформація про профспілкове життя висвітлюється в міськрайонній газеті «Вісник Хустщини», в ефірі регіональної телевізійної компанії РТК «Хуст» (в передачах «Тиждень-інформ», «Короткі новини»). Телекомпанією проводиться зйомка та транслювання заходів, які проводяться в Хустському міському Будинку вчителя (в т.ч. щомісячні ігри «Що?Де?Коли?»).

Широкою популярністю користується висвітлення своєї діяльності профкомом студентів УжНУ в обласних друкованих та електронних ЗМІ: сайт ДВНЗ «УжНУ», «Медіа Центр УжНУ», «Закарпаття онлайн», «Карпат ньюз», «Голос Карпат», офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». Для першокурсників профком щорічно видає буклети про діяльність профспілки та її значення у житті студентів.

Тячівська районна організація профспілки уклала угоду з оператором мобільного зв'язку Київстар про створення корпоративної групи для забезпечення оперативного зв'язку з головами первинних профспілкових організацій та керівниками загальноосвітніх закладів району. Мобільним зв'язком було забезпечено понад 300 осіб з числа членів профспілки..

З метою формування позитивного іміджу Закарпатською обласною організацією профспілки систематично здійснюється випуск друкованої продукції та роздаткових матеріалів для використання в роботі первинних профспілкових організацій: презентаційні буклети організації, інформаційні бюлетені, календарі тощо.

До звітно-виборної конференції спеціалістами облорганізації було розроблено цілу серію іміджевої продукції: папку з інформаційно-аналітичними матеріалами, блокноти, буклети тощо. Також набір іміджевої продукції (книга, календар, сумка) був підготовлений з нагоди відзначення 70-річчя обласної профспілкової організації у січні 2016 року.

Постійно видаються методичні посібники з юридичних та фінансових питань, проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях, інформаційно-аналітичний довідник «Методичні рекомендації на допомогу голові первинної профспілкової організації». За підсумками огляду-конкурсу на кращу розробку й проведення профспілкового уроку був виданий випуск кращих методичних матеріалів «Профспілки – це надійний гарант соціального захисту особи». Кожний голова первинної профспілкової організації області отримав «Щоденник роботи обліку голови первинної профспілкової організації», матеріали якого допомагають молодим вчителям дізнатися про роль профспілки як об’єднуючої сили, яка відстоює конституційні права та гарантії освітян. В інформаційно-аналітичному довіднику даються роз’яснення щодо особливостей прийому на роботу та звільнення працівників, надання відпусток, встановлення педагогічного навантаження тощо. До семінару-навчання голів профбюро факультетів вищих навчальних закладів області був розроблений «Щоденник голови профбюро», який містить всю необхідну інформацію про профспілку та права студентів у вишах.

Крім того, у міських та районних організаціях профспілки, профкомах вищих навчальних закладів області також випускається власна друкована продукція: видання, буклети, календарі тощо.

Уся ця робота сприяє формуванню громадської думки та позитивного іміджу Закарпатської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, якісному проведенню навчання профспілкових працівників і активу галузі.

Діяльність обласної організації профспілки працівників освіти і науки (голова – член Ради ФПУ Повханич Т.Ф.) з цих питань є практичною реалізацією Стратегії інформаційної діяльності Федерації профспілок України на 2018-2021 роки.

 

 

Відділ організаційно-гуманітарної роботи

Закарпатської обласної ради профспілок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архiв
<< < Грудень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31