Профспілкове об'єднання Дніпропетровщини, яке є одним з найчисленніших в Україні, у всі періоди своєї історії крокувало в авангарді профспілкового, робітничого руху.

Перше міжспілкове об'єднання в Катеринославській губернії було створено ще в 1906 р.

На початку 20-х років минулого сторіччя були закладені перші підвалини у створення нового формату обласного профоб'єднання, яке відіграло велику роль у відбудові народного господарства, організаційному зміцненні профспілок.

Сучасна історія обласного профоб'єднання бере відлік з 1948 року, коли згідно з рішенням ВЦРПС на обласні профспілкові ради, зокрема, було покладено проведення міжгалузевих заходів, координація діяльності галузевих профорганізацій, організаційне зміцнення, розгортання соціалістичного змагання та ін. З 1948 року до середини 80-х років чисельність об'єднання зросла з 342 тисяч до більш ніж двох мільйонів членів профспілок. Чимало ініціатив дніпропетровських профспілок у 1950 – 1980 р.р. знаходили відгук і широке розповсюдження далеко за межами області.

Зміни, що відбулися в Україні після отримання нею незалежності, спонукали профоб'єднання до кардинального реформування основних принципів своєї діяльності, посилення соціального захисту трудящих в умовах економічних реформ.

У лютому 1991 року пленум облпрофради прийняв рішення про перехід на нові принципи діяльності. Основними функціями профспілкового об'єднання є вираження інтересів членських організацій на регіональному рівні, консолідація колективних дій щодо захисту прав членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, а також із громадськими організаціями і політичними партіями.

У виконавчому апараті обласного профоб'єднання діє 4 відділи: оргроботи та інформації, з питань захисту соціально-економічних інтересів трудящих, охорони праці та здоров'я, правової роботи.

Станом на 01.01.2011 до складу Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок входять 35 галузевих членських організацій, які включають 56 міських, 110 районних, 6471 первинну, 2370 цехових організацій, 12267 профспілкових груп, загалом 703992 членів профспілок. Найбільш чисельні членські організації профспілок: металургів та гірників, освіти та науки, охорони здоров'я, комунального господарства, залізничників, агропромислового комплексу, вугільної промисловості. Охоплення профспілковим членством у цілому складає 94,55 %.

Голова Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок – Дубіль Віталій Петрович.

Основними документами, якими керується організація в своїй роботі, є Статут профоб'єднання, "Програма дій Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок на 2011-2015 роки", Регіональна угода та ін.

Специфіка діяльності профоб'єднання головним чином пов'язана з наявністю у регіоні базових галузей промисловості. Саме діяльність найбільш масових, організаційно згуртованих профспілок цих галузей (вугільної, гірничо-металургійної, машинобудівників та ін.) в значній мірі визначає головні напрямки роботи профоб'єднання. В першу чергу це:

- спільний пошук з соціальними партнерами шляхів стабілізації виробництва (забезпечення зайнятості, своєчасної та гідної оплати праці, її охорони);

- підвищення ефективності колдоговірних форм взаємодії, розв'язання конфліктів на підприємствах;

- ініціювання змін у законодавстві та діючих нормативних документів;

- захист духовних потреб та інтересів членів профспілок.

В області укладається Регіональна угода профоб'єднання з обласною державною адміністрацією, Спілкою промисловців та підприємців, а також територіальні угоди в містах області. В регіоні діє також тристороння соціально-економічна рада, де соціальні партнери вирішують актуальні проблеми. Більш як 80% трудящих охоплені колдоговірною системою. Для взаємодії з органами місцевого самоврядування у найбільших містах області створені координаційні ради голів профспілкових організацій.

Велика увага приділяється вдосконаленню діяльності об'єднання в нових економічних умовах. Були проведені науково-практичні конференції, "круглі столи", зустрічі членів президії Міжгалузевої ради профспілок з профгрупоргами, головами цехових, первинних профспілкових організацій. У 2008 році проведено науково-практичну конференцію з питань інформаційно-пропагандистської діяльності. Всі ці заходи сприяли організаційному зміцненню профспілкових структур.

Вже понад 20 років облпрофоб'єднання видає обласну профспілкову газету „Позиция" (виходить щотижня , передплатний індекс 30359) та газету «Волшебная шкатулка» (передплатний індекс 30507, яка розрахована на широке коло читачів різних вікових категорій.

В останні роки обласне профоб'єднання здійснює координацію роботи членських організацій щодо реалізації Концепції молодіжної політики Федерації профспілок України. З метою залучення молоді до діяльності у виборних профспілкових органах усіх рівнів, створення реального кадрового резерву затверджено Положення про Раду обласного об'єднання профспілок по роботі з молоддю та її персональний склад. Першочерговим завданням цього органу визначено організацію спільної роботи профспілок з державними та громадськими організаціями, які опікуються проблемами молоді.

Розроблена і включена до Регіональної угоди програма "Молодь підприємств", завдання якої полягає в тому, щоб виробити дійовий механізм соціального партнерства між роботодавцями, профспілками та органами місцевого самоврядування для вирішення нагальних проблем молоді, створення на підприємствах таких соціально-економічних умов, які б сприяли самовизначенню та самореалізації молодої людини. Прикладом активного залучення молоді до профспілок може служити той факт, що майже 25% обраних голів профкомів є людьми у віці до 35 років. Велика увага приділяється навчанню профактиву, зокрема, в сучасно обладнаному Зональному учбово-методичному центрі.

В останні роки, на базі центру відкрито і успішно працює філіал Харківського соціально-економічного інституту.

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 93

Контактні телефони: 745-24-31, 370-49-30 (факс)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.