Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України

6 вересня 1991 року через два тижні після проголошення Незалежності України, за ініціативи Голів профкомів атомних станцій та НВО "Прип'ять", утворено Раду профспілкових організацій атомних станцій та НВО "Прип'ять".

12 вересня 1991 року Рада профспілкових організацій атомних станцій та НВО "Прип'ять" була прийнята до складу Федерації незалежних профспілок України.

23 – 24 січня 1992 року відбувся Установчий з'їзд, на якому й було утворено профспілку працівників атомної енергетики та промисловості України. Засновниками її стали 13 первинних профспілкових організацій, які об'єднували 53 тис. членів профспілки. Після створення профспілки за декілька місяців до її складу ввійшли багатотисячні профспілкові організації НВО "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", ВО "Придніпровський хімічний завод", Жовтоводського будівельного промислового проектного об'єднання, Харківського фізико-технічного інституту, заводу "Електрон" та інші.

Станом на 01.01.11р. на обліку в профспілці перебуває 77 623 членів профспілки, в тому числі 10304 пенсіонерів, які об'єднуються 5 об'єднаними організаціями профспілки та 140 первинними профспілковими організаціями (448 цехових організацій, 1556 профгрупи).

Профспілкове членство серед працюючих складає 94,7%

Профспілка побудована за дволанковою структурою, а саме: ЦК профспілки – первинна профспілкова організація. У профспілці запроваджено інститут представництва профспілкового центру на місцях та створено служби у складі 7 юристів та 5 інспекторів з охорони праці.

Працівники відділу правової роботи керуються відповідним Положенням, яке затверджено постановою Президії ЦК профспілки. До службових повноважень фахівців відділу входять обов'язки не лише контролю за дотриманням трудового законодавства, а й проведення профілактичних заходів з метою попередження його порушень, надання консультативно-практичної допомоги працівникам для захисту їхніх трудових інтересів тощо.

Розширюється коло профспілкового активу, що проходить навчання, та підвищується рівень останнього. Вдосконалюється робота Центрального комітету профспілки. Добре зарекомендували себе виїзні засідання Президії та Пленуми ЦК, насамперед тим, що напередодні проведення таких заходів їх учасники мають можливість всебічно ознайомитися зі станом справ на підприємствах, робота яких розглядатиметься на Пленумі чи Президії ЦК, і прийняти виважені рішення.

Профспілка об'єднує працівників багатьох сфер економіки. Члени профспілки працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до управління Міністерства палива та енергетики; Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерства охорони навколишнього природного середовища; Міністерства охорони здоров'я, Державного комітету ядерного регулювання; в окремих організаціях інших міністерств і відомств.

Серед членів профспілки – представники найбільш масових професій: атомники, гірники, хіміки, наукові працівники, будівельники, медики. Організаційна робота профспілки спрямовується на подальший розвиток внутріспілкової демократії, організаційно-структурне та фінансове зміцнення профспілки, посилення відповідальності кадрів за реалізацію завдань, що стоять перед профспілкою, її статутних вимог, здійснення практичних заходів, пов'язаних з втіленням у життя Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

У центрі уваги ЦК профспілки – питання підвищення рівня роботи всіх профспілкових ланок та практичної реалізації ними своїх повноважень, посилення профспілковими комітетами вимогливості до роботодавців щодо організації і умов праці, виконання колективних договорів та угод, захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

У центрі уваги ЦК профспілки постійно перебували й залишаються проблеми соціального захисту працівників Чорнобильської атомної електростанції та жителів м. Славутича, насамперед у зв'язку з виведенням станції з експлуатації. З ініціативи та за участю ЦК профспілки з цього питання було розроблено і прийнято закон України, програму Кабінету Міністрів та спеціальну резолюцію II Конгресу Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків і різноробочих (ІСЕМ).

Центральний комітет профспілки виявляє постійну турботу про охорону праці атомників. Викликає занепокоєння тенденція до максимального продовження строків експлуатації обладнання і агрегатів системи контролю та управління, які відпрацювали свій нормативний ресурс, замість їх заміни.

Невід'ємною частиною охорони здоров'я працівників є фізкультурно-оздоровча робота, яку в галузі проводить засноване Атомпрофспілкою добровільне спортивне товариство профспілки „Атом України".

Значна увага приділяється питанням інформаційного забезпечення діяльності профспілки. Для цього нею засновано щотижневу газету "Атомник України", яка виходить тиражем 5 тисяч примірників з періодичним додатком бібліотечки „Атомник України".

Триває реорганізація комп'ютерного обслуговування профспілкових організацій. Запровадження власного сервера підвищило якість електронного зв'язку. Подальшому розвитку інформаційної діяльності сприятиме Web-сайт Атомпрофспілки. Ще одним важливим аспектом діяльності ЦК профспілки від дня його заснування є робота з молоддю.

Необхідність своєчасного і вдумливого підходу до розв'язання виробничих, соціально-побутових проблем молодих працівників, організації їх дозвілля зумовила створення ще на початку 1994 р. секції "Молодь Атомпрофспілки", яка в квітні 2000 року була реорганізована в молодіжну організацію – Спілку молоді Атомпрофспілки, а потім в Організацію молоді Атомпрофспілки.

На сьогодні у лавах цієї молодіжної організації налічується понад 20 тисяч молодих працівників атомної енергетики, промисловості та науки, що становить 26% від загальної кількості працюючих членів профспілки. Структура молодіжної організації є аналогічною структурі профспілки.

Профспілка бере активну участь у міжнародному профспілковому русі. З 1996 року вона входить до найавторитетнішої та найчисленнішої Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків та різноробочих (ІСЕМ), з 2005 року є членом Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI). Голова Атомпрофспілки є членом Виконкому ІСЕМ.

Участь Атомпрофспілки в ІСЕМ дала можливість провести в Україні дві міжнародні конференції з чорнобильських питань та здійснити ряд інших важливих заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників, об'єднаних профспілкою. З 1999 року Атомпрофспілка є членом Всесвітньої ради працівників ядерної промисловості, а Голова профспілки – її віце-президентом.

Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України переживає сьогодні відповідальний період своєї життєдіяльності: у вересні 2011 року стартувала звітно-виборна кампанія в організаційних ланках, яка завершиться визначною подією у подальшому розвитку Атомпрофспілки — V З’їздом. Найвищий форум Профспілки відбудеться у березні 2012 року, ювілейному — у зв’язку з 20-річчям від дня заснування галузевого профцентру. На з’їзді планується затвердити Програму дій та розвитку Профспілки на 2012—2017 роки, обговорити низку інших стратегічних і тактичних внутрішньоспілкових завдань.

Голова професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України – Матов Валерій Олексійович.

Народився 17 травня 1953 року у м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Освіта вища 1976 року закінчив Криворізький гірничо-рудний інститут за фахом інженер-маркшейдер, у 2001 році – Академію зовнішньої торгівлі за фахом магістр міжнародного менеджменту.

Трудову діяльність розпочав у 1976 році інженером-маркшейдером шахти "Північна" східного гірничо-збагачувального комбінату.

1989-1997рр. – Голова групкому профспілкової організації комбінату.

З грудня 1997 року – заступник Голови ЦК Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України.

Обраний на посаду Голови Атомпрофспілки 1 лютого 2005 року.

Заступники голови – Лич Олексій Васильович, Струк Василь Федорович, Прудніков Павло Вікторович.

Офіційний веб-сайт в Інтернеті: http://atomprofspilka.info.

Архiв
<< < Лютий 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28