БЮДЖ

 

         21.07.2014 Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" щодо корегування показників (реєстраційний номер 4308а) (далі - законопроект).

У проекті нових змін до Держбюджету-2014 передбачається введення в дію низку положень, які передбачають наступ на трудові права та гарантії працівників, зокрема:

  1. 1.Зупинення дії Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків".
  2. 2.Зупинення на необмежений термін застосування норм статті 26 Закону України "Про відпустки" та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу.
  3. 3.Надання права керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.
  4. 4.Здійснення керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівниками інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.
  5. 5.Застосовуння у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік законодавчо гарантованих соціальних виплат, а саме положень статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань".
  6. 6.Вилучення 000,0 млн. грн. із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування на випадок безробіття на скорочення дефіциту коштів Пенсійного фонду України тощо.

В умовах загострення соціального напруження, підвищення цін та тарифів, стрімкого зростання інфляції та безробіття, замороження державних соціальних стандартів та гарантій прийняття проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" щодо корегування показників (реєстраційний номер від 21.07.14 №4308а) у існуючій редакції викликає неоднозначну реацію.

ФПУ проводить опитування серед членських організацій з метою визначення консолідованої позиції та подальших дій в існуючих умовах.

 

 

Детальніше з Інформацією щодо законопроекту 4308а від 21.07.2014 про внесення змін до Держбюджету-2014 можна ознайомитися тут.

 

Департамент бюджетної політки

та соціального захисту