2013 224 014 

Позиція Федерації профспілок України щодо врегулювання суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні стала предметом обговорення на засіданні Президії ФПУ, яке відбулось 9 грудня у Будинку профспілок. Вів засідання Голова ФПУ Юрій Кулик.

Після гострої, конструктивної дискусії та обміну поглядів на процеси, які зараз відбуваються в Україні, Президія ФПУ ухвалила відповідну Постанову.

«Різне, подекуди протилежне бачення темпів євроінтеграції, непослідовність дій влади стали причинами різкого загострення ситуації, а згодом і суспільного протистояння в країні, - зазначається у цьому документі. - Додатковими факторами стали погіршення економічного стану виробничих підприємств провідних галузей, зростання боргів по зарплатах, затримки соціальних виплат, реальна загроза скорочення робочих місць і поширення неповної зайнятості».

У Постанові підкреслюється, що проведення євромайданів, мирних акцій, народних віче, масових зібрань за участю студентських, профспілкових та інших громадських організацій засвідчує становлення впливового громадянського суспільства, без врахування думки якого ні влада, ні політичні еліти не повинні приймати рішення щодо суспільно важливих питань розвитку України. У той же час, говориться у документі, досягнувши спільного розуміння владою і громадянським суспільством незворотності європейського вибору, конфлікт не вичерпано, він поступово переростає у масштабне політичне протистояння з можливими руйнівними наслідками для економіки та соціального розвитку.

«Профспілки вважають, що будь-які доленосні для народу України питання мають вирішуватися мирним конституційним шляхом у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства», - наголошується у Постанові Президії ФПУ.

У зв’язку з цим Президія ФПУ постановила запропонувати Президенту України, Верховної Раді України за участю політич­них партій, професійних спілок, інших організацій громадянського суспільства провести Національний форум для обговорення та вироблення взаємоприйнятних рішень, узгоджених послідовних дій у напрямі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

 

Було також вирішено зажадати від Кабінету Міністрів України при проведенні переговорів щодо запровадження режиму вільної торгівлі з ЄС забезпечити максимальне врахування інтересів громадян України, необхідності розвитку економічного потенціалу і конкурентоздатності вітчизняних підприємств, освоєння міжнародних ринків, створення нових робочих місць, а в процесі цієї роботи забезпечити дієвий соціальний діалог з організаціями роботодавців та профспілок.

 

"Враховуючи загострення в економічній ситуації, звернутися до об’єднань організацій роботодавців, керівників підприємств, організацій, установ посилити соціальний діалог із профспілковими організаціями щодо з метою збереження робочих місць, вчасної і повної виплати заробітної плати та виконання зобов’язань за колективними договорами. Домагатись відмови від «політики дешевої робочої сили» та запровадження нової стратегії конкурентного розвитку економіки України на основі гідної праці на високопродуктивних робочих місцях",- зазначено у документі. 

Президія ФПУ також постановила запропонувати Національній тристоронній соціально-еконо­міч­ній раді вивчити практику зарубіжних країн-нових членів ЄС щодо реалізації інтеграційних дій в економіці, правовій системі, соціальній політиці та ролі й місця соціальних партнерів в цих процесах, звернутися до Міжнародної організації праці щодо надання технічної допомоги з питань адаптації національного законодавства України правовим нормам ЄС у сфері праці та соціальних відносин.

 

Було вирішено доручити керівникам членських організацій оперативно довести дану постанову до виборних органів профспілок та профспілкового активу первинних організацій, а також розмістити Постанову у всіх профспілкових засобах масової інформації.

 

  На засіданні було розглянуто також ряд інших питань діяльності Федерації профспілок України.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2013 224 016

 

2013 224 021

 

2013 224 037