Korisni kopalini Ukraini

Профспілка працівників геології, геодезії та картографії України вважає, що приріст власних запасів корисних копалин дозволить зменшити залежність України від імпорту енергоносіїв та інших гостродефіцитних елементів.

Про таке зазначив голова Профспілки В.К. Супрун після розгляду проекту листа ФПУ до Прем’єр-міністра України, в якому містяться пропозиції профспілок по виведенню індустріальної та інфраструктурних галузей вітчизняної економіки з кризового стану.

ЦК Профспілки працівників геології, геодезії та картографії повідомив заступника Голови ФПУ С.М.Кондрюка про свою підтримку викладених у зазначеному проекті листа пріоритетних напрямків економічного розвитку та намірів щодо залучення громадськості і профспілок до модернізації економіки. Однак, на переконання фахівців галузі, для ефективної роботи більшості підприємств паливно-енергетичного комплексу, будівництва, хімічної промисловості, АПК та ін. потрібна вітчизняна мінерально-сировинна база. Можливості щодо її розширення та зміцнення є в надрах держави і для цього необхідні капіталовкладення у пошук, розвідку та приріст мінеральної сировини. Без цього в найближчій перспективі вихід із кризи неможливий, - вважають працівники галузі.

Профспілка геологів пропонує включити до листа Голові Уряду тезу стосовно важливості подальшого розвитку власних запасів корисних копалин.

(Текст листа Профспілки додається)

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ