news 2012 09 17 12 22

 

15 квітня поточного року під головуванням Віце-премʼєр-міністра України Сича О.М. в Кабінеті Міністрів України відбулася нарада з питань запровадження Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

На нараду були запрошені фахівці міністерств гуманітарної сфери, творча інтелігенція, представники громадських організацій, зокрема, голова Профспілки працівників культури України Перелигіна Л.Ф.

У вступному слові Віце-премʼєр-міністр України Сич О.М. підкреслив, що одним з головних питань під час розроблення та впровадження Концепції гуманітарної політики України є визначення принципів та пріоритетів соціально-економічних та соціокультурних засад гуманітарного розвитку України. Для цього необхідно забезпечити взаємодію між державою та громадянським суспільством, бізнесом та владою з метою створення необхідних соціально-економічних умов для підвищення якості життя населення, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, захисту її прав і свобод.

Голова Профспілки працівників культури України у своєму виступі акцентувала увагу учасників заходу на необхідності повноцінного відновлення соціального діалогу між державою та профспілками. Зокрема, вона наголосила на тому, що головною причиною на сьогодні, в дуже важкий для всієї держави, для всього громадянського суспільства час, є відсутність прозорості ведення на урядовому рівні соціального діалогу в питаннях надання та збереження гарантованих державою соціальних виплат. Замість спільних напрацювань виходу з кризи, Уряд за останній час без погодження з профспілковою стороною приймає закони, постанови та розпорядження, які звужують соціальні гарантії наших працівників.

Незважаючи на належність таких нормативно-правових актів до соціально-трудової сфери, міністерствами розробниками в розділі «Позиція соціальних партнерів» свідомо зазначається, «проект акту не стосується питань соціально-трудової сфери». Саме за профспілками, як за найбільшою громадською організацією, законом «Про профспілки…» закріплено право представляти та захищати соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки. Сьогодні люди, які вибороли право на краще життя, хочуть бути почуті. А, почуті вони можуть бути саме через своїх представників – профспілки.

При обговоренні питання необхідності проведення адміністративно – територіальної реформи з метою створення умов для наближення обʼєктів надання основних соціальних послуг до громадян, у першу чергу, сільських територій, Л. Ф. Перелигіна наголосила на проблемі, яка в майбутньому може породити дуже серйозні наслідки. Зокрема, вона зазначила, що Схваленою Урядом Концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної влади в Україні, закладено основу для подальших дій з децентралізації влади.

На першому її етапі протягом 2014 року передбачається завершити реформування всієї необхідної законодавчої бази. Оскільки ця Концепція не погоджувалася з профспілками, голова Профспілки працівників культури внесла пропозицію долучити профспілки до участі в розробці законодавчої бази з метою узгодження інтересів держави, територіальних громад та працівників установ і організацій бюджетної сфери, щоб не виникла нова хвиля скорочення та оптимізації цих закладів, яка може набрати в регіонах некерованих обертів.

Л.Ф. Перелигіна внесла пропозицію провести в регіонах спільно з профспілками інвентаризацію установ та закладів культури з урахуванням демографічної ситуації та нормативів, визначених законодавством, та створити за підсумками інвентаризації єдиний електронний реєстр закладів культури.

«Модернізувати культурну політику, зміцнити моральні засади українського суспільства та сприяти соціальній і громадянській активності людини можливо лише при прозорій взаємодії влади та громадянського суспільства,» - наголосила голова Профспілки працівників культури України та закликала до єдності колективної співпраці у вирішенні соціально-економічних проблем в суспільстві.

 

Профспілка працівників культури України