1392982984-8161

 

7 серпня 2014 року в Мінсоцполітики відбулося чергове засідання спільної робочої Комісії Сторін соціального діалогу з ведення переговорів і підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на 2015 рік за участі представників профспілок виробничої і бюджетної сфер.
Як визначено в протоколі засідання (додається), Мінфін зазначив, що «на сьогодні склалась складна ситуація із збалансуванням бюджету, оскільки не виконується доходна частина Державного бюджету.
З метою забезпечення збалансування бюджету передбачається у наступному році зберегти обсяг видатків на оплату праці на рівні 2014 року. За цих умов необґрунтоване підвищення мінімальної заробітної плати спричинить необхідність значного скорочення працівників бюджетної сфери.»
Позиція Мінсоцполітики полягає в необхідності підвищення мінімальної заробітної плати не менше ніж на прогнозний індекс інфляції та підвищенні посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з урахуванням того, щоб грошовий розрив між ним та мінімальною заробітною платою становив не більше 366 гривень.
Нажаль, представник сторони роботодавців висловив думку щодо доцільності встановлення мінімальної заробітної плати у 2015 році на рівні цього показника у 2014 році – 1218 гривень. Така позиція сторони роботодавців обумовлена прогнозом суттєвого падіння валового продукту у 2015 році, втратою ринків збуту продукції, зростанням цін на енергоносії та високим рівнем соціального навантаженням на оплату праці. Водночас, було відзначено про можливість окремих підприємств встановлювати більш високі стандарти оплати праці у колективних договорах.
У зв’язку з цим сторона роботодавців наголосила на необхідності, хоча б на цей складний період, вилучити із законодавства норму щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні не нижче прожиткового мінімуму з метою уникнення конфліктів та створення умов для визначення об’єктивного показника прожиткового мінімуму незалежно від розміру мінімальної заробітної плати.
Профспілки в чергове наголосили, що згідно з міжнародними нормами гарантій працівникам мінімальна зарплата має складатися з фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування складає не більше 45%, а також включати податок на доходи фізичних осіб, сімейну та інвестиційну складові.
Беручи до уваги економічні зовнішні і внутрішні складнощі та з метою ліквідації дотацій з Державного бюджету Пенсійному фонду на виплату пенсій у майбутньому, СПО об’єднань профспілок наполягав на передбаченні в Державному бюджеті на 2015 рік мінімальної заробітної плати у розмірі 3093 грн. (з урахуванням прогнозних показників інфляції) – це величина мінімальної зарплати, яка дозволяє протягом повного страхового стажу заробити мінімальну пенсію, з подальшим її зростанням пропорційно темпам зростання середньої заробітної плати по економіці.
Разом з тим, Профспілкова сторона звернула увагу сторони власників на необхідності усунення дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери та встановленні посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду в розмірі не нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Враховуючи підвищення цін та тарифів, стрімке зростання інфляції та   реального розміру доходів, профспілки наполягали на вжитті невідкладних заходів для скорочення грошового розриву між розмірами мінімальної заробітної плати та базового тарифного розряду (посадової ставки) ЄТС у 2015 році.
Нажаль, Сторона власників, не зважаючи на спливання термінів підготовки та внесення до Верховної Ради України проекту Державного бюджету на 2015 рік, досі не представила своєї офіційної позиції щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2015 рік.
Проведення так званих «переговорів», це чергове намагання Сторони власників підмінити дійсно ефективний соціальний діалог та перекласти на  чесно працюючу людину тягар економічної кризи.

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання