i09

Звернення профспілкового активу

Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Профспілковий актив Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України з розумінням сприймаючи ситуацію, що склалася в державі, законодавчі ініціативи Верховної Ради України та програмні завдання Кабінету Міністрів України, водночас висловлює занепокоєння з приводу розробленого Міністерством фінансів України законопроекту «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні», яким передбачається скасування гарантій фінансового забезпечення галузі освіти та встановленого педагогічним і науково-педагогічним працівникам рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) і умов оплати праці спеціалістів закладів освіти, передбачених статтями 61 та 57 Закону України «Про освіту».

Збільшення норми навчального навантаження вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів, керівників гуртків, наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів; ручне регулювання Кабінетом Міністрів України питання виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок, матеріальної допомоги, щорічної грошової винагороди, встановлення доплат; зміни до Закону України «Про вищу освіту»; погіршення умов пенсійного забезпечення; скасування норми про відрахування коштів на оздоровлення, на охорону праці, тощо призведе до загострення соціальної напруги в освітянських колективах.

З метою упередження проведення акцій протесту просимо вжити заходів щодо недопущення прийняття закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» у запропонованій Міністерством фінансів редакції.

 

Ю.І.Кравець

Голова ради Рівненської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України                                                

10.09.2014