1329731618 1329724966 sj004

 

Соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та благополучного співіснування як в самих країнах, так і між різними країнами. ООН підтримує принципи соціальної справедливості, заохочуючи рівність між жінками і чоловіками або права корінних народів та мігрантів. ООН сприяє забезпеченню соціальної справедливості, усуваючи бар'єри, які виникають перед людьми в силу їх ознаки статі, віку, расової, етнічної або релігійної приналежності, культури або наявності інвалідності.

Для ООН прагнення соціальної справедливості для всіх лежить в самому центрі її глобальної місії щодо заохочення розвитку та поваги до людської гідності. Ухвалення Міжнародною організацією праці Декларації про соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації є лише одним із прикладів, які свідчать про прихильність системи ООН забезпеченню соціальної справедливості. У Декларації робиться наголос на гарантії досягнення справедливих результатів для всіх через посередництво забезпечення зайнятості, соціального захисту, соціального діалогу та основоположних принципів і прав на робочому місці.

26 листопада 2007 Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості, який відзначається щорічно починаючи з 2009 року. Вона також запропонувала всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до цілей і завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та 24-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Проведення Всесвітнього дня соціальної справедливості має сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного співтовариства в області викорінювання убогості, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.