logo ohor

 

Сьогодні українське суспільство, як ніколи, гостро відчуває потребу в утвердженні соціальної справедливості.

Складні економічні умови (галопуюча інфляція, девальвація національної валюти, значне зростання цін та тарифів на життєво необхідні товари та послуги) стрімко поглиблюють прірву між заможними та малозабезпеченими верствами населення.

      Уряд в черговий раз весь тягар фінансово-економічної кризи переклав на найбільш соціально незахищених працівників бюджетної сфери, зокрема працівників медичної галузі, та продовжує вживати антисоціальних заходів щодо скасування і обмеження, встановлених законодавством соціальних пільг та гарантій, скорочення чисельності працівників закладів охорони здоров’я, позбавляючи їх тим самим основних засобів до  існування.

       Профспілка наголошує, що медичні працівники мають найнижчий рівень заробітної плати порівняно з працівниками інших галузей економіки, навіть серед бюджетної сфери, через відсутність єдиних підходів в умовах оплати праці та рівні соціальних гарантій. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров’я за 2014 рік склала лише 2457 грн., що у  1,6 раз менше ніж в промисловості (3 995 грн.), та 1,1 рази - ніж в освіті (2745грн.) і в  культурі (2769 грн.).

       Одним із проявів соціальної несправедливості є дискримінація в оплаті праці працівників бюджетної сфери. Роками Уряд в ручному режимі, в порушення норм законодавства про оплату праці, встановлює розмір посадового окладу тарифної ставки працівника І тарифного розряду ЄТС нижче рівня мінімальної заробітної плати на 30%, внаслідок чого медпрацівники недоотримують третину річного заробітку. З січня 2013 року ситуація в оплаті праці значно погіршилася, коли тарифну ставку взагалі заморозили на рівні 852 грн. Заходи жорсткої бюджетної економії та брак коштів залишили без реалізації право медпрацівників реформованої первинки на виплату надбавки за обсяг і якість виконуваної роботи з 1 жовтня 2014 року відповідно до постанови КМУ від 30.12.2013 №  977.

      Разом з тим, внаслідок військової агресії попит на медичну професію значно зростає. Працюючи в складних  умовах, із ризиком для власного життя і здоров’я, з надмірним навантаженням, без відповідної оплати праці медпрацівники самовіддано надають медичну допомогу військовим та постраждалому від бойових дій населенню.

      У пошуках непростих рішень, Профспілка працівників охорони здоров’я України вимагає під час проведення масштабних соціально-економічних реформ, у тому числі в галузі охорони здоров’я, безумовного дотримання принципу соціальної справедливості у вирішенні найбільш болючих проблем зайнятості,  оплати праці, соціального захисту медичних працівників. Вважаємо, що відновлення соціальної справедливості у відношенні держави до оцінки праці медиків - це доленосне питання, адже соціальний розвиток і соціальна справедливість – необхідні умови підтримки миру і безпеки як всередині кожної окремої країни, так і у взаємовідносинах між ними.

 

Профспілка працівників охорони здоров'я України