12373329 502845019877008 7299888741598223504 n

 

10 грудня в Комітеті ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення пройшло чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання.

 

У складі робочої групи працюють народні депутати України, представники профспілок, роботодавців, вчені-правознавці, практики у сфері трудового права.

Розглядалися статті книги першої ТК «Загальні положення», якими встановлюються та регулюються діяльність суб’єктів трудових відносин, визначаються права і обов’язки працівника та роботодавців.

Коментує заступник Голови робочої групи Сергій Українець:

- Профспілки внесли пропозиції щодо додаткового розширення прав працівників. Зокрема запропоновано встановити право працівника відмовитись від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в встановлений строк, або виплати її не в повному розмірі а також право на відмову працівника від виконання роботи у зв’язку з виникненням прямої загрози для йогом життя чи здоров’я, в тому числі в наслідок порушення роботодавцем законодавства про охорону праці, на забезпечення працівників засобами захисту відповідно до встановлених норм.

Пропозиції профспілок підтримано робочою групою.

Підтримано також доповнення, що наявний у Кодексі перелік прав не є вичерпним, оскільки додаткові права можуть встановлюватися колективними договорами, галузевими і територіальними угодами.

Ці дві позиції викликали дискусію, але за підтримки експертів, практиків, науковців, було знайдено рішення і обидва вказані права були додатково внесено у ст. 21 проекту ТК.

Таким чином, позиція профспілок отримала підтримку і віднайшла своє втілення у проекті ТК.

Профспілки консолідовано виступили проти поправок деяких народних депутатів, які пропонували передбачити серед обов’язків працівника дотримання не тільки трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку, а ще й корпоративної політики, стандартів, інструкцій, положень тощо. Спеціалісти - правники підтримали нас – не можна таким чином розширювати коло обов’язків працівника, які не мають визначеної межі. Тому залишено у проекті ТК лише обов’язок працівника дотримуватися трудової дисципліни і вимог нормативних актів роботодавця.

Депутатами внесено пропозицію надати право роботодавцеві самостійно формувати кваліфікаційні вимоги до своїх працівників. Позиція профспілок з цього питання була однозначною: кваліфікаційні вимоги мають формуватися на державному рівні та повинні бути універсальними для всіх категорій працівників і професій. Зважаючи на жорстку позицію профспілок дана пропозиція не підтримана робочою групою.

Ще одна скандальна пропозиція була внесена деякими депутатами стосовно того, щоб надати роботодавцю право на запровадження безстрокового локауту. Якщо профспілка висуває вимоги до роботодавця щодо заробітної плати чи соціальних гарантій - той може зупинити роботу підприємства на необмежений строк, позбавивши таким чином працівників права на працю і заробляти собі на життя.

Члени робочої групи підтримали позицію профспілок та відхилили зазначену поправку. Аргументи профспілок були наступними: поправка значно погіршує правовий стан працівника, крім того нормою пропонується регулювати не індивідуальні, а колективні трудові відносини, які мають регулюватися окремим законом, а головне – таким чином порушується головне конституційне право людина – право на працю.

 

12342800 502844989877011 1189420620902215935

 

На робочій групі було підтримано пропозицію Мінсоцполітики - привести окремі норми ТК у відповідність до директив Євросоюзу, зокрема, у разі, коли працівник працює за строковим трудовим договором і на підприємстві відкривається вакансія на умовах безстрокового трудового договору, працівник має бути поінформований про наявність такої вакансії, щоб він зміг скористатися нею для переходу на більш стабільні умови праці.

Розглянуто заперечення деяких народних депутатів проти передбачення у ТК обов’язку роботодавця створювати належні побутові умови для роботи працівників. Після заслуховування належних аргументів профспілок на користь того, що обсяг побутових умов має встановлюватись за результатами атестації робочих місць, працівникам необхідно створювати умови як мінімум для перевдягання, умивання, приймання їжі, відпочинку тощо, зазначену пропозицію робочою групою було відхилено.

Загалом в результаті 3-х засідань розглянуто зауваження і пропозиції до 25 статей ТК, які стосуються основний положень, принципів побудови трудового права, недопущення дискримінації у сфері праці, визначення нормативно-трудових актів, встановлення прав і обов’язків роботодавця тощо.

 

Прес-центр ФПУ