trud.jpg 8902 33 1413447586

 

У ході чергового, сьомого засідання робочої групи з підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання, що відбулось 24 грудня, відхилено пропозиції низки народних депутатів до ст. 40 проекту, якими пропонувалося розширити встановлення випробувального строку для неповнолітніх працівників та випускників профтехучилищ і вузів, які вперше приймаються на роботу, а також переможців конкурсу на вакантну посаду.

 

Відхилено також поправку стосовно того, що припинення трудових відносин з працівником у випадку визнання судом недійсним трудового договору можна проводити на підставах, не передбачених ст. 47 проекту ТК. Дійшли спільного рішення, що у випадках, коли трудовий договір визнано недійсним, роботодавець повинен звільняти працівника за скороченням, що для останнього є більш вигідною підставою звільнення.

Підтримано важливу поправку народних депутатів про те, що визнання недійсним трудового договору, або окремих його умов не звільніє роботодавця від обов’язку провести усі необхідні виплати працівнику за час фактичного виконання ним роботи.

Робоча група захистила норму ч.2 ст. 49 проекту ТК, в якій передбачається, що у разі відмови роботодавця надати працівнику роботу відповідно до укладеного трудового договору, працівник має право на визнання трудових відносин такими, що виникли саме з дня, визначеного трудовим договором, зі стягненням заробітної плати у розрахунку тарифної ставки окладу до дня початку роботи. Тобто якщо людину прийняли на роботу, а роботу не дають – це не провина працівника. Робоча група відхилила відповідну негативну поправку.

Головна дискусія засідання виникла навколо пропозицій групи народних депутатів у кількості 20 осіб, які пропонували виключити зі ст. 51 «Документи та відомості про особу, що подаються під час прийняття на роботу» обов’язкове надання трудової книжки.

- Це означало би повне вилучення з ділового обороту на підприємствах такого важливого документу як Трудова книжка, - акцентував заступник Голови робочої групи Сергій Українець, - саме у трудовій книжці міститься інформація про трудове життя працівника, трудову практику, його кваліфікаційне зростання, про наявність роботи у важких, шкідливих та небезпечних умовах, що в результаті має значення для наступного призначення пенсії.

Робоча група обговорила цю пропозицію и в результаті вона була відхилена, оскільки без запровадження державного електронного реєстру даних про кожного працівника, якого зараз ще немає, і на створення якого потребується біля 2-3 років, вилучення трудових книжок може призвести до порушення прав працівників, - вважає профспілковий представник.

Нагадаємо, що рішення ухвалюються робочою групою більшістю голосів – в робочій групі по доопрацюванню проекту ТК 38 осіб, 3 з яких представляють позицію профспілок.

Наступне засідання робочої групи планується провести 21 січня 2016 року.

 

Прес-центр ФПУ