СПО

 

Актуальні питання забезпечення соціально-економічного захисту людини праці в сучасних умовах обговорили учасники засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулось 14 липня.

Жваву та конструктивну дискусію викликало вже перше питання порядку денного – «Про результати роботи примирних органів та подальші дії СПО об’єднань профспілок». З інформацією з цього питання виступив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Він проінформував присутніх про хід трудового спору з стороною роботодавців та Кабміном, зазначив, що його було оголошено з метою захисту конституційних прав працівників на працю, достатній рівень життя та своєчасне отримання заробітної плати.

Як було наголошено під час засідання, вперше в історії українських правовідносин і соціального діалогу на вимогу профспілок відбувся Трудовий арбітраж на національному рівні з розгляду питання стосовно відповідальності організацій роботодавців за несвоєчасну оплату праці, який зобов’язав роботодавців вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати. СПО сторони роботодавців на національному рівні на засіданні 12 червня розглянув рішення Трудового арбітражу та прийняв рішення щодо заходів, спрямованих на забезпечення виконання рішень та рекомендацій арбітражу. Вирішення спору з іншим суб’єктом Генеральної угоди – Кабінетом Міністрів України значно затягнулося. Незважаючи на те, що розпорядження Кабінету Міністрів України «Про уповноваження на представництво інтересів Кабінету Міністрів України в колективному трудовому спорі між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України» затверджено 14 травня ц.р. № 555, через бюрократичні процедури, Угоду про утворення примирної комісії укладено лише 16 червня 2015 року.

 

СПО1

 

Наразі відбулося 5 засідань примирної комісії та декілька консультативних зустрічей з представниками Мінекономрозвитку та Мінфіну. З семи висунутих вимог до Кабінету Міністрів України компромісних рішень в рамках роботи примирної комісії досягнуто лише за трьома знайдено компромісу, прийнято рішення про залучення незалежного посередника та проведення додаткових консультацій керівництва примирної комісії й проведення 16 червня ц.р. підсумкового засідання.

Враховуючи обов’язковість виконання рішення Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні щодо забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, а також з метою визначення подальших дій СПО об’єднань профспілок в рамках колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом Міністрів України, СПО об’єднань профспілок вирішив:

1. Запровадити постійний моніторинг своєчасної виплати заробітної плати та щомісяця до 10 числа надавати відповідну інформацію Секретаріату СПО об’єднань профспілок.

2. Розміщувати (оновлювати не рідше, ніж раз на рік) на офіційних сайтах перелік своїх первинних профспілкових організацій.

 

СПО2

 

3. Керівництву СПО об’єднань профспілок:

- Щомісяця до 15 числа інформувати СПО сторони роботодавців на національному рівні та Національну службу посередництва і примирення про результати моніторингу стану виплати заробітної плати.

- Організувати проведення громадських слухань з розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати».

- Під час зустрічей, консультацій з депутатськими парламентськими фракціями, народними депутатами України лобіювати підтримку законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати» (реєстр. № 2533 від 03.04.2015).

- Домагатись ратифікації ст. 25 Європейської соціальної хартії (переглянутої) і розділу ІІІ Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.

4. Рекомендувати профоб’єднанням – суб’єктам СПО, всеукраїнським профспілкам – членам СПО об’єднань профспілок використовувати законодавчі повноваження профспілкових органів для повернення боргів із заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій, зокрема:

- За кожним фактом затримки виплати зарплати понад 7 календарних днів вносити подання до територіальних органів державної служби з питань праці, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, вищих керівних органів підприємств-боржників, а щодо державних підприємств чи підприємств з часткою майна понад 10% – інформувати Кабінет Міністрів України.

- Організувати масові судові позови з вимогою виконання перед конкретними найманими працівниками зобов’язань щодо повної і своєчасної

- Активізувати роботу профспілкових організацій усіх рівнів у частині висвітлення в ЗМІ інформації про випадки порушення конституційних прав працівників, зокрема щодо затримки виплати заробітної плати, та розповсюдження позитивного досвіду щодо захисту прав працівників.

- Організувати масові звернення до глобальних профспілок з метою інформування про порушення права українських працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Вирішено також вжити інші конструктивні та ефективні заходи щодо вирішення питань трудового спору з стороною роботодавців та Уряду.

З інформацією «Про підготовку законодавчих пропозицій з удосконалення законодавства щодо вирішення трудових спорів та зняття обмежень права на страйк» виступила член СПО об’єднань профспілок, керівник управління соціального діалогу та                                                    колективно-договірного регулювання апарату ФПУ Олена Лобченко. Вона підкреслила, що метою запропонованого законопроекту є зняття обмежень права на страйк, закріплених в низці спеціальних законів, що забезпечить працівникам розширення умов для використання права на страйк. Олена Лобченко проінформувала про правові, регіональні аспекти документу, його фінансово-економічному обґрунтуванні, зазначивши, що прийняття цього законопроекту сприятиме зменшенню соціальної напруженості в суспільстві, направленню невдоволення працівників у юридичне та легітимне русло та забезпеченню гарантованого Конституцією України права на страйк.

 

СПО10

 

Було вирішено:

1. Створити робочу групу для доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття обмежень права на страйк» та підготовки нової редакції закону щодо вирішення трудових спорів.

2.. Всеукраїнським профспілкам – членам СПО об'єднань профспілок з метою експертного забезпечення роботи протягом тижня надати пропозиції до персонального складу робочої групи, пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зняття обмежень права на страйк».

3.. Робочій групі у термін до 7 серпня ц.р. доопрацювати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття обмежень права на страйк», підготувати робочу версію проекту закону щодо вирішення трудових спорів з метою подальшого його обговорення.

4. Провести у вересні ц.р. конференцію щодо забезпечення права працівників на страйк із залученням експертів Представництва ООН в Україні, Представництва ЄС в Україні, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національної служби посередництва і примирення, науковців тощо.                                          

     «Про позицію профспілок щодо проекту Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (реєстр. № 2983), внесений народним депутатом України О. Ляшко, іншими народними депутатами України»   проінформував присутніх, член СПО   об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Українець. В його доповіді, виступах членів СПО зазначалось, що до СПО об’єднань профспілок на експертизу надійшов проект цього Закону. Запропонована редакція закону передбачає новий порядок реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у т.ч. профспілок та їх об’єднань та внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Аналіз законопроекту показав, що в супереч нормам статей 2, 3 та 4 Конвенції № 87 в Україні вводяться жорсткі норми щодо порядку утворення профспілок, їх об’єднань, набуття статусу юридичної особи, легалізації та членства в профспілці. Прийняття законопроекту у внесеній редакції призведе до прямого порушення ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 87, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших актів міжнародного права. Зазначений проект має розцінюватися профспілками, як спроба поставити найбільш представницькі організації громадянського суспільства під повний контроль держави та створення умов для ослаблення автономії профспілок, встановленої міжнародним правом, Конституцією і законодавством України, позбавити захищеності профспілок від зовнішнього втручання, у т.ч. з боку державних органів.

СПО4

З метою уникнення негативних наслідків прийняття зазначеного проекту СПО об’єднань профспілок направлено листи до Голови Верховної Ради України та Комітетів Верховної Ради з питань: промислової політики та підприємництва, соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, правової політики та правосуддя, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, економічної політики, прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, культури і духовності, сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, фінансової політики і банківської діяльності, бюджет, запобігання і протидії корупції та європейської інтеграції, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національного координатора Міжнародного бюро праці в Україні щодо прийняття рішення про його відхилення і доопрацювання з метою приведення у відповідність до норм Конвенцій МОП та інших актів міжнародного права, ратифікованих Україною.

 Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий проінформував членів СПО щодо питання «Про пропозиції до проекту Держаного бюджету України на 2016 рік». Він сказав, що, згідно Порядку участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики, затвердженого Президією Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Сторона профспілок має направити пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2016 рік Міністерству фінансів України до 20 липня ц.р.

 

СПО5

 

СПО об’єднань профспілок, розглянув схвалені Президією ФПУ 24 червня 2015 року соціально значущі пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2016 рік та з метою консолідації зусиль для їх просування, вирішив:

1. Схвалити пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2016 рік та направити до Міністерства фінансів України і Міністерства соціальної політики України для їх врахування при підготовці відповідного законопроекту.

2. Доручити профспілковій Стороні постійно діючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу відстоювати та забезпечувати просування профспілкових пропозицій в рамках роботи відповідної робочої групи над проектом Державного бюджету України на 2016 рік.

3. Проінформувати Сторону роботодавців, секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради про пропозиції профспілкової Сторони до Державного бюджету України на 2016 рік з метою посилення соціального діалогу.

 

СПО11

        

З інформацією щодо питання «Про затвердження змін до Порядку роботи з проектами актів законодавства, які надійшли на розгляд СПО об’єднань профспілок» виступила керівник Секретаріату СПО                                                       об’єднань профспілок   Валентина Приходько.  

 

СПО7  

 

                                                                                                 Прес-центр ФПУ