EU navigator-1170x320

 

На засіданні Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, яке відбулось 17 січня, обговорено проект публічного звіту щодо підсумків роботи УС ПГС у 2017 році, а також визначено пріоритети її діяльності на 2018-й рік.

 

У роботі взяв участь Голова ФПУ Григорій Осовий, який зауважив, що УС ПГС діє публічно, адже вона представляє більш ніж 180 громадських організації України, тому звіт після його доопрацювання буде опубліковано у ЗМІ і доведено до широкої профспілкової спільноти.

Під час обговорення профспілки акцентували увагу на роботі 4-ї групи ПГС (всього таких груп шість), яка опікується питаннями зайнятості, соціальної політики, охорони праці і безпеки на робочих місцях.

У якості досягнень було відзначено посилення впливу профспілок на колективно-договірне регулювання питань оплати праці, удосконалення механізмів впливу на підвищення зарплат, більш динамічне їх зростання протягом минулого року (аніж у попередній рік) до динаміки зростання цін, двократне підвищення розміру мінімальної зарплати тощо.

Наразі 4-ою робочою групою ПГС, яку очолює голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, за участю фахівців ФПУ готується доповідь з питання реформування оплати праці і міграції, оскільки ці два фактори тісно взаємопов’язані: як правило незадоволення рівнем зарплати спонукає більшість працівників до пошуку роботи за кордоном, де за тотожну працю їм гарантовано більше грошове винагородження.

Серед актуальних тем для розгляду на черговому спільному засіданні УС ПГС і Європейського соціально-економічного комітету, що заплановано провести у квітні ц.р. у Брюсселі, названо - оцінка зміни клімату у контексті виконання паризької угоди з клімату, а також розвиток вітчизняних підприємств малого і середнього бізнесу та їх інтеграція до ринків ЄС. Ще одна доповідь, яка розробляється, стосується контролю з боку громадськості за витрачанням коштів, які надходять на реалізацією в нашій країні програм технічної допомоги. Оскільки європейська сторона виявляє занепокоєння стосовно того, що ці кошти не завжди використовуються прозоро і ефективно, члени ПГС, як представники інституцій громадянського суспільства, повинні запропонувати свої контрольні функції у цих процесах. З урахуванням досвіду європейських країн, в Україні також можна проводити фінансовий моніторинг витрачання коштів, які надходять у якості технічної допомоги, розробити методологію оцінки ефективності їх використання, досягнутих результатів та ін..

Того ж дня члени УС ПГС взяли участь у засіданні Комітету ВР з питань європейської інтеграції, на якому розглянуто план заходів на 2018 рік, зокрема з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. На засіданні виступила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.Климпуш-Цинцадзе, яка розповіла про роботу Уряду стосовно реалізації Угоди Україна-ЄС на 2018 р. З цього питання доповіли представники Міністерств фінансів України, економічного розвитку та торгівлі України, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної фіскальної служби України та ін.. За оцінкою Г.Осового, ознайомлення з цією інформацією «з перших вуст» дозволить членам УС ПГС більш ефективно співпрацювати з представниками ЦОВВ з подальшої імплементації положень угоди між Україною і ЄС у напрямках, по яких суспільство очікує від влади більш результативної роботи.

Профспілки зокрема планують співпрацю з Міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики, Мінекономрозвитку України з метою оновлення нормативно-правової бази стосовно охорони праці, забезпечення безпеки на робочих місцях. Згідно з Угодою Україна-ЄС налічуються більш як 40 директив стосовно збереження здоров’я та життя працюючих, які потрібно враховувати при ухваленні нових законів, і ця робота лише тільки розпочинається. Інша проблема – розвиток автотранспортної і дорожньої галузей.

Нещодавно члени профспілок транспортників пікетували Кабмін з вимогою вирішення соціально-економічних проблем працівників, створення законодавчих умов для більш ефективного функціонування галузі. На майданчику ПГС ми будемо намагатися прийняття нового закону про автомобільний транспорт, де будуть враховані вимоги директив ЄС стосовно забезпечення прав пасажирів, безпеки пасажирських перевезень, гідних та безпечних умов праці на транспорті, - зазначив Голова ФПУ Г.Осовий.

 

Прес-центр ФПУ