33

 

 

За інформацією членських організацій Федерації профспілок Кіровоградської області на всіх підприємствах, установах і в організаціях, де діють первинні профспілкові організації, забезпечується виплата мінімальної зарплати у розмірі 3200 грн. Без проблем здійснюється цей процес в установах і закладах освіти. У грудні минулого року укладено обласну галузеву угоду між управлінням освіти, науки, молоді і спорту ОДА і обласним комітетом профспілки. Проводиться організаційна робота щодо прийняття колдоговорів в установах і закладах освіти на основі розроблених обкомом профспілки методичних рекомендацій.

Проте, в окремих галузях виникають проблеми під час реалізації законодавчих змін у сфері оплати праці. Так, за інформацією обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я, для забезпечення коштами у 2017 році фонду оплати праці закладів охорони здоров'я області не вистачає близько 144 млн. грн. Доведений обсяг медичної субвенції не дає можливості виконати вимоги ЗУ від 06.12.2016 № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» для забезпечення диференціації заробітної плати працівників з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Зрівнялівка існує майже в усіх закладах охорони здоров'я. У лікаря-інтерна, бухгалтера, сестри медичної 6 розряду, прибиральника території, інженера, економіста, юриста заробітна плата знаходиться на одному рівні. Це, в свою чергу, не мотивує висококваліфікованих працівників і може призвести до масових скарг та зростання соціальної напруги в галузі.

За інформацією обласної організації профспілки працівників культури, не забезпечується диференціація міжтарифних коефіцієнтів в оплаті праці при встановленні мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень:

клубних працівників 9-11 тарифних розрядів (акомпаніатори, художні керівники, керівники колективів);

- працівників училищ культури, музичного училища 7-11 тарифних розрядів (настроювачі музичних інструментів, бухгалтери, провідні інженери з охорони праці);

- окремих працівників спортивних шкіл олімпійського резерву (бухгалтери, інженери з охорони праці, зав. відділу (сектору) кадрів).

Всі ці категорії працівників мають 3200 грн., а це нижче, ніж техпрацівник чи сторож, які отримують, крім 3200 грн., надбавку за використання деззасобів чи за роботу в нічний час.

Мають місце проблеми в небюджетній сфері:

- не виконання п.2.4. Генеральної угоди щодо визначення розміру тарифної ставки робітника І розряду на 2017 рік унеможливлює формування тарифних сіток на підприємствах галузей, в яких не укладено галузеві угоди, або укладені без участі об'єднань роботодавців.

Якщо брати в розрахунок діючу норму Генеральної угоди (110 відсотків прожиткового мінімуму), то розмір тарифних ставок робітників найбільш масових 4-5 розрядів (оператори верстатів з програмним керуванням) не досягне мінімальної зарплати (3200 грн.). Крім того, відсутність вищевказаної норми гальмує укладання галузевих угод, які є базою для укладання колективних договорів.

Значно ускладнює роботу відсутність чіткого повного переліку доплат, надбавок, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру.

Неприпустимим є скасування гарантій на призначення академічної стипендії студентам, зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання до проведення першого семестрового контролю.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 січня 2017 року в області утворено тимчасову міжвідомчу робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. До складу робочої групи включено Голову ФПО. Аналогічні групи за участю представників профспілок утворено в районах і містах області.

 

М. Баланенко,

Голова Федерації профспілок Кіровоградської області