unnamed

25 травня відбувся вебінар з фахівцями проекту Міжнародної організації праці (МОП): «Права у світі праці: покращення дотримання Україною основних міжнародних трудових норм», який фінансується Урядом Канади.

У вебінарі взяли участь з боку ФПУ: Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, виконуючий обов’язки заступника Голови Богдан Оверковський, керівник департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Василь Шилов, з боку МОП: Національний координатор МОП Сергій Савчук та члени проекту.

Григорій Осовий у своєму виступі подякував МОП, що вона активно працює в Україні і надає їй постійно допомогу. Він підкреслив актуальність проекту, враховуючи останні тенденції в сфері трудових відносин та напрями реформування трудового законодавства. Голова ФПУ заявив, що проект однозначно сприятиме оздоровленню та розвитку соціально-трудових відносин в Україні, формуванню у соціальних партнерів взаємоповаги до прав та інтересів кожної із сторін, запобіганню виникнення трудових спорів.

Заплановане проектом надання стратегічних порад і технічних коментарів у процесі розробки нових законів про працю, про колективні переговори, про вирішення колективних трудових спорів, про організації роботодавців, про профспілки, про соціальний діалог слугуватиме додатковим запобіжником недотриманню законодавцями міжнародних норм, ратифікованих Україною.

Виступаючі від сторони ФПУ підтримали наміри керівників проекту щодо запрошення до партнерства в його реалізації не тільки представників працівників, роботодавців та їхніх організацій, але й центральних і місцевих органів влади, народних депутатів України та Національної школи суддів України.

Було висловлене побажання залучити до проекту  суддівський корпус, що дозволить підвищити рівень обізнаності суддів щодо міжнародних актів, які регулюють питання колективно-договірних відносин в сфері праці, а також сприятиме більш активному застосуванню ними міжнародних норм в ухвалених судових рішеннях.

Враховуючи, що в Україні активізовано роботу по децентралізації територій було висловлена пропозиція про залучення до проекту представників профспілкових організацій та роботодавців на локальному рівні, а також представників місцевих органів виконавчої влади.

  Команда від ФПУ висловила низку пропозицій щодо актуалізації проекту, зокрема було запропоновано:

досягнути домовленостей з суб’єктами законодавчої ініціативи про необхідність проведення ними попередніх консультацій з соціальними партнерами з усіх питань, які стосуються змін трудового і профспілкового законодавства, а також про врахування ними стратегічних порад і технічних коментарів міжнародних експертів як безпосередньо на стадії розробки законопроектів, так і в процесі їх розгляду профільним комітетом Верховної Ради України;

 включити до програми тренінгів для тренерів із заохочення колективних переговорів, запобігання трудовим спорам і мирного їх вирішення та методів ведення переговорів основи медіації, як сучасного інструменту вирішення конфліктів;

тренінги на пілотних підприємствах бажано проводити також у спільних для представників соціальних партнерів групах, що сприятиме здобуттю ними ефективних навичок пошуку зближення позицій в процесі проведення колективних переговорів, у тому числі із застосуванням методів медіації;

запланувати проведення низки практичних тренінгів/семінарів з питань застосування законодавства колективно-договірного регулювання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на первинному рівні (місті, районі, селищі) тощо.

Підводячи підсумки вебінару, Голова ФПУ ще раз подякував МОП за постійну увагу до України та надання технічної допомоги усім соціальним партнерам особливо зараз під час пандемії COVID19.

Департамент міжнародних зав’язків ФПУ