1563399962 b ua205 b07e9a88

За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах квітня 2020 року становив 4948 грн. (Додаток 1).

Таким чином, законодавчо встановлений на квітень 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2102 грн.) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,3 рази або на 2846 грн. Мінімальна заробітна плата (4723 грн.) була нижчою від фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 225 грн.

Середня заробітна плата в Україні у квітні 2020 року порівняно із березнем знизилася на 8,9% та становила 10430 грн. (Додаток 2). В перерахунку в євро середня заробітна плата знизилася до 352,4 євро (з 404 євро у лютому ц.р.).

Водночас, внаслідок падіння у квітні 2020 року середньої заробітної плати відбулося зростання співвідношення мінімальної заробітної плати (4723 грн.) до середньої, яке склало 45,3 %, при рекомендованому Міжнародною організацією праці і Світовим банком співвідношенні на рівні 50–60%.

За переважною більшістю видів економічної та промислової діяльності протягом квітня 2020 року відбулося падіння середньої заробітної плати (Додаток 3). Найбільшими темпами знизилася заробітна плата за такими видами діяльності:

- тимчасове розміщування й організація харчування  до 3500 грн – на 38% відносно березня та на 52,8% відносно лютого ц.р.;

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів до 4843 грн – на 28,4% відносно березня та на 36,7% відносно лютого ц.р.;

- авіаційний транспорт до 15105 грн – на 27,8% відносно березня та на 39,1% відносно лютого ц.р.

Підвищилися зарплати лише у працівників сільського, лісового та рибного господарства на 11,4%, у промисловості – в галузі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення на 5,6%.

Заробітна плата працівників окремих галузей бюджетної сфери залишається нижчою ніж середня по економіці: в освіті – 8310 грн. (або 79,7% від середньої по економіці), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 7035 грн. (або 67,4% від середньої по економіці). Слід зазначити, що, не зважаючи на запровадження доплат працівникам сфери охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню COVID-19, та лікуванні пацієнтів із випадками COVID-19, а також працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг, у квітні 2020 року відбулося зниження заробітної плати в зазначених сферах на 12,7%.

Найвищу заробітну плату отримують працівники сфери «Фінансова та страхова діяльність» в розмірі 20256 грн.; найнижчу – на рівні 3500 грн. працівники сфери «Тимчасове розміщування й організація харчування», де зарплати за місяць впали на 38%.

За регіональною ознакою:

- зростання заробітної плати у квітні ц.р. відбулося лише в Донецькій (на 2% відносно березня) та Луганській (на 1,8%) областях;

- найбільшою середня зарплата є в Донецькій області (12473 грн.) та м. Києві (15278 грн., зниження зарплати у квітні склало 15,1% та було максимальним серед регіонів), найнижчою – у Чернівецькій області (7560 грн.).

Індекс реальної заробітної плати у квітні п. р. порівняно із березнем  становив 90,4%, а відносно квітня 2019 року – 99,6%.

За результатами аналізу офіційної статистики у квітні 2020 року фонд оплати праці в Україні знизився на 10% відносно попереднього місяця та на 5,6% відносно лютого ц.р. (Додаток 4)

Зростання зазначеного показника відбулося лише у сферах Сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – на 14,8% та 30,9% відносно березня та лютого відповідно.

Найбільше зниження фонду оплати праці відбулося за видами діяльності:

- тимчасове розміщування й організація харчування – на 44,1% відносно березня та на 61,3% відносно лютого ц. р.;

- авіаційний транспорт – на 28,1% відносно березня та на 39,6% відносно лютого ц.р.

Залишається високою заборгованість з виплати заробітної плати, яка станом на 1 травня  2020 року склала 2996,7 млн. грн. (Додаток 5).

До 112,6 тисяч (на 4,7% більше відносно 01.04.2020) зросла кількість працівників економічно активних підприємств, яким заборговано 1822,1 млн. грн., в т.ч. 659,6 млн. грн. – борги державних підприємств.

Працівникам промисловості не виплачено 2209,2 млн. грн. або 73,7% від загальної заборгованості.

Найбільшими темпами у квітні ц.р. зросла заборгованість з виплати заробітної плати за наступними видами економічної діяльності:

- Надання інших видів послуг – на 198,2%;

- Тимчасове розміщування й організація харчування – на 68,3%;

- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – на 54,7%;

- Охорона здоров’я – на 45,7%.

 

Департамент з питань бюджету

 та оплати праці апарату ФПУ