Social Dialogue Commission 565x296

Європейська Комісія опублікувала Повідомлення та пропозицію щодо Рекомендації Ради, в якій виклала свої наміри щодо зміцнення соціального діалогу та колективних переговорів в ЄС. UNI Europa приєднується до вітань ЄКП щодо визнання внеску соціального діалогу, який було зроблено. Ми наголошуємо на тому, що необхідно для актуалізації цих переваг, щоб усі працюючі люди по всій Європі могли скористатися перевагами демократії на роботі.

Соціальний діалог, в основі якого лежать колективні переговори, є визначальною рисою європейської соціальної моделі. Як справедливо зазначає Комісія: "соціальний діалог є ключовим фактором економічної та соціальної стійкості, конкурентоспроможності, справедливості та сталого зростання", і "колективні переговори повинні бути доступними для всіх працівників, які перебувають у порівнянних ситуаціях, включаючи самозайнятих".

На додаток до питань, порушених у нашій спільній з іншими європейськими федераціями профспілок (ЄФП) заяві, UNI Europa підкреслює два ключові моменти: роль державних закупівель та забезпечення інклюзивного соціального діалогу на всіх рівнях і в усіх секторах.

Державні закупівлі, тобто гроші, витрачені державними установами на товари та послуги, що надаються компаніями приватного сектору, становлять 14% ВВП ЄС. У своїй Рекомендації Комісія підтверджує, що директива про державні закупівлі вимагає від держав-членів поважати право на організацію та ведення колективних переговорів. Досвід працівників є різним, іноді навіть протилежним. Вкрай важливо, щоб Комісія ЄС забезпечила, щоб державні тендери не стимулювали ці компанії до підриву соціального діалогу та колективних переговорів. Для забезпечення узгодженості політики Комісія ЄС повинна внести зміни до Директиви про державні закупівлі, щоб гарантувати, що всі державні тендери вимагають від компаній поваги до чинних колективних договорів і демократії на робочому місці. Дійсно, UNI Europe закликає підрядників бути соціальними партнерами та застосовувати колективно узгоджені умови по всьому ланцюжку субпідрядників.

UNI Європа продовжуватиме наполягати на інклюзивному соціальному діалозі. Наше бачення полягає у створенні реальної переговорної сили від місцевого до європейського рівня. Це вимагає включення всіх репрезентативних європейських соціальних партнерів. Дослідження репрезентативності надають соціальним партнерам та Європейській Комісії цінну інформацію для зміцнення соціального діалогу в сферах, що охоплюють як національні, так і європейські регіони. Розбудова потенціалу та профспілкова організація мають вирішальне значення для створення сильних соціальних партнерів у кожній державі-члені та секторі, щоб досягти цільового показника ЄС щодо охоплення колективними переговорами у 80%. Давно назріла необхідність створення комітету соціального діалогу у сфері соціальних послуг, який би був інклюзивним і представляв якомога більше національних профспілок у цьому секторі. Повідомлення Комісії збігається з нашою думкою, що соціальний діалог, який свідомо виключає репрезентативних соціальних партнерів, є юридично і політично неприйнятним. Дійсно, нам потрібні нові спільні форми соціального діалогу, які долають фрагментацію і залишаються відкритими для роботодавців - у сфері соціальних послуг, особливо з приватного, комерційного сектору, - які ще не мають європейських структур для залучення.

Одним із ключових викликів як для соціальних партнерів, так і для урядів та ЄС є прискорення темпів змін, що впливають на розвиток промислових секторів. Необхідні спільні зусилля для того, щоб соціальний діалог, в основі якого лежать колективні переговори, став доказом майбутнього. Це означає, що разом ми повинні забезпечити укорінення соціального діалогу в секторах, що розвиваються. Як профспілки сфери послуг, UNI Europa та її членські організації знаходяться в центрі цієї трансформації. У своєму Повідомленні Комісія декларує свою прихильність до просування в цьому напрямку. Зараз нам потрібно побачити конкретну політичну та фінансову участь ЄС - як на європейському, так і на національному рівнях. Попереднє використання рекомендацій щодо Фонду відновлення та стійкості та Європейського семестру показують, що це можливо, але дії ЄС мають бути розширені, зосереджуючись також на секторах.

Основною проблемою європейських соціальних партнерів залишається політична та фінансова підтримка Комісією секторальних соціальних діалогів на європейському рівні. UNI Europa очікує від Комісії пропозиції, яка забезпечить їхню довгострокову стійкість, а також підтримає реалізацію їхнього повного потенціалу у створенні соціальної Європи та допоможе соціальним партнерам на національному рівні. Важливим першим кроком є запровадження Комісією посади координатора соціального діалогу в кожному з її генеральних директоратів з метою актуалізації соціального виміру ЄС, що є довгостроковою вимогою соціальних партнерів. UNI Europa разом з CoiffeureEU та генеральними директоратами Комісії вже продемонстрували переваги такого підходу під час реалізації угоди з соціальними партнерами про захист здоров'я мільйонів перукарів. Замість того, щоб використовувати або законодавство ЄС, або саморегулюючі повноваження соціальних партнерів, ми поєднали останні з незаконодавчими діями ЄС. Як показує цей приклад, така тристороння співпраця посилює мережу між державами-членами, а також службами Комісії та агентствами ЄС. Це призводить до більшої тяги та сталості європейського соціального діалогу, як з точки зору процесу, так і з точки зору впливу.

Додаткова інформація:

- ETUFs: Пакет соціального діалогу: час діяти

- ETUC: Соціальний діалог в ЄС - на практиці

https://www.uni-europa.org/news/eu-lays-out-plan-to-reinforce-social-dialogue/