file20180525142934734

На «гарячу профспілкову лінію» звернулися з питанням про порядок прийняття на роботу голови первинної профспілкової організації (далі - ППО) та чи повинен голова ППО, який набув своїх повноважень після проведення виборів і обрання головою за умови оформлення трудових відносин, мати посадові інструкції?

 

Відповідно до Статуту (положення) керівником ППО є її голова, який у період між зборами (конференціями), засіданнями профкому, як правило, здійснює керівництво профспілковою організацією та її виборними органами.

Посада голови ППО є виборною. Відповідно до п. 6 ч.3 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу. Тобто у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови ППО.

Зазвичай, після проведення виборів відповідно до норм Статуту (положення) на загальних зборах профспілки обирається голова ППО.

Загальні збори профспілки також повинні визначити умови, на яких виконуватиме свої повноваження голова ППО та умови його оплати, зазначивши це у протоколі.

За умови коли у протоколі загальних зборів профспілки після проведення виборів і обрання голови ППО визначено, що голова ППО здійснюватиме свої повноваження «на громадських засадах», тобто без оформлення трудових відносин і виплати заробітної плати, то у такому випадку трудові відносини не виникають і свої функції голова ППО буде здійснюватиме на підставі Статуту (положення).

У випадку, якщо на засіданні загальних зборів профспілки прийнято рішення про укладення трудового договору з головою ППО, то у протоколі визначаються умови роботи, розмір оплати тощо.

При оформленні трудових відносин з головою ППО можливі такі варіанти:

- як основне місце роботи;

- за сумісництвом.

Підставою для видання розпорядження (наказу) про прийняття на роботу голови ППО є протокол загальних зборів про його обрання.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 24 КЗпП працівника не можуть допустити до роботи без:

- укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням);

- повідомлення органу ДПС про прийняття працівника на роботу.

Таким чином, голова ППО повинен видати розпорядження (наказ) про те, що він приступає до виконання своїх обов’язків та подати повідомлення про прийняття на роботу (незалежно основне місце роботи або зовнішнє чи внутрішнє сумісництво).

До відома: відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-V, із метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність, відомості про працівника подає страхувальник.

Порядок подання повідомлення про прийняття на роботу працівників визначено постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі - Постанова № 413).

Відомості про трудову діяльність голови ППО вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, до якого вноситься інформація про професійну назву роботи, посаду, в обов’язковому порядку із зазначенням відповідного коду ЗКППТР в Класифікаторі професій.

 

Щодо обов’язковості посадової інструкції у голови ППО.

Посадова інструкція — це офіційний документ, який визначає основні посадові обов'язки, права та відповідальність працівника на конкретній посаді. Вона є важливим інструментом управління, який допомагає структурувати роботу, уникати непорозумінь і забезпечувати ефективне виконання службових обов'язків.

Відповідно до пункту 3 ст.29 Кодексу законів про працю України до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про права та обов’язки, умови праці, тобто кожний працівник має бути ознайомлений зі своїми трудовими обов'язками під підпис.

За відсутність посадової інструкції передбачений штраф за ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 265 КЗпП – «порушення інших вимог трудового законодавства» - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

Відповідно до п.6 «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад (професій), що зазначені у штатному розписі. Винятком можуть бути окремі керівники, правове положення яких визначено у статуті (положенні) підприємства або відповідного підрозділу, де прописано основні завдання, обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Оксана Зайцева

Департамент правового захисту

апарату ФПУ