ilyustratyvne foto large

Пунктом 8 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено, що індексація пенсій та автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2023 році проводитиметься у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеного Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №168 від 24.02.2023р. «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» (далі – Постанова №168), якою передбачено наступне.

 

1. Індексація пенсій, призначених згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

 Передбачено, що з 1 березня 2023 р. індексація пенсій здійснюється з урахуванням коефіцієнта 1,197. Зазначений коефіцієнт обчислений з урахуванням 50% зростання споживчих цін у минулому році (2022 р.) та 50% зростання середньої заробітної плати в країні за 2020-2022 роки, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, порівняно з середньою заробітної платою в країні за 2019-2021 роки, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок і яка враховується при обчисленні пенсій.

Індексація пенсій здійснюється згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №124 від 20.02.2019 року. Нагадаємо, що індексація пенсій здійснюється таким чином:

- показник середньої заробітної плати, який застосовувався при обчисленні пенсій у 2017 році – 3764,40 грн, збільшений на коефіцієнт індексації у 2019 році - 1.17, у 2020 році – 1.11, у 2021 році - 1.11, у 2022 році – 1,14, збільшується з 1 березня ц.р на коефіцієнт 1,197 і становить 7405,03 грн;

- визначений показник (7405,03) множиться на індивідуальний показник заробітку особи та на коефіцієнт страхового стажу особи;

- до визначеної суми пенсії призначаються всі надбавки і підвищення, на які має право особа (якщо визначена сума пенсії, при наявності у особи необхідного страхового стажу, становить менше мінімальної пенсії за віком, то встановлюється мінімальна пенсія, а потім до неї призначаються всі надбавки і підвищення).

Сума індексації не може перевищувати 1500 грн і надається в межах максимального розміру пенсії за віком (20 930 грн).

Якщо внаслідок індексації пенсії розмір підвищення не досягає 100 грн, то до такої пенсії з 1 березня встановлюється щомісячна доплата за рахунок коштів в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Індексація проводиться усім пенсіонерам, у тому числі і тим, хто продовжує працювати. Такий  перерахунок проводиться в автоматичному режимі, без особистого звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.

Пенсії, призначені у 2020-2022 роках з урахуванням показників середньої заробітної плати відповідно 7763,17 грн, 9118,81 грн, 10846,37 грн, з 1 березня 2023 року не індексуються. Проте до таких пенсій встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн у межах максимального розміру пенсії.

2. Індексація пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Пунктами 2-3 постанови №168 передбачено порядок індексації з 1 березня ц.р. пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з урахуванням коефіцієнта 1,197.

 

3. Індексація пенсій, призначених відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

З 1 березня 2023 р. підлягають індексації розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв'язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з урахуванням коефіцієнта 1,197.

Індексація пенсій здійснюється згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №124 від 20.02.2019 року.

Крім того, пунктом 4 постанови №168 передбачено індексацію з 1 березня ц.р. і мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зазначені мінімальні розміри пенсії починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Внаслідок їх збільшення з урахуванням коефіцієнта 1,14 у 2022 році, та коефіцієнта 1,197 у 2023 році, розміри пенсій зазначених осіб не можуть бути нижчими:

для I групи інвалідності -  8187,48 грн,

для II групи інвалідності -  6549,98 грн,

для III групи інвалідності -  5048,95 грн,

для дітей з інвалідністю - 5048,95грн.

4. Індексація пенсій, призначених за спеціальними законами

Передбачено, що з 1 липня 2023 р. індексуються розміри пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством). Індексація здійснюватиметься з урахуванням коефіцієнта 1,197, а сума індексації не може перевищувати встановленого обмеження 1500 грн і в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.

5. Індексація страхових виплат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві

З 1 березня 2023 року здійснюється перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачене частиною другою статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Перерахунок проводиться на встановлений коефіцієнт збільшення (1,197), у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, визначеного частиною першою статті 36 зазначеного Закону, і розмір такого збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1500 грн.

6. Перерахунок пенсій особам, які після призначення (перерахунку) продовжували працювати

Відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, то за її зверненням до органів Пенсійного фонду проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Разом з тим, цією ж статтею 42 передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення зазначеного вище перерахунку.

Постановою №168 визначено, що перерахунок пенсій з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) без додаткового звернення особи проводитиметься у встановлені Законом строки, тобто з 1 квітня 2023 року. Перерахунок пенсій буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2023 року (орієнтовно, наприкінці травня).

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення