nzs1

 

Уряд вніс до Парламенту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)» (№ 5511 від 08.12.2016) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60668

 

Зазначеним законопроектом, зокрема, вносяться зміни до критеріїв масового вивільнення, а також процедури попередження представників працівників про заплановане масове вивільнення.

Так, додаються критерії масового вивільнення з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом одного місяця) для підприємств з чисельністю понад 300 працюючих. Разом з тим, вилучається норма щодо вивільнення протягом трьох місяців 20 і більше відсотків працівників.

Неоднозначними є запропоновані зміни до процедури консультацій із профспілками щодо такого вивільнення. Позитивом є той факт, що роботодавець має зробити подання про наступне масове вивільнення, а не надати інформацію.

Розширено перелік інформації, що має бути надана профкому. Зокрема, копії повідомлення про масове вивільнення; відомості про мотиви (а не лише причини) наступних вивільнень; про критерії визначення працівників, які підлягають звільненню; кількість і категорії працівників, що однозначно підпадають під звільнення, а також кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.

Проте, законопроектом запропоновано виключити уточнення щодо завчасного подання інформації про наступні масові вивільнення. Консультації будуть проводитися лише з виборними органом первинної профспілкової організації, що фактично виключає можливість участі вищестоящих профспілкових органів у процесах масових вивільнень на підприємствах однієї галузі або території.

Акцентуємо увагу, що зазначений законопроект в такій редакції не надсилався на погодження Спільного представницького органу профспілок та профоб’єднань.


Департамент захисту соціально-економічних прав