Б

 

 

 Глобалізація та підвищення впливу бізнесу на соціально-економічні процеси вимагає від суспільства особливої уваги до проблем забезпечення прав людини, перш за все, прав найманих працівників. Важлива та відповідальна місія тут належить профспілкам, як найбільш послідовним захисникам інтересів людей праці. Про це заявив Голова СПО обєднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий у своєму виступі на міжнародному науково-практичному семінарі «Зміцнення засад у сфері бізнесу і прав людини: драйвери для України», що відбувся 13 листопада в Києві. 

 

Завдання профспілок – активно та ефективно забезпечувати права членів профспілок на гідну працю, гідні її умови та оплату в рамках компетенції, яка надана профспілкам вітчизняним та міжнародним законодавством. «Для нас на сьогодні є надважливим підвищення рівня проведення правозахисної роботи та спрямування її на конкретних членів профспілок, - зазначив Григорій Осовий. - Назріла необхідність створення у регіонах при об’єднаннях профспілок Центрів правової допомоги, де люди могли би отримати консультацію, правову допомогу, в тому числі і адвокатський захист».       

Голова ФПУ зазначив, що в Україні - більш 16 млн. працівників. З них тільки 10 млн. працюють офіційно. Близько 7 млн. є членами профспілок. Тому серед завдань профспілок було та залишається забезпечення законних прав працівників підприємств всіх форм власності, де є члени профспілок та профспілкові організації. Це місія відповідальна і її треба нести гідно, щоб виправдовувати довіру спілчан, яких ми представляємо, підкреслив Григорій Осовий.

Голова ФПУ окреслив низку актуальних проблем в сфері відносин по осі «працівники - профспілки – бізнес». Перше – право працівників на створення професійних об’єднань. Друге – право вести колективні переговори, створювати колективні договори та угоди. На жаль, і там, і там профспілки нерідко вимушені долати перешкоди з боку власників бізнесу.   Федерація профспілок України, її членські організації намагаються різними шляхами – законодавче, шляхом переговорів та акцій протесту – донести свої вимоги та пропозиції як до органів законодавчої, виконавчій влади і роботодавців, так і до власників бізнесу. 

Якщо про створення гідних умов праці, зазначив Голова ФПУ, переговори з роботодавцями, які представляють інтереси бізнесу, відбуваються доволі успішно, то дискусії щодо розподілу результатів праці – процес довгий та важкий. На жаль, бізнес в Україні не бажає проводити перерозподіл з врахуванням інтересів найманих працівників. Тут профспілки бачать для себе велике поле діяльності. Треба наполегливо шукати нові форми, методи та підходи для вирішення цієї дуже болючої проблеми.

 На семінарі також виступили директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Володимир Устименко, академік-секретар відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.. М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова, яка дала високу оцінку ролі профспілок, зокрема ФПУ та її лідера у соціально-економічному захисту найманих працівникі, та інші представники ділових та наукових кіл, профспілок.

 

Прес-центр ФПУ

 

Б1

 

Б2

 

Б3

 

Б4

 

Б5