У 1990 році на установчій раді представників галузевих комітетів профспілок та первинних організацій була сформована Федерація профспілкових організацій Чернігівської області, до якої на добровільних засадах ввійшли 60 членських організацій.

 

Статут Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, затверджений установчою радою, представляє Федерацію як незалежну у своїй діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських організацій, політичних партій, їм непідзвітну і непідконтрольну.

 

Федерація здійснює свою діяльність на основі добровільного вступу до Федерації нових організацій і виходу з неї, самостійності кожної членської організації, їх рівноправності, партнерства, діалогу і співробітництва; плюралізму думок, поваги до думки меншості, свободи дискусії на стадії обговорення питань і єдності дій після прийняття рішень, обов'язковості їх виконання; колективності, гласності у роботі.

 

Головне статутне завдання Федерації – захист трудових, соціально-економічних, правових і духовних інтересів членів профспілок. 

 

Федерація профспілкових організацій області була створена з метою формування єдиної регіональної позиції профспілок, їх відношення до тих чи інших проблем, напрацювання тактики спільних дій.

 

Федерація координує діяльність 20 галузевих обласних організацій профспілок, 2429 первинних профспілкових організацій, що об'єднують більше 166 тисяч членів профспілок.

 

Пріоритетним завданням утвореного профспілкового об'єднання є удосконалення форм роботи на основі співпраці і соціального партнерства з органами виконавчої влади та роботодавцями.

 

Для реалізації цієї мети на трьохсторонній основі укладаються регіональна угода, угоди на рівні обласних управлінь та відомств. В організаціях та установах укладається близько 2,5 тисяч колективних договорів та угод, які є головним інструментом вирішення болючих соціально-економічних проблем колективів, членів профспілок.

 

Це, перш за все, захист прав працівників в зв'язку з невиплатою заробітної плати, а також забезпечення продуктивної зайнятості населення та його соціальний захист від безробіття. Невиконання зобов'язань угод, низький рівень виконання роботодавцями умов колективних договорів примушує окремі профспілкові органи вдаватись до більш рішучих дій, – акцій протесту, мітингів, пікетування органів державної влади, звернення до судів, тощо. Завдяки спільним зусиллям намітилась тенденція до зменшення заборгованості з виплати зарплати в бюджетній сфері області, уповільнились темпи росту безробіття, але ці проблеми залишаються гострими, тому що ринок праці області характеризується низькою заробітною платою, неналежними санітарно-побутовими умовами праці та неефективною системою соціального захисту. Значне місце в роботі профспілкових організацій відведено питанням охорони праці. Вже декілька років на основі угоди між територіальним управлінням Держгірпромнагляду та Федерацією профспілок проводиться спільна робота по покращенню системи з охорони праці і дає плідні результати по зменшенню виробничого травматизму, по створенню працюючим належних умов праці.

 

Важливим напрямом діяльності профспілкових організацій залишається турбота про охорону здоров'я працюючих та членів їх сімей, особливо, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Питання умов праці, медичного обслуговування, надання пільг, виплати компенсацій, торговельно-побутового обслуговування постраждалого населення за наполяганням профспілок постійно ставляться перед міністерствами, Комітетами Верховної Ради, розглядаються місцевими органами влади. Залучаючи кошти господарників, Фонду соціального страхування, профспілкового бюджету профспілки щорічно організовують оздоровлення біля 15 тисяч дітей.

 

Незважаючи на економічні негаразди, профспілкові комітети приділяють значну увагу фізкультурно-оздоровчій роботі, розвитку самодіяльної народної творчості.

 

Профспілковими органами постійно надається правова допомога трудящим, здійснюються перевірки дотримання законодавства про працю на підприємствах та в установах.

 

Для організації навчання профкадрів та активу рада Федерації має сучасний навчально-методичний центр, в якому щорічно проходять навчання біля 10 тисяч осіб.

 

Федерація профспілкових організацій Чернігівської області підтримує дружні стосунки з сусідніми профоб'єднаннями Брянської (Росія) та Гомельської (Білорусь) областями.

 

Головою Федерації профспілкових організацій Чернігівської області обрано Москаленка Ігора Івановича.

 

 

Адреса офісу Федерації: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка,5.

 

Телефон (0462) 77-70-24, телефакс (0462) 77-47-19.