unna

ЗВЕРНЕННЯ керівників національних репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок – суб’єктів Генеральної угоди на 2019-2021 рр. щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин»

Шановний пане Прем’єр-міністре, шановні члени Уряду України!

Привертаємо вашу увагу до розробленого Мінекономіки проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», який за час його підготовки та доопрацювання встиг викликати широкий резонанс в колах працівників і професійних спілках.

На засіданні Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики 1 квітня 2021 року зазначений проєкт закону було ухвалено та рекомендовано внести його на розгляд Уряду. Під час здійснення узгоджувальних процедур з іншими сторонами соціального діалогу на вимоги профспілкової сторони вдалося відстояти гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів, та окремі незначні правки. Проте ключові проблемні позиції, зокрема, ті, що прямо зачіпають «червоні лінії» дотримання прав та гарантій працівників в Україні, залишились у проєкті: - звуження прав працівників, гарантованих нормами Конституції України, міжнародного та національного законодавства, через додаткові положення індивідуального трудового договору; - необґрунтоване розширення підстав для звільнення працівника роботодавцем, позбавлення членів профспілки колективного захисту від невмотивованого звільнення; - підміна чітких законодавчих гарантій регулювання умов праці та відпочинку, режиму роботи, що реалізуються наразі шляхом прийняття внутрішніх документів за погодженням з профспілкою, на індивідуальні домовленості роботодавця із працівником, в тому числі усні; - впровадження повної матеріальної відповідальності працівника за всі випадки виходу із ладу виробничого обладнання, устаткування, комплектуючих тощо; - позбавлення працівників повної та своєчасної інформації про зміну істотних умов праці; - усунення профспілок від процедур узгодження змін умов праці, відпочинку та режиму роботи працівників.

Як наслідок, працівник буде повністю залежати від волі роботодавця. Зазначені положення законопроєкту прямо порушують норми статей Конституції України, низки конвенцій Міжнародної організації праці, директив Ради Європи та ЄС. Національні профоб’єднання звертаються до членів Уряду з вимогами: - не підтримувати проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», у редакції внесеній на засідання Уряду України, - привести його у відповідність до Конституції України, норм міжнародного актів. - недопущення звуження прав працівників та їх представників. Подальше просування проєкту закону у поточній редакції несе загрозу зростання соціальної напруги у трудових колективах і профспілкові об’єднання вимушені вдаватися до колективних протестних дій на захист законних інтересів працівників.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий

Голова Конфедерація вільних профспілок Михайло Волинець

Голова Федерація профспілок транспортників України Вадим Бубняк

Голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок Анатолій Широков

Голова Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Онищук